mainlogoYPAITH

  logoOpt3 02  

   

  Δικτυακή Εκπαιδευτική Πύλη 

  Έγκριση Μαθητικού Διαγωνισμού με τίτλο: «Η Χρυσή τομή στη ζωή μας»

  Απαντώντας στο αίτημα του Προτύπου Γυμνασίου Ηρακλείου σχετικά με την έγκριση του 2ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού με τίτλο: «Η Χρυσή τομή στη ζωή μας» , σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 50/22-09-2022 του Ι.Ε.Π., εγκρίνουμε τον ανωτέρω μαθητικό διαγωνισμό, για μαθητές/τριες Γυμνασίων όλης της χώρας, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

  1. Η γνωστοποίηση και η διάχυση δημοσιότητας σχετικά με τον εν λόγω διαγωνισμό να γίνει με τρόπο θεμιτό και πρόσφορο.

  2. Η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στον διαγωνισμό να είναι προαιρετική για τους/τις μαθητές/τριες και να πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων και Διδασκουσών, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία για τις σχολικές δράσεις στο πλαίσιο της σχολικής ζωής. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η μη παρακώλυση του σχολικού προγράμματος και η ασφάλεια των μαθητών/τριών.

  3. Όλες οι σχετικές με τη συμμετοχή στον διαγωνισμό δράσεις να πραγματοποιούνται εκτός του ωρολογίου προγράμματος.

  4. Να μην προκύπτει από τη δράση με οποιονδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών.

  5. Σε περίπτωση που παρασχεθεί υποστηρικτικό υλικό από την οργανωτική επιτροπή προς τους διαγωνιζόμενους/ες ή τα συμμετέχοντα σχολεία ή εκπαιδευτικούς, αυτό να είναι επιστημονικά άρτιο και αναγνωρισμένο.

  6. Τα έργα των μαθητών/τριών να υποβάλλονται προς κρίση μόνο στην Επιτροπή Αξιολόγησης του εν λόγω διαγωνισμού και να μην εντάσσονται στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό του σχολείου ή στην εν γένει αξιολόγηση των μαθητών/τριών. Όλοι/ες οι εμπλεκόμενοι/ες να λάβουν έπαινο συμμετοχής 7. Η χρήση/παρουσίαση των έργων των μαθητών/τριών να γίνει αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς σκοπούς και χωρίς να προκύπτουν έσοδα για τον φορέα που  προκηρύσσει τον διαγωνισμό ή για άλλον (με εμπορία, διαφήμιση κ.λπ.).

  8. Η όλη διενέργεια του διαγωνισμού (υλοποίηση, βράβευση, διαχείριση αποσταλέντων και βραβευθέντων έργων, δημοσιοποίηση) να υλοποιηθεί με ευθύνη του φορέα διοργάνωσης, σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας και την ισχύουσα νομοθεσία για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων/ουσών μαθητών/τριών και των πνευματικών δικαιωμάτων.

  9. Να μην επιτρέπεται η βιντεοσκόπηση και η ηχογράφηση μαθητών/τριών, παρά μόνο για τις ανάγκες δημιουργίας του οπτικοακουστικού υλικού και αυστηρά εφόσον υπάρχει η έγγραφη συγκατάθεση του γονέα/κηδεμόνα.

  10. Να διασφαλιστεί η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης από τον/την ασκούντα/ασκούσα την επιμέλεια του μαθητή/της μαθήτριας, ότι δέχεται ο μαθητής/η μαθήτρια να συμμετέχει στον διαγωνισμό και ότι συναινεί να παρουσιαστεί/δημοσιοποιηθεί η συμμετοχή/το έργο του/της, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης.

  11. Η τυχόν μετακίνηση των μαθητών/τριών στο πλαίσιο συμμετοχής τους στον διαγωνισμό (π.χ. τελετή βράβευσης) να πραγματοποιηθεί με την ευθύνη των γονέων/κηδεμόνων τους.

  12. Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο Ι.Ε.Π. τον απολογισμό και τα συμπεράσματα που θα προκύψουν από τη διενέργεια του διαγωνισμού.

  Επισημαίνεται, με ιδιαίτερα εμφατικό τρόπο, ότι η υλοποίηση του προτεινόμενου εκπαιδευτικού σχεδιασμού ιεραρχείται ως δευτερεύουσας σημασίας, καθώς προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση των επιδημιολογικών κινδύνων και στη μείωση της πιθανότητας να εκτεθεί το εκπαιδευτικό προσωπικό και το μαθητικό δυναμικό των σχολείων σε επικίνδυνο ιικό φορτίο. Κατά συνέπεια, και ανεξάρτητα από την παιδαγωγική ή επιστημονική καταλληλότητα και εγκυρότητα του κάθε εγχειρήματος, οι διευθύνσεις των σχολείων έχουν την τελική αρμοδιότητα αναφορικά με την εφαρμογή του σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες της πολιτείας και των υγειονομικών οργάνων για την αντιμετώπιση της επιδημικής κρίσης.

  Ο εν λόγω διαγωνισμός θα υλοποιηθεί χωρίς οικονομική επιβάρυνση. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 28 Νοεμβρίου 2022 και οι εργασίες θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι και τις 14 Απριλίου 2023.

  Για περισσότερες πληροφορίες, επισυνάπτεται η Προκήρυξη ή μπορείτε να επικοινωνείτε στο mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

  Για να δείτε την προκήρυξη, πατήστε εδώ.

  Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

  Ο καιρός

  Scattered Clouds

  16.33°C

  Αθήνα

  Scattered Clouds
  Humidity: 67%
  Wind: E at 4.02 M/S
  Monday
  Overcast Clouds
  10.88°C / 14.04°C

  Ημερολόγιο

  No event in the calendar

  Ημερολόγιο

  Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31