Συνιστώσες Αλγορίθμων-Γνωστοί Αλγόριθμοι

Στη σελίδα αυτή θα βρείτε χρήσιμες διευθύνσεις για τη Θεματική Ενότητα Πληροφορική > Συνιστώσες Αλγορίθμων-Γνωστοί Αλγόριθμοι
URL Περιγραφή του αντικειμένου / ΣημειώσειςΦίλτρο Βαθμίδα Εισηγητής
 Συνιστώσες Αλγορίθμων-Γνωστοί Αλγόριθμοι : Αναδρομή ‎(1)
Animation για τους Πύργους του Ανόι
Ένα απλό animation για τους Πύργους του Ανόι, κατάλληλο και για μικρότερους μαθητές.
Όλες  
 
 Συνιστώσες Αλγορίθμων-Γνωστοί Αλγόριθμοι : Αναζήτηση ‎(3)
Αλγόριθμος γραμμικής αναζήτησης σε ένα μη ταξινομημένο πίνακα
Διαδραστική εφαρμογή που αποσκοπεί στο να κατανοήσει ο μαθητής την εκτέλεση του αλγορίθμου γραμμικής αναζήτησης (linear search) σε ένα μη ταξινομημένο πίνακα. Ο μαθητής καλείται να δημιουργήσει ένα μονοδιάστατο πίνακα μεγέθους 3 έως 19 στοιχείων, ο οποίος και «γεμίζει» αυτόματα με τυχαίες τιμές. Έπειτα, υποδεικνύει την τιμή key που επιθυμεί να αναζητηθεί και μπορεί να παρακολουθήσει την εξέλιξη του αλγορίθμου γραμμικής αναζήτησης, παρατηρώντας και τον αριθμό των συγκρίσεων που απαιτούνται.
Λύκειο Γ; ΕΠΑΛ Γ  
Αλγόριθμος δυαδικής αναζήτησης σε έναν ταξινομημένο πίνακα
Διαδραστική εφαρμογή που αποσκοπεί στο να κατανοήσει ο μαθητής την εκτέλεση του αλγορίθμου δυαδικής αναζήτησης (binary search) σε έναν ταξινομημένο πίνακα. Ο μαθητής καλείται να δημιουργήσει έναν μονοδιάστατο πίνακα μεγέθους 3 έως 19 στοιχείων, ο οποίος και «γεμίζει» αυτόματα με τυχαίες τιμές οι οποίες είναι ταξινομημένες σε αύξουσα σειρά. Έπειτα, υποδεικνύει την τιμή key που επιθυμεί να αναζητηθεί και μπορεί να παρακολουθήσει την αλληλουχία των βημάτων του αλγορίθμου της δυαδικής αναζήτησης, παρατηρώντας και τον αριθμό των συγκρίσεων που απαιτούνται.
Λύκειο Γ; ΕΠΑΛ Γ  
Σειριακή αναζήτηση
Έχει ελεγχθεί και προτείνεται η δημοσίευσή του στο 'Φωτόδεντρο/MINT'. Παρουσίαση του αλγόριθμου σειριακής αναζήτησης και παρατηρήσεις πάνω σε αυτόν.
Λύκειο; ΕΠΑΛ  
 
 Συνιστώσες Αλγορίθμων-Γνωστοί Αλγόριθμοι : Διάφοροι Αλγόριθμοι ‎(2)
Οπτικοποίηση πολλών αλγορίθμων
Οπτικοποίηση πολλών αλγορίθμων
Όλες  
Οι πύργοι του Ανόι
Εφαρμογή που παρουσιάζει σταδιακά, με animation, τη λύση του προβλήματος "Οι Πύργοι του Ανόι" για 4 δίσκους. Μέσω της εφαρμογής ο μαθητής μπορεί να κατανοήσει τον τρόπο επίλυσης του προβλήματος, παρακολουθώντας τα διαδοχικά βήματα που απαιτούνται προκειμένου να μεταφερθούν οι δίσκοι.
 
