mainlogoYPAITH

logoOpt3 02  

 

Δικτυακή Εκπαιδευτική Πύλη 

Έγκριση οργάνωσης και διεξαγωγής Μαθητικών Καλλιτεχνικών Αγώνων για το σχολικό έτος 2022-2023

2ο επαλ ΝΦ

Εγκρίνεται η οργάνωση και διεξαγωγή των 6 ων Πανελλήνιων Μαθητικών – Καλλιτεχνικών Αγώνων από το 2ο ΕΠΑ.Λ. Νέας Φιλαδέλφειας σε συνεργασία με το Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας για τους μαθητές/τριες του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών των ΕΠΑ.Λ. όλης της χώρας, με συντονίστρια την κ. Δήμητρα Αργυροπούλου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ89.01, υπεύθυνη για την ιδέα, οργάνωση και συντονισμό των παραπάνω Αγώνων. Οι Πανελλήνιοι Μαθητικοί Καλλιτεχνικοί Αγώνες, για το σχολικό έτος 2022-23, απευθύνονται σε μαθήτριες και μαθητές της Β’ Τάξης του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών και της Γ’ Τάξης όλων των ειδικοτήτων του εν λόγω Τομέα όλων των ΕΠΑ.Λ. της χώρας και περιλαμβάνουν τις κάτωθι τρεις κατηγορίες - διαγωνισμούς:

α) Καλλιτεχνικής σύνθεσης

β) Φωτογραφίας - VIDEOART

γ) Σκίτσου-γελοιoγραφίας-κόμικς

Το θέμα, «Διαφάνεια, φως & σκιά: δημιουργοί χώρων & αφηγητές μύθων» είναι κοινό και για τις τρεις κατηγορίες

Κάθε μαθητής/τρια μπορεί να δηλώσει συμμετοχή σε όσους και όποιους διαγωνισμούς επιθυμεί. Τα έργα θα είναι πρωτότυπα και δεν θα περιλαμβάνουν υλικό το οποίο υπόκειται σε έλεγχο πνευματικών δικαιωμάτων. Σε κάθε μία από τις ανωτέρωκατηγορίες θα απονεμηθούν τρια (3) βραβεία καιτρεις (3) έπαινοι, κατόπιν αξιολόγησης των έργων από Επιτροπή, τα ονόματα της οποίας θα ανακοινωθούν δύο ημέρες πριν την αξιολόγηση των έργων. Επαίνους συμμετοχής θα λάβουν όλοι οι συμμετέχοντες μαθητές/τριες. Τα ονόματα των μελών της κριτικής επιτροπής, τα αποτελέσματα και τα συμμετέχοντα μαθητικά έργα θα παρουσιαστούν σε διαδικτυακή έκθεση, εικονικής μορφής, και θα αναρτηθούν στο youtube, σύμφωνα με τους κανόνες για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και η αποστολή των βραβείων και των βεβαιώσεων συμμετοχής θα γίνει πριν τη λήξη του σχολικού έτους.

Η προκήρυξη και η έγκριση των Αγώνων από το Ι.Ε.Π. θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του 2ου ΕΠΑΛ Ν. Φιλαδελφείας, στην ιστοσελίδα του Σ.Ε.Ε.των Εφαρμοσμένων Τεχνών καιτης Ένωσης Εκπαιδευτικών Εφαρμοσμένων Τεχνών.

Αιτήσεις συμμετοχής θα πρέπει να αποσταλούν το αργότερο μέχρι τις 12/12/2022 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Τα έργα θα πρέπει να αποσταλούν το αργότερο μέχρι τις 20-3-2023 στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι σχολικές μονάδες μπορούν να απευθύνονται στην κ. Αργυροπούλου στα τηλέφωνα του 2ου ΕΠΑ.Λ. Νέας Φιλαδέλφειας (210-2584840 και 210-2517219) κατά τις πρωινές ώρες λειτουργίας του ή στο email του σχολείου. Η εκπαιδευτική αυτή δράση κρίνεται επωφελής και παιδαγωγικά κατάλληλη για τις ηλικίες των μαθητών/τριών στις οποίες απευθύνεται. Ως προς την παιδαγωγική σκοπιμότητα και καταλληλότητα της εν λόγω εκπαιδευτικής δράσης επισημαίνουμε τα εξής:

α) Η παροχή ευκαιριών για την καλλιέργεια της δημιουργικότητας, της αισθητικής αντίληψης και των καλλιτεχνικών δεξιοτήτων στους μαθητές/μαθήτριες, αποτελούν κεντρικούς στόχους των Προγραμμάτων Σπουδών των μαθημάτων του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών των ΕΠΑ.Λ.

