mainlogoYPAITH

logoOpt3 02  

 

Δικτυακή Εκπαιδευτική Πύλη 

Διερευνώντας τις επιπτώσεις της σχολικής μας μετακίνησης-1ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης

CO2

Αποτίμηση του Προγράμματος «Διερευνώντας τις επιπτώσεις της σχολικής μας μετακίνησης»

Το πρόγραμμα που υλοποίησαν οι μαθητές και οι μαθήτριες της Ε’ Τάξης εφαρμόζει μια ολιστική προσέγγιση της Εκπαίδευσης STEM και της Εκπαίδευσης για την Αειφορία, ακολουθώντας τη μέθοδο CLIL κατά την εκμάθηση των Αγγλικών. Βασικό χαρακτηριστικό του προγράμματος ήταν η δημιουργία αυθεντικών πλαισίων μάθησης τα οποία εισάγουν τον πραγματικό κόσμο στο περιβάλλον της σχολικής αίθουσας και ενσωματώνουν τους τρόπους με τους οποίους η γνώση χρησιμοποιείται στην καθημερινότητα.

Ειδικότερα, σκοπός της εκπαιδευτικής πρότασης όσον αφορά στην περιβαλλοντική εκπαίδευση ήταν οι μαθητές και μαθήτριες:

  • να αντιληφθούν την επίδραση των αυξημένων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στο κλίμα και να συνειδητοποιήσουν τον αντίκτυπο της ανθρώπινης δραστηριότητας και των επιλογών μετακίνησης στο αστικό περιβάλλον,
  • να κατανοήσουν τις έννοιες της βιωσιμότητας και της περιβαλλοντικά υπεύθυνης μετακίνησης,
  • να συνειδητοποιήσουν την ανάγκη υιοθέτησης ενός βιώσιμου τρόπου ζωής.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες χρησιμοποίησαν την ξένη γλώσσα για να κατανοήσουν την έννοια της βιωσιμότητας, το φαινόμενο του θερμοκηπίου και τον αντίκτυπο των αυξημένων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στο περιβάλλον. Η εργασία τους ήταν κυρίως ομαδοσυνεργατική και η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε περιλαμβάνει εκτενή και ανοικτού τύπου ενασχόληση με πολλές και ποικίλες πηγές για συλλογή και σύνθεση δεδομένων, βιωματικές δραστηριότητες προσομοίωσης μέσα από την παιχνιδοποίηση και με χρήση ψηφιακών εργαλείων, και σχεδιασμό και υλοποίηση πειραμάτων. Στη μεθοδολογία εντάσσεται επίσης ο συστηματικός αναστοχασμός, σε επίπεδο ομάδας ή τάξης, αναφορικά με τους ρόλους και τις ενέργειες που ανέλαβαν οι μαθητές και οι μαθήτριες κατά την υλοποίηση των δραστηριοτήτων.

Με σκοπό την ενίσχυση της συνδιαλλαγής με την επιστημονική κοινότητα, επιδιώχθηκε η συνεργασία με φορείς, όπως το ΚΠΕ Κορδελιού & Βερτίσκου και το Planetarium on the go. Παράλληλα, η συμμετοχή σε συναφή προγράμματα, όπως το Green Racers του Κολλεγίου Ανατόλια και το θεματικό δίκτυο «Βιώσιμη πόλη», έκανε εμφανή την αλληλένδετη φύση των επιστημών, έδωσε τη δυνατότητα για μια ολιστική προσέγγιση της έννοιας της βιωσιμότητας και ευνόησε την ενεργητική μάθηση μέσα από παιγνιώδεις και άλλες βιωματικές δραστηριότητες συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων, σχεδιασμού-κατασκευής-δοκιμής και πειραματισμού-παρατήρησης εκτός του σχολικού περιβάλλοντος, σε εργαστηριακό περιβάλλον και με χρήση επιστημονικών εργαλείων.

Στη συνέχεια, με αφετηρία το πραγματικό πρόβλημα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην πόλη της Θεσσαλονίκης, οι μαθητές εστίασαν στην ανάγκη για βιώσιμη μετακίνηση, σχεδίασαν και διεξήγαγαν έρευνα για το αποτύπωμα άνθρακα της μετακίνησης εκπαιδευτικών και μαθητών/μαθητριών από και προς το σχολείο, και δημιούργησαν ένα ενημερωτικό φυλλάδιο για την ενημέρωση της σχολικής κοινότητας και των συνεργαζόμενων σχολείων της Ευρώπης σχετικά με τις επιπτώσεις των σχολικών μας μεταφορών.

Ως επακόλουθο των ευρημάτων της έρευνας, επιδιώχθηκε η  συνεργασία με το Δασαρχείο Θεσσαλονίκης για την υλοποίηση του προγράμματος “Δασική περιβαλλοντική εκπαίδευση και ενημέρωση” και τη συμμετοχή στη δράση "Φυτεύω και υιοθετώ ένα δέντρο - δίνω ανάσα στη γη!"

Βασικό χαρακτηριστικό του Έργου ήταν η δημιουργία αυθεντικών πλαισίων μάθησης τα οποία εισάγουν τον πραγματικό κόσμο στο περιβάλλον της σχολικής αίθουσας και ενσωματώνουν τους τρόπους με τους οποίους η γνώση χρησιμοποιείται στην καθημερινότητα. Ειδικότερα, με αφετηρία το πραγματικό πρόβλημα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην πόλη της Θεσσαλονίκης, οι μαθητές και οι μαθήτριες εμπλέκονται σε μια εκτενή και ανοικτού τύπου ενασχόληση με πολλές και ποικίλες πηγές, θέτουν τα δικά τους ερωτήματα σχετικά με τις επιπτώσεις της σχολικής τους μετακίνησης στο περιβάλλον και σχεδιάζουν μια έρευνα του αποτυπώματος άνθρακα της σχολικής μετακίνησης σε κλίμακα σχολείου. 

Η παρακάτω πειραματική  μέθοδος  εφαρμόστηκε στο 1ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης (εντ. ΑΠΘ), στο πλαίσιο της υλοποίησης του περιβαλλοντικού προγράμματος "It's all around us".

Δείτε το σχετικό  βίντεο.

Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός: Μυρτώ Νεράντζη, ΠΕ06

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Ημερολόγιο

No event in the calendar

Ημερολόγιο

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31