mainlogoYPAITH

logoOpt3 02  

 

Δικτυακή Εκπαιδευτική Πύλη 

Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός δημιουργίας ταινίας μικρού μήκους για μαθητές/τριες Β’ και Γ’ τάξεων Γυμνασίου με θέμα: «Μνήμες Μικράς Ασίας Πόντου: 1922-2022»

Σας γνωρίζουμε ότι, κατόπιν θετικής γνωμοδότησης του Ι.Ε.Π. (Πράξη 1-12-2022), εγκρίνεται η υλοποίηση για το σχολικό έτος 2022-2023 του πανελλήνιου μαθητικού διαγωνισμού δημιουργίας ταινίας μικρού μήκους (βίντεο) με θέμα: «Μνήμες Μικράς Ασίας-Πόντου: 1922-2022», τον οποίο συνδιοργανώνουν η Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και η Ειδική Επιτροπή Πολιτιστικής Ταυτότητας της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Ι. Δικαίωμα συμμετοχής
Η παρούσα πρόσκληση συμμετοχής στον διαγωνισμό απευθύνεται σε μαθητές/τριες των Β΄ και Γ΄ τάξεων Γυμνασίου όλης της Ελλάδας.

ΙΙ. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Οι διακριθέντες/θείσες μαθητές/τριες θα συμμετάσχουν σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο περιλαμβάνει α) εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναύπλιο και β)τελετή απονομής τίτλων διάκρισης στον διαγωνισμό, εφόσον τα επιδημιολογικά δεδομένα το επιτρέψουν.

ΙΙΙ. Θεματικό πεδίο

Κατά το τρέχον σχολικό έτος κεντρικό θεματικό πεδίο του διαγωνισμού αποτελεί ο δημιουργικός προβληματισμός σχετικά με τις χριστιανικές ρίζες καιτην παρουσία του ελληνικού πολιτισμού στη Μικρά Ασία και τον Πόντο. Ειδικότερα, οι μαθητές/τριες καλούνται να δημιουργήσουν μια ταινία μικρού μήκους (βίντεο), εμπνευσμένοι/ες από μία από τις παρακάτω προσωπικότητες, οι οποίες είτε γεννήθηκαν και ανατράφηκαν είτε ανέπτυξαν σημαντική δράση στη Μικρά Ασία και στον Πόντο:

α. Μέγας Βασίλειος, Αρχιεπίσκοπος Καισαρείας

β. Ευθύμιος, Επίσκοπος Ζήλων (Άγιος και εθνοϊερομάρτυρας, 1921)

γ. Φιλιώ Χαϊδεμένου

δ. Νικόλαος Καπετανίδης ( Ήρωας του Πόντου, 1921)

Οι μαθητές/τριες μέσα από τις δημιουργίες τους καλούνται να εκφράσουν τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους για το θέμα, καθώς και να προβληματιστούν σχετικά με τη σημασία και την επικαιρότητά του στη σύγχρονη ζωή, αντλώντας έμπνευση ιδίως από τη ζωή και το έργο των προσωπικοτήτων στις οποίες εστιάζει ο διαγωνισμός για το σχ. έτος 2022-2023.

IV. Εκπαιδευτικοί στόχοι

Οι μαθητές/τριες που θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό θα εξοικειωθούν με την επιστημονική και ιστορική έρευνα και θα γίνουν οι ίδιοι/ίδιες ερευνητές/τριες του παρελθόντος μέσα από την αναδίφηση και μελέτη ιστορικών πηγών. Επιπλέον, ο διαγωνισμός αποτελεί αφορμή για την ενασχόληση των μαθητών/τριών με την ιστορία της Μικράς Ασίας και του Πόντου αλλά συγχρόνως και με την ιστορία της τοπικής τους κοινωνίας.

