mainlogoYPAITH

  logoOpt3 02  

   

  Δικτυακή Εκπαιδευτική Πύλη 

  Εγκρίνεται τη διεξαγωγή του Πανελλαδικού Μαθητικού Διαγωνισμού Σχολικής Εφημερίδας με τίτλο: « 17 προκλήσεις… για έναν καλύτερο κόσμο »

  Εγκρίνεται τη διεξαγωγή του Πανελλαδικού Μαθητικού Διαγωνισμού Σχολικής Εφημερίδας με τίτλο: « 17 προκλήσεις… για έναν καλύτερο κόσμο ». O εν λόγω Διαγωνισμός, τον οποίο διοργανώνει ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός «Ορίζοντες» απευθύνεται απευθύνεται σε μαθητές/τριες Πρωτοβάθμιας (Ε’ και Στ’ τάξεις Δημοτικού) και Δευτεροβάθμιας (γυμνασίου-λυκείου) Εκπαίδευσης, γενικής και ειδικής εκπαίδευσης, όλων των σχολικών μονάδων της χώρας (δημοσίων και ιδιωτικών) κατά το σχολικό έτος 2022-2023.

  Ο Διαγωνισμός αφορά στην έκδοση φύλλου σχολικής εφημερίδας αφιερωμένου στους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ. Με τον όρο «σχολική εφημερίδα» εννοείται κάθε είδους έντυπη ή ψηφιακή εκδοτική προσπάθεια των μαθητών/τριών.

  Βασικός σκοπός της έκδοσης σχολικής εφημερίδας είναι η δημιουργία ενημερωμένων και ενεργών πολιτών. Μέσα από αυτή τη διαδικασία οι μαθητές/τριες θα μάθουν να σκέφτονται κριτικά, να συνεργάζονται, να ερευνούν, να δημιουργούν. Παράλληλα, οι εκπαιδευτικοί συνειδητοποιούν την ανάγκη να διερευνήσουν και να εφαρμόσουν στην πράξη νέους τρόπους διδασκαλίας, ενώ ταυτόχρονα ενισχύεται και η σύνδεση του σχολείου με την κοινωνία. Η εστίαση στους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ ανταποκρίνεται στον προβληματισμό και τις ανησυχίες που αναπτύσσονται λόγω της κλιματικής αλλαγής και των σύγχρονων παγκόσμιων προβλημάτων. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στο να ακουστεί η φωνή των εφήβων και να τους δοθεί η ευκαιρία να αρθρώσουν και αυτοί τον δικό τους λόγο.

  Η δήλωση συμμετοχής των σχολικών μονάδων μπορεί να γίνει μέχρι και την Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2022, η υποβολή των έργων θα πραγματοποιηθεί έως τη Δευτέρα 3 Απριλίου 2023 ενώ η αξιολόγησή τους θα ολοκληρωθεί μέχρι την Παρασκευή 5 Μαΐου 2021. Η τελετή βράβευσης θα λάβει χώρα τον Μάιο του 2023. Ο εν λόγω διαγωνισμός, για το σχολικό έτος 2022-2023, θα πραγματοποιηθεί, εφόσον τηρηθούν απαρέγκλιτα οι οδηγίες του Υ.ΠΑΙ.Θ. και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας για την προστασία από τον κορωνοϊό COVID-19 και, επιπλέον, με τις εξής προϋποθέσεις:

  1.Η γνωστοποίηση και η διάχυση της δημοσιότητας σχετικά με τον εν λόγω διαγωνισμό να γίνει κατά τρόπο θεμιτό και πρόσφορο.

  2. Η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στον διαγωνισμό να είναι προαιρετική και να πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων και Διδασκουσών, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία για τις σχολικές δράσεις στο πλαίσιο της σχολικής ζωής. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η μη παρακώλυση του σχολικού προγράμματος.

  3. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στον διαγωνισμό να είναι προαιρετική κατόπιν ενημέρωσης των ιδίων και των γονέων/κηδεμόνων τους, και έγγραφης συναίνεσης των τελευταίων.

  4. Να μην προκύπτει μέσω του διαγωνισμού με οποιοδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών.

  5. Η χρήση/παρουσίαση των έργων των μαθητών/τριών να γίνει αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς σκοπούς και χωρίς να προκύπτουν έσοδα για τον φορέα που προκηρύσσει τον διαγωνισμό ή για άλλον (εμπορία, διαφήμιση).

  6. Η όλη διενέργεια του διαγωνισμού (υλοποίηση, βράβευση, διαχείριση αποσταλέντων και βραβευθέντων έργων, δημοσιοποίηση) να υλοποιηθεί με ευθύνη του φορέα διοργάνωσης, σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας και την ισχύουσα νομοθεσία για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων και των «πνευματικών δικαιωμάτων» των συμμετεχόντων/ουσών μαθητών/τριών.

  7. Να μην επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η βιντεοσκόπηση, φωτογράφιση και μαγνητοφώνηση μαθητών/τριών.

  8. Τα έργα των μαθητών/μαθητριών θα υποβάλλονται σε κρίση μόνο στην αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης και δεν θα εντάσσονται στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό του σχολείου και στην εν γένει αξιολόγηση των μαθητών/μαθητριών.

  9. Να διασφαλιστεί η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης από τον/την ασκούντα/ούσα την επιμέλεια του/της μαθητή/τριας, ότι δέχεται ο/η μαθητής/τρια να συμμετέχει στον διαγωνισμό και συναινεί να παρουσιαστεί/δημοσιοποιηθεί η συμμετοχή/ το έργο του/της ή το όνομά του σε ηλεκτρονικό ή έντυπο μέσο και συμφωνεί με τους όρους της προκήρυξης.

  10.Η μετακίνηση για τυχόν συμμετοχή της σχολικής μονάδας στην τελετή βράβευσης του διαγωνισμού να πραγματοποιηθεί χωρίς δαπάνη του Δημοσίου και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία για τις διδακτικές/εκπαιδευτικές επισκέψεις και εκπαιδευτικές εκδρομές.

  11.Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο Ι.Ε.Π.τον απολογισμό και τα συμπεράσματα που θα προκύψουν από τη διενέργεια του διαγωνισμού.

  12. Ο φορέας διοργάνωσης αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία υλοποίησης του διαγωνισμού. 

  Σημειώνεται ότι για τις μετακινήσεις των μαθητών/τριών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ισχύει η αρίθμ. Φ.14/89494/ΓΔ4/9-7-2020 ΥΑ (Β΄ 2888) με θέμα «Εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών και μαθητριών και μετακινήσεις εκπαιδευτικών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας», ενώ στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ισχύει η αρίθμ. 20883/ΓΔ4/12-2-2020 ΥΑ (Β΄ 456) με θέμα «Εκδρομές-Εκπαιδευτικές επισκέψεις και μετακινήσεις μαθητών/τριών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας».

  Στοιχεία επικοινωνίας για περισσότερες πληροφορίες:

  ιστοσελίδα: http://www.horizontes4all.org.gr, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Υπεύθυνη Προγράμματος : Λουκία Στέφου : e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,τηλ: 6936121778

  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

   

  Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

  Ο καιρός

  Scattered Clouds

  10.53°C

  Αθήνα

  Scattered Clouds
  Humidity: 81%
  Wind: NNW at 6.17 M/S
  Wednesday
  SP_WEATHER_HEAVY_INTENSITY_RAIN
  10.91°C / 13.42°C

  Ημερολόγιο

  No event in the calendar

  Ημερολόγιο

  Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30