Εμβαδά Επιπέδων Σχημάτων

Στη σελίδα αυτή θα βρείτε χρήσιμες διευθύνσεις για τη Θεματική Ενότητα Μαθηματικά > Εμβαδά Επιπέδων Σχημάτων
URL ΣημειώσειςΦίλτρο Κατηγορία Βαθμίδα Εισηγητής
 Εμβαδά Επιπέδων Σχημάτων : .Γενικά ‎(1)
Διαίρεση τετραπλεύρου σε δύο ισεμβαδικά χωρία
Διαίρεση τετραπλεύρου σε δύο ισεμβαδικά χωρία
  Όλες ΚΑΜΠΡΑΝΗΣ Ν. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ, ΜΠΙΖΑ Ε. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ, ΤΣΙΤΣΟΣ Β. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ
 
 Εμβαδά Επιπέδων Σχημάτων : Εμβαδά βασικών σχημάτων ‎(3)
Εμβαδά και όγκοι πρισμάτων
Εμβαδά και όγκοι πρισμάτων
  Όλες ΚΑΜΠΡΑΝΗΣ Ν. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ, ΜΠΙΖΑ Ε. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ, ΤΣΙΤΣΟΣ Β. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ
Έμβαδό τριγώνου πάνω σε ορθογώνιο πλέγμα
Υπολογισμός εμβαδού τριγώνου πάνω σε ορθογώνιο πλέγμα
  Όλες http://www.shodor.org/interactivate/activities/triangle/index.html
Εμβαδό σχημάτων πάνω σε ορθογώνιο πλέγμα
Υπολογισμός εμβαδού σχημάτων πάνω σε ορθογώνιο πλέγμα
  Όλες ΚΑΜΠΡΑΝΗΣ Ν. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ, ΜΠΙΖΑ Ε. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ, ΤΣΙΤΣΟΣ Β. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