mainlogoYPAITH

  logoOpt3 02  

   

  Δικτυακή Εκπαιδευτική Πύλη 

  Έγκριση του 5ου Μαθητικού Συνεδρίου Διεθνούς Διαδικτυακού Μοντέλου Προσομοίωσης Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (MSKMUΝ 2022) από το 1ο Γυμνάσιο Κηφισιάς

  Εγκρίνεται η διεξαγωγή του 5ου Μαθητικού Συνεδρίου Διεθνούς Διαδικτυακού Μοντέλου Προσομοίωσης Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (MSKMUΝ 2022) του 1ου Γυμνασίου Κηφισιάς, που απευθύνεται σε μαθητές/τριες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλης της χώρας και του εξωτερικού για το σχολικό έτος 2022-2023 και σύμφωνα με τις εξής προϋποθέσεις:

  1. Η συμμετοχή των μαθητών στο Μαθητικό Συνέδριο να είναι προαιρετική και να πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών της σχολικής μονάδας. 

  2. Να έχει προηγηθεί ενημέρωση των μαθητών/τριών και των γονέων/κηδεμόνων τους σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο μαθητικό συνέδριο και να έχει εξασφαλιστεί η ενυπόγραφη υπεύθυνη δήλωση αυτών, έχοντας υπόψη ότι η συμμετοχή των παιδιών τους δεν είναι υποχρεωτική.

  3. Να μην υπάρχει κόστος συμμετοχής.

  4. Να τηρείται το θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων/ουσών μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών (βάσει της ελληνικής και της ευρωπαϊκής ισχύουσας νομοθεσίας Ν.2472/1997, Ν.4139/2013, οδηγίες της 1995/46/ΕΚ, 2002/58/ΕΚ, 2006/24/ΕΚ και 2009/136/ΕΚ).

  5. Για τη μετακίνηση των μαθητών/τριών ισχύουν οι σχετικές διατάξεις της υπ.αριθ.20883/ΓΔ4/13-02-2020 (Β΄ 456) Υ.Α. με θέμα «Εκδρομές-Εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών/τριών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας».

  6. Να διασφαλιστούν τα πνευματικά δικαιώματα των έργων των συμμετεχόντων/ουσών μαθητών/μαθητριών, όπως αυτά ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία.

  7. Να μην δημοσιεύσει ο φορέας σε ηλεκτρονικά ή έντυπα μέσα τα έργα των μαθητών/μαθητριών, παρά μόνο εφόσον εξασφαλίσει την ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων και η χρήση των έργων γίνει μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

  8. Να μην επιτραπεί σε καμία περίπτωση η φωτογράφιση, η βιντεοσκόπηση και η ηχογράφηση των μαθητών/τριών, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων των μαθητών/τριών.

  9. Να μην υπάρχει προβολή και διανομή οποιουδήποτε διαφημιστικού υλικού ή άλλου μη εγκεκριμένου από το Υ.ΠΑΙ.Θ. υλικού και να μη χρησιμοποιηθεί το εν λόγω συνέδριο για κανενός είδους διαφημιστικό ή άλλο εμπορικό σκοπό.

  10. Να μην προκύπτουν έσοδα για τον φορέα που προκηρύσσει το συνέδριο ή άλλον από τα υποβληθέντα έργα.

  11. Η χρήση εκπαιδευτικού υλικού, εγκεκριμένου από το ΙΕΠ, (αν υπάρχει) να διατίθεται δωρεάν και να είναι ελεύθερο προς χρήση στους/στις εκπαιδευτικούς.

  12. Τυχόν μεμονωμένες συμμετοχές μαθητών/τριών θα γίνουν με αποκλειστική ευθύνη των γονέων/κηδεμόνων τους.

  13. Να διασφαλίζεται η πρόσβαση και να διευκολύνεται η συμμετοχή μαθητών/τριών με αναπηρία.

  14. Σε οποιαδήποτε στιγμή να είναι δυνατή η ανάκληση της αίτησης συμμετοχής των μαθητών και μαθητριών στο εν λόγω συνέδριο.

  15. Σε ό,τι αφορά τη διεξαγωγή του συνεδρίου στους αντίστοιχους χώρους:

  α) η επίσκεψη των μαθητών/τριών να πραγματοποιείται με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών και τη σύμφωνη γνώμη του/της Διευθυντή/ντριας της σχολικής μονάδας και με ευθύνη αυτών, καθώς και με την παρουσία εκπαιδευτικού/ών της σχολικής μονάδας,

  β) να τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις περί ασφαλούς μετακίνησης,

  γ) οι χώροι υλοποίησης του συνεδρίου να πληρούν τις προϋποθέσεις των χώρων συνάθροισης κοινού, ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια των μαθητών/-τριών.

  12. Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο Ι.Ε.Π., με την ολοκλήρωση του συνεδρίου, τον πλήρη φάκελο αξιολόγησης της δράσης, καθώς και τον απολογισμό και τα παιδαγωγικά - διδακτικά συμπεράσματα που προκύπτουν συνολικά από τη διενέργειά του.

  10. Η δέσμευση των συντελεστών ότι, στην περίπτωση έγκρισης του συνεδρίου, δεν θα πραγματοποιηθεί μελλοντική υλοποίησή του με την αναφορά της συγκεκριμένης έγκρισης του Υ.ΠΑΙ.Θ.

  12. Ο φορέας διοργάνωσης αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία υλοποίησης του συνεδρίου.

  Επισημαίνεται, με ιδιαίτερα εμφατικό τρόπο, ότι η υλοποίηση του προτεινόμενου εκπαιδευτικού σχεδιασμού ιεραρχείται ως δευτερεύουσας σημασίας, καθώς προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση των επιδημιολογικών κινδύνων και στη μείωση της πιθανότητας να εκτεθεί το εκπαιδευτικό προσωπικό και το μαθητικό δυναμικό των σχολείων σε επικίνδυνο ιικό φορτίο. Κατά συνέπεια, και ανεξάρτητα από την παιδαγωγική ή επιστημονική καταλληλότητα και εγκυρότητα του κάθε εγχειρήματος, οι διευθύνσεις των σχολείων έχουν την τελική αρμοδιότητα αναφορικά με την εφαρμογή του σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες της πολιτείας και των υγειονομικών οργάνων για την αντιμετώπιση της επιδημικής κρίσης.

  Τα σχολεία που επιθυμούν να συμμετάσχουν ή απλώς να πληροφορηθούν για το συνέδριο μπορούν να ανατρέχουν στην επίσημη ιστοσελίδα της Προσομοίωσης https://www.mskmun.com/ και στην ιστοσελίδα του σχολείου στην ακόλουθη διεύθυνση: https://www.1midschoolkifisia.gr/

  όπου είναι αναρτημένα η πλήρης προκήρυξη, οι οδηγίες για την προετοιμασία και τη λειτουργία των επιτροπών, όπως επίσης και το ακριβές πρόγραμμα των εργασιών της Συνόδου, ή να απευθύνονται στο τηλέφωνο: 2108015590, καθώς και στο email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   

  Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

  Ο καιρός

  Clear Sky

  12.87°C

  Αθήνα

  Clear Sky
  Humidity: 76%
  Wind: ENE at 0.89 M/S
  Sunday
  Clear Sky
  13.43°C / 22.26°C

  Ημερολόγιο

  No event in the calendar

  Ημερολόγιο

  Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31