mainlogoYPAITH

logoOpt3 02  

 

Δικτυακή Εκπαιδευτική Πύλη 

Έγκριση αιτήματος για υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων

Σε απάντηση του ανωτέρω (β) σχετικού και έχοντας υπόψη το με αρ. 41/28-7-2022 Απόσπασμα Πρακτικού του Ι.Ε.Π., σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνεται για το σχολικό έτος 2022-2023 η υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων με τίτλους: (α) «Εκστρατεία Ενημέρωσης», το οποίο απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες σχολικών μονάδων όλων των τάξεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Νηπιαγωγείο, Δημοτικό) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνάσιο, Λύκειο Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης) της χώρας και (β) «Σκύλοι Θεραπευτικής Επαφής», το οποίο απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες σχολικών μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Νηπιαγωγείο, Δημοτικό) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνάσιο, Λύκειο, ΕΕΕΕΚ) της χώρας, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

1. Η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στα προτεινόμενα προγράμματα να είναι προαιρετική και δωρεάν για τους μαθητές και τις μαθήτριες σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως του τρόπου υλοποίησής τους (διαδικτυακά ή/και δια ζώσης).

2. Τα προγράμματα να υλοποιούνται μετά από σχετική απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων και τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης της σχολικής μονάδας, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία για τις σχολικές δράσεις στο πλαίσιο της σχολικής ζωής.

3. Σε περίπτωση υλοποίησης των προγραμμάτων στον σχολικό χώρο μπορούν να εισέρχονται δύο (2) άτομα το ανώτερο σε κάθε Τμήμα πλέον του εκπαιδευτικού, σύμφωνα με το 147ο Απόσπασμα Πρακτικού της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.

4. Να έχουν ενημερωθεί οι γονείς/κηδεμόνες για την προαιρετική συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στα προγράμματα και να έχει εξασφαλιστεί από τη σχολική μονάδα η ενυπόγραφη δήλωση συναίνεσής τους.

5. Στο πλαίσιο υλοποίησης των δράσεων/δραστηριοτήτων να πληρούνται οι κανόνες υγείας και ασφάλειας των ωφελούμενων μαθητών/μαθητριών, καθώς και των εμπλεκόμενων εκπαιδευτικών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

6. Κατά την εφαρμογή των προγραμμάτων να μην παρακωλύεται με οποιονδήποτε τρόπο η εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων.

7. Πριν από την υλοποίηση των προγραμμάτων να προηγείται ενημέρωση και σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων Συντονιστών/Συντονιστριών Εκπαιδευτικού Έργου των οικείων ΠΕ.Κ.Ε.Σ. καθώς και των Υπεύθυνων Αγωγής Υγείας/Σχολικών Δραστηριοτήτων των οικείων Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

8. Κατά την εφαρμογή των προγραμμάτων να προγραμματίζονται τυχόν απαραίτητες προσαρμογές λαμβάνοντας υπόψη κατά περίπτωση την ηλικία, τη βαθμίδα και τις μαθησιακές και διαπολιτισμικές ανάγκες των μαθητών/μαθητριών.

9. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα να υλοποιούνται εντός σχολικού ωραρίου με την υποχρεωτική παρουσία του/της εκπαιδευτικού της τάξης και η συνολική τους διάρκεια να μην υπερβαίνει τις δύο (2) διδακτικές ώρες ανά τμήμα.

10. Να τηρείται το θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας των ατομικών δικαιωμάτων και των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών μαθητών/μαθητριών, εκπαιδευτικών και γονέων/κηδεμόνων βάσει της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας [ν.4624/2019, Γενικός Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 για την Προστασία Δεδομένων-GDPR, Οδηγία 2002/58/ΕΚ και Οδηγία 2009/136/ΕΚ].

11. Στο πλαίσιο της υλοποίησης των προγραμμάτων δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η φωτογράφιση, η βιντεοσκόπηση και η ηχογράφηση των μαθητών και μαθητριών.

12. Σε κάθε περίπτωση επίσκεψης των μαθητών/μαθητριών σε χώρους εκτός της σχολικής μονάδας απαιτείται (α) απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, (β) η σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης της σχολικής μονάδας και (γ) η ενυπόγραφη δήλωση συναίνεσης των γονέων/κηδεμόνων των μαθητών/μαθητριών και (δ) να έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των μαθητών/μαθητριών.

13. Να εφαρμόζονται οι διατάξεις που αφορούν στις σχολικές επισκέψεις και μετακινήσεις των μαθητών/μαθητριών, όπως αυτές προβλέπονται στη με αρ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 55254/10-09-2021 (Β΄4187) Κ.Υ.Α., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και (α) για την Π/θμια Εκπαίδευση στη με αρ. πρωτ. Φ.14/89494/ΓΔ4/17-7-2020 (Β΄2888) Υ.Α. και τη με αρ. πρωτ. Φ.9/ΦΔ/114342/Δ1/15-09-2021 εγκύκλιο και (β) για τη Δ/θμια Εκπαίδευση στη με αρ. 20883/ΓΔ4/12-02-2020 (Β΄456) Υ.Α. . Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση και κατά προτεραιότητα να τηρούνται αυστηρά τα οριζόμενα στις εκάστοτε Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις ή/και εγκυκλίους του Υ.ΠΑΙ.Θ. που αφορούν στα μέτρα ασφαλούς λειτουργίας των εκπαιδευτικών μονάδων για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού και να λαμβάνονται υπόψη τα κατά τόπους ισχύοντα μέτρα και οι απαγορεύσεις αναφορικά με τον COVID-19.

