ΒιβλιοθήκεςΗ μεγάλη αξία της πληροφορίας στον αιώνα μας δεν αμφισβητείται από κανέναν. Ζούμε στην κοινωνία της γνώσης. Αυτό σημαίνει ότι οφείλουμε να μαθαίνουμε σε όλη τη διάρκεια της ζωής μας και να αναπτύσσουμε ικανότητες για τη χρήση της πληροφορίας, σύμφωνα με τους προσωπικούς, οικογενειακούς, συλλογικούς σκοπούς πάντα σε συνθήκες μη κοινωνικού αποκλεισμού, πολιτιστικής διαφύλαξης και διαπολιτισμικού σεβασμού. Αυτά δηλώνουν διεθνείς οργανισμοί σε πλήθος διακηρύξεων. Έτσι, η “δια βίου μάθηση” και η εκπαίδευση είναι το κλειδί για να δώσουμε σε όλες τις κοινωνικές ομάδες ίσες δυνατότητες για πρόσβαση σε κάθε είδους πληροφορία.

Οι Βιβλιοθήκες αποτελούν “λίκνο πολιτισμού” συμβάλλοντας με την πλούσια δράση τους στην πολιτιστική ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών. Κυρίως όμως, στο πλαίσιο της “δια βίου μάθησης”, παρέχουν τις υπηρεσίες τους και επιτελούν ουσιαστικό έργο για όλες τις κατηγορίες πολιτών, παιδιά, εφήβους, ενήλικες, μεγάλης ηλικίας άτομα και άτομα με ειδικές ανάγκες. Η ένταξη των νέων τεχνολογιών στις λειτουργίες της Βιβλιοθήκης δίνει νέες κατευθύνσεις στον τρόπο διαχείρισης και ανάκτησης της γνώσης, μετατρέποντας τη βιβλιοθήκη συγχρόνως σε Κέντρο Πληροφόρησης.

Στο παραδοσιακό περιβάλλον της Βιβλιοθήκης, ο επισκέπτης μαθαίνει να διαβάζει και να αναζητά την πληροφορία που θέλει μέσα από τα βιβλία. Το ίδιο συμβαίνει και στη σύγχρονη ψηφιακή βιβλιοθήκη, όπου ο υπολογιστής αντικαθιστά το βιβλίο και το Internet αποτελεί το βασικό εργαλείο αναζήτησης.

Στο πλαίσιο της δημιουργίας ισχυρών εκπαιδευτικών υποδομών από το Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., που αποβλέπει στην υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας και έρευνας, παράλληλα με την ανάπτυξη δεξιοτήτων των μαθητών στην αναζήτηση πληροφοριών και στην εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες, η Βιβλιοθήκη λειτουργεί ως τοπικό κέντρο πληροφόρησης, που εξασφαλίζει στους χρήστες της πρόσβαση σε κάθε είδους γνώση και πληροφορία.

Το σύστημα της υποχρεωτικής εκπαίδευσης αποτελεί τη βάση για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων στη χρήση της πληροφορίας και η σχολική βιβλιοθήκη πρέπει να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο, ως κέντρο εξεύρεσης εφοδίων για τη μάθηση και την απόκτηση ικανοτήτων.

Οι Δημόσιες και Δημοτικές Βιβλιοθήκες καθώς και οι κινητές Βιβλιοθήκες που έχουν κάποιες από αυτές , οι οποίες διαθέτουν οργανωμένες πηγές γνώσης και με χρήση νέων τεχνολογιών, αποτελούν δίαυλο προς τη γνώση και έχουν πρωταρχικό ρόλο στη "διά βίου μάθηση".

Επομένως απώτερος στόχος είναι η επιτυχημένη και αποδοτική συνεργασία της Βιβλιοθήκης με το σχολείο ώστε να αναπτυχθούν συνεργασίες και με την υπόλοιπη κοινωνία και να επιτευχθεί η ζητούμενη ανάπτυξη και πρόοδος για τη ζωή.

