mainlogoYPAITH

  logoOpt3 02  

   

  Δικτυακή Εκπαιδευτική Πύλη 

  Έγκριση διεξαγωγής του προγράμματος με τίτλο: «Προσομοίωση Συνεδρίασης Ολομέλειας Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου» των Εκπαιδευτηρίων Ε. Μαντουλίδη Α.Ε.

  Απαντώντας στο από 07-06-2022 έγγραφο των «Εκπαιδευτηρίων Ε. Μαντουλίδη Α.Ε.» και τα συνημμένα σε αυτό και σχετικά με το αντικείμενο του θέματος, σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 57/27-10-2022 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., εγκρίνουμε, για το σχολικό έτος 2022-2023, τη διεξαγωγή του προγράμματος με τίτλο « Προσομοίωση Συνεδρίασης Ολομέλειας Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου» που απευθύνεται σε μαθητές/τριες της Α’ και Β’ τάξης των Γενικών Λυκείων της χώρας και του εξωτερικού, υπό τις εξής προϋποθέσεις:
  1. Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στην εν λόγω δράση να είναι προαιρετική και χωρίς οικονομική επιβάρυνση, ενώ θα πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων και Διδασκουσών, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία για την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η μη παρακώλυση του σχολικού προγράμματος και η ασφάλεια των μαθητών/μαθητριών.
  2. Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών να γίνεται με την ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία που αφορά στις εκπαιδευτικές επισκέψεις.
  3. Η διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος να μην υπερβαίνει τις τέσσερις (4) διδακτικές ώρες.
  4. Η παρουσία του/της εκπαιδευτικού της τάξης ή εκπαιδευτικών του σχολείου κρίνεται απαραίτητη κατά τη διεξαγωγή της προσομοίωσης.
  5. Η χρήση εκπαιδευτικού υλικού (αν υπάρχει) να διατίθεται δωρεάν και να είναι ελεύθερο προς χρήση στους/στις εκπαιδευτικούς.
  6. Να τηρείται το θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων μαθητών/μαθητριών, εκπαιδευτικών και γονέων/κηδεμόνων, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, και να μην επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η βιντεοσκόπηση, φωτογράφιση και η μαγνητοφώνηση μαθητών και μαθητριών.
  7. Να διασφαλιστούν τα πνευματικά δικαιώματα των παραγόμενων έργων των συμμετεχόντων/ουσών μαθητών/μαθητριών, όπως αυτά ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία.
  8. Να μην δημοσιεύσει ο φορέας σε ηλεκτρονικά ή έντυπα μέσα τα παραγόμενα έργα των μαθητών/μαθητριών, παρά μόνο εφόσον εξασφαλίσει την ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων και η χρήση των έργων γίνει μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς.
  9. Να μην προκύπτουν έσοδα για τον φορέα που προκηρύσσει τη δράση ή άλλον από τα παραγόμενα έργα.
  10. Τα παραγόμενα έργα των μαθητών/μαθητριών θα υποβάλλονται σε κρίση μόνο στις αρμόδιες επιτροπές αξιολόγησης και δεν θα εντάσσονται στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό του σχολείου και στην εν γένει αξιολόγηση των μαθητών/μαθητριών.
  11. Να μην προκύπτει από τη δράση με οποιοδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών.
  12. Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο ΙΕΠ με την ολοκλήρωση της δράσης τον πλήρη φάκελο αξιολόγησής της.
  13. Η δέσμευση των συντελεστών ότι στην περίπτωση έγκρισης της δράσης, δεν θα πραγματοποιηθεί μελλοντική υλοποίησή της με την αναφορά της συγκεκριμένης έγκρισης του Υ.ΠΑΙ.Θ.
  14. Ο φορέας διοργάνωσης αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία υλοποίησης της δράσης.


  Επισημαίνεται, με ιδιαίτερα εμφατικό τρόπο, ότι η υλοποίηση του προτεινόμενου εκπαιδευτικού σχεδιασμού ιεραρχείται ως δευτερεύουσας σημασίας, καθώς προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση των επιδημιολογικών κινδύνων και στη μείωση της πιθανότητας να εκτεθεί το εκπαιδευτικό προσωπικό και το μαθητικό δυναμικό των σχολείων σε επικίνδυνο ιικό φορτίο. Κατά συνέπεια, και ανεξάρτητα από την παιδαγωγική ή επιστημονική καταλληλότητα και εγκυρότητα του κάθε εγχειρήματος, οι διευθύνσεις των σχολείων έχουν την τελική αρμοδιότητα αναφορικά με την εφαρμογή του σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες της πολιτείας και των υγειονομικών οργάνων για την αντιμετώπισης της επιδημικής κρίσης.


  Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα www.mandoulides.edu.gr και να επικοινωνούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email): This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. και στο τηλέφωνο 2310-474.024.


  Παρακαλούνται οι Διευθύνσεις Δ.Ε. στις οποίες κοινοποιείται το παρόν έγγραφο να ενημερώσουν σχετικά τα σχολεία αρμοδιότητάς τους.
  Τέλος, σημειώνεται ότι η μετακίνηση και η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στην εν λόγω Προσομοίωση θα γίνει χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.

  Προκήρυξη

  Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

  Ο καιρός

  Scattered Clouds

  10.53°C

  Αθήνα

  Scattered Clouds
  Humidity: 81%
  Wind: NNW at 6.17 M/S
  Wednesday
  SP_WEATHER_HEAVY_INTENSITY_RAIN
  10.91°C / 13.42°C

  Ημερολόγιο

  No event in the calendar

  Ημερολόγιο

  Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30