β) Οι προς υλοποίηση Μαθητικοί Καλλιτεχνικοί διαγωνισμοί είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι με το περιεχόμενο των μαθημάτων καιτων Προγραμμάτων Σπουδών του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών (ενδεικτικά αναφέρονταιτο μάθημα «Βασικές Αρχές Σύνθεσης», «Ελεύθερο Σχέδιο», «Εφαρμοσμένες Τέχνες με χρήση Η/Υ», «Φωτογραφία και Ηλεκτρονική Επεξεργασία Εικόνας»).

γ) Το θέμα των Μαθητικών Καλλιτεχνικών Αγώνων είναι απολύτως εναρμονισμένο με τις βασικές παιδαγωγικές αξίες καιτους σκοπούς που αφορούν στον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων καιτης διαφορετικότητας ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου, θρησκείας, φυλής, εθνικότητας, καταγωγής, πολιτικών πεποιθήσεων, δεξιοτήτων-ικανοτήτων και οικονομικής κατάστασης. Οι μαθητές της Β΄ τάξης του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών και της Γ΄ τάξης όλων των ειδικοτήτων του εν λόγω Τομέα στους Μαθητικούς – Καλλιτεχνικούς Αγώνες, δύνανται να συμμετέχουν με τις εξής προϋποθέσεις:

1. Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στο εν λόγω πρόγραμμα θα είναι προαιρετική και θα πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων και Διδασκουσών, χωρίς κόστος και εφόσον διασφαλίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις του Οδηγού για την Έγκριση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Ερευνών του ΙΕΠ.

2. Η συμμετοχή των μαθητών/-τριών στην εκπαιδευτική δράση θα είναι προαιρετική και θα πραγματοποιείται με την ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους.

3. Να μην προκύπτει από τη δράση με οποιοδήποτε τρόπο χορηγία ή/και άμεση διαφήμιση εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών.

4. Οι βεβαιώσεις συμμετοχής και βράβευσης θα εκδοθούν από τους διοργανωτές του διαγωνισμού.

5. Θα τηρηθεί το θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων μαθητών/τριών, εκπαιδευτικών και γονέων (βάσει της ελληνικής και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας Ν. 4624/2019, Γενικός Κανονισμός 2016/679 και δεν θα επιτραπεί σε καμία περίπτωση η βιντεοσκόπηση και η μαγνητοφώνηση μαθητών και μαθητριών.

6. Από κάθε σχολική μονάδα, εφόσον υπάρχει ενδιαφέρον από τους μαθητές/μαθήτριες, θα ορισθεί ένας/μία υπεύθυνος/η καθηγητής/τρια μετά από απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων.

7. Στην κριτική επιτροπή δεν θα πρέπει να συμμετέχουν εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που υπηρετούν σε σχολικές μονάδες όπου φοιτούν μαθητές/μαθήτριες που λαμβάνουν μέρος στον διαγωνισμό.

8. Θα κοινοποιηθούν προς το ΙΕΠ τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, καθώς και ο απολογισμός και τα παιδαγωγικά - διδακτικά συμπεράσματα που προκύπτουν συνολικά από τη διενέργειά του.

Επισημαίνεται ότι, ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί τηρώντας απαρέγκλιτα τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων καιτου ΕΟΔΥ για την προστασία από τον COVID-19. Η υλοποίηση του προτεινόμενου εκπαιδευτικού σχεδιασμού ιεραρχείται ως δευτερεύουσας σημασίας, καθώς προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση των επιδημιολογικών κινδύνων και στη μείωση της πιθανότητας να εκτεθεί το εκπαιδευτικό προσωπικό και το μαθητικό δυναμικό των σχολείων σε επικίνδυνο ιικό φορτίο. Κατά συνέπεια, και ανεξάρτητα από την παιδαγωγική ή επιστημονική καταλληλότητα και εγκυρότητα του κάθε εγχειρήματος, οι διευθύνσεις των σχολείων έχουν την τελική αρμοδιότητα αναφορικά με την εφαρμογή του σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες της πολιτείας και των υγειονομικών οργάνων για την αντιμετώπιση της επιδημικής κρίσης».

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Ημερολόγιο

No event in the calendar

Ημερολόγιο

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30