Δομές Δεδομένων-Αλγόριθμοι

Στη σελίδα αυτή θα βρείτε χρήσιμες διευθύνσεις για τη Θεματική Ενότητα Πληροφορική > Δομές Δεδομένων-Αλγόριθμοι
URL Περιγραφή του αντικειμένου / ΣημειώσειςΦίλτρο Δομές Δεδομένων-Αλγόριθμοι Βαθμίδα Εισηγητής
 Δομές Δεδομένων-Αλγόριθμοι : .Γενικά ‎(3)
On-line λεξικό αλγόριθμων και δομών
Ένα on-line λεξικό αλγόριθμων και δομών δεδομένων από το National Institute of Standards and technology
.Γενικά Όλες  
On-line μαθήματα για αλγόριθμους και δομές δεδομένων
Πολλά links και on-line μαθήματα για αλγόριθμους και δομές δεδομένων
.Γενικά Όλες  
Λεξικό αλγορίθμων και δομών δεδομένων
Ο δικτυακός τόπος φιλοξενεί ένα λεξικό αλγορίθμων, αλγοριθμικών τεχνικών, δομών δεδομένων, βασικών προβλημάτων και άλλων σχετικών ορισμών. Επιπλέον, μερικά λήμματα παρέχουν και συνδέσμους σε υλοποιήσεις των αντίστοιχων αλγορίθμων. Το λεξικό αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αναφορά για εκπαιδευτικούς, μαθητές ή φοιτητές και η χρήση του να τους βοηθήσει στην καλύτερη κατανόηση και στην εύρεση των ορισμών βασικών αλγορίθμων, εννοιών και προβλημάτων.
.Γενικά Λύκειο; ΕΠΑΛ  
 
 Δομές Δεδομένων-Αλγόριθμοι : Διαγράμματα Ροής ‎(1)
Δημιουργός διαγραμμάτων ροής
Ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Πατρών με πληροφορίες, παραδείγματα σχετικά με τον δημιουργό Διαγραμμάτων Ροής.
Διαγράμματα Ροής Όλες  
 
 Δομές Δεδομένων-Αλγόριθμοι : Δομές Δεδομένων ‎(3)
Η δομή της συνδεδεμένης λίστας και οι λειτουργίες της
Αλληλεπιδραστική εφαρμογή μέσω της οποίας ο μαθητής μπορεί να γνωρίσει τη δομή της συνδεδεμένης λίστας, καθώς και να κατανοήσει τις βασικές λειτουργίες της εισαγωγής, της διαγραφής και της αναζήτησης ενός στοιχείου σε αυτήν. Επιπλέον, ο μαθητής μπορεί να δει τον τρόπο αναπαράστασης ενός κόμβου μιας συνδεδεμένης λίστας, καθώς και την υλοποίηση των κύριων λειτουργιών της στη γλώσσα προγραμματισμού Java.
Δομές Δεδομένων Λύκειο; ΕΠΑΛ  
Η δομή της στοίβας και οι λειτουργίες της
Αλληλεπιδραστική εφαρμογή που επιτρέπει στο μαθητή να γνωρίσει τη δομή της στοίβας και να κατανοήσει τις βασικές λειτουργίες της ώθησης (push) ενός στοιχείου στην κορυφή της και της απώθησης (pop) ενός στοιχείου από αυτή. Επιπλέον, η εφαρμογή διευκολύνει την κατανόηση της υλοποίησης μιας στοίβας ως μονοδιάστατο πίνακα, μιας και παρέχει την υλοποίηση των κύριων λειτουργιών της στοίβας στη γλώσσα προγραμματισμού Java.
Δομές Δεδομένων Λύκειο; ΕΠΑΛ  
Η δομή της ουράς και οι λειτουργίες της
Αλληλεπιδραστική εφαρμογή που διευκολύνει το μαθητή στην κατανόηση της δομής της ουράς και των βασικών λειτουργιών της εισαγωγής (enqueue) ενός στοιχείου στο πίσω άκρο της ουράς και της εξαγωγής (dequeue) ενός στοιχείου από το εμπρός άκρο αυτής. Επιπλέον, η εφαρμογή διευκολύνει την κατανόηση της υλοποίησης μιας ουράς ως μονοδιάστατο πίνακα, μιας και παρέχει την υλοποίηση των κύριων λειτουργιών της ουράς στη γλώσσα προγραμματισμού Java.
Δομές Δεδομένων Λύκειο; ΕΠΑΛ  
 
 Δομές Δεδομένων-Αλγόριθμοι : Πίνακες ‎(1)
Προβλήματα σε Πίνακες
Video για την επίλυση προβλήματος πάνω σε πίνακες στο Μάθημα ΑΕΠΠ
Πίνακες Λύκειο Γ  
 
 Δομές Δεδομένων-Αλγόριθμοι : Συλλογές Αλγορίθμων ‎(1)
Βιβλιοθήκη με applets για αλγόριθμους σε δομές δεδομένων
Βιβλιοθήκη με applets για αλγόριθμους σε δομές δεδομένων. Αλγόριθμοι αναζήτησης και ταξινόμησης, Στοίβες, Ουρές, Δέντρα
Συλλογές Αλγορίθμων Όλες  
 
 Δομές Δεδομένων-Αλγόριθμοι : Τεχνικές Σχεδίασης Αλγορίθμων ‎(1)
Δυναμικός Προγραμματισμός στην πράξη: οι Πύργοι του Ανόι
Δυναμικός Προγραμματισμός στην πράξη: οι Πύργοι του Ανόι
 
Τεχνικές Σχεδίασης Αλγορίθμων Όλες  
 
 Δομές Δεδομένων-Αλγόριθμοι : Ψευδοκώδικας ‎(1)
Αλγοριθμική
 «Αλγοριθμική-Προγραμματισμός»
 Ολοκληρωμένο προγραμματιστικό περιβάλλον διδακτικής υποστήριξης μαθημάτων Πληροφορικής Γυμνασίου-Λυκείου.
Έργο Πλειάδες/ Ενότητα Νηρηίδες
Ψευδοκώδικας Όλες