mainlogoYPAITH

  logoOpt3 02  

   

  Δικτυακή Εκπαιδευτική Πύλη 

  Έγκριση διεξαγωγής του 8ουΔιεθνούς Μαθητικού Μοντέλου Ηνωμένων Εθνών (8th ATSMUN – Arsakeia -Tositseia Schools Model United Nations) με τίτλο: «GAME CHANGERS»

  Εγκρίνεται η διεξαγωγή του 8 ου Διεθνούς Μαθητικού Μοντέλου Ηνωμένων Εθνών (8th ATSMUN – Arsakeia -Tositseia Schools Model United Nations) με τίτλο: «GAME CHANGERS», από τις 3 έως και τις 6 Νοεμβρίου 2022 στις εγκαταστάσεις των Αρσακείων Σχολείων Πατρών και το οποίο απευθύνεται σε μαθητές/τριες της Β’ και Γ’ γυμνασίου και όλων των τάξεων των Γενικών Λυκείων, όλων των σχολικών μονάδων της χώρας , για το σχ. έτος 2022-2023,υπό τις εξής προϋποθέσεις:

  1. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στο Μαθητικό Συνέδριο να είναι προαιρετική και να πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών της σχολικής μονάδας, έτσι ώστε να μη διαταράσσεται η εύρυθμη λειτουργία των σχολείων.

  2. Να έχει προηγηθεί ενημέρωση των μαθητών/τριών και των γονέων/κηδεμόνων τους σε ό, τι αφορά το συγκεκριμένο μαθητικό συνέδριο και να έχει εξασφαλιστεί η ενυπόγραφη υπεύθυνη δήλωση αυτών, έχοντας υπόψη ότι η συμμετοχή των παιδιών τους δεν είναι υποχρεωτική.

  3. Δεν θα υπάρξει κόστος για τους μαθητές/τριες.

  4. Να τηρείται το θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων/ουσών μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών (βάσει της ελληνικής και της ευρωπαϊκής ισχύουσας νομοθεσίας Ν.2472/1997, Ν.4139/2013, οδηγίες της 1995/46/ΕΚ, 2002/58/ΕΚ, 2006/24/ΕΚ και 2009/136/ΕΚ).

  5. Για τη μετακίνηση των μαθητών/τριών ισχύουν οι σχετικές διατάξεις της υπ. αριθ.20883/ΓΔ4/13- 02-2020 (Β΄ 456) Υ.Α. με θέμα «Εκδρομές-Εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών/τριών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας».

  6. Να μην επιτραπεί σε καμία περίπτωση η φωτογράφιση, η βιντεοσκόπηση και η ηχογράφηση των μαθητών/τριών.

  7. Να μην υπάρχει προβολή και διανομή οποιουδήποτε διαφημιστικού υλικού ή άλλου μη εγκεκριμένου από το Υ.ΠΑΙ.Θ. υλικού και να μη χρησιμοποιηθεί το εν λόγω συνέδριο για κανενός είδους διαφημιστικό ή άλλο εμπορικό σκοπό.

  8. Τυχόν μεμονωμένες συμμετοχές μαθητών/τριών θα γίνουν με αποκλειστική ευθύνη των γονέων/κηδεμόνων τους.

  9. Να διασφαλίζεται η πρόσβαση και να διευκολύνεται η συμμετοχή μαθητών/τριών με αναπηρία.

  10. Σε οποιαδήποτε στιγμή να είναι δυνατή η ανάκληση της αίτησης συμμετοχής των μαθητών και μαθητριών στο εν λόγω συνέδριο.

  11. Σε ό,τι αφορά στη διεξαγωγή του συνεδρίου στους αντίστοιχους χώρους: 

  i. η επίσκεψη των μαθητών/τριών να πραγματοποιείται με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών και τη σύμφωνη γνώμη του/της Διευθυντή/ντριας της σχολικής μονάδας και με ευθύνη αυτών, καθώς και με την παρουσία εκπαιδευτικού/ών της σχολικής μονάδας,

  ii. να τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις περί ασφαλούς μετακίνησης,

  iii. οι χώροι υλοποίησης του συνεδρίου να πληρούν τις προϋποθέσεις των χώρων συνάθροισης κοινού, ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια των μαθητών/τριών.

  12. Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο Ι.Ε.Π. με την ολοκλήρωση του συνεδρίου τον πλήρη φάκελο αξιολόγησης της δράσης, καθώς και τον απολογισμό και τα παιδαγωγικά - διδακτικά συμπεράσματα που προκύπτουν συνολικά από τη διενέργειά του.

  13. Ο φορέας διοργάνωσης αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία υλοποίησης του συνεδρίου.

  Επισημαίνεται, με ιδιαίτερα εμφατικό τρόπο, ότι η υλοποίηση του προτεινόμενου εκπαιδευτικού σχεδιασμού ιεραρχείται ως δευτερεύουσας σημασίας, καθώς προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση των επιδημιολογικών κινδύνων και στη μείωση της πιθανότητας να εκτεθεί το εκπαιδευτικό προσωπικό και το μαθητικό δυναμικό των σχολείων σε επικίνδυνο ιικό φορτίο. Κατά συνέπεια, και ανεξάρτητα από την παιδαγωγική ή επιστημονική καταλληλόλητα και εγκυρότητα του κάθε εγχειρήματος, οι διευθύνσεις των σχολείων έχουν την τελική αρμοδιότητα αναφορικά με την εφαρμογή του σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες της πολιτείας και των υγειονομικών οργάνων για την αντιμετώπισης της επιδημικής κρίσης.

   

  Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

  Ο καιρός

  Scattered Clouds

  16.33°C

  Αθήνα

  Scattered Clouds
  Humidity: 67%
  Wind: E at 4.02 M/S
  Monday
  Overcast Clouds
  10.88°C / 14.04°C

  Ημερολόγιο

  No event in the calendar

  Ημερολόγιο

  Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31