Ενημέρωση για ανάρτηση εκπαιδευτικών επισκέψεων

Ανάρτηση πληροφοριών σχετικών με εκπαιδευτικές επισκέψεις από τη Γενική Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
ekp.episkepseis.jpg

Πληροφορίες για όσους φορείς επιθυμούν να αναρτηθούν πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά τους προγράμματα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Η ανάρτηση πληροφοριών σχετικών με εκπαιδευτικά προγράμματα/δραστηριότητες Μουσείων και λοιπές προτάσεις φορέων στην ιστοσελίδα e-yliko έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν ισοδυναμεί με έγκριση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων δεδομένου ότι δεν έχει ελεγχθεί η ποιότητα και το περιεχόμενο των προγραμμάτων αυτών ούτε η ασφάλεια των χώρων στους οποίους διεξάγονται.

Για την ανάρτηση πληροφοριών για εκπαιδευτικά προγράμματα οι ενδιαφερόμενοι φορείς πρέπει να αποστείλουν μια συνοπτική περιγραφή του προγράμματος, συνοδευόμενη με μία φωτογραφία και τυχόν άλλο συνοδευτικό υλικό με αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα. 

Τα στοιχεία αυτά οι ενδιαφερόμενοι φορείς τα αποστέλλουν ταχυδρομικά ή μέσω e-mail προς:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

 
Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης (Νηπιαγωγεία - Δημοτικά)
 

ή
 

Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης (Γυμνάσια - Λύκεια)
Ταχυδρομική διεύθυνση: Ανδρέα Παπανδρέου 37, 151 80 Μαρούσι