14. Εάν στο πλαίσιο υλοποίησης των προγραμμάτων πραγματοποιηθούν ενημερωτικές επισκέψεις εκπροσώπων του Φορέα στον σχολικό χώρο τα πρόσωπα αυτά να έχουν ορισθεί εκ των προτέρων και να έχουν ενημερωθεί σχετικά οι σχολικές μονάδες.

15. Σε κάθε περίπτωση τα προγράμματα να μη χρησιμοποιηθούν για κανενός είδους διαφημιστικό ή άλλο εμπορικό σκοπό.

16. Δεν επιτρέπεται η διάθεση/προβολή οποιουδήποτε υλικού ή/και προϊόντος το οποίο (α) δεν είναι εγκεκριμένο από το Υ.ΠΑΙ.Θ. για το σχολικό έτος 2022-2023, (β) μπορεί να αφορά έμμεση ή άμεση διαφήμιση/προώθηση εμπορικών προϊόντων Φορέων/επιχειρήσεων ή Υπηρεσιών ατόμων/Φορέων και (γ) αναφέρεται σε τυχόν χορηγούς των συγκεκριμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

17. Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε μελλοντική εμπορική διάθεση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και του συνοδευτικού υλικού με την αναφορά της συγκεκριμένης έγκρισης του Υ.ΠΑΙ.Θ. .

18. Σε περίπτωση διάθεσης εκπαιδευτικού υλικού από τον Φορέα, αυτό να έχει τη θετική γνωμοδότηση του Ι.Ε.Π., να είναι ελεύθερο προς χρήση στους/στις εκπαιδευτικούς, να διανέμεται χωρίς οικονομική επιβάρυνση για τους/τις μαθητές/μαθήτριες και τους/τις εκπαιδευτικούς και να αξιοποιείται εφόσον κριθεί ότι υπάρχει συνάφεια με το Πρόγραμμα Σπουδών ή/και το σχετικό Πρόγραμμα Σχολικών Δραστηριοτήτων.

19. Πριν από την υλοποίηση των προγραμμάτων, προς ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου/ης, να προηγηθεί ανάρτηση στον ιστότοπο του Φορέα με (α) σύντομη περιγραφή του προγράμματος (περιγραφή δράσεων, μεθοδολογία, στόχοι, επιδιωκόμενα αποτελέσματα, αποτίμηση) και (β) το σύνολο του εκπαιδευτικού υλικού.

20. Το εκπαιδευτικό υλικό να τεθεί υπόψη των Υπεύθυνων Αγωγής Υγείας/Σχολικών Δραστηριοτήτων των οικείων Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ώστε να αξιοποιηθεί αναλόγως σε Προγράμματα και δράσεις εκπαίδευσης στα Δικαιώματα.

21. Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε ενδεχόμενες επιμορφωτικές δράσεις για την υλοποίηση των προγραμμάτων να είναι προαιρετική, δωρεάν και να πραγματοποιείται εκτός του εργασιακού ωραρίου τους.

22. Στο τέλος του διδακτικού έτους κατατίθεται από τον Φορέα Έκθεση Αποτίμησης των ανωτέρω προγραμμάτων, στην οποία σε κάθε περίπτωση επισυνάπτεται συμπληρωμένο το συνημμένο αρχείο (Συν. 1), όπου συμπεριλαμβάνονται τα ακόλουθα στοιχεία:

(α) αριθμός των σχολικών μονάδων που συνεργάστηκαν,

(β) στοιχεία ταυτότητας των συμμετεχουσών σχολικών μονάδων (ονομασία, Διεύθυνση Εκπαίδευσης, Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης και για τα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού: ονομασία, Πόλη και Χώρα),

(γ) αριθμός ωφελούμενων μαθητών/μαθητριών,

(δ) αριθμός εμπλεκόμενων εκπαιδευτικών και (ε) τρόπος υλοποίησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων (διαδικτυακά ή/και δια ζώσης).

Τα ανωτέρω στοιχεία, που αφορούν στην αποτίμηση των προγραμμάτων, αποστέλλονται από τον Φορέα έως τη λήξη του διδακτικού έτους στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υ.ΠΑΙ.Θ. από τις οποίες έλαβε την έγκριση και κοινοποιούνται στο Ι.Ε.Π. .

Σε περίπτωση υλοποίησης των προγραμμάτων με διαδικτυακό τρόπο και σε ελληνικά σχολεία του εξωτερικού, ο Φορέας δύναται να επικοινωνεί απευθείας με τους Συντονιστές Εκπαίδευσης Εξωτερικού, στοιχεία των οποίων παρατίθενται στο συνημμένο αρχείο (Συν.2).

Επισημαίνεται, με ιδιαίτερα εμφατικό τρόπο, ότι η υλοποίηση του προτεινόμενου εκπαιδευτικού σχεδιασμού ιεραρχείται ως δευτερεύουσας σημασίας, καθώς προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση των επιδημιολογικών κινδύνων και στη μείωση της πιθανότητας να εκτεθεί το εκπαιδευτικό προσωπικό και το μαθητικό δυναμικό των σχολείων σε επικίνδυνο ιικό φορτίο. Κατά συνέπεια, και ανεξάρτητα από την παιδαγωγική ή επιστημονική καταλληλόλητα και εγκυρότητα του κάθε εγχειρήματος, οι διευθύνσεις των σχολείων έχουν την τελική αρμοδιότητα αναφορικά με την εφαρμογή του προγράμματος, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες της πολιτείας και των υγειονομικών οργάνων για την αντιμετώπιση της επιδημικής κρίσης.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2022-2023

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2022-2023

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Ημερολόγιο

No event in the calendar

Ημερολόγιο

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31