mainlogoYPAITH

  logoOpt3 02  

   

  Δικτυακή Εκπαιδευτική Πύλη 

  Έγκριση του 7ου Μαθητικού Ευρωπαϊκού Συνεδρίου με θέμα: «Κοινές Ευρωπαϊκές Αρχές και Αξίες και η Συνεισφορά της Ελλάδας και του Πολιτισμού της στη Διαμόρφωσή τους»

  Έγκριση του 7ου Μαθητικού Ευρωπαϊκού Συνεδρίου με θέμα: «Κοινές Ευρωπαϊκές Αρχές και Αξίες και η Συνεισφορά της Ελλάδας και του Πολιτισμού της στη Διαμόρφωσή τους» που συνδιοργανώνεται από το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού, την Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την UNESCO, το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού Εστία Ιταλίας και την Association Européenne des Enseignants (AEDE), και απευθύνεται σε μαθητές/τριες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γ΄ Γυμνασίου, Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξη των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων) όλης της χώρας και των ελληνικών σχολείων του εξωτερικού, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

  1. Η συμμετοχή στο εν λόγω συνέδριο να είναι προαιρετική για τους/τις μαθητές/τριες και τους/τις εκπαιδευτικούς και να πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων και Διδασκουσών, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία για τις σχολικές δράσεις στο πλαίσιο της σχολικής ζωής. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η μη παρακώλυση του σχολικού προγράμματος και η ασφάλεια των μαθητών/τριών, καθώς και η μη επιβάρυνση της διδασκαλίας των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων σε ό,τι αφορά στην προετοιμασία των μαθητών/τριών, αλλά αντίθετα ο εμπλουτισμός και η διεύρυνσή τους με τρόπο δημιουργικό, σύμφωνα πάντα με τους στόχους που τίθενται στο Πρόγραμμα Σπουδών.

  2. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στο συνέδριο να πραγματοποιείται με την ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους κατόπιν ενημέρωσή τους.

  3. Το συνέδριο να υλοποιείται παρουσία του/της εκπαιδευτικού της τάξης ή εκπαιδευτικών του σχολείου.

  4. Δεν θα υπάρχει οικονομικό κόστος για τους μαθητές/τριες.

  5. Να τηρείται το θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων/ουσών μαθητών/τριών, εκπαιδευτικών και γονέων/κηδεμόνων, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, και να μην επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η βιντεοσκόπηση, φωτογράφιση και η μαγνητοφώνηση μαθητών/τριών.

  6. Να μην προκύπτει από τις δράσεις με οποιονδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών.

  7. Η παρουσίαση ή/και διανομή οποιουδήποτε εκπαιδευτικού υλικού στο πλαίσιο προετοιμασίας για το συνέδριο να μην υπόκειται σε πνευματικά δικαιώματα και να τηρείται το θεσμικό πλαίσιο «περί πνευματικής ιδιοκτησίας».

  8. H μετακίνηση μαθητών/μαθητριών, να γίνεται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία για τις διδακτικές/εκπαιδευτικές επισκέψεις και εκπαιδευτικές εκδρομές.

  9. Oι χώροι υλοποίησης του συνεδρίου να πληρούν τις προβλεπόμενες από τον νόμο προϋποθέσεις των χώρων συνάθροισης κοινού, ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια των μαθητών/τριών και οι επισκέψεις στους χώρους αυτούς να πραγματοποιούνται με ευθύνη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων και Διδασκουσών των σχολικών μονάδων και με την απαρέγκλιτη τήρηση των όρων και προϋποθέσεων των κείμενων διατάξεων για το πλαίσιο διεξαγωγής εκπαιδευτικών/διδακτικών επισκέψεων και εκδρομών.

  10. Οι συντελεστές του προγράμματος δεσμεύονται ότι μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος για το σχολικό έτος 2022-2023 θα αποστείλουν στο Ι.Ε.Π. τον πλήρη φάκελο αξιολόγησής του. 

  11. Η δέσμευση των συντελεστών ότι στην περίπτωση έγκρισης του συνεδρίου, δεν θα πραγματοποιηθεί μελλοντική υλοποίησή του με την αναφορά της συγκεκριμένης έγκρισης του Υ.ΠΑΙ.Θ.

  12. Ο φορέας διοργάνωσης αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία υλοποίησης του συνεδρίου. 

  Επισημαίνεται, με ιδιαίτερα εμφατικό τρόπο, ότι η υλοποίηση του προτεινόμενου διαγωνισμού ιεραρχείται ως δευτερεύουσας σημασίας, καθώς προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση των επιδημιολογικών κινδύνων και στη μείωση της πιθανότητας να εκτεθεί το εκπαιδευτικό προσωπικό και το μαθητικό δυναμικό των σχολείων σε επικίνδυνο ιικό φορτίο. Κατά συνέπεια, και ανεξάρτητα από την παιδαγωγική ή επιστημονική καταλληλότητα και εγκυρότητα του κάθε εγχειρήματος, οι διευθύνσεις των σχολείων έχουν την τελική αρμοδιότητα αναφορικά με την εφαρμογή του σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες της πολιτείας και των υγειονομικών οργάνων για την αντιμετώπιση της επιδημικής κρίσης.

  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

   

  Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

  Ο καιρός

  Scattered Clouds

  16.33°C

  Αθήνα

  Scattered Clouds
  Humidity: 67%
  Wind: E at 4.02 M/S
  Monday
  Overcast Clouds
  10.88°C / 14.04°C

  Ημερολόγιο

  No event in the calendar

  Ημερολόγιο

  Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31