Συγκεκριμένα, μέσω της συμμετοχής τους στον εν θέματι διαγωνισμό, οι μαθητές/τριες θα έχουν την ευκαιρία με τη στήριξη των επιβλεπόντων/ουσών εκπαιδευτικών:

1. να ανατρέξουν σε πηγές και να ερευνήσουν ιστορικά αρχεία του τόπου τους, κυρίως δε τα αρχεία των σωματείων/Ιδρυμάτων/ερευνητικών κέντρων που έχουν σχέση με τον Ελληνισμό της Ανατολής  Μικρασιατών, Ποντίων, Ανατολικοθρακιωτών), 

2. να αναζητήσουν και να συλλέξουν στοιχεία από διάφορες πηγές για το πρόσωπο, το οποίο θα παρουσιάσουν,

3. να μελετήσουν και να γνωρίσουν μέσω έρευνας την ιστορική παρουσία της Ορθόδοξης Εκκλησίας και του Ελληνικού Πολιτισμού στη Μικρά Ασία και στον Πόντο μέχρι το 1922,

4. να κατανοήσουν, να αναλογιστούν και να διακρίνουν την επίδραση των πολιτιστικών στοιχείων του Ελληνισμού της Ανατολής στην προσωπικότητα και στο έργο του προσώπου, το οποίο θα παρουσιάσουν,

5. να εκφραστούν ελεύθερα μέσω της δημιουργίας ενός πρωτότυπου έργου πάνω στο θέμα,

6. να αναγνωρίσουν την ατομική ευθύνη των μελών μιας κοινωνίας,

7. να συνειδητοποιήσουν τους παράγοντες διατήρησης της ταυτότητας των Ελλήνων. 

V. Όροι και οδηγίες συμμετοχής

1. Οι μαθητές/τριες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό οφείλουν να δημιουργήσουν και να υποβάλουν στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΑΙΘ σχετική ταινία μικρού μήκους (βίντεο). Η συμμετοχή μπορεί να είναι ατομική ή ομαδική (μέχρι και τρεις (3) μαθητές/τριες) και οι μαθητικές δημιουργίες θα παραχθούν εκτός ωρών διδασκαλίας. Κάθε μαθητής/τρια δεν δύναται να συμμετέχει σε περισσότερα του ενός έργα.

2. Μία (1) και μόνο μαθητική δημιουργία υποβάλλεται ανά συμμετοχή (ατομική ή ομαδική έως και τρεις μαθητές/τριες). Κάθε συμμετοχή τελεί υπό την επίβλεψη ενός/μιας εκπαιδευτικού της οικείας σχολικής μονάδας, ο/η οποίος/α δύναται να είναι υπεύθυνος/η για περισσότερες συμμετοχές της οικείας σχολικής μονάδας.

3. Επισημαίνεται ότι κάθε συμμετέχουσα ομάδα δεν δύναται να εκπροσωπείται: 

▪ ούτε με περισσότερους/ες του/της ενός/μιας (1) εκπαιδευτικού, ακόμη κι αν έχουν συνδράμει στην παιδαγωγική καθοδήγηση αυτής πλέον του ενός/μιας (1) εκπαιδευτικοί

▪ ούτε με περισσότερους/ες των τριών (3) μαθητών/τριών, ακόμη κι αν έχουν συμμετάσχει στο έργο αυτής περισσότερα των τριών (3) ατόμων.

4. Ο/Η επιβλέπων/πουσα εκπαιδευτικός εκάστης συμμετοχής αναλαμβάνει την παιδαγωγική υποστήριξη και καθοδήγηση των μαθητών/τριών και μεριμνά για την τήρηση των όρων της παρούσας και για την έγγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων των μαθητών/τριών που θα δημιουργήσουν την ταινία μικρού μήκους ή θα συμμετάσχουν σε αυτή με οποιονδήποτε τρόπο. Η συγκατάθεση αφορά τόσο στη συμμετοχή των μαθητών/τριών στον διαγωνισμό και στη δημόσια προβολή των έργων τους όσο και στη φωτογράφιση ή/και βιντεοσκόπηση, εάν διακριθούν, στο πλαίσιο της συμμετοχής τους στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, γνωρίζοντας ότι το υλικό αυτό δύναται να χρησιμοποιηθεί για τυχόν περαιτέρω δημόσια προβολή του εκπαιδευτικού προγράμματος.

