Στο τμήμα αυτό θα βρείτε χρήσιμο ενημερωτικό και επιμορφωτικό υλικό, για διάφορους τομείς της εκπαιδευτικής δραστηριότητας.

Ασφάλεια στο Διαδίκτυο

Υλικό για τη Δια Βίου Μάθηση

Διακρατικά Προγράμματα

Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Αντισεισμική Προστασία

Ειδική Αγωγή

Κατάλογος Βιβλιοθηκών

Εργαστηριακά Κέντρα Φυσικών Επιστημών