mainlogoYPAITH

  logoOpt3 02  

   

  Δικτυακή Εκπαιδευτική Πύλη 

  Έγκριση υλοποίησης των εκπαιδευτικών δράσεων με τίτλους: «6ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός στη Στατιστική»

  Απαντώντας στο αίτημα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) και λαμβάνοντας υπόψη το με αρ. πρ. 56/20-10-2022 Απόσπασμα Πρακτικού του Δ.Σ. του ΙΕΠ, σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνουμε την υλοποίηση των κάτωθι εκπαιδευτικών δράσεων για το σχολικό έτος 2022-23:
  • «6ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός στη Στατιστική», ο οποίος απευθύνεται σε μαθητές/τριες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας, εκτός σχολικού ωραρίου.
  • Πρόγραμμα των εκπαιδευτικών επισκέψεων στην ΕΛΣΤΑΤ, το οποίο απευθύνεται σε μαθητές/τριες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Ε΄-Στ΄τάξεων Δημοτικού) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας.
  Σκοπός του Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού στη Στατιστική είναι να κεντρίσει το ενδιαφέρον των μαθητών/τριών για τη Στατιστική, να ενθαρρύνει τους/τις
  εκπαιδευτικούς να χρησιμοποιούν νέα εργαλεία για τη διδασκαλία τους και να αναδείξει τον ρόλο της Στατιστικής στους διάφορους τομείς της κοινωνικής ζωής. Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν ομάδες αποτελούμενες από έναν (1) έως τρεις (3) μαθητές/τριες των ακόλουθων κατηγοριών: Κατηγορία A: Μαθητές/τριες Λυκείων Κατηγορία B: Μαθητές/τριες Γυμνασίων Κάθε ομάδα υποστηρίζεται από έναν (1) καθηγητή της σχολικής μονάδας που θα επιβλέπει τις εργασίες των μαθητών/τριών. Οι συμμετέχουσες ομάδες στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό στη Στατιστική, ο οποίος πραγματοποιείται εξ αποστάσεως εξ ολοκλήρου, θα διαγωνισθούν σε δύο στάδια. Οι ομάδες που θα προκριθούν στο πρώτο στάδιο θα συμμετάσχουν στο δεύτερο. Οι ομάδες που θα προκριθούν στο δεύτερο στάδιο θα συμμετέχουν στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό στη Στατιστική. Οι συμμετέχουσες ομάδες στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό στη Στατιστική θα δημιουργήσουν ένα βίντεο, που θα αφορά σε ένα θέμα στατιστικού περιεχομένου. Μαζί με το βίντεο, οι συμμετέχουσες ομάδες θα ετοιμάσουν ένα έγγραφο σε μορφή PDF, στην αγγλική γλώσσα, εξηγώντας τη διαδικασία δημιουργίας του βίντεο, το κοινό στο οποίο απευθύνονται, τις τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν (και τους λόγους που χρησιμοποιήθηκαν αυτές οι τεχνικές), τη διαδικασία λήψης αποφάσεων κ.λπ.. Το βίντεο, καθώς και το επεξηγηματικό έγγραφο που θα το συνοδεύει, θα ληφθούν υπόψη στην αξιολόγηση της εργασίας. Η Επιτροπή Αξιολόγησης θα ανακοινώσει τη νικήτρια ομάδα, καθώς και τις ομάδες που έλαβαν τη δεύτερη και τρίτη θέση, ανά κατηγορία. Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να μη βραβεύσει κανένα από τα βίντεο που παρουσιάστηκαν.
  Η έναρξη της όλης διαδικασίας του διαγωνισμού είναι στις 20-10-2022 με την εγγραφή των ομάδων, ενώ στο τέλος Μαρτίου 2023 θα γίνει η ανακοίνωση των νικητών/νικητριών του εθνικού διαγωνισμού που θα συμμετάσχουν στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό στη Στατιστική.
  Περισσότερες πληροφορίες, όπως για τις εγγραφές, το χρονοδιάγραμμα και τους κανόνες, τόσο του Πανελλήνιου, όσο και του Ευρωπαϊκού Διαγωνισμού στη Στατιστική, είναι διαθέσιμες στον ακόλουθο σύνδεσμο:
  http://www.statistics.gr/el/statistics-competition-2022 . Επίσης, οι συμμετέχουσες ομάδες μπορούν να αποστέλλουν τυχόν ερωτήσεις τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
  Στο πλαίσιο του προγράμματος, το Τμήμα Βιβλιοθήκης και Διαχείρισης Περιεχομένου Ιστοχώρου της ΕΛΣΤΑΤ ενημερώνει/επιμορφώνει τους μαθητές/τριες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σχετικά με:  τη σημασία και τη χρησιμότητα των στατιστικών για την κοινωνία,

  • το έργο και τον ρόλο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ),
  • τα διάφορα στάδια της διαδικασίας κατάρτισης των στατιστικών, από τον σχεδιασμό των ερευνών έως τη διάχυση των στατιστικών αποτελεσμάτων, και
  • την πλοήγηση στη διαδικτυακή πύλη της ΕΛΣΤΑΤ προκειμένου αυτοί/ές να εξοικειωθούν με τον τρόπο αναζήτησης των στατιστικών στοιχείων.

