Ενημέρωση θιάσων - Δικαιολογητικά

Αρμόδια για το περιεχόμενο των σελίδων είναι τα αντίστοιχα τμήματα των Διευθύνσεων Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
enhmerwshThiaswn.jpg

Οδηγίες προς θιάσους οι οποίοι επιθυμούν να αναρτηθούν πληροφορίες για τις παραστάσεις τους στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Η ανάρτηση πληροφοριών σχετικών με παραστάσεις Θεάτρου, Κουκλοθεάτρου και Θεάτρου Σκιών στην ιστοσελίδα edu-gate έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν ισοδυναμεί με έγκριση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων δεδομένου ότι δεν έχει ελεγχθεί το περιεχόμενο και η καταλληλότητα του θεάματος, ούτε η ασφάλεια του χώρου στον οποίο παρουσιάζεται.

Για την ανάρτηση πληροφοριών για παραστάσεις Θεάτρου, Κουκλοθεάτρου και Θεάτρου Σκιών οι ενδιαφερόμενοι θίασοι πρέπει να υποβάλουν τα παρακάτω έντυπα:

  1. Αίτηση (πατήστε εδώ)
  2. Στοιχεία Παράστασης (πατήστε εδώ)
  3. 1-2 φωτογραφίες σε ηλεκτρονική μορφή (JPG). Οι φωτογραφίες πρέπει να απεικονίζουν στιγμές της παράστασης. Δεν γίνονται δεκτές αφίσες ή φωτογραφίες στις οποίες αναγράφονται ονόματα, πληροφορίες κ.λπ.


Τα ανωτέρω αποστέλλονται μέσω e-mail στις ακόλουθες ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

1. Θεάματα που απευθύνονται στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (Νηπιαγωγεία - Δημοτικά) αποστέλλονται στη Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης στο e-mail: spudonpe@minedu.gov.gr

2. Θεάματα που απευθύνονται στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσια-Λύκεια) αποστέλλονται στη Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης στο e-mail: spudonde@minedu.gov.gr

 
ΠΡΟΣΟΧΗ:
- Η Αίτηση και τα Στοιχεία Παράστασης να αποσταλούν σε αρχείο WORD (.doc ή .docx και όχι PDF ή άλλο)
- Η  αποστολή να γίνεται αποκλειστικά μέσω e-mail και όχι ταχυδρομικά.
- Θέαμα που απευθύνεται και σε Πρωτοβάθμια και σε Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση αποστέλλεται στο e-mail της Διεύθυνσης Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (spudonde@minedu.gov.gr