 Επιμέλεια συλλογής, συγγραφής & παρουσίασης υλικού: Ιωάννα Δημοπούλου
Επικαιτοποίηση υλικού: Μαριάννα Γαϊτάνη  Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος

 
Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, που ιδρύθηκε με τη σύσταση του νεοελληνικού κράτους εποπτεύεται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Στα αρχεία της φυλάσσονται ποικίλες κατηγορίες ιστορικών εγγράφων, σπάνιων βιβλίων και μια από τις μεγαλύτερες συλλογές Ελληνικών Χειρογράφων Κωδίκων διεθνώς, όλα μοναδικά τεκμήρια του ελληνικού πολιτισμού.
Για την καλύτερη αξιοποίηση των έντυπων καταλόγων της και για ταχύτερη και πληρέστερη πληροφόρηση με άμεση πρόσβαση, η Εθνική Βιβλιοθήκη προχώρησε στην ψηφιοποίηση αυτών των καταλόγων. Ο δικτυακός της τόπος παρέχει δυνατότητα αναζήτησης στις συλλογές της με: το Δημόσιο Καταλόγο (ΟΡΑC), το γενικό αλφαβητικό κατάλογο και τον κατάλογο χειρογράφων. Επίσης παρέχει πρόσβαση σε μια σειρά από ψηφιοποιημένες εφημερίδες και επετηρίδες ελληνικών πανεπιστημίων.

Διεύθυνση:  Πανεπιστημίου 32, ΤΚ 106 79, Αθήνα
Tηλέφωνο:  210 3382601, fax: 210 3608495
e-mail      :  nlg_at_nlg.gr (αντικαταστήστε το _at_ με @)

  
  Βιβλιοθήκη Ακαδημίας Αθηνών "Ιωάννης Συκουτρής" 

 

H Aκαδημία Aθηνών είναι N.Π.Δ.Δ και εποπτεύεται από το Yπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Kύριος σκοπός της είναι η καλλιέργεια και η προαγωγή των Eπιστημών, των Γραμμάτων και των Tεχνών καθώς και η επιστημονική έρευνα και μελέτη.
Σήμερα, στην Aκαδημία Aθηνών λειτουργούν 13 Eρευνητικά Kέντρα και 10 Γραφεία Eρευνών με εξειδικευμένες βιβλιοθήκες, καθώς και κεντρική βιβλιοθήκη, υπό την επωνυμία «Bιβλιοθήκη Iωάννης Συκουτρής».

Η κεντρική βιβλιοθήκη της έχει σαν κύρια αποστολή τη συντήρηση και φύλαξη βιβλίων, περιοδικών, χειρογράφων, χαρτών και συλλογών πού αποτελούν μέρος του βιβλιακού θησαυρού του Έθνους, καθώς και η βιβλιοθηκονομική επεξεργασία όλων των βιβλίων και περιοδικών της Κεντρικής Βιβλιοθήκης, των Κέντρων και Γραφείων της Ακαδημίας.

Στο ψηφιακό κατάλογο (OPAC) βιβλίων, περιοδικών και άλλου υλικού όλων των κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών μπορείτε να αναζητήσετε πάνω από 50.000 εγγραφές.

Διεύθυνση:  Πανεπιστημίου 28, ΤΚ 106 79, Αθήνα
Τηλέφωνο:  210 3664700 , fax: 210 3643067
e-mail      :  library_at_academyofathens.gr (αντικαταστήστε το _at_ με @)

       
  Βιβλιοθήκη Βουλής των Ελλήνων

 

Η Βιβλιοθήκη της Βουλής ιδρύθηκε το 1844 από την πρώτη Βουλή που συνήλθε μετά το Σύνταγμα του 1844. Σήμερα, λόγω του μεγάλου της όγκου στεγάζεται σε τρία σημεία της Αθήνας:

α) στο Μέγαρο της Βουλής όπου στεγάζεται η Κεντρική Βιβλιοθήκη που περιλαμβάνει βιβλία που αφορούν τις πολιτικές και οικονομικές επιστήμες, την νομική, την κοινωνιολογία, την φιλολογία, την ιστορία και την γεωγραφία. ( Πλατεία Συντάγματος, Τηλ.: 210 3707227, 210 3707404, 210 3707225)

