mainlogoYPAITH

logoOpt3 02  

 

Δικτυακή Εκπαιδευτική Πύλη 

Έγκριση Ευρωπαϊκού Προγράμματος Horizon 2020 με τίτλο: «Inclusive open schooling through engaging and future-oriented science (CONNECT)» για μαθητές/τριες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2022-23

eunionΑπαντώντας στο με αρ. πρωτ. 6101/30-05-2022 αίτημα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κρήτης, που αφορά σε έγκριση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Horizon 2020 με τίτλο: «Inclusive open schooling through engaging and future-oriented science (CONNECT)» για μαθητές/τριες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 41/28-07-2022 του Ι.Ε.Π., εγκρίνεται το ανωτέρω εκπαιδευτικό πρόγραμμα, για το σχολικό έτος 2022-23 υπό τις εξής προϋποθέσεις:

1. Η συμμετοχή των σχολείων στo εν λόγω πρόγραμμα να είναι προαιρετική για τους/τις μαθητές/τριες και πραγματοποιείται με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων και σύμφωνη γνώμη του/της Διευθυντή/τριας ή του/της Προϊσταμένου/ης της σχολικής μονάδας.

2. Προηγείται ενημέρωση των γονέων/κηδεμόνων των μαθητών/τριών σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο πρόγραμμα και εξασφαλίζεται η ενυπόγραφη δήλωση συναίνεσης αυτών, έχοντας υπόψη ότι η συμμετοχή των παιδιών τους δεν είναι υποχρεωτική.

3. Πριν την υλοποίηση του προγράμματος προηγείται ενημέρωση των αρμόδιων Συντονιστών/στριών Εκπαιδευτικού Έργου των οικείων ΠΕ.Κ.Ε.Σ. καθώς και των Υπεύθυνων Αγωγής Υγείας/Σχολικών Δραστηριοτήτων των οικείων Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

4. Κατά την εφαρμογή του προγράμματος προγραμματίζονται τυχόν απαραίτητες προσαρμογές λαμβάνοντας υπόψη κατά περίπτωση την ηλικία, τη βαθμίδα και τις μαθησιακές και διαπολιτισμικές ανάγκες των μαθητών/τριών.

5. Το πρόγραμμα υλοποιούνται εντός σχολικού ωραρίου και με την υποχρεωτική παρουσία εκπαιδευτικού της τάξης.

6. Στην περίπτωση που στο πλαίσιο του προγράμματος πραγματοποιηθεί στο σχολείο επίσκεψη τρίτων, αυτή να πραγματοποιείται κατόπιν συνεννόησης, με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων και τη σύμφωνη γνώμη του/της Διευθυντή/ντριας της σχολικής μονάδας, έτσι ώστε να μην παρακωλύεται η εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων και να μην ξεπερνά το πρόγραμμα σε διάρκεια τις δύο (2) διδακτικές ώρες/τμήμα.

7. Κατά την υλοποίηση των δράσεων στα σχολεία να είναι εξασφαλισμένη η προστασία των ατομικών δικαιωμάτων και των προσωπικών δεδομένων των μαθητών/τριών βάσει της ελληνικής και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας (ν. 2472/1997, ν. 4139/2013, Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679, Οδηγία 2002/58/ΕΚ και Οδηγία 2009/136/ΕΚ).

8. Σε ό,τι αφορά την υλοποίηση προγράμματος στις εγκαταστάσεις των αρμόδιων φορέων: α) η επίσκεψη των μαθητών/τριών να πραγματοποιείται με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων και τη σύμφωνη γνώμη του/της Διευθυντή/ντριας της σχολικής μονάδας και με ευθύνη αυτών, β) να τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις περί ασφαλούς μετακίνησης, όπως ορίζονται στη με αρ. πρωτ. Φ.14/89494/ΓΔ4/9-7-2020 (Β΄ 2888) Υπουργική Απόφαση για την Π/θμια Εκπαίδευση και στη με αρ. πρωτ. 20883/ΓΔ4/12-2-2020 (Β΄ 456) Υπουργική Απόφαση για τη Δ/θμια Εκπαίδευση και γ) να έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των μαθητών/τριών.

9. Να μην επιτραπεί σε καμία περίπτωση η φωτογράφιση, η βιντεοσκόπηση και η ηχογράφηση των μαθητών/τριών.

10. Πριν την υλοποίηση του προγράμματος να προηγηθεί ανάρτηση του συνόλου του εκπαιδευτικού υλικού στον ιστότοπο του φορέα.

11. Το εκπαιδευτικό υλικό να τεθεί υπόψη των Υπεύθυνων Αγωγής Υγείας/Σχολικών Δραστηριοτήτων των οικείων Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ώστε να αξιοποιηθεί αναλόγως σε Προγράμματα και δράσεις εκπαίδευσης στην επιχειρηματικότητα και την καινοτομία.

12. Να μην επιτραπεί η διάθεση ή η προβολή οποιουδήποτε υλικού ή προϊόντος το οποίο αφορά άμεση διαφήμιση/προώθηση εμπορικών προϊόντων φορέων/επιχειρήσεων ή υπηρεσιών ή δεν είναι εγκεκριμένο από το Υ.ΠΑΙ.Θ. για το σχολικό έτος 2022-2023, συμπεριλαμβανομένων και των αναφορών σε τυχόν χορηγούς των συγκεκριμένων παρεμβάσεων/δράσεων.

13. Το εν λόγω πρόγραμμα να μη χρησιμοποιηθεί για κανενός είδους διαφημιστικό ή άλλο εμπορικό σκοπό.

14. Επιπροσθέτως, επισημαίνεται η υποχρέωση των αιτούντων για την υποβολή στο Ι.Ε.Π. των αποτελεσμάτων αποτίμησης των ως άνω προγραμμάτων με τη λήξη του σχολικού έτους 2022- 2023»

Επισημαίνεται, με ιδιαίτερα εμφατικό τρόπο, ότι η υλοποίηση του προτεινόμενου εκπαιδευτικού σχεδιασμού ιεραρχείται ως δευτερεύουσας σημασίας, καθώς προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση των επιδημιολογικών κινδύνων και στη μείωση της πιθανότητας να εκτεθεί το εκπαιδευτικό προσωπικό και το μαθητικό δυναμικό των σχολείων σε επικίνδυνο ιικό φορτίο. Κατά συνέπεια, και ανεξάρτητα από την παιδαγωγική ή επιστημονική καταλληλότητα και εγκυρότητα του κάθε εγχειρήματος, οι διευθύνσεις των σχολείων έχουν την τελική αρμοδιότητα αναφορικά με την εφαρμογή του σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες της πολιτείας και των υγειονομικών οργάνων για την αντιμετώπιση της επιδημικής κρίσης. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να επικοινωνούν απευθείας με τον Φορέα Διοργάνωσης.

 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Ημερολόγιο

No event in the calendar

Ημερολόγιο

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31