Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

 

Επικοινωνία

Υπεύθυνη για τα βιβλία της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης «Δραστηριότητες Μαθησιακής Ετοιμότητας»:

Μαρία Δροσινού
Δρ Ψυχολογίας, πάρεδρος με θητεία Ειδικής Αγωγής - Μαθησιακών Δυσκολιών στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

Μεσογείων 392, ισόγειο, Τ.Κ.15341
Τηλ: 210 6010247
email: mdros@pi-schools.gr
 

Αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο:

Παναγιώτα Παπαλεωνίδα
Δρ Ψυχολογίας, εκπαιδευτικός Πληροφορικής (ΠΕ19)

Μεσογείων 392, ισόγειο, Τ.Κ.15341
Τηλ: 210 6083505
email: ppap@pi-schools.gr

Παναγιώτης Λασκαρίδης
Μsc Ειδικής Αγωγής, εκπαιδευτικός Ηλεκτρολογίας (ΠΕ17)

Τηλ. 210 6396392,
e-mail: plaska@pi-schools.gr