mainlogoYPAITH

  logoOpt3 02  

   

  Δικτυακή Εκπαιδευτική Πύλη 

  Έγκριση διεξαγωγής του Εκπαιδευτικού Προγράμματος με τίτλο: «Σέβομαι τη Διαφορετικότητα» και του Μαθητικού Διαγωνισμού με τίτλο «Λέμε ΟΧΙ στον σχολικό εκφοβισμό»

  Έγκριση διεξαγωγής του Εκπαιδευτικού Προγράμματος με τίτλο: «Σέβομαι τη Διαφορετικότητα» και του Μαθητικού Διαγωνισμού με τίτλο «Λέμε ΟΧΙ στον σχολικό εκφοβισμό» του Διεθνούς Κέντρου Ολυμπιακής Εκεχειρίας για το σχολικό έτος 2022-23, για μαθητές/τριες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

  Απαντώντας στην από 30-05-2022 αίτηση του Διεθνούς Κέντρου Ολυμπιακής Εκεχειρίας και λαμβάνοντας υπόψη το με αρ. 45/25-08-2022 Απόσπασμα Πρακτικού του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνουμε τη διεξαγωγή του Εκπαιδευτικού Προγράμματος με τίτλο: «Σέβομαι τη Διαφορετικότητα» και του Μαθητικού Διαγωνισμού με τίτλο «Λέμε ΟΧΙ στον σχολικό εκφοβισμό» για μαθητές/τριες Δημοτικού (γενικής και ειδικής εκπαίδευσης) και Γυμνασίου (γενικής και ειδικής εκπαίδευσης), για το σχολικό έτος 2022-23, εφόσον πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:

  1. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, καθώς και στον μαθητικό διαγωνισμό να είναι προαιρετική, να πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων/Διδασκουσών, με ενημέρωση των Υπευθύνων Σχολικών Δραστηριοτήτων της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, και με την αυστηρή τήρηση των όρων και προϋποθέσεων της κείμενης νομοθεσίας για τις διδακτικές/εκπαιδευτικές επισκέψεις και εκπαιδευτικές εκδρομές. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η μη παρακώλυση του σχολικού προγράμματος και η ασφάλεια των μαθητών/τριών.

  2. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, καθώς και στον μαθητικό διαγωνισμό, να γίνεται αυστηρά με την ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους.

  3. Να τηρείται το θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων/ουσών μαθητών/τριών, εκπαιδευτικών και γονέων/κηδεμόνων, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, και να μην επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η βιντεοσκόπηση και η μαγνητοφώνηση μαθητών και μαθητριών.

  4. Να μην προκύπτει από τη δράση με οποιονδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών.

  5. Το πρόγραμμα να εφαρμοστεί με την παρουσία του/της εκπαιδευτικού της τάξης και η διάρκεια εφαρμογής του να μην ξεπερνά τις δύο (2) διδακτικές ώρες.

  6. Το εκπαιδευτικό υλικό για το προγράμματα να διατίθεται δωρεάν και να είναι ελεύθερο προς χρήση από εκπαιδευτικούς και μαθητές/τριες.

  7. Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο ΙΕΠ, με την ολοκλήρωση κάθε προγράμματος, τον πλήρη φάκελο αξιολόγησης της παρέμβασης.

  8. Η δέσμευση των συντελεστών ότι στην περίπτωση έγκρισης του ανωτέρω υλικού από το ΥΠΑΙΘ, δεν θα πραγματοποιηθεί μελλοντική εμπορική του διάθεση με την αναφορά της συγκεκριμένης έγκρισης του ΥΠΑΙΘ.

  9. Η γνωστοποίηση και η διάχυση δημοσιότητας σχετικά με τον εν λόγω διαγωνισμό δύναται να γίνει μέσω των σχολείων κατά τρόπο θεμιτό και πρόσφορο (π.χ. με γραπτή ή/και προφορική ανακοίνωση από τους εκπαιδευτικούς ή τον Διευθυντή). Η συμμετοχή των μαθητών θα είναι προαιρετική.

  10. Η διενέργεια του μαθητικού διαγωνισμού (υλοποίηση, βράβευση, δημοσιοποίηση) θα υλοποιηθεί με ευθύνη της Κέντρου Ολυμπιακής Εκεχειρίας, σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων/ουσών μαθητών/τριών και των πνευματικών τους δικαιωμάτων.

  11. Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο Ι.Ε.Π. τον απολογισμό και τα συμπεράσματα που θα προκύψουν από τη διενέργεια του διαγωνισμού.

  12. Να μη συνδέεται ο εν λόγω διαγωνισμός με άλλα προγράμματα και διαγωνισμούς που υλοποιεί ο συγκεκριμένος ή άλλος φορέας.

  Επισημαίνεται, με ιδιαίτερα εμφατικό τρόπο, ότι η υλοποίηση του προτεινόμενου εκπαιδευτικού σχεδιασμού ιεραρχείται ως δευτερεύουσας σημασίας, καθώς προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση των επιδημιολογικών κινδύνων και στη μείωση της πιθανότητας να εκτεθεί το εκπαιδευτικό προσωπικό και το μαθητικό δυναμικό των σχολείων σε επικίνδυνο ιικό φορτίο. Κατά συνέπεια, και ανεξάρτητα από την παιδαγωγική ή επιστημονική καταλληλότητα και εγκυρότητα του κάθε εγχειρήματος, οι διευθύνσεις των σχολείων έχουν την τελική αρμοδιότητα αναφορικά με την εφαρμογή του σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες της πολιτείας και των υγειονομικών οργάνων για την αντιμετώπισης της επιδημικής κρίσης.

  Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν:

  Α) Με τον φορέα υλοποίησης (British Council) Υπεύθυνος Επικοινωνίας Βικτωρία Κυριάκη, 210-3692337, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Ντόρα Πάλλη, 210-3611023 , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Β) Διεθνές Κέντρο Ολυμπιακής Εκεχειρίας www.olympictruce.org Τάνια Βίτσου, 2103611023 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   

  Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

  Ο καιρός

  Scattered Clouds

  16.33°C

  Αθήνα

  Scattered Clouds
  Humidity: 67%
  Wind: E at 4.02 M/S
  Monday
  Overcast Clouds
  10.88°C / 14.04°C

  Ημερολόγιο

  No event in the calendar

  Ημερολόγιο

  Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31