β) στην Μπενάκειο Βιβλιοθήκη που περιλαμβάνει βιβλία που αφορούν τις επιστήμες των μαθηματικών, της φυσικής, της ανθρωπολογίας, της φιλοσοφίας, της θεολογίας, της ιατρικής, τις στρατιωτικές επιστήμες, την ελληνική και ξένη λογοτεχνία και τις καλές τέχνες. ('Ανθιμου Γαζή 2, Αθήνα, στεγάζεται προσωρινά στην Λένορμαν 218, Τηλ.: 210 5102603, 210 5102604)
και τέλος

γ) στο πρώην Καπνεργοστάσιο στο οποίο στεγάζονται το τμήμα Μικροφωτογράφισης και Ηλεκτρονικής Αποθήκευσης και το τμήμα συντήρησης Έργων Τέχνης και Εντύπων. (Λένορμαν 218, Περιστέρι, Τηλ.: 210 5102605, 210 5102315).

Η Βιβλιοθήκη της Βουλής είναι ανοιχτή όχι μόνο στους Βουλευτές αλλά και στο κοινό. Οι συλλογές της περιλαμβάνουν περίπου 70.000 τόμους βιβλίων, 2000 τίτλους ελληνικών και ξένων περιοδικών και 5.000 τίτλους ελληνικών και ξένων εφημερίδων.

Διαθέτει πλήρη σειρά της εφημερίδος των συζητήσεων της Βουλής και των πρακτικών της Βουλής και της Γερουσίας.
Επίσης φυλάσσονται σπάνια βιβλία της περιόδου 1471-1850, η συλλογή χαρτών και χαρακτικών, τα πρωτότυπα των Ελληνικών Συνταγμάτων, τα πρωτόκολλα ορκωμοσίας βασιλέων και προέδρων της Ελληνικής Δημοκρατίας, σπάνιες προεπαναστατικές εφημερίδες, παράνομος τύπος, χειρόγραφοι κώδικες και σημαντικά ιστορικά λυτά έγγραφα σχετικά με την Νεώτερη Ελληνική Ιστορία καθώς και οι προσωπικές βιβλιοθήκες πολιτικών όπως του Ι.Μεταξά, Αλ. Καφαντάρη, Ι.Σιδέρη, Π. Τσαλδάρη κ.α

Μπορείτε να κάνετε αναζήτηση και στον ηλεκτρονικό κατάλογο της βιβλιοθήκης.

Δημόσιες Βιβλιοθήκες  

Οι Δημόσιες Βιβλιοθήκες (καθώς και οι Δημοτικές και Κοινοτικές) είναι από τους αρχαιότερους θεσμούς στον τόπο μας και άρρηκτα συνδεδεμένες με την εξέλιξη του ελληνικού κράτους.
Στις αρχές 19ου αιώνα, όταν ο ελληνισμός βρίσκεται στο στάδιο της πνευματικής και οικονομικής ανάπτυξής του, δημιουργούνται οι πρώτες, ανοικτές στο κοινό, βιβλιοθήκες πολλές από τις οποίες έγιναν με την πρωτοβουλία και το μεράκι απλών ανθρώπων.

Οι Δημόσιες Βιβλιοθήκες είναι N.Π.Δ.Δ εποπτεύονται από το Υ.ΠΟ.ΠΑΙΘ. και σήμερα ανέρχονται σε 46 σε όλη την επικράτεια.

Από αυτές οι 29 διαθέτουν Κινητές Βιβλιοθήκες, γνωστές ως "βιβλιοαυτοκίνητα", οι οποίες έχουν ως σκοπό να καλύψουν τις ανάγκες εκείνων των σχολείων στα οποία δεν υπάρχουν Σχολικές Βιβλιοθήκες.

Οι 9 από τις 46 βιβλιοθήκες έχουν χαρακτηριστεί "ιστορικές", διότι ο χρόνος λειτουργίας τους υπερβαίνει τον αιώνα και διαθέτουν σημαντικές παλαιές συλλογές.

Ακόμη, με βάση τα στοιχεία της Στατιστικής υπηρεσίας του Τομέα Πολιτισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., σήμερα υπολογίζεται ότι στη χώρα μας υπάρχουν 686 Δημοτικές και Κοινοτικές Βιβλιοθήκες.

