mainlogoYPAITH

logoOpt3 02  

 

Δικτυακή Εκπαιδευτική Πύλη 

Απάντηση σε αίτημα για την έγκριση διεξαγωγής του 9ου Πανελλήνιου διαγωνισμού λογοτεχνικής έκφρασης με θέμα : «Ειρήνη η μόνη επιλογή»

Εγκρίνεται η υλοποίηση του διεθνούς μαθητικού διαγωνισμού “Pierre de Coubertin’’ με τίτλο: «ΘΕΛΩ ΕΛΠΙΖΩ ΜΠΟΡΩ – ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ Ν’ ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΜΕ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ» της Ελληνικής Ομοσπονδίας Μοντέρνου  Πεντάθλου, που απευθύνεται σε μαθητές/-ήτριες Δημοτικών (Ε΄ και Στ΄ τάξης), και Μουσικών, Καλλιτεχνικών και Εκκλησιαστικών Γυμνασίων όλης της χώρας για το σχολικό έτος 2022-2023. 

Σκοπός του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη των ολυμπιακών αξιών όπως η ειρήνη, η φιλία και η συνεργασία. Οι εκπαιδευτικοί στόχοι είναι να γνωρίσουν οι μαθητές και οι μαθήτριες τον ιδρυτή των σύγχρονων Ολυμπιακών αγώνων Pierre de Coubertin, να αναδειχτούν οι αξίες του ολυμπισμού, να εξοικειωθούν με την αξιοποίηση πηγών και μαρτυριών και να εμπλακούν εποικοδομητικά στη δημιουργία ενός παραδοτέου έργου (εικαστική σύνθεση, δημιουργία τραγουδιού, πρωτότυπου παιχνιδιού, λογοτεχνικού κειμένου, παραμυθιού, ή δοκιμίου).

Το πρόγραμμα επικεντρώνεται στην εξοικείωση των μαθητών και μαθητριών με διαχρονικές αξίες που πρεσβεύει ο ολυμπισμός, μέσα από δραστηριότητες που υλοποιούνται σε ένα δημιουργικό εκπαιδευτικό περιβάλλον. Σε ένα σχολικό περιβάλλον που είναι πλέον πολυπολιτισμικό είναι σημαντική η ανάπτυξη αξιών, όπως η ειρήνη, η φιλία, η συνεργασία.

Επιδίωξη του διαγωνισμού είναι:

• να γνωρίσουν οι μαθητές και οι μαθήτριες τον ιδρυτή των σύγχρονων ολυμπιακών αγώνων

• να αναδειχθούν οι αξίες του ολυμπισμού

• να εμπλακούν εποικοδομητικά οι μαθητές στην διαδικασία των παραδοτέων έργων (εικαστική σύνθεση, δημιουργία τραγουδιού, πρωτότυπου παιχνιδιού, λογοτεχνικού κειμένου, παραμυθιού, ή δοκιμίου)

• να εξοικειωθούν με την αξιοποίηση πηγών και μαρτυριών.

Παράλληλα ο διαγωνισμός προωθεί την επίτευξη και ειδικότερων στόχων όπως την ενθάρρυνση των σχολείων να υιοθετήσουν δραστήρια πολιτική για:

• την προαγωγή της γνώσης σε θέματα που σχετίζονται με τον αθλητισμό

• την προώθηση των Ολυμπιακών Ιδεωδών

• το άνοιγμα των σχολικών μονάδων σε φορείς του ευρύτερου κοινωνικού περιβάλλοντος (Η βράβευση θα πραγματοποιηθεί στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Pierre de Coubertin που θα γίνει για πρώτη φορά στην Αθήνα, η οποία θα  συμπληρωθεί με παράλληλες δράσεις). 

Στο πλαίσιο αυτό, η διεξαγωγή του διαγωνισμού βρίσκεται σε συμφωνία με τα προγράμματα σπουδών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και δύναται να υποστηρίξει τον εμπλουτισμό και τη διεύρυνση των διδακτικών τους στόχων, συμβάλλοντας στη βελτίωση των δεξιοτήτων των μαθητών/-τριών, στην ηθική ανάπτυξη και στην ενίσχυση υψηλών ιδανικών. Δεν επιβαρύνεται η διδασκαλία των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων, αλλά αντίθετα εμπλουτίζεται και διευρύνεται με τρόπο δημιουργικό, σύμφωνα πάντα με τους στόχους που τίθενται στα αντίστοιχα Προγράμματα Σπουδών.

Οι συμμετοχές των μαθητών/-τριών θα αποσταλούν ηλεκτρονικά στην διεύθυνση This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Η υποβολή των αιτήσεων θα αρχίσει από 3 Φεβρουαρίου 2023 έως 28 Φεβρουαρίου του 2023, ενώ η υποβολή των έργων του διαγωνισμού θα αρχίσει από 1 Μαρτίου του 2023 έως και 31 Μαρτίου του 2023.

