mainlogoYPAITH

logoOpt3 02  

 

Δικτυακή Εκπαιδευτική Πύλη 

Έγκριση του 17ου Διαδικτυακού Μαθητικού Συνεδρίου Μοντέλου Ηνωμένων Εθνών (C.G.S.M.U.N.),των Εκπαιδευτηρίων Κωστέα-Γείτονα, για μαθητές/τριες όλων των τάξεων του Γυμνασίου και του Γενικού Λυκείου, για το σχολικό έτος 2022-2023

Απαντώντας στο από 23-05-2022 αίτημα των Εκπαιδευτηρίων Κωστέα-Γείτονα, με θέμα «Έγκριση διοργάνωσης του 17ου Μαθητικού Συνεδρίου Μοντέλου Ηνωμένων Εθνών (C.G.S.M.U.N.)» και τα συνημμένα σε αυτό και σχετικά με το αντικείμενο του θέματος, σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 41/28-07-2022 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., εγκρίνουμε τη διεξαγωγή του εν λόγω Συνεδρίου που απευθύνεται σε μαθητές/τριες όλων των τάξεων του Γυμνασίου και του Γενικού Λυκείου, δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων, το οποίο θα υλοποιηθεί από την Παρασκευή 16-12-2022,μετά τη λήξη του ωραρίου, έως την Κυριακή 18-12-2022, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

1. Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στο εν λόγω πρόγραμμα να είναι προαιρετική και να πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων και Διδασκουσών, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία για τις διδακτικές/εκπαιδευτικές επισκέψεις και εκπαιδευτικές εκδρομές. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η μη παρακώλυση του σχολικού προγράμματος και η ασφάλεια των μαθητών/μαθητριών.

2. Όλες οι δράσεις προετοιμασίας και συμμετοχής των μαθητών/-τριών να πραγματοποιηθούν εκτός ωρολογίου προγράμματος.

3. Να διασφαλιστεί η προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης από τον/την ασκούντα/ασκούσα την επιμέλεια του μαθητή/της μαθήτριας, ότι δέχεται ο μαθητής/-τρια να συμμετέχει στο Συνέδριο και ότι συναινεί να παρουσιαστεί/δημοσιοποιηθεί η συμμετοχή του/της, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης.

4. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στο εν λόγω Συνέδριο θα είναι χωρίς κόστος.

5. Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα να γίνεται με την ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους.

6. Όλες οι φάσεις του Συνεδρίου (υλοποίηση, δημοσιοποίηση κ.λπ.) να υλοποιηθούν με ευθύνη των διοργανωτών και της οργανωτικής επιτροπής, σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας και την ισχύουσα νομοθεσία για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών μαθητών/-τριών και των πνευματικών δικαιωμάτων.

7. Να μην επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η βιντεοσκόπηση, φωτογράφιση και μαγνητοφώνηση μαθητών και μαθητριών.

8. Να μην υπάρξει διανομή ή προβολή οποιουδήποτε διαφημιστικού υλικού κατά τη διεξαγωγή του συνεδρίου και ο ιστότοπος του συνεδρίου να είναι απαλλαγμένος από διαφημίσεις.

9. Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο Ι.Ε.Π. με την ολοκλήρωση του συνεδρίου τον πλήρη φάκελο αξιολόγησής του».

Τέλος, σημειώνεται ότι η μετακίνηση και η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στο εν λόγω Συνέδριο θα γίνει χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 210- 6663953, καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (Υπεύθυνος καθηγητής κ.Mark Waldron).

Επισημαίνεται, με ιδιαίτερα εμφατικό τρόπο, ότι η υλοποίηση του προτεινόμενου εκπαιδευτικού σχεδιασμού ιεραρχείται ως δευτερεύουσας σημασίας, καθώς προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση των επιδημιολογικών κινδύνων και στη μείωση της πιθανότητας να εκτεθεί το εκπαιδευτικό προσωπικό και το μαθητικό δυναμικό των σχολείων σε επικίνδυνο ιικό φορτίο. Κατά συνέπεια, και ανεξάρτητα από την παιδαγωγική ή επιστημονική καταλληλόλητα και εγκυρότητα του κάθε εγχειρήματος, οι διευθύνσεις των σχολείων έχουν την τελική αρμοδιότητα αναφορικά με την εφαρμογή του σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες της πολιτείας και των υγειονομικών οργάνων για την αντιμετώπιση της επιδημικής κρίση.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ

 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Ο καιρός

Broken Clouds

19.9°C

Αθήνα

Broken Clouds
Humidity: 66%
Wind: S at 3.6 M/S
Friday
Clear Sky
13.06°C / 19.33°C

Ημερολόγιο

No event in the calendar

Ημερολόγιο

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30