Βασικές Έννοιες - Δομικά Στοιχεία Πολυμέσων

Στη σελίδα αυτή θα βρείτε χρήσιμες διευθύνσεις για τη Θεματική Ενότητα Πληροφορική > Βασικές Έννοιες - Δομικά Στοιχεία Πολυμέσων
URL Περιγραφή του αντικειμένου / ΣημειώσειςΦίλτρο Βασικές Έννοιες Πολυμέσων Βαθμίδα Εισηγητής
 Βασικές Έννοιες Πολυμέσων : Εικόνες και Γραφικά ‎(3)
Τα βασικά και τα δευτερογενή χρώματα στο χρωματικό μοντέλο RGB
Προσομοίωση που αποσκοπεί στο να κατανοήσει ο μαθητής πως προκύπτουν τα δευτερογενή χρώματα από το συνδυασμό των βασικών χρωμάτων Red, Green και Blue. Ο μαθητής χρησιμοποιεί τις τρεις μπάρες κύλισης προκειμένου να μετακινήσει τους τρεις χρωματιστούς κύκλους με τα βασικά χρώματα κόκκινο, πράσινο και μπλε, μέχρι αυτοί να συμπέσουν και έτσι να παρατηρήσει την χρωματική αλλαγή που προκύπτει στην περιοχή που συμπίπτουν οι κύκλοι.
Εικόνες και Γραφικά Δημοτικό; Γυμνάσιο; Λύκειο; ΕΠΑΛ  
Οι χρωματικές συνιστώσες RGB
Αλληλεπιδραστική εφαρμογή που αποσκοπεί στην επίδειξη της σύνθεσης των χρωμάτων βάσει των χρωματικών συνιστωσών reb, green και blue του χρωματικού μοντέλου RGB. Ο μαθητής τροποποιεί την τιμή κάθε χρωματικής συνιστώσας RGB μεταβάλλοντας την αντιστοίχου χρώματος μπάρα κύλισης και μπορεί να παρατηρήσει το χρώμα που προκύπτει από τη σύνθεση αυτών.
Εικόνες και Γραφικά Γυμνάσιο; Λύκειο; ΕΠΑΛ  
Το χρωματικό μοντέλο HSV
Αλληλεπιδραστική εφαρμογή που επιτρέπει στο μαθητή να πειραματιστεί με τη δημιουργία χρωμάτων σύμφωνα με το χρωματικό πρότυπο HSV (Hue, Saturation, Value) ή όπως αλλιώς είναι γνωστό HSB (Hue, Saturation, Brightness). Ο μαθητής επιλέγοντας τη χρωματική ομάδα (hue) που επιθυμεί και τροποποιώντας μέσω των αντίστοιχων μπαρών κύλισης τις τιμές των παραμέτρων saturation και value, μπορεί να παρατηρήσει την αλλαγή στο χρώμα που προκύπτει.
Εικόνες και Γραφικά Γυμνάσιο; Λύκειο; ΕΠΑΛ  
 
 Βασικές Έννοιες Πολυμέσων : Μαθήματα Πολυμέσων ‎(2)
Τεχνολογία Πολυμέσων
On-line σημειώσεις για την Τεχνολογία Πολυμέσων από το Εργαστήριο Τεχνολογίας Πολυμέσων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (θεωρία, τεχνολογία, εφαρμογές, δίκτυα, εργαλεία ανάπτυξης, κωδικοποίηση και συμπίεση, εικονική πραγματικότητα και VRML, κρυπτογραφηση.
Μαθήματα Πολυμέσων Όλες  
Τεχνολογία Πολυμέσων
On-line διαλέξεις και σημειώσεις εργαστηρίου Τεχνολογίας Πολυμέσων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.
Μαθήματα Πολυμέσων Όλες  
 
 Βασικές Έννοιες Πολυμέσων : Σημειώσεις Πολυμέσων ‎(1)
64 Διαφάνειες για τα Πολυμέσα
Διαφάνειες για τα Πολυμέσα
Σημειώσεις Πολυμέσων Όλες