mainlogoYPAITH

  logoOpt3 02  

   

  Δικτυακή Εκπαιδευτική Πύλη 

  Έγκριση διεξαγωγής Μαθητικού Διαγωνισμού με τίτλο: «Τα νησιά μας φάροι βιώσιμης ανάπτυξης» από το Δίκτυο Αειφόρων Νήσων

  Απαντώντας στο από 31/05/2022 αίτημά σας και λαμβάνοντας υπόψη το με αρ. πρ. 59/03-11- 2022 απόσπασμα πρακτικού του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π), σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνουμε τη διεξαγωγή του Μαθητικού Διαγωνισμού με τίτλο: «Τα νησιά μας φάροι βιώσιμης ανάπτυξης» ο οποίος απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, γενικής, επαγγελματικής και ειδικής εκπαίδευσης, όλων των σχολικών μονάδων των ΠΔΕ Νοτίου και Βορείου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων και Κρήτης, για το σχολικό έτος 2022-2023. Σκοπός του εν λόγω διαγωνισμού είναι οι μαθητές να αξιοποιήσουν βιωματικά τη γνώση που λαμβάνουν στο σχολείο ώστε να έρθουν σε επαφή με το σχεδιασμό έργων κοινής ωφέλειας τα οποία δύνανται να βελτιώσουν την ποιότητα της ζωής τους στον τόπο που ζουν και μεγαλώνουν, και να αντιληφθούν τον τρόπο και τις προκλήσεις υλοποίησης έργων αλλά και οι ΟΤΑ να αφουγκραστούν και να υιοθετήσουν προτάσεις από τους νέους πολίτες των νησιών. Επισημαίνεται ότι ο εν λόγω διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί, εφόσον τηρηθούν απαρέγκλιτα οι οδηγίες του Υ.ΠΑΙ.Θ. και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας για την προστασία από τον κορωνοϊό COVID-19 και, επιπλέον, με τις εξής προϋποθέσεις:
  1. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στον εν λόγω διαγωνισμό να είναι προαιρετική και να πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων και Διδασκουσών. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η μη παρακώλυση του σχολικού προγράμματος και η ασφάλεια των μαθητών/τριών.
  2. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στο διαγωνισμό να γίνεται κατόπιν ενημέρωσής τους και με την ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους.
  3. Να τηρείται το θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων/ουσών μαθητών/τριών, εκπαιδευτικών και γονέων/κηδεμόνων, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, και να μην επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η βιντεοσκόπηση, η φωτογράφιση και η μαγνητοφώνηση μαθητών/τριών, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων.
  4. Να διασφαλιστούν τα πνευματικά δικαιώματα των έργων των συμμετεχόντων/ουσών μαθητών/τριών, όπως αυτά ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία.
  5. Να μην δημοσιεύσει ο φορέας σε ηλεκτρονικά ή έντυπα μέσα τα έργα των μαθητών/τριών, παρά μόνο εφόσον εξασφαλίσει την ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων και η χρήση των έργων γίνει μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς.
  6. Να μην προκύπτει από τις παραπάνω δράσεις με οποιονδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση εταιρειών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών.
  7. Ο διαγωνισμός να υλοποιηθεί εκτός ωρολογίου προγράμματος.
  8. Τα έργα των μαθητών/μαθητριών θα υποβάλλονται σε κρίση μόνο στην αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης και δεν θα εντάσσονται στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό του σχολείου και στην εν γένει αξιολόγηση των μαθητών/τριών.
  9. Η χρήση οποιουδήποτε υλικού για την προετοιμασία των μαθητών/τριών για τον διαγωνισμό ή για την υλοποίηση των προτάσεων που θα καταθέσουν στον διαγωνισμό να διατίθεται δωρεάν και να είναι ελεύθερο προς χρήση στους/στις εκπαιδευτικούς.
  10. Σε περίπτωση που υπάρξει μετακίνηση μαθητών/τριών, να γίνεται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία για τις διδακτικές/εκπαιδευτικές επισκέψεις και εκπαιδευτικές εκδρομές.
  11. Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο ΙΕΠ με την ολοκλήρωση του διαγωνισμού τον πλήρη φάκελο αξιολόγησής του.
  12. Η δέσμευση των συντελεστών ότι στην περίπτωση έγκρισης του διαγωνισμού, δεν θα πραγματοποιηθεί μελλοντική υλοποίησή του με την αναφορά της συγκεκριμένης έγκρισης του Υ.ΠΑΙ.Θ.
  13. Ο φορέας διοργάνωσης αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία υλοποίησης του διαγωνισμού.


  Σημειώνεται ότι για τις μετακινήσεις των μαθητών/τριών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ισχύει η αρίθμ. 20883/ΓΔ4/12-2-2020 ΥΑ (Β΄ 456) με θέμα «Εκδρομές-Εκπαιδευτικές επισκέψεις και μετακινήσεις μαθητών/τριών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας». Επίσης, η μετακίνηση και η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στον εν λόγω Διαγωνισμό θα γίνει χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο. Στοιχεία επικοινωνίας για περισσότερες πληροφορίες: Yπεύθυνος επικοινωνίας: Κομνηνός Κωνσταντίνος, τηλ. 2107220837,e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , ιστοσελίδα Φορέα: www.dafninetwork.gr

  Προκήρυξη

  Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

  Ο καιρός

  Scattered Clouds

  16.33°C

  Αθήνα

  Scattered Clouds
  Humidity: 67%
  Wind: E at 4.02 M/S
  Monday
  Overcast Clouds
  10.88°C / 14.04°C

  Ημερολόγιο

  No event in the calendar

  Ημερολόγιο

  Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31