Ο σκοπός των Δημόσιων βιβλιοθηκών είναι μορφωτικός, εκπαιδευτικός και πληροφοριακός.


Μπορείτε να δείτε τις Δημόσιες, Δημοτικές και Κοινοτικές Βιβλιοθήκες και τις Παιδικές Βιβλιοθήκες από την Πύλη για τις Λαϊκές Βιβλιοθήκες.


Ακολουθεί αλφαβητικός κατάλογος Δημόσιων και Κινητών Βιβλιοθηκών:


 Δημόσιες Βιβλιοθήκες  Κινητές Βιβλιοθήκες

Α

Δημόσια Βιβλιοθήκη Αίγινας
Κυβερνείου 6, ΤΚ 180 10, Αίγινα
Τηλ. & fax: 22970 22626
e-mail: vivlaigi_at_sch.gr
(αντικαταστήστε το _at_ με @)

 

Δημόσια Βιβλιοθήκη Αμφίκλειας
ΤΚ 352 00, Αμφίκλεια
Τηλ. & fax: 22340 29033
e-mail: mail_at_vivl-amfikl.fth.sch.gr
(αντικαταστήστε το _at_ με @)

 

Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη Ανδρίτσαινας
ΤΚ 270 61, Ανδρίτσαινα
Τηλ. & fax: 26260 22242
e-mail: mail_at_vivl-andrits.ilei.sch.gr
(αντικαταστήστε το _at_ με @)

 

Δημόσια Βιβλιοθήκη Αρεόπολης
ΤΚ 230 62, Αρεόπολη
Τηλ. & fax: 27330 51320
e-mail: mail_at_vivl-areop.lac.sch.gr
(αντικαταστήστε το _at_ με @)

 

"Αιάντειος" Δημόσια Βιβλιοθήκη Αταλάντης
Πλατεία Δημαρχείου, ΤΚ 352 00, Αταλάντη
Τηλ. & fax: 22330 80016
e-mail: mail_at_vivlatalant.fth.sch.gr
(αντικαταστήστε το _at_ με @)

 

Β

 Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας  
 Έλλης 8, ΤΚ 591 00, Βέροια
 Τηλ.: 23310 24494
 fax: 23310 24620
 e-mail: info_at_libver.gr
 (αντικαταστήστε το _at_ με @)

Κινητή Βιβλιοθήκη
Έλλης 8, ΤΚ 591 00, Βέροια
Τηλ.: 23310 24494
fax: 23310 24620
e-mail: vivler_at_libver.gr
(αντικαταστήστε το _at_ με @)

Δημόσια Βιβλιοθήκη Βυτίνας
ΤΚ 220 10, Βυτίνα
Τηλ. & fax: 27950 22017
e-mail: vivlvyt_at_sch.gr
(αντικαταστήστε το _at_ με @)

 

Γ

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Γρεβενών
Πλατεία Ελευθερίας, ΤΚ 511 00 Γρεβενά
Τηλ. & fax: 24620 23056 
e-mail:grevlibr_at_otenet.gr
(αντικαταστήστε το _at_ με @)

Κινητή Βιβλιοθήκη
Πλατεία Ελευθερίας, ΤΚ 511 00   Γρεβενά
Τηλ. & fax: 24620 23056
e-mail: grevlibr_at_otenet.gr
(αντικαταστήστε το _at_ με @)

Δ

Δημόσια Βιβλιοθήκη Δελφών
Βασ. Παύλου & Φρειδερίκης 40, ΤΚ 330 54, Δελφοί
Τηλ.: 22650 82617, fax: 22650 82834
e-mail: mail_at_vivl-delfon.fok.sch.gr
(αντικαταστήστε το _at_ με @)

 

Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη και Μουσείο της Ελληνικής Σχολής Δημητσάνας. Ιστορικό Αρχείο Γορτυνίας
ΤΚ 220 07, Δημητσάνα
Τηλ. & fax: 27950 31219
e-mail: vivldimi_at_sch.gr
(αντικαταστήστε το _at_ με @)

 

