mainlogoYPAITH

logoOpt3 02  

 

Δικτυακή Εκπαιδευτική Πύλη 

Έγκριση διεξαγωγής του Μαθητικού Συνεδρίου Προσομοίωσης Ηνωμένων Εθνών με τίτλο: «6th ACGMUN» του Αμερικανικού Κολλεγίου Pierce

logo 1Εγκρίνεται, για το σχολικό έτος 2022-2023, η διεξαγωγή του Μαθητικού Συνεδρίου Προσομοίωσης Ηνωμένων Εθνών με τίτλο: «6th ACGMUN» του Αμερικανικού Κολλεγίου Pierce, που απευθύνεται σε μαθητές/τριες όλων των τάξεων Γενικού Λυκείου των κάτωθι επιλεγμένων ιδιωτικών και δημόσιων σχολείων:

1. Δημόσια σχολεία: Πρότυπο ΓΕΛ Αναβρύτων, Πρότυπο ΓΕΛ Βαρβακείου Σχολής, Πρότυπο ΓΕΛ Ιωνιδείου Σχολής, Ριζάρειος Σχολή.

2. Ιδιωτικά σχολεία: Α’ και Β’ Αρσάκεια Λύκεια Ψυχικού, Εκπαιδευτήρια Δούκα, Γερμανική Σχολή Αθηνών, Ελληνογαλλική Σχολή «Άγιος Ιωσήφ», Κολλέγιο Αθηνών, Κολλέγιο Ψυχικού, Ιόνιος Σχολή, Σχολή Μωραῒτη,
American Community School, Saint Catherine’s British School, Α’ και Β’ Αρσάκεια Τοσίτσεια Λύκεια Εκάλης, Εκπαιδευτήρια Κωστέα – Γείτονα, Εκπαιδευτική Αναγέννηση, Παιδαγωγική Πρωτοπορία, Εκπαιδευτήρια Ο
Πλάτων, Εκπαιδευτήρια Γείτονα, Byron College, Campion School, Saint Lawrence, Αμερικάνικο Κολέγιο Anatolia, Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης, Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη, Pinewood American International School of Thessaloniki,Ελληνογαλλική Σχολή Πειραιά «Jeanne d’ Arc»,Εκπαιδευτήρια Γεωργίου ΖώηΑργυρούπολη, Εκπαιδευτήρια Καίσαρη, Αρσάκειο Λύκειο Πατρών, Εκπαιδευτήρια Αθηνά Τρικάλων, Κέντρο Ελληνικής Παιδείας (Μαίρη Ράπτου) Λάρισας.

Επισημαίνεται ότι η υλοποίηση του εν λόγω Συνεδρίου θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις εξής προϋποθέσεις:

1. Η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στο εν λόγω μαθητικό συνέδριο να είναι προαιρετική για τους/τις μαθητές/-ήτριες και τους/τις εκπαιδευτικούς και να πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων και Διδασκουσών, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία για τις σχολικές δράσεις στο πλαίσιο της σχολικής ζωής. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η μη παρακώλυση του σχολικού προγράμματος και η ασφάλεια των μαθητών/μαθητριών κατά την τυχόν προετοιμασία των μαθητών/τριών για τη συμμετοχή τους στο συνέδριο.

2. Η συμμετοχή των μαθητών/-τριών στο μαθητικό συνέδριο να πραγματοποιείται με την ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους.

3. Η παρουσία του/της εκπαιδευτικού της τάξης ή εκπαιδευτικών του σχολείου κρίνεται απαραίτητη κατά τη διεξαγωγή του συνεδρίου.

4. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στο εν λόγω Συνέδριο θα είναι χωρίς κόστος. 

5. Να τηρείται το θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων/-ουσών μαθητών/-τριών, εκπαιδευτικών και γονέων/κηδεμόνων, βάσει της κείμενης νομοθεσίας,

6. Να μην επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η βιντεοσκόπηση, φωτογράφιση και η μαγνητοφώνηση μαθητών και μαθητριών, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους.

7. Να μην δημοσιεύσει ο φορέας σε ηλεκτρονικά ή έντυπα μέσα τη συμμετοχή των μαθητών/τριών, παρά μόνο εφόσον εξασφαλίσει την ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων.

8. Να μην προκύπτει από τις δράσεις με οποιονδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών.

9. Η παρουσίαση ή/και διανομή οποιουδήποτε εκπαιδευτικού υλικού στο πλαίσιο προετοιμασίας για το συνέδριο να μην υπόκειται σε πνευματικά δικαιώματα και να τηρείται το θεσμικό πλαίσιο «περί πνευματικής ιδιοκτησίας».

10. H μετακίνηση μαθητών/μαθητριών να γίνεται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις
που ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία για τις διδακτικές/εκπαιδευτικές επισκέψεις και εκπαιδευτικές
εκδρομές.

11. Oι χώροι υλοποίησης του συνεδρίου να πληρούν τις προβλεπόμενες από τον νόμο προϋποθέσεις των χώρων συνάθροισης κοινού, ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια των μαθητών/τριών και οι επισκέψεις στους χώρους αυτούς να πραγματοποιούνται με ευθύνη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων και Διδασκουσών των σχολικών μονάδων και με την απαρέγκλιτη τήρηση των όρων και προϋποθέσεων των κείμενων διατάξεων για το πλαίσιο διεξαγωγής εκπαιδευτικών/διδακτικών επισκέψεων και εκδρομών.

12. Οι συντελεστές του μαθητικού συνεδρίου δεσμεύονται ότι μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος για το σχολικό έτος 2022-2023 θα αποστείλουν στο Ι.Ε.Π. τον πλήρη φάκελο αξιολόγησής του.

13. Η δέσμευση των συντελεστών ότι στην περίπτωση έγκρισης του διαγωνισμού, δεν θα πραγματοποιηθεί μελλοντική υλοποίησή του με την αναφορά της συγκεκριμένης έγκρισης του Υ.ΠΑΙ.Θ.

14. Ο φορέας διοργάνωσης αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία υλοποίησης του διαγωνισμού. 

Επισημαίνεται, με ιδιαίτερα εμφατικό τρόπο, ότι η υλοποίηση του προτεινόμενου εκπαιδευτικού σχεδιασμού ιεραρχείται ως δευτερεύουσας σημασίας, καθώς προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση των επιδημιολογικών κινδύνων και στη μείωση της πιθανότητας να εκτεθεί το εκπαιδευτικό προσωπικό και το μαθητικό δυναμικό των σχολείων σε επικίνδυνο ιικό φορτίο. Κατά συνέπεια, και ανεξάρτητα από την παιδαγωγική ή επιστημονική καταλληλόλητα και εγκυρότητα του κάθε εγχειρήματος, οι διευθύνσεις των σχολείων έχουν την τελική αρμοδιότητα αναφορικά με την εφαρμογή του σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες της πολιτείας και των υγειονομικών οργάνων για την αντιμετώπισης της επιδημικής κρίσης. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Ημερολόγιο

No event in the calendar

Ημερολόγιο

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30