mainlogoYPAITH

logoOpt3 02  

 

Δικτυακή Εκπαιδευτική Πύλη 

Αίτημα του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών – ΕΕΛΛΑΚ για την έγκριση Μαθητικού Διαγωνισμού με τίτλο: 5ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση, για το σχολικό έτος 2022-2023

Σε απάντηση του με αρ. πρωτ. Φ.14Α/83310/ΑΖ/84400/Δ1/08-07-2022 εγγράφου, σχετικά με την έγκριση του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση με τίτλο: «5ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση», που απευθύνεται σε μαθητές/τριες Προσχολικής, Δημοτικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (όλων των τάξεων), σχολικών μονάδων Γενικής, Ειδικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης όλης της χώρας για το σχολικό έτος 2022-2023, σας γνωστοποιούμε ότι σύμφωνα με το υπ’ αρ. 4/26-01-2023 απόσπασμα πρακτικού του Δ.Σ του Ι.Ε.Π, το αίτημά σας γίνεται αποδεκτό. Η έγκριση του ανωτέρω Διαγωνισμού δίδεται για το σχολικό έτος 2022-23, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

1. Η παρούσα γνωμοδότηση δεν παράγειτα έννομα αποτελέσματα που περιγράφει ο Ν. 3194/2003 (Α΄ 267, παρ. 4, άρθρο 8) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 40 του Ν.4692/2020 (Α΄ 111).

2. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στον εν λόγω διαγωνισμό να είναι προαιρετική και να πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων και Διδασκουσών. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η μη παρακώλυσης του σχολικού προγράμματος και η ασφάλεια των μαθητών/τριών. Αν απαιτηθεί, ο/η Διευθυντής/-ντρια φροντίζει για την απαραίτητη αναμόρφωση του ωρολογίου προγράμματος, ώστε να μην διαταραχθεί η ομαλή λειτουργία του σχολείου.

3. Να ζητείται Υπεύθυνη Δήλωση από τον/την ασκούντα/ασκούσα την επιμέλεια του/της μαθητή/τριας ότι δέχεται να δημοσιευτεί το έργο του μαθητή ή της μαθήτριας σε ηλεκτρονικό ή έντυπο μέσο, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης και μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

4. Τα έργα των μαθητών/τριών θα υποβάλλονται προς κρίση μόνο στην αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης και δεν θα εντάσσονται στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό του σχολείου και στην εν γένει αξιολόγηση των μαθητών/τριών.

5. Η ενδεχόμενη προετοιμασία των μαθητών/τριών για τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό, εντός του ωρολογίου προγράμματος, να έχει μέγιστη διάρκεια τις τέσσερις (4) διδακτικές ώρες.

6. Να τηρείται το θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων/ουσών, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, και να μην επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η βιντεοσκόπηση και η μαγνητοφώνηση των παρουσιάσεων των μαθητών και μαθητριών.

7. Όσον αφορά τα πνευματικά δικαιώματα, ισχύουν τα αναφερόμενα στον Ν.2121/1993 «Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα» [ΦΕΚ 25/Α/04-03-1993], όπως ισχύει.

8. Να μην προκύψουν έσοδα από τα υποβληθέντα έργα (με εμπορία ή διαφήμιση κ.λπ.) και η χρήση των υποβληθέντων έργων να γίνει μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

9. Ο φορέας διοργάνωσης αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία υλοποίησης του διαγωνισμού. 

10. Η δέσμευση των συντελεστών ότι το υλικό που θα παραχθεί στο πλαίσιο του διαγωνισμού δεν θα αξιοποιηθεί μελλοντικά με σκοπό την εμπορική του διάθεση με αναφορά της συγκεκριμένης έγκρισης του Υ.ΠΑΙ.Θ.

11. Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο ΙΕΠ με την ολοκλήρωση του διαγωνισμού τον πλήρη φάκελο αξιολόγησής του.

12. Να αποσταλεί στις σχολικές μονάδες η Τελική Προκήρυξη του διαγωνισμού.

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στον φορέα: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ-ΕΕΛΛΑΚ, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , τηλ. 210-2209380.

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Ημερολόγιο

No event in the calendar

Ημερολόγιο

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30