mainlogoYPAITH

logoOpt3 02  

 

Δικτυακή Εκπαιδευτική Πύλη 

Όροι Χρήσης

Καλώς ήλθατε στο δικτυακό τόπο της Εκπαιδευτικής Πύλης του ΥΠΑΙΘ (http://edu-gate.minedu.gov.gr/).
Η επίσκεψη και χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου, στο εξής αναφερόμενου ως Δικτυακή Εκπαιδευτική Πύλη, συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων που ακολουθούν οι οποίοι ισχύουν αμέσως από την πρώτη σας επίσκεψη σε αυτόν τον κόμβο.

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης της Δικτυακής Εκπαιδευτικής Πύλης

1.
Η χρήση του δικτυακού αυτού τόπου υπόκειται στις διατάξεις των ελληνικών και των διεθνών νόμων, στις επιταγές του εθιμικού δικαίου, καθώς επίσης και στην υποχρέωση σεβασμού των χρηστών ηθών. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες περιέχονται στο δικτυακό αυτόν τόπο, διατίθενται στους χρήστες του για αυστηρά εκπαιδευτική ή/ και προσωπική χρήση, και μόνο για σκοπούς πληροφόρησης. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η χρήση των πληροφοριών αυτών για εμπορικούς σκοπούς, ενώ υπάρχει η δυνατότητα τροποποίησης ή αφαίρεσής τους χωρίς καμία προειδοποίηση. Απαγορεύεται η χρήση, αναπαραγωγή ή αναδημοσίευσή τους, ολική ή μερική, με οποιοδήποτε άλλο μέσο, ηλεκτρονικό ή έντυπο, χωρίς τη γραπτή άδεια του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί το υλικό της Δικτυακής Εκπαιδευτικής Πύλης με σκοπό τη μελέτη, την ανάλυση ή την πραγματοποίηση διδασκαλίας από τον επισκέπτη, υπό την προϋπόθεση ότι τα στοιχεία που θα αντληθούν δε θα αλλοιωθούν ούτε θα χρησιμοποιηθούν παραπλανητικά, ενώ υφίσταται και η υποχρέωση, σε περίπτωση οποιασδήποτε χρήσης, να αναφέρεται ο δικαιούχος των πνευματικών δικαιωμάτων του υλικού.

2.
Οι πάσης φύσεως πληροφορίες και το υλικό που εμπεριέχονται σε αυτόν το δικτυακό τόπο παρέχονται στη βάση του «ως έχει» («as is») και «ως διατίθενται» («as available») και χωρίς καμιά απολύτως εγγύηση οποιουδήποτε είδους. Δεν επιτρέπεται καμία απολύτως επέμβαση στο περιεχόμενο του δικτυακού τόπου. Οι διαχειριστές της Εκπαιδευτικής Πύλης δεν εγγυώνται για την ορθότητα και την ακρίβεια των πληροφοριών της Δικτυακής Εκπαιδευτικής Πύλης, οι οποίες εκφράζουν μόνον τις απόψεις των συντακτών τους και αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία τους. Ο επισκέπτης τις χρησιμοποιεί με αποκλειστικά δική του ευθύνη και οι διαχειριστές της Δικτυακής Εκπαιδευτικής Πύλης ουδεμία ευθύνη, άμεση ή έμμεση, φέρουν για τυχόν ζημία του επισκέπτη από τη χρήση είτε του δικτυακού τόπου είτε των στοιχείων που περιέχονται σ’ αυτόν.

3.
Οι διαχειριστές της Δικτυακής Εκπαιδευτικής Πύλης δεν ευθύνονται για τυχόν ζημία, η οποία μπορεί να προκληθεί από τη χρήση συνδέσμων (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους, καθώς και για τις πληροφορίες οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνονται στις δικτυακές σελίδες αυτών των συνδέσμων. Η Δικτυακή Εκπαιδευτική Πύλη δε φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των σελίδων προς τις οποίες διατηρεί συνδέσμους ούτε είναι υπεύθυνη για την πολιτική ασφαλείας άλλων κόμβων, καθώς και για τον τρόπο διαχείρισης των ηλεκτρονικών επισκεπτών τους.

4.
Τα άρθρα τα οποία φιλοξενούνται στο δικτυακό τόπο της Εκπαιδευτικής Πύλης εκφράζουν την άποψη των δημιουργών τους και όχι κατ' ανάγκη την άποψη της ομάδας ανάπτυξης της Δικτυακής Εκπαιδευτικής Πύλης, εκτός και αν κάτι τέτοιο αναφέρεται ρητά στα άρθρα.

5.
Η Δικτυακή Εκπαιδευτική Πύλη δεν ευθύνεται για τυχόν διακοπή λειτουργίας του δικτυακού της τόπου καθώς και των παρεχόμενων από αυτήν υπηρεσιών. Επίσης, δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε οικονομική ή άλλη ζημία η οποία προκύπτει στον εργασιακό χώρο των επισκεπτών της και οφείλεται στην αδυναμία παροχής σύνδεσης στο δικτυακό αυτό τόπο.

