Παράσταση Πληροφορίας στον ΗΥ

Στη σελίδα αυτή θα βρείτε χρήσιμες διευθύνσεις για τη Θεματική Ενότητα Πληροφορική > Παράσταση Πληροφορίας στον ΗΥ
URL Περιγραφή του αντικειμένου / ΣημειώσειςΦίλτρο Παράσταση Πληροφορίας στον Η/Υ Βαθμίδα Εισηγητής
 Παράσταση Πληροφορίας στον Η/Υ : Αριθμητικά Συστήματα ‎(2)
Μετατροπή από το δυαδικό, το οκταδικό και το δεκαεξαδικό αριθμητικό σύστημα στο δεκαδικό και αντίστροφα
Αλληλεπιδραστική εφαρμογή με σκοπό την εκμάθηση της διαδικασίας μετατροπής της αναπαράστασης ενός αριθμού από το δυαδικό ή το οκταδικό ή το δεκαεξαδικό σύστημα αρίθμησης, στο δεκαδικό και αντιστρόφως. Ο μαθητής μπορεί να τροποποιήσει κάθε ψηφίο της αντίστοιχης αναπαράστασης του αριθμού και να δει πως διαμορφώνεται το αποτέλεσμα στο δεκαδικό σύστημα. Επίσης, σε μια προσπάθεια καλύτερης κατανόησης της διαδικασίας μετατροπής, μπορεί να εξασκηθεί στην μετατροπή ενός τυχαίου δεκαδικού αριθμού που του εμφανίζεται στον αντίστοιχο δυαδικό ή οκταδικό ή δεκαεξαδικό αριθμό.
Αριθμητικά Συστήματα Γυμνάσιο; Λύκειο; ΕΠΑΛ  
Παιχνίδι μετατροπής μεταξύ δεκαδικού και δυαδικού
Παιχνίδι για την εξάσκηση στη μετατροπή από δυαδικό σύστημα σε δεκαδικό και αντίστροφα
Αριθμητικά Συστήματα Λύκειο; ΕΠΑΛ  
 
 Παράσταση Πληροφορίας στον Η/Υ : Κωδικοποίηση ‎(1)
UNICODE
Τα πάντα για τον κώδικα UNICODE στην επίσημη σελίδα του. 
Κωδικοποίηση Όλες Σταμάτη Γιάννα