5. Συμπληρώνεται μία ηλεκτρονική αίτηση ανά συμμετοχή. Σε περίπτωση υποβολής περισσότερων συμμετοχών από το ίδιο σχολείο, υποβάλλονται ισάριθμες ηλεκτρονικές αιτήσεις.

6. Η Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων και η Ειδική Επιτροπή Πολιτιστικής Ταυτότητας της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος έχουν δικαίωμα δημοσιοποίησης και αξιοποίησης των μαθητικών δημιουργιών που θα υποβληθούν στο πλαίσιο του διαγωνισμού με όποιο τρόπο κρίνουν παιδαγωγικά ωφέλιμο, μνημονεύοντας τα στοιχεία των δημιουργών.

7. Οι μαθητικές δημιουργίες υποβάλλονται προς κρίση μόνο στην αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης και δεν εντάσσονται στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό του σχολείου και στην εν γένει αξιολόγηση των μαθητών/τριών.

8. Οι διακριθείσες μαθητικές δημιουργίες δύνανται να προβληθούν και από την Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση του ΥΠΑΙΘ.

9. Το ΥΠΑΙΘ διατηρεί, για σπουδαίο λόγο, το δικαίωμα ματαίωσης του διαγωνισμού, τροποποίησης των όρων του, μεταβολής της καταληκτικής προθεσμίας συμμετοχής, ενημερώνοντας σχετικά τους ενδιαφερόμενους.

10. Το έπαθλο δύναται να τροποποιηθεί λόγω έκτακτων συνθηκών. 

11. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στον διαγωνισμό είναι προαιρετική και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του, καθώς επίσης και τη συγκατάθεση όλων των συμμετεχόντων/εμπλεκομένων (μαθητών/τριών, γονέων/κηδεμόνων και επιβλεπόντων/ουσών εκπαιδευτικών) για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η οποία πραγματοποιείται σύμφωνα με τη νομοθεσία για την προστασία
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά τα αναφερόμενα στο Συνημμένο 2 στην παρούσα.

VI. Προθεσμία υποβολής αίτησης συμμετοχής και έργου Καταληκτική προθεσμία υποβολής της αίτησης συμμετοχής και του έργου ορίζεται η Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 23:59 μμ.

VΙI. Διαδικασία υποβολής έργου και αίτησης συμμετοχής 

Βήμα 1ο : Υποβολή έργου, υπεύθυνων δηλώσεων συναίνεσης γονέων/κηδεμόνων & διαβιβαστικού του/της Διευθυντή/Διευθύντριας του σχολείου Αποκλειστικά μέσω της Υπηρεσίας Βίντεο του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ) στον σύνδεσμο https://video.sch.gr υποβάλλονται από τον/την επιβλέποντα/ουσα εκπαιδευτικό τα ακόλουθα:

α) το έργο,

β) οι υπεύθυνες δηλώσεις συναίνεσης γονέων/κηδεμόνων βάσει του Υποδείγματος που επισυνάπτεται στην παρούσα (βλ. Συν.1) και

γ)το διαβιβαστικό έγγραφο του/της Διευθυντή/Διευθύντριας του σχολείου, στο οποίο αναγράφονται τα στοιχεία των συμμετεχόντων ανά ομάδα και ο τίτλος του έργου.