Δημόσια Βιβλιοθήκη Δράμας
Αγ. Βαρβάρας 5, TK 66100, Δράμα
Τηλ. & fax: 25210-33382
e-mail: kenbibldra_at_sch.gr
(αντικαταστήστε το _at_ με @)

Κινητή Βιβλιοθήκη
Κάρου 4, TK 66100, Δράμα
Τηλ. & fax: 25210 33382

Ε

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Έδεσσας
Φιλίππου 32-34, ΤΚ 582 00, Έδεσσα
Τηλ. & fax: 23810 26777
e-mail: mail_at_@vivl-edess.pel.sch.gr 
(αντικαταστήστε το _at_ με @)

Κινητή Βιβλιοθήκη
Φιλίππου 32-34, ΤΚ 582 00 Έδεσσα
Τηλ. & fax: 23810 26777
e-mail: mail_at_@vivl-edess.pel.sch.gr
(αντικαταστήστε το _at_ με @)

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ελευθερούπολης
Πλατεία Αγίου Νικολάου, ΤΚ 641 00, Ελευθερούπολη
Τηλ. & fax: 25920 22545
e-mail: mail_at_vivl.elefth.kav.sch.gr  
(αντικαταστήστε το _at_ με @)

Κινητή Βιβλιοθήκη
Πλατεία Αγίου Νικολάου, ΤΚ 641 00, Ελευθερούπολη
Τηλ. & fax: 25920 22545
e-mail: bibel_at_otenet.gr
(αντικαταστήστε το _at_ με @)

Ζ

Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη Ζαγοράς
ΤΚ 370 01, Ζαγορά
Τηλ. & fax: 24260 22591
e-mail: mail_at_vivl-zagor.mag.sch.gr
(αντικαταστήστε το _at_ με @)

 

Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη Ζακύνθου
Πλατεία Διονυσίου Σολωμού, ΤΚ 291 00, Ζάκυνθος
Τηλ. & fax: 26950 48128
e-mail: mail_at_vivl-zakynth.zak.sch.gr
(αντικαταστήστε το _at_ με @)

 

Ι

"Ζωσιμαία" Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ιωαννίνων
Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπότσαρη, ΤΚ 454 44, Ιωάννινα
Τηλ.: 26510 25591, fax: 26510 83445
e-mail: zosbibl_at_otenet.gr,
mail_at_vivl-ioann.ioa.sch.gr, vivlioan_at_sch.gr
(αντικαταστήστε το _at_ με @)

Κινητή Βιβλιοθήκη
Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπότσαρη, ΤΚ 454 44, Ιωάννινα
Τηλ.: 26510 25591, fax: 26510 83445
e-mail: zosbibl_at_otenet.gr
(αντικαταστήστε το _at_ με @)

Κ

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας
Πλατεία Υπαπαντής, ΤΚ 241 00, Καλαμάτα
Τηλ.: 27210 96818, fax: 27210 96854 
e-mail: mail_at_vivlkkal.mes.sch.gr 
(αντικαταστήστε το _at_ με @)

Κινητή Βιβλιοθήκη
Πλατεία Υπαπαντής, ΤΚ 241 00, Καλαμάτα
Τηλ.: 27210 96818, fax: 27210 96854
e-mail: mail_at_vivlkkal.mes.sch.gr
(αντικαταστήστε το _at_ με @)

Κοργιαλένειος Βιβλιοθήκη Αργοστολίου 
Ηλία Ζερβού 12, ΤΚ 281 00, Αργοστόλι
Τηλ.: 26710 28221, fax: 26710 22583
e-mail: vivlarg_at_sch.gr
(αντικαταστήστε το _at_ με @)

 

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καρπενησίου
Εθνική Οδός Καρπενησίου-Αγρινίου, ΤΚ 361 00, Καρπενήσι
Τηλ. & fax: 22370 80269 
e-mail: mail_at_vivl-karpen.eyr.sch.gr
(αντικαταστήστε το _at_ με @)

Κινητή Βιβλιοθήκη
Εθν.Αντίστασης 1, ΤΚ 361 00, Καρπενήσι
Τηλ.: 22370 21102, fax: 22370 25524
e-mail: libkarp_at_otenet.gr
(αντικαταστήστε το _at_ με @)

