mainlogoYPAITH

logoOpt3 02  

 

Δικτυακή Εκπαιδευτική Πύλη 

Έγκριση διεξαγωγής του «13ου Διεθνούς Μαθητικού Διαγωνισμού Ταινιών Μικρού Μήκους: cinema…διάβασες;», για μαθητές/τριες Π.Ε. και Δ.Ε.- σχ. έτος 2022-2023

Εγκρίνεται η διεξαγωγή του «13ου Διεθνούς Μαθητικού Διαγωνισμού Ταινιών Μικρού Μήκους: Cinema διάβασες;», για μαθητές/τριες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Εκπαίδευσης, όλων των σχολικών μονάδων της χώρας (δημόσιων και ιδιωτικών), των ελληνικών σχολείων και των τμημάτων Ελληνικής Γλώσσας του εξωτερικού, για το σχολικό έτος 2022-2023, τον οποίο συνδιοργανώνουν: η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Σερρών, το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Δράμας, η Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, το Τμήμα Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Μέσων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, η ΕΡΤ ΑΕ (Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση), το ΕΚΟΜΕ, και η Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ελλάδα. 

Σκοπός του εν λόγω διαγωνισμού είναι να δοθεί στους/στις μαθητές/τριες η ευκαιρία να εκφραστούν καλλιτεχνικά, να γίνουν δημιουργοί, να εξοικειωθούν με τη «γλώσσα» της κινηματογραφικής αφήγησης και να αποκτήσουν δεξιότητες οπτικοακουστικής αγωγής. Ακόμη να γίνουν κριτές, μελετητές και ερευνητές του περιβάλλοντός τους και να ευαισθητοποιηθούν ως προς την ανάγκη εξασφάλισης όρων αξιοπρεπούς διαβίωσης για όλους τους κατοίκους του πλανήτη.

Επισημαίνεται ότι ο εν λόγω διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

1. Η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στον διαγωνισμό να είναι προαιρετική και να πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων και Διδασκουσών, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία για τις σχολικές δράσεις στο πλαίσιο της σχολικής ζωής. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η μη παρακώλυση του σχολικού προγράμματος και η ασφάλεια των μαθητών/τριών.

2. Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στον διαγωνισμό να είναι προαιρετική.

3. Οι σχετικές δραστηριότητες για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό να υλοποιηθούν κατά την κρίση του/της εκπαιδευτικού στο πλαίσιο συναφών εκπαιδευτικών δράσεων/Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων ή επιμέρους γνωστικών αντικειμένων, σε ενότητες που προσφέρονται για ανάλογες προεκτάσεις, με τρόπο που θα υποστηρίζουν τη διεύρυνση και τον εμπλουτισμό του προγράμματος σπουδών και χωρίς να παρεμποδίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία. Οι επιμέρους διαστάσεις όσον αφορά την ενασχόληση των εμπλεκομένων μαθητών/τριών (ώρες απασχόλησης, σχεδιασμός δράσης κ.λπ.) είναι στη διακριτική ευχέρεια των εκπαιδευτικών που θα τους/τις συντονίσουν.

4. Να δοθεί η δυνατότητα σε όλους/ες τους/τις εκπαιδευτικούς που θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό, ανεξαρτήτως ειδικότητας, να εμπλακούν σε όποιο στάδιο της δημιουργικής διαδικασίας επιθυμούν.

5. Η όλη διενέργεια του διαγωνισμού (υλοποίηση, βράβευση, διαχείριση αποσταλέντων και βραβευθέντων έργων, δημοσιοποίηση) να υλοποιηθεί με ευθύνη των φορέων διοργάνωσης, σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας και την ισχύουσα νομοθεσία για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών μαθητών/τριών και των πνευματικών δικαιωμάτων.

6. Να μην προκύπτει από τη δράση με οποιονδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών.

7. Η χρήση/παρουσίαση των έργων των μαθητών/μαθητριών να γίνει αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς σκοπούς και χωρίς να προκύπτουν έσοδα για τον φορέα που προκηρύσσει τον διαγωνισμό ή για άλλον (εμπορία, διαφήμιση).

8. Να διασφαλιστεί η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης από τον/την ασκούντα/ασκούσα την επιμέλεια του μαθητή/της μαθήτριας, ότι δέχεται ο μαθητής/η μαθήτρια να συμμετέχει στον διαγωνισμό και ότι συναινεί να παρουσιαστεί/δημοσιοποιηθεί η συμμετοχή/το έργο του/της, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης.

9. Η ενδεχόμενη φυσική παρουσία των μαθητών/μαθητριών στην τελετή βράβευσης να πραγματοποιηθεί υπό την ευθύνη των γονέων/κηδεμόνων τους. 

10. Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο Ι.Ε.Π. με την ολοκλήρωση του προγράμματος τον πλήρη φάκελο αξιολόγησης του εκπαιδευτικού προγράμματος.

11. Επισημαίνεται ότι η παρούσα εισήγηση, το σχετικό συμπέρασμα και οι προϋποθέσεις υλοποίησης αφορούν αποκλειστικά στον 13ο Διεθνή Μαθητικό Διαγωνισμό Ταινιών Μικρού Μήκους, ο οποίος απευθύνεται σε μαθητές/τριες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας όλων των σχολικών μονάδων της χώρας (δημοσίων και ιδιωτικών), των ελληνικών σχολείων και των τμημάτων ελληνικής γλώσσας του εξωτερικού, και δεν μπορεί να συνδεθεί με κάποιον άλλο μαθητικό διαγωνισμό.

Επισημαίνεται, με ιδιαίτερα εμφατικό τρόπο, ότι η υλοποίηση του προτεινόμενου εκπαιδευτικού σχεδιασμού ιεραρχείται ως δευτερεύουσας σημασίας, καθώς προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση των επιδημιολογικών κινδύνων και στη μείωση της πιθανότητας να εκτεθεί το εκπαιδευτικό προσωπικό και το μαθητικό δυναμικό των σχολείων σε επικίνδυνο ιικό φορτίο. Κατά συνέπεια, και ανεξάρτητα από την παιδαγωγική ή επιστημονική καταλληλότητα και εγκυρότητα του εγχειρήματος, οι φορείς διοργάνωσης έχουν την τελική αρμοδιότητα και ευθύνη αναφορικά με την εφαρμογή του σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες της πολιτείας και των υγειονομικών οργάνων για την αντιμετώπιση της επιδημικής κρίσης. 

Για τη μετακίνηση των μαθητών/τριών που θα συμμετάσχουν ισχύουν οι κείμενες διατάξεις. Σημειώνεται ότι η μετακίνηση και η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στον εν λόγω διαγωνισμό θα γίνει χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.

Για περισσότερες πληροφορίες επισυνάπτεται η Προκήρυξη του Διαγωνισμού.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Ο καιρός

Clear Sky

30.45°C

Αθήνα

Clear Sky
Humidity: 52%
Wind: W at 4.02 M/S
Saturday
Clear Sky
25.62°C / 33.15°C

Ημερολόγιο

No event in the calendar

Ημερολόγιο

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30