Τα ανωτέρω β) και γ) στοιχεία υποβάλλονται ως ενιαίο ψηφιοποιημένο αρχείο pdf στην ενότητα «Συνοδευτικό αρχείο» (βήμα 3/4).
i)
ii) Εφιστούμε την προσοχή σας στην πιστή τήρηση των οδηγιών ανάρτησης του βίντεο
iii) και ιδιαίτερα στο βήμα 3/4 «Καθορισμός Δικαιωμάτων» όσον αφορά στις ρυθμίσεις:
iv) i) για τα Δικαιώματα πρόσβασης και
v) ii) την ορθή αναγραφή της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
vi) προκειμένου να είναι προσβάσιμο το βίντεο από την Επιτροπή Αξιολόγησης.

Βήμα 2ο : Υποβολή αίτησης συμμετοχής Αποκλειστικά μέσω του συνδέσμου του συστήματος «Φόρμες» https://formes.minedu.gov.gr// και ειδικότερα στη Φόρμα «Μνήμες Μικράς Ασίας-Πόντου: 1922-2022» υποβάλλεται από τον/την επιβλέποντα/ουσα εκπαιδευτικό η αίτηση συμμετοχής (μία αίτηση ανά συμμετοχή). Στην ενότητα «Ανακοινώσεις» του ως άνω συστήματος «Φόρμες» διατίθενται Εγχειρίδια Οδηγιών:

α) ανάρτησης βίντεο προσαρμοσμένες για τις ανάγκες του εν λόγω διαγωνισμού στην Υπηρεσία Βίντεο του ΠΣΔ και

β) συμπλήρωσης της Φόρμας υποβολής αίτησης συμμετοχής στο σύστημα «Φόρμες».

Διευκρινίζεται ότι η σύνδεση τόσο στην Υπηρεσία Βίντεο του ΠΣΔ όσο και στο σύστημα «Φόρμες» θα γίνεται μέσω της κεντρικής υπηρεσίας αυθεντικοποίησης του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και η σχετική επικοινωνία στο πλαίσιο του διαγωνισμού θα διενεργείται μέσω των επίσημων λογαριασμών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν οι εκπαιδευτικοί της μορφής This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

VIΙI. Τεχνικές προδιαγραφές

1. Ταινία μικρού μήκους (βίντεο) με μέγιστη διάρκεια έως έξι λεπτά (06΄:00΄΄) Επισημαίνεται ότι τα έργα με χρονική διάρκεια από 06΄:01΄΄ και άνω αποκλείονται από την υπόλοιπη διαγωνιστική διαδικασία και τίθενται στο αρχείο της υπηρεσίας χωρίς άλλη ειδοποίηση.

2. Μορφή αρχείου WMV, FLV, MP4, MOV, AVI και MP3.

3. Μέγεθος αρχείου έως 1 GB.

4. Το όνομα του αρχείου του έργου που μεταφορτώνεται (upload) στην πλατφόρμα της Υπηρεσίας Βίντεο του ΠΣΔ παρακαλείσθε όπως συμπίπτει με τον τίτλο του έργου για λόγους καλύτερης διαχείρισης των δεδομένων.

5. Το έργο μπορεί να περιλαμβάνει οπτικοακουστικό υλικό, φωτογραφίες κλπ. Σε περίπτωση που περιλαμβάνει αφήγηση ή/και κείμενα αυτά θα πρέπει να είναι στην ελληνική γλώσσα.

6. Το υλικό που θα χρησιμοποιηθεί πρέπει να είναι είτε πρωτότυπο είτε «ελεύθερο δικαιωμάτων» (όπως π.χ. το υλικό το οποίο διατίθεται στη Βιβλιοθήκη Ήχου στον σύνδεσμο https://www.youtube.com/audiolibrary/music) ή να χρησιμοποιηθεί μετά από σχετική άδεια.

7. Θα πρέπει να έχει εξασφαλιστεί η έγκριση των προσώπων που τυχόν εμφανίζονται στο έργο.

8. Στη μαθητική δημιουργία πρέπει να αναφέρονται υποχρεωτικά οι πηγές από τις οποίες αντλήθηκε το υλικό.