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κέρκυρας
Αγγλικοί Στρατώνες, Παλαιό Φρούριο
ΤΚ 491 00, Κέρκυρα  
Τηλ.26610 38583
fax: 26610 38195
e-mail: plicorfu_at_otenet.gr,
            mail_at_vivl-kerkyr.ker.sch.gr
(αντικαταστήστε το _at_ με @)

Κινητή Βιβλιοθήκη
Αγγλικοί Στρατώνες, Παλαιό Φρούριο
ΤΚ 491 00, Κέρκυρα
Τηλ.26610 38583 &
fax: 26610 38195
e-mail: plicorfu_at_otenet.gr
(αντικαταστήστε το _at_ με @)

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κιλκίς
Γ. Καπετά 17, ΤΚ 611 00, Κιλκίς
Τηλ.: 23410 76338, 23410 39161,
 fax: 23410 76339
e-mail: mail_at_vivl-kilkis.kil.sch.gr e-mail:
(αντικαταστήστε το _at_ με @)

Κινητή Βιβλιοθήκη
Γ. Καπετά 17, ΤΚ 611 00 Κιλκίς
Τηλ.: 23410 25555 , fax: 23410 29711
e-mail:

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κόνιτσας
Πλατεία Ελευθερίας, ΤΚ 441 00, Κόνιτσα
Τηλ. & fax: 26550 22298
 e-mail: lib-Koni_at_otenet.gr
(αντικαταστήστε το _at_ με @)

Κινητή Βιβλιοθήκη
Πλατεία Ελευθερίας, ΤΚ 441 00, Κόνιτσα
Τηλ. & fax: 26550 22298
e-mail: lib-Koni_at_otenet.gr
(αντικαταστήστε το _at_ με @)

Λ

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λαμίας
Αινιάνων 6, ΤΚ 351 00, Λαμία
Τηλ.: 22310 50570, fax: 22310 23732
e-mail: liblam1_at_otenet.gr
 (αντικαταστήστε το _at_ με @)

Κινητή Βιβλιοθήκη
Αινιάνων 6, ΤΚ 351 00, Λαμία
Τηλ. & fax: 22310 23732 
e-mail: liblam1_at_otenet.gr
(αντικαταστήστε το _at_ με @)

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λάρισας
"Κωνσταντίνος Κούμας"

Παπακυριαζή 47, ΤΚ 412 22, Λάρισα
Τηλ.: 2410 531973, fax: 2410 549390
e-mail: dkblkk_at_otenet.gr
(αντικαταστήστε το _at_ με @)  

Κινητή Βιβλιοθήκη
Παπακυριαζή 47,
 ΤΚ 412 22, Λάρισα
Τηλ.: 2410 531973, fax: 2410 533390
e-mail: dkblkk_at_otenet.gr  
(αντικαταστήστε το _at_ με @)

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λεβαδείας
Πλατεία Κατσώνη, ΤΚ 321 00, Λειβαδιά
Τηλ.: 22610 89970, fax: 22610 81028
e-mail: vivlivad_at_sch.gr
(αντικαταστήστε το _at_ με @)

Κινητή Βιβλιοθήκη
Πλατεία Κατσώνη, ΤΚ 321 00, Λειβαδιά
Τηλ.: 22610 25340, fax: 22610 81340
e-mail: libliv_at_internet.gr
(αντικαταστήστε το _at_ με @)  

Δημόσια Βιβλιοθήκη Λευκάδας
Ροντογιάννη 11, ΤΚ 311 00, Λευκάδα
Τηλ.: 26450 22502, fax: 26450 21047
e-mail: vivllefk_at_sch.gr
(αντικαταστήστε το _at_ με @)

 

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ληξουρίου.
Mουσείο Τυπάλδων Ιακωβάτων
 
Αικατερίνης Τουλ 1, ΤΚ 282 00, Ληξούρι
Τηλ.: 26710 91325, fax: 26710 92676 
e-mail: mail_at_vivl-lixour.kef.sch.gr
(αντικαταστήστε το _at_ με @)