Λύκειο; ΕΠΑΛ  
 
 Συνιστώσες Αλγορίθμων-Γνωστοί Αλγόριθμοι : Δομή Ακολουθίας ‎(1)
Παιχνίδι για τη δομή ακολουθίας
Πρόκειται για ένα Εκπαιδευτικό παιχνίδι που έχει δημιουργήσει η NASA, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διδασκαλία της δομής ακολουθίας σε παιδιά των πρώτων τάξεων του Δημοτικού.
 
Δημοτικό  
 
 Συνιστώσες Αλγορίθμων-Γνωστοί Αλγόριθμοι : Ταξινόμηση ‎(9)
Γνωστοί αλγόριθμοι ταξινόμησης
Μία λίστα με τους πιο γνωστούς αλγόριθμους ταξινόμησης
Όλες  
applet για την παρακολούθηση της εκτέλεσης γνωστών αλγορίθμων ταξινόμησης
Ενδιαφέρον applet για την παρακολούθηση της εκτέλεσης γνωστών αλγορίθμων ταξινόμησης, συμπεριλαμβανομένου και του Bubblesort, με εμφάνιση στατιστικών για τη σύγκριση απόδοσης
Όλες  
Applets για την παρακολούθηση της εκτέλεσης γνωστών αλγορίθμων ταξινόμησης
Applets με αρκετές δυνατότητες για την παρακολούθηση της εκτέλεσης γνωστών αλγορίθμων ταξινόμησης, συμπεριλαμβανομένου και του Bubblesort, με εμφάνιση του ψευδοκώδικα τη στιγμή της εκτέλεσης και στατιστικών για τη σύγκριση απόδοσης. Αναζητήστε σε κάποιες κατηγορίες Sorting Applets και τον κώδικα σε C.
Όλες  
Ένα απλό animation για την παρακολούθηση της εκτέλεσης του Bubblesort
Ένα απλό animation για την παρακολούθηση της εκτέλεσης του Bubblesort
Όλες  
Ένα απλό applet για την παρακολούθηση της εκτέλεσης του Bubblesort
Ένα απλό applet για την παρακολούθηση της εκτέλεσης του Bubblesort
Όλες  
Applet για την παρακολούθηση της εκτέλεσης του BubbleSort
Ενδιαφέρον applet για την παρακολούθηση της εκτέλεσης του BubbleSort, με ασυνήθιστη γραφική παρουσίαση και τον κώδικα σε Java, Modula 2, C++ και ψευδοκώδικα, τη στιγμή που εκτελείται. Στη σελίδα των δημιουργών του θα βρείτε και το αντίστοιχο του QuickSort.
Όλες  
Αnimation για την παρακολούθηση της εκτέλεσης του Bubblesort
Ένα απλό animation για την παρακολούθηση της εκτέλεσης του Bubblesort και όχι μόνο, από το National Institute of Standards and technology.
Όλες  
Η εκτέλεση του αλγορίθμου ταξινόμησης φυσαλίδας (bubblesort)
Διαδραστική εφαρμογή μέσω της οποίας δίνεται στο μαθητή η δυνατότητα παρακολούθησης της εκτέλεσης του αλγορίθμου ταξινόμησης φυσαλίδας (bubblesort), με σκοπό την καλύτερη κατανόηση και την εμβάθυνση στις αρχές της συγκεκριμένης μεθόδου ταξινόμησης. Ο μαθητής δίνει ως είσοδο στην εφαρμογή έναν πίνακα το πολύ 10 στοιχείων τα οποία θέλει να ταξινομηθούν και έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει την εξέλιξη του αλγορίθμου, παρατηρώντας τις συγκρίσεις και τις ανταλλαγές ζευγών γειτονικών στοιχείων που απαιτούνται μέχρι να διαταχθεί ο πίνακας.
Λύκειο; ΕΠΑΛ  
XSORTLAB: 5 ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ
Εφαρμογή xSortLab που προσομοιώνει 5 διαφορετικές μεθόδους ταξινόμησης.
Λύκειο; ΕΠΑΛ