9. Για τη δημιουργία του έργου μπορούν να χρησιμοποιηθούν διάφορα προγράμματα, όπως π.χ. το Movie Maker (Windows) ή το iMovie. IΧ. Πηγές έμπνευσης

Οι μαθητές/τριες μπορούν ενδεικτικά να αντλήσουν ιδέες, πληροφορίες και υλικό από τις παρακάτω ιστοσελίδες:

1. Το Πανελλήνιο Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων για την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση: http://photodentro.edu.gr/lor

2. Το ψηφιακό αρχείο της ΕΡΤ: http://archive.ert.gr

3. Την ιστοσελίδα της Ειδικής Επιτροπής Πολιτιστικής Ταυτότητας της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος: http://www.ecclesia.gr/greek/holysynod/commitees/identity/identity.htm X. Υποστηρικτικό υλικό για δημιουργία βίντεο Ενδεικτικές οδηγίες για τη δημιουργία βίντεο είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης: http://www.i-create.gr/#sp-seminaria XI. Αξιολόγηση & βράβευση των μαθητικών δημιουργιών

▪ Οι μαθητικές δημιουργίες θα αξιολογηθούν από άμισθη Επιτροπή Αξιολόγησης.

▪ Κριτήρια αξιολόγησης των μαθητικών δημιουργιών ορίζονται τα κατωτέρω:

α) η συνάφειά τους με το θέμα,

β) η πρωτοτυπία τους,

γ) η αισθητική τους απόδοση και

δ) οι στόχοι του εκπαιδευτικού προγράμματος.

7
▪ Η Επιτροπή Αξιολόγησης θα βραβεύσει τις πέντε (5) καλύτερες μαθητικές δημιουργίες, ενώ θα απονεμηθούν και τιμητικοί έπαινοι.

▪ Οι δημιουργοί των πέντε (5) καλύτερων μαθητικών δημιουργιών θα συμμετάσχουν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και θα ταξιδέψουν δωρεάν, συνοδεία εκπαιδευτικών, στο Ναύπλιο, εφόσον τα επιδημιολογικά δεδομένα το επιτρέψουν.

▪ Ομοίως με τους παραπάνω, οι συντελεστές των μαθητικών δημιουργιών στους οποίους θα απονεμηθούν τιμητικοί έπαινοι, ενδέχεται να συμμετάσχουν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει και εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναύπλιο.

▪ Θα υπάρχει δυνατότητα για εναλλακτικό έπαθλο στους διακριθέντες σε περίπτωση έκτακτων συνθηκών.

▪ Σε όλους/ες τους/τις μαθητές/τριες και τους/τις επιβλέποντες/πουσες εκπαιδευτικούς που θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής.

Για τυχόν διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. και στο τηλ. 2103442840.

Η παρούσα πρόσκληση με τα συνημμένα της βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΙΘ στον σύνδεσμο: https://www.minedu.gov.gr/gymnasio-m-2/mathites-gymnasiou

vii)
viii) Επισημαίνεται ότι ο ανωτέρω διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με την αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση των επιδημιολογικών κινδύνων, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες της πολιτείας και των υγειονομικών οργάνων για την προστασία από τον COVID-19.

Παρακαλούμε για την ενημέρωση των σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς σας, καθώς και για την ανάρτηση της παρούσας πρόσκλησης και της αφίσας του διαγωνισμού στους σχολικούς πίνακες ανακοινώσεων με ευθύνη του/της Διευθυντή/Διευθύντριας.

Συνημμένα:

1. Υπεύθυνη δήλωση συναίνεσης γονέων/κηδεμόνων

2. Ενημέρωση Υποκειμένων Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για την επεξεργασία δεδομένων σύμφωνα με τον Ν. 4624/2019

3. Αφίσα διαγωνισμού

afisa m asia

 

 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Ημερολόγιο

No event in the calendar

Ημερολόγιο

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31