mainlogoYPAITH

  logoOpt3 02  

   

  Δικτυακή Εκπαιδευτική Πύλη 

  Έγκριση 8ου Μαθητικού Φεστιβάλ Ρομποτικής και Διαδικτυακής Έκθεσης Μαθητικής Καινοτομίας

  Εγκρίνεται το 8ου Μαθητικού Φεστιβάλ Ρομποτικής και Διαδικτυακής Έκθεσης Μαθητικής Καινοτομίας, σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 54/06-10-2022 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., εγκρίνουμε το εν λόγω Φεστιβάλ, το οποίο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, μαθητές/τριες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Νηπιαγωγείου, Ε΄-ΣΤ΄ Δημοτικού, Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου, Επαγγελματικού Λυκείου, Ε.Ε.Ε.Ε.Κ., ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ., Ε΄-ΣΤ΄ Ειδικού Δημοτικού, Ειδικού Γυμνασίου, Ειδικού Λυκείου, Μουσικών/Καλλιτεχνικών) σχολικών μονάδων όλης της χώρας για το σχολικό έτος 2022- 2023, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

  1. Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στο εν λόγω Φεστιβάλ να είναι προαιρετική και να πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων και Διδασκουσών, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία για τις διδακτικές/εκπαιδευτικές επισκέψεις και εκπαιδευτικές εκδρομές. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η μη παρακώλυση του σχολικού προγράμματος και η ασφάλεια των μαθητών/μαθητριών.

  2. Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών να γίνεται κατόπιν ενημέρωσής τους και ενυπόγραφης συγκατάθεσης των γονέων/κηδεμόνων τους.

  3. Δεν θα υπάρχει κόστος για τους/τις μαθητές/τριες 4. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στο Φεστιβάλ να πραγματοποιείται παρουσία του/της εκπαιδευτικού και, κατά την κρίση του/της, σύμφωνα με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών/τριών της τάξης, διασφαλίζοντας τη συνάφεια με τον εκπαιδευτικό και διδακτικό προγραμματισμό και με τρόπο που δεν επιβαρύνει τη διδασκαλία του προγράμματος σπουδών αλλά αντίθετα την εμπλουτίζει με τρόπο δημιουργικό. Ο χρόνος απασχόλησης/προετοιμασίας των μαθητών/τριών να μην υπερβαίνει τις δύο (2) διδακτικές ώρες, για τις δραστηριότητες που υλοποιούνται εντός ωρολογίου προγράμματος.

  5. Η όλη διενέργεια του Φεστιβάλ να υλοποιηθεί με ευθύνη των διοργανωτών, σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας και την ισχύουσα νομοθεσία για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων/-ουσών μαθητών/τριών και των πνευματικών δικαιωμάτων.

  6. Να μην επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η βιντεοσκόπηση, η φωτογράφιση και η μαγνητοφώνηση μαθητών και μαθητριών.

  7. Να μην προκύπτει από τη δράση, με οποιονδήποτε τρόπο, άμεση διαφήμιση εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών.

  8. Η χρήση/παρουσίαση των έργων των μαθητών/μαθητριών να γίνει αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς σκοπούς, και χωρίς να προκύπτουν έσοδα για τον φορέα που διοργανώνει το Φεστιβάλ ή για άλλον (με εμπορία, διαφήμιση κ.λπ.).

  9. Η δέσμευση των συντελεστών ότι, στην περίπτωση έγκρισης του ανωτέρω από το Υ.ΠΑΙ.Θ., δεν θα πραγματοποιηθεί μελλοντική εμπορική του διάθεση με την αναφορά της συγκεκριμένης έγκρισης του Υ.ΠΑΙ.Θ.

  10. Να δημοσιοποιηθούν στο Ι.Ε.Π. ο απολογισμός και τα παιδαγωγικά - διδακτικά συμπεράσματα που προκύπτουν από τη διενέργεια του Φεστιβάλ.

  Επισημαίνεται, με ιδιαίτερα εμφατικό τρόπο, ότι η υλοποίηση του προτεινόμενου εκπαιδευτικού σχεδιασμού ιεραρχείται ως δευτερεύουσας σημασίας, καθώς προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση των επιδημιολογικών κινδύνων και στη μείωση της πιθανότητας να εκτεθεί το εκπαιδευτικό προσωπικό και το μαθητικό δυναμικό των σχολείων σε επικίνδυνο ιικό φορτίο. Κατά συνέπεια, και ανεξάρτητα από την παιδαγωγική ή επιστημονική καταλληλότητα και εγκυρότητα του κάθε εγχειρήματος, οι διευθύνσεις των σχολείων έχουν την τελική αρμοδιότητα αναφορικά με την εφαρμογή του σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες της πολιτείας και των υγειονομικών οργάνων για την αντιμετώπιση της επιδημικής κρίσης.

  Αναφορικά με τις μετακινήσεις των μαθητών/τριών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ισχύει η αρίθμ. Φ.14/89494/ΓΔ4/9-7-2020 ΥΑ (Β΄ 2888) με θέμα «Εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών και μαθητριών και μετακινήσεις εκπαιδευτικών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας», ενώ στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ισχύει η αρίθμ. 20883/ΓΔ4/12-2-2020 ΥΑ (Β΄ 456) με θέμα «Εκδρομές-Εκπαιδευτικές επισκέψεις και μετακινήσεις μαθητών/τριών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας».

  Σημειώνεται ότι η μετακίνηση και η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στο εν λόγω Φεστιβάλ θα γίνει χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.

  Για περισσότερες πληροφορίες επισυνάπτεται η Προκήρυξη. 

  Για να δείτε την προκήρυξη, πατήστε εδώ.

  Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

  Ο καιρός

  Scattered Clouds

  16.33°C

  Αθήνα

  Scattered Clouds
  Humidity: 67%
  Wind: E at 4.02 M/S
  Monday
  Overcast Clouds
  10.88°C / 14.04°C

  Ημερολόγιο

  No event in the calendar

  Ημερολόγιο

  Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31