  Το προτεινόμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα προβλέπεται να υλοποιηθεί οποιαδήποτε χρονική περίοδο του σχολικού έτους. Η ενημέρωση/επιμόρφωση που περιλαμβάνεται σε αυτό θα υλοποιηθεί από εξειδικευμένο προσωπικό της ΕΛΣΤΑΤ στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη σε κτήριο της ΕΛΣΤΑΤ, καθώς και στον νομό Ροδόπης όπου εισηγητές από την ΕΛΣΤΑΤ θα μεταβούν στις σχολικές μονάδες της περιοχής που θα δηλώσουν συμμετοχή.
  Η έγκριση για τον Διαγωνισμό και το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα δίδεται για το σχολικό έτος 2022-2023, υπό τις εξής προϋποθέσεις:
  1. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στον Διαγωνισμό και στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα να γίνεται με την ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους.
  2. Να μην προκύπτει, είτε από τον Διαγωνισμό είτε από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, με οποιονδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών.
  3. Να τηρείται το θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών μαθητών/μαθητριών, εκπαιδευτικών και γονέων/κηδεμόνων, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, και να μην επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η βιντεοσκόπηση και η μαγνητοφώνηση μαθητών και μαθητριών.
  4. Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο Ι.Ε.Π. με την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού και του εκπαιδευτικού προγράμματος, τον πλήρη φάκελο αξιολόγησης των δράσεων.
  5. Να υπάρξει η δέσμευση των συντελεστών ότι το υλικό που θα χρησιμοποιηθεί στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και τον διαγωνισμό, δεν θα αξιοποιηθεί μελλοντικά με σκοπό την εμπορική του διάθεση με την αναφορά της συγκεκριμένης έγκρισης του Υ.ΠΑΙ.Θ. Ειδικότερα για τον Διαγωνισμό:
  6. Η προετοιμασία των μαθητών/τριών για τον Διαγωνισμό, καθώς και η συμμετοχή τους σε αυτόν, να πραγματοποιηθεί εκτός ωρολογίου προγράμματος.
  7. Να μην δημοσιεύσει ο φορέας σε έντυπα ή ηλεκτρονικά μέσα τα έργα των μαθητών/τριών, παρά μόνο εφόσον εξασφαλίσει την ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων και η χρήση των έργων γίνει μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς.
  8. Η διάκριση των μαθητών/τριών στο ευρωπαϊκό στάδιο του Διαγωνισμού δεν λογίζεται ως διάκριση σε Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Μαθηματικών και δεν οδηγεί σε εγγραφή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
  Ειδικότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα:
  9. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα να είναι προαιρετική και να πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων και Διδασκουσών, σύμφωνα με τους όρους και τις  προϋποθέσεις που ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία για τις διδακτικές/εκπαιδευτικές επισκέψεις και εκπαιδευτικές εκδρομές. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η μη παρακώλυση του σχολικού προγράμματος και η ασφάλεια των μαθητών/τριών.
  10. Η παρουσία του/της εκπαιδευτικού της τάξης κρίνεται απαραίτητη κατά την εφαρμογή του προγράμματος.
  11. Οι αντιπρόσωποι της ΕΛΣΤΑΤ που θα συμμετέχουν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα να είναι αποκλειστικά τα άτομα, για τα οποία έχει αποσταλεί βιογραφικό σημείωμα. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εκπαιδευτικές επισκέψεις στην ΕΛΣΤΑΤ είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ για τη Στατιστική Παιδεία: http://www.statistics.gr/el/edu. Οι ενδιαφερόμενοι/ες που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της ΕΛΣΤΑΤ θα πρέπει να υποβάλλουν το αίτημά τους στη σχετική φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος που βρίσκεται στο σύνδεσμο: http://www.statistics.gr/el/edu-programs-participation
  Επισημαίνεται, με ιδιαίτερα εμφατικό τρόπο, ότι η υλοποίηση του προτεινόμενου εκπαιδευτικού σχεδιασμού ιεραρχείται ως δευτερεύουσας σημασίας, καθώς προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση των επιδημιολογικών κινδύνων και στη μείωση της πιθανότητας να εκτεθεί το εκπαιδευτικό προσωπικό και το μαθητικό δυναμικό των σχολείων σε επικίνδυνο ιικό φορτίο. Κατά συνέπεια, και ανεξάρτητα από την παιδαγωγική ή επιστημονική καταλληλότητα και εγκυρότητα του κάθε εγχειρήματος, οι διευθύνσεις των σχολείων έχουν την τελική αρμοδιότητα
  αναφορικά με την εφαρμογή του σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες της πολιτείας και των υγειονομικών οργάνων για την αντιμετώπιση της επιδημικής κρίσης.
  Τέλος, σημειώνεται ότι η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στις εν λόγω δράσεις θα γίνει χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο

  Προκήρυξη

  Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

  Ο καιρός

  Scattered Clouds

  16.33°C

  Αθήνα

  Scattered Clouds
  Humidity: 67%
  Wind: E at 4.02 M/S
  Monday
  Overcast Clouds
  10.88°C / 14.04°C

  Ημερολόγιο

  No event in the calendar

  Ημερολόγιο

  Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31