Οι επιμέρους μορφές που μπορεί να έχουν τα παραδοτέα έργα των μαθητών/-τριών είναι οι εξής:

1. Εικαστική σύνθεση (ζωγραφική ή κολάζ σε χαρτί ή χαρτόνι)

2. Δημιουργία τραγουδιού

3. Δημιουργία πρωτότυπου παιχνιδιού που να είναι αφιερωμένο στις αξίες που πρεσβεύει ο PIERRE DE COUBERTIN

4. Δημιουργία λογοτεχνικού κειμένου ή παραμυθιού ή δοκιμίου

Η αξιολόγηση των έργων θα γίνει από την επιτροπή κρίσης στις 11-12-13 Απριλίου 2023. Η αξιολόγηση θα γίνει βάσει συγκεκριμένων τεχνικών προδιαγραφών και προϋποθέσεων. 

Επισημαίνεται ότι το υλικό που θα χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να είναι πρωτότυπο ή ελεύθερο δικαιωμάτων και να αναφέρονται οι πηγές Θα βραβευτούν οι τρεις καλύτερες εργασίες σε κάθε βαθμίδα. Το πρώτο βραβείο από κάθε κατηγορία θα πάρει από ένα τάμπλετ (σύνολο τρία). Τα υπόλοιπα θα είναι αναμνηστικά των Ολυμπιακών Αγώνων και του Μοντέρνου Πεντάθλου (όπως μπλουζάκια και καπέλα). Η βράβευση θα πραγματοποιηθεί στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο PIERRE DE COUBERTIN που θα γίνει για πρώτη φορά στην Αθήνα και θα συμπληρωθεί από παράλληλες δράσεις. Όλες οι συμμετοχές θα λάβουν αναμνηστικό έπαινο. Τέλος, προβλέπεται να δημοσιευτούν μόνο τα διακριθέντα έργα.

Το πρόγραμμα υλοποιείται υπό τις εξής προϋποθέσεις:

1. Η συμμετοχή των μαθητών/-τριών και των εκπαιδευτικών στον εν λόγω διαγωνισμό να είναι προαιρετική, δωρεάν και να πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων και Διδασκουσών, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία για τις σχολικές δράσεις στο πλαίσιο της σχολικής ζωής. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η μη παρακώλυση του σχολικού προγράμματος και η ασφάλεια των μαθητών/-τριών.

2. Η συμμετοχή των μαθητών/-τριών στον διαγωνισμό να πραγματοποιείται με την ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους.

3. Η υλοποίηση του διαγωνισμού εντός ωρολογίου προγράμματος να πραγματοποιείται χωρίς επιβάρυνση της διδασκαλίας των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων, με γνώμονα, πάντοτε, τον εμπλουτισμό και τη δημιουργική διεύρυνσή τους.

4. Να μην προκύπτει από τις δράσεις με οποιονδήποτε τρόπο άμεση ή έμμεση διαφήμιση εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών. Επιπροσθέτως, όσον αφορά την υλοποίηση του διαγωνισμού:

5. Τα έργα των μαθητών/-τριών να υποβάλλονται προς κρίση μόνο στην Επιτροπή Αξιολόγησης του διαγωνισμού και να μην εντάσσονται στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό του σχολείου ή στην εν γένει αξιολόγηση των μαθητών/-τριών.

6. Η χρήση/παρουσίαση των έργων των μαθητών/-τριών να γίνει αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς σκοπούς και χωρίς να προκύπτουν έσοδα για τον φορέα που προκηρύσσει τον διαγωνισμό ή για άλλον (με εμπορία, διαφήμιση κ.λπ.). 

7. Η όλη διενέργεια του διαγωνισμού (υλοποίηση, βράβευση, διαχείριση αποσταλέντων και βραβευθέντων έργων, δημοσιοποίηση) να υλοποιηθεί με ευθύνη του φορέα διοργάνωσης, σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας και την ισχύουσα νομοθεσία για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών μαθητών/-τριών και των πνευματικών δικαιωμάτων.

8. Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο Ι.Ε.Π. τον απολογισμό και τα συμπεράσματα που θα προκύψουν από τη διενέργεια του διαγωνισμού. 

Επισημαίνεται, με ιδιαίτερα εμφατικό τρόπο, ότι η υλοποίηση του προτεινόμενου εκπαιδευτικού σχεδιασμού ιεραρχείται ως δευτερεύουσας σημασίας, καθώς προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση των επιδημιολογικών κινδύνων και στη μείωση της πιθανότητας να εκτεθεί το εκπαιδευτικό προσωπικό και το μαθητικό δυναμικό των σχολείων σε επικίνδυνο ιικό φορτίο. Κατά συνέπεια, και ανεξάρτητα από την παιδαγωγική ή επιστημονική καταλληλότητα και εγκυρότητα του κάθε εγχειρήματος, οι διευθύνσεις των σχολείων έχουν την τελική αρμοδιότητα αναφορικά με την εφαρμογή του σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες της πολιτείας και των υγειονομικών οργάνων για την αντιμετώπιση της επιδημικής κρίσης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επικοινωνούν με τον φορέα υλοποίησης του προγράμματος μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Ημερολόγιο

No event in the calendar

Ημερολόγιο

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29