Κινητή Βιβλιοθήκη
Αικατερίνης Τουλ 1, ΤΚ 282 00, Ληξούρι
Τηλ.: 26710 91325, fax: 26710 91158
e-mail: libraryl_at_compulink.gr
(αντικαταστήστε το _at_ με @)

Μ

Δημόσια Βιβλιοθήκη Μήθυμνας
(Ιστοσελίδα υπό κατασκευή)
Χατζηαποστόλη 18, ΤΚ 811 00, Μήθυμνα
Τηλ. & fax: 22530 72115
e-mail: library_at_hol.gr
(αντικαταστήστε το _at_ με @)

 

Δημόσια Βιβλιοθήκη Μηλεών
ΤΚ 370 10, Μηλιές Βόλου
Τηλ. & fax: 24230 86260
e-mail: mail_at_vivl-mileon.mag.sch.gr
(αντικαταστήστε το _at_ με @)

 

Δημόσια Ρουμάνειος Βιβλιοθήκη Μολάων
ΤΚ 230 52, Μολάοι Λακωνίας
Τηλ. & fax: 27320 23080
e-mail: vivlmol@sch.gr, mail_at_vivl-molaon.lak.sch.gr
(αντικαταστήστε το _at_ με @)

 

Δημόσια Βιβλιοθήκη Μουζακίου
ΤΚ 430 60, Μουζάκι Καρδίτσας
Τηλ. & fax: 24450 41152
e-mail: bibliomo_at_otenet.gr
(αντικαταστήστε το _at_ με @)

 

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Μυτιλήνης
Σμύρνης 11, ΤΚ 811 00, Μυτιλήνη
Τηλ.: 22510 28187, fax: 22510-23466
e-mail: publibmyt_at_lesvos.aegean.gr
(αντικαταστήστε το _at_ με @) 

Κινητή Βιβλιοθήκη
Σμύρνης 11, ΤΚ 811 00, Μυτιλήνη
Τηλ.: & fax: 22510 28187
e-mail: publibmyt_at_lesvos.aegean.gr
(αντικαταστήστε το _at_ με @)

Ν

"Παπαχαραλάμπειος" Δημόσια Κεντρική
Βιβλιοθήκη Ναυπάκτου
Κοζώνη 7, ΤΚ 303 00, Ναύπακτος
Τηλ.: 26340 27388, fax: 26340 27478
e-mail: mail_at_vivl-nafpakt.ait.sch.gr
(αντικαταστήστε το _at_ με @)

Κινητή Βιβλιοθήκη
Τηλ. & fax: 26340 27388
e-mail: mail_at_vivl-nafpakt.ait.sch.gr
(αντικαταστήστε το _at_ με @)

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ναυπλίου
"Ο Παλαμήδης"

Κωλέττη 3, ΤΚ 211 00, Ναύπλιο
Τηλ.: 27520 25610, fax: 27520 27256
e-mail: nafplibr_at_otenet.gr
(αντικαταστήστε το _at_ με @)

Κινητή Βιβλιοθήκη
Κωλέττη 3, ΤΚ 211 00, Ναύπλιο
Τηλ. & fax: 27520 27256
e-mail: nafplibr_at_otenet.gr

Π

Δημόσια Βιβλιοθήκη Πεταλιδίου
ΤΚ 240 05, Πεταλίδι
Τηλ. & fax: 27220 31269
e-mail: mail_at_vivl-petal.mes.sch.gr
(αντικαταστήστε το _at_ με @)

 

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Πύργου
Γερμανού & Μυρτίλου, ΤΚ 271 00, Πύργος
Τηλ.: 26210 30510, fax: 26210 22762
e-mail: mail_at_vivl-pyrgou.ilei.sch.gr, bibpyrg_at_otenet.gr
(αντικαταστήστε το _at_ με @)

Κινητή Βιβλιοθήκη
Γερμανού & Μυρτίλου, ΤΚ 271 00, Πύργος
Τηλ.: 26210 30510, fax: 26210 22762
e-mail: bibpyrg_at_otenet.gr
(αντικαταστήστε το _at_ με @)

Ρ

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ρεθύμνης
Αγίας Βