mainlogoYPAITH

logoOpt3 02  

 

Δικτυακή Εκπαιδευτική Πύλη 

Έγκριση διοργάνωσης του 18ου Μαθητικού Συνεδρίου του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών των Εφήβων (18th Online ACMUN) του Αμερικανικού Κολλεγίου “ΑΝΑΤΟΛΙΑ” Θεσσαλονίκης– σχ. έτ. 2022-23

Εγκρίνεταο ξ διεξαγωγή της 18ης Συνόδου του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών των Εφήβων (18th ACMUN), που απευθύνεται σε μαθητές/τριες της Γ΄ τάξης Γυμνασίου και όλων των τάξεων του Γενικού Λυκείου δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων της χώρας και του εξωτερικού, για το σχολικό έτος 2022-2023.

Το εν λόγω συνέδριο θα διεξαχθεί στις εγκαταστάσεις του Κολλεγίου Ανατόλια στη Θεσσαλονίκη στις 10-12 Φεβρουαρίου 2023, ώρες 09.00 π.μ. - 19.00 μ.μ. και μπορούν να συμμετάσχουν μαθητές και μαθήτριες της Γ΄ Τάξης Γυμνασίου και όλων των τάξεων Γενικού Λυκείου από ιδιωτικά και δημόσια σχολεία.

Οι μαθητές/τριες εκπροσωπώντας διάφορες χώρες, θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν παγκόσμια προβλήματα, να ενημερωθούν και να ευαισθητοποιηθούν για σημαντικά ζητήματα και να εξοικειωθούν με τον κόσμο της διπλωματίας.
Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία εγγραφής στη Σύνοδο, μπορούν να βρουν οι συμμετέχοντες/ουσες στο ACMUN 2023 Οργανωτικό Εγχειρίδιο στην ιστοσελίδα του Κολλεγίου Ανατόλια (https://anatolia.edu.gr/acmun). Η γλώσσα της Συνόδου είναι η αγγλική. 

Το Μαθητικό Συνέδριο θα διεξαχθεί υπό τις εξής προϋποθέσεις:

1. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στην εν λόγω δράση να είναι προαιρετική και δωρεάν και να πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων και Διδασκουσών.

2. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η μη παρακώλυση του σχολικού προγράμματος και η ασφάλεια των μαθητών/τριών. Η προετοιμασία για τη συμμετοχή τους θα πρέπει να μην επιβαρύνει τη διδασκαλία των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων, αλλά αντίθετα να την εμπλουτίζει ή/και να την διευρύνει, σύμφωνα πάντα με τους στόχους που τίθενται στο Πρόγραμμα Σπουδών. Σε κάθε περίπτωση, η οποιαδήποτε προετοιμασία των μαθητών/τριών για τη συγκεκριμένη δράση να μην ξεπερνά τις δύο (2) διδακτικές ώρες.

3. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών να πραγματοποιηθεί με την ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους.

4. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών θα πραγματοποιείται χωρίς κόστος.

5. Η υλοποίηση του συνεδρίου να γίνεται παρουσία του/της εκπαιδευτικού της τάξης ή των εκπαιδευτικών του σχολείου.

6. Να τηρείται το θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων μαθητών/τριών, εκπαιδευτικών και γονέων/κηδεμόνων, βάσει της κείμενης νομοθεσίας και να μην επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η βιντεοσκόπηση, φωτογράφιση και μαγνητοφώνηση μαθητών και μαθητριών.

7. Να μην προκύπτει από τη δράση με οποιοδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών.

8. Να δημοσιοποιηθούν προς το ΙΕΠ τα αποτελέσματα της Συνόδου, καθώς και ο απολογισμός και τα παιδαγωγικά - διδακτικά συμπεράσματα που προκύπτουν συνολικά από τη διενέργειά του.

9. Η τυχόν μετακίνηση των μαθητών/τριών εκτός του σχολικού χώρου να πραγματοποιείται υπό την ευθύνη των εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία για τις διδακτικές/εκπαιδευτικές επισκέψεις και τις εκπαιδευτικές εκδρομές.

10. Η δέσμευση των συντελεστών ότι στην περίπτωση έγκρισης του ανωτέρω υλικού από το Υ.ΠΑΙ.Θ., δεν θα πραγματοποιηθεί μελλοντική εμπορική του διάθεση με την αναφορά της συγκεκριμένης έγκρισης του Υ.ΠΑΙ.Θ.

11. Η δέσμευση των συντελεστών ότι στην περίπτωση έγκρισης από το Υ.ΠΑΙ.Θ., δεν θα πραγματοποιηθεί μελλοντική εμπορική του διάθεση με την αναφορά της συγκεκριμένης έγκρισης του Υ.ΠΑΙ.Θ..

Επισημαίνεται, με ιδιαίτερα εμφατικό τρόπο, ότι η υλοποίηση του προτεινόμενου εκπαιδευτικού σχεδιασμού ιεραρχείται ως δευτερεύουσας σημασίας, καθώς προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση των επιδημιολογικών κινδύνων και στη μείωση της πιθανότητας να εκτεθεί το εκπαιδευτικό προσωπικό και το μαθητικό δυναμικό των σχολείων σε επικίνδυνο ιικό φορτίο. Κατά συνέπεια, και ανεξάρτητα από την παιδαγωγική ή επιστημονική καταλληλότητα και εγκυρότητα του κάθε εγχειρήματος, οι διευθύνσεις των σχολείων έχουν την τελική αρμοδιότητα αναφορικά με την εφαρμογή του σχεδιασμού λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες της πολιτείας και των υγειονομικών οργάνων για την αντιμετώπιση της επιδημικής κρίσης.

Σημειώνεται ότι η μετακίνηση και η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στις εν λόγω δράσεις θα γίνει χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο και την υλοποίηση του εν λόγω Συνεδρίου επισυνάπτεται η Προκήρυξη.

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Ημερολόγιο

No event in the calendar

Ημερολόγιο

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30