6.
Στο δικτυακό τόπο της Δικτυακής Εκπαιδευτικής Πύλης περιλαμβάνεται υλικό με πνευματικά δικαιώματα, καθώς και άλλο περιεχόμενο που προστατεύεται από το νόμο.

7.
Η Δικτυακή Εκπαιδευτική Πύλη δεν ευθύνεται για τυχόν εμφάνιση προσωπικών δεδομένων, τα οποία εμφανίζονται στις δικτυακές σελίδες μέσω υπηρεσιών καταλόγου και εξυπηρετητών αναζήτησης.

8.
Κατά την αποστολή πληροφοριών ή την κατάθεση εκπαιδευτικού υλικού, οι πληροφορίες και τα ατομικά στοιχεία που ζητούνται πρέπει να συμπληρώνονται ορθά και με ακρίβεια. Οι πληροφορίες αυτές θεωρούνται εμπιστευτικές και διέπονται από τους νόμους της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Μεταβιβάζονται μόνο στις αρμόδιες δικαστικές αρχές, εφ’ όσον ζητηθούν με νόμιμη δικαστική διαδικασία, για την περίπτωση δικαστικής έρευνας.

9.
Σε περίπτωση κατάθεσης εκπαιδευτικού υλικού ή αποστολής στοιχείων (upload) στο δικτυακό τόπο θεωρείται δεδομένο ότι οι χρήστες/επισκέπτες/μέλη αυτού του δικτυακού τόπου συμφωνούν να μην κάνουν χρήση των υπηρεσιών του edu-gate.minedu.gov.gr για:

α) Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή εγκατάσταση περιεχομένου που είναι παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, προσβλητικό, επιζήμιο, δυσφημιστικό, χυδαίο, βίαιο, υβριστικό, ρατσιστικό, παραβιάζει την προσωπικότητα και τα προσωπικά δεδομένα άλλων, είναι ακατάλληλο για ανήλικους ή δύναται να προκαλέσει βλάβη σε ανήλικους με οποιοδήποτε τρόπο, προκαλεί συναισθήματα οργής, ή συνιστά ποινικό αδίκημα.
Τα στοιχεία και το περιεχόμενο της ανάρτησης οφείλουν να μην προσβάλλουν τους δημιουργούς ή άλλους χρήστες της Δικτυακής Εκπαιδευτικής Πύλης και του Διαδικτύου γενικότερα, να σέβονται τους νόμους, τα χρηστά ήθη, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις διάφορες μειονότητες και να μην αντιβαίνουν στους ελληνικούς και διεθνείς νόμους και τα ήθη χρήσης του Διαδικτύου.

β) Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά εγκατάσταση λογισμικού ή περιεχομένου κάθε μορφής (κειμένου, εικόνας, ήχου, video, παιχνιδιών, animation, σχεδίων μαθημάτων) από άτομο που δεν έχει δικαίωμα να διαθέσει το συγκεκριμένο περιεχόμενο και παραβιάζει εμπράγματα δικαιώματα ή δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε ατόμου ή φορέα.

γ) Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή περιεχομένου/λογισμικού το οποίο προωθεί ή διαφημίζει εμπορικά προϊόντα άμεσα ή έμμεσα, έστω και αν αυτά έχουν σχέση με την εκπαίδευση (π.χ. βιβλία).

10.
Οι χρήστες/επισκέπτες/μέλη αυτού του δικτυακού τόπου θα πρέπει να καταβάλλουν επαρκείς προσπάθειες απομάκρυνσης ιών (viruses) ή άλλων στοιχείων, τα οποία μπορεί να βλάψουν το δικτυακό τόπο της Δικτυακής Εκπαιδευτικής Πύλης ή άλλους χρήστες του Διαδικτύου.

11.
Υπεύθυνοι για την τήρηση των παραπάνω όρων είναι οι προτείνοντες εκπαιδευτικό υλικό και όχι οι διαχειριστές της Δικτυακής Εκπαιδευτικής Πύλης, οι οποίοι ουδεμία ευθύνη, άμεση ή έμμεση, φέρουν για τυχόν ζημία του επισκέπτη από την κακή χρήση είτε του δικτυακού τόπου, είτε των στοιχείων που περιέχονται σ' αυτόν.

12.
Οι χρήστες/επισκέπτες/μέλη αυτού του δικτυακού τόπου συμφωνούν να μην κάνουν κακόβουλη χρήση αυτού του δικτυακού τόπου ή παρεμβολές στις υπηρεσίες, τους servers ή τα δίκτυα που είναι συνδεδεμένα με τις υπηρεσίες της Δικτυακής Εκπαιδευτικής Πύλης edu-gate.minedu.gov.gr.

13.
Οι χρήστες/επισκέπτες/μέλη αυτού του δικτυακού τόπου συμφωνούν ότι το υλικό και τα στοιχεία που παρέχουν, μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τη Δικτυακή Εκπαιδευτική Πύλη για εκπαιδευτικούς σκοπούς χωρίς καμία νομική απαίτηση από τους χρήστες/επισκέπτες/μέλη που τα παρέχουν ή άλλους εναντίον της Δικτυακής Εκπαιδευτικής Πύλης.

14.
Οι διαχειριστές της Δικτυακής Εκπαιδευτικής Πύλης δικαιούνται να διαγράφουν καταχωρίσεις χρηστών, οι οποίοι παραβιάζουν τις κείμενες διατάξεις ή την πνευματική ιδιοκτησία άλλων, στην περίπτωση που θα γίνει αντιληπτό ή θα υπάρξει αποδεδειγμένη καταγγελία, χωρίς ωστόσο να υποχρεούνται να ελέγχουν το σύνολο ή μη του κάθε είδους προτεινομένου υλικού.

15.
Οποιαδήποτε προσωπικά στοιχεία ζητούνται για την καταχώριση υλικού, αποσκοπούν στην πιστοποίηση της εκπαιδευτικής ιδιότητας και είναι απολύτως εμπιστευτικά.

16.
Η πρόσβαση σε αυτό το δικτυακό τόπο χρησιμοποιεί cookies. (Ένα cookie είναι ένα αρχείο κειμένου τοποθετημένο στο σκληρό σας δίσκο από ένα διακομιστή ενός δικτυακού τόπου (web server). Τα cookies δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση προγραμμάτων ή την παράδοση ιών στον υπολογιστή σας.)
Όταν κάποιος χρήστης επισκέπτεται το δικτυακό τόπο της Δικτυακής Εκπαιδευτικής Πύλης, τοποθετείται ένα cookie στον υπολογιστή του ή γίνεται ανάγνωση του cookie, εάν ο χρήστης έχει επισκεφτεί το δικτυακό τόπο παλαιότερα. Κάθε χρήστης έχει τη δυνατότητα να δεχθεί ή να απορρίψει τα cookies. Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης δέχονται αυτόματα cookies, μπορεί όμως κάποιος να τροποποιήσει τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης που διαθέτει, ώστε να απορρίπτει τα cookies, εάν το επιθυμεί.

17.
Το όνομα edu-gate.minedu.gov.gr, το λογότυπο και τα εικονίδια που προσδιορίζουν τη Δικτυακή Εκπαιδευτική Πύλη δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν χωρίς προηγούμενη έγκριση. Κατ’ εξαίρεση μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εικονίδια για σύνδεσμο στην ιστοσελίδα της Εκπαιδευτικής Πύλης.

18.
Η ομάδα διαχείρισης της Δικτυακής Εκπαιδευτικής Πύλης καταβάλλει κάθε προσπάθεια να ελέγχει και να εξετάζει το υλικό για θέματα ιών αλλά είναι πάντα χρήσιμο να ελέγχετε με ένα αντι-ιικό πρόγραμμα (antivirus) οποιοδήποτε υλικό μεταφορτώνετε από το Διαδίκτυο. Η Δικτυακή Εκπαιδευτική Πύλη δεν έχει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια, ή ζημιά στα αρχεία σας ή στον ηλεκτρονικό υπολογιστή σας, που μπορεί να εμφανιστεί κατά τη χρήση υλικού που προέρχεται από αυτόν τον ιστοχώρο.

19.
Οι διαχειριστές της Δικτυακής Εκπαιδευτικής Πύλης δικαιούνται να αλλάζουν το περιεχόμενό της και τους ανωτέρω όρους χωρίς καμία προειδοποίηση.

20.
Το ΥΠΑΙΘ, μέσω της Δικτυακής Εκπαιδευτικής Πύλης, διαθέτει στην εκπαιδευτική κοινότητα μια πηγή εκπαιδευτικών πληροφοριών χωρίς καμία χρέωση των επισκεπτών/χρηστών/μελών, πέραν των εκάστοτε ισχυόντων τελών τηλεπικοινωνίας και σύνδεσης.

21.
Η ομάδα διαχείρισης της Δικτυακής Εκπαιδευτικής Πύλης καταβάλλει κάθε προσπάθεια οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα να παρέχονται χωρίς διακοπή, και τα σφάλματα και λάθη να διορθώνονται. Δεν ευθύνεται όμως για διακοπή ή προβλήματα του Διαδικτύου.

Ο χρήστης/επισκέπτης/μέλος της Δικτυακής Εκπαιδευτικής Πύλης συμφωνεί και αποδέχεται πλήρως τους ανωτέρω όρους.

 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Ημερολόγιο

No event in the calendar

Ημερολόγιο

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30