Οδηγός Υποτροφιών

odhgosYpotrofiwn.jpg
Ο Οδηγός Υποτροφιών έχει εκδοθεί για να διευκολύνει τους Έλληνες φοιτητές και πτυχιούχους να διεκδικήσουν υποτροφία ή οικονομική υποστήριξη για τις βασικές ή μεταπτυχιακές σπουδές τους, εφόσον πληρούν τις ζητούμενες από κάθε φορέα προϋποθέσεις.  

Ο Οδηγός συντάχθηκε με στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι το 2013  υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης Διεθνών Εκπαιδευτικών Σχέσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Τμήμα Α' - Υποτροφιών και θα ενημερώνεται εφόσον προκύπτουν νέα στοιχεία.


Επικαιροποιημένος Οδηγός Υποτροφιών 2013 - Εξώφυλλο, Πίνακας Περιεχομένων και Αλφαβητικός Κατάλογος Υποτροφιών (.doc)  (.pdf)

Επικαιροποιημένος Οδηγός Υποτροφιών 2013 - Αναλυτικός Κατάλογος Υποτροφιών (.doc) (.pdf)