mainlogoYPAITH

logoOpt3 02  

 

Δικτυακή Εκπαιδευτική Πύλη 

Έγκριση αιτήματος για υλοποίηση δύο (2) εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Φορέα: «Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας “Αθηνά-Υγεία” (παράρτημα “Αθηνά Πολύβουλος”)»

Εγκρίνεται για το σχολικό έτος 2022-2023 η υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και του συνοδευτικού εκπαιδευτικού υλικού με τίτλους: (α) «Οι ευγενείς ιππότες της στρογγυλής τάξης σε επικίνδυνες αποστολές», το οποίο απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α΄- Δ΄ τάξη του Δημοτικού) της χώρας, καθώς και σε ελληνικά σχολεία του εξωτερικού και (β) «Οι τρεις σαπουνοφουσκοφύλακες», το οποίο απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενικό και Ειδικό Νηπιαγωγείο, Α΄ Τάξη του Γενικού Δημοτικού Σχολείου) της χώρας, καθώς και σε ελληνικά σχολεία του εξωτερικού.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

1. «Οι ευγενείς ιππότες της στρογγυλής τάξης σε επικίνδυνες αποστολές»

Η προτεινόμενη παρέμβαση πρόληψης με τίτλο: «Οι ευγενείς ιππότες της στρογγυλής τάξης σε επικίνδυνες αποστολές» αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση των μαθητών/μαθητριών απέναντι στον σχολικό εκφοβισμό και με κεντρικό άξονα την κοινωνική και συναισθηματική μάθηση, προτάσσεται συμβολικά η έννοια του ιπποτισμού ως εναλλακτική απάντηση στην κουλτούρα της βίας στο σχολείο. Ειδικότερα, αξιοποιώντας τους μύθους και τις ιστορίες με ιππότες, επιδιώκεται η προαγωγή της συναισθηματικής νοημοσύνης των παιδιών με έμφαση στην ενσυναίσθηση και την ηθική τους ανάπτυξη. Σε αυτό το πλαίσιο, προτείνονται τρεις πρωτότυπες ιστορίες που αποτυπώνουν διαφορετικές μορφές σχολικής βίας/εκφοβισμού όπως: α) η άσκηση σωματικής βίας και η αρπαγή/καταστροφή πραγμάτων, β) η άσκηση λεκτικής βίας και ο κοινωνικός αποκλεισμός-απομόνωση και γ) η σωστή χρήση του διαδικτύου και η διαχείριση του κυβερνοεκφοβισμού. Κάθε παρέμβαση-συνάντηση εκτυλίσσεται γύρω από την εμπλουτισμένη αφήγηση μιας κεντρικής ιστορίας, διανθισμένης από εμβόλιμες βιωματικές ατομικές και ομαδικές ασκήσεις μέσα στην τάξη, προκειμένου να κινήσει το ενδιαφέρον των μαθητών για το θέμα του σχολικού εκφοβισμού και να τους εμπλέξει άμεσα στην ομαδική διεργασία μέσω της ανάληψης εναλλακτικής θετικής δράσης για την πρόληψη του φαινομένου στο σχολείο.

2. «Οι τρεις σαπουνοφουσκοφύλακες»

Το προτεινόμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο: «Οι τρεις σαπουνοφουσκοφύλακες» αποσκοπεί στην προαγωγή της αυτοφροντίδας, της πρόληψης και της αυτοπροστασίας από την πολύ μικρή ηλικία γενικά αλλά και ειδικά με την τήρηση των αυξημένων κανόνων υγιεινής λόγω Covid-19 στα νήπια και μικρά παιδιά, καθώς και στην ψυχοκοινωνική προσαρμογή και μετάβαση των μικρών μαθητών/μαθητριών στο πλαίσιο του σχολείου. Ειδικότερα, με κεντρικό άξονα την κοινωνική και συναισθηματική μάθηση και με εργαλείο το παιχνίδι και την αφήγηση, προτείνονται οι σαπουνόφουσκες ως κεντρικό ερέθισμα αξιοποιώντας την εφαρμοσμένη ερευνητική εργασία της υποψηφίου διδάκτορα του Παντείου Πανεπιστημίου και bubbleperformer κας Β. Τσώτσου. Η αξιοποίηση άλλωστε ενός πολυδιάστατου ερεθίσματος, όπως οι σαπουνόφουσκες στο πεδίο της πρωτογενούς και καθολικής πρόληψης συνδέεται με ψυχοεκπαιδευτικές δράσεις που προάγουν την συμπερίληψη και την αποδοχή της διαφορετικότητας στην κοινότητα. Σε αυτό το πλαίσιο το πρόγραμμα αφορά στην ανάπτυξη και ενδυνάμωση ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων και στη δημιουργία ενός κατάλληλου κλίματος στην τάξη, το οποίο θα προάγει την συμπεριληπτική ψυχοκοινωνική προσαρμογή όλων των μελών της σχολικής κοινότητας ανεξάρτητα από τα ατομικά, κοινωνικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά τους. Ο συνδυασμός της ατομικής πρακτικής υγιεινής με την ομαδική δραστηριότητα στην τάξη- είτε δια ζώσης είτε εξ αποστάσεως- μπορεί να συμπεριλάβει και όσους/όσες μαθητές/μαθήτριες δεν βρίσκονται στην τάξη με φυσική παρουσία λόγω προβλημάτων υγείας ή άλλων δυσκολιών. Με αυτόν τον τρόπο, επιχειρείται ακόμα η ενδυνάμωση της σχέσης σχολείου-οικογένειας μέσα από την αλληλεπίδραση, την συνεργασία και την αμφίδρομη επικοινωνία γονέων και εκπαιδευτικών.

ΑΠΟΦΑΣΗ

 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Ημερολόγιο

No event in the calendar

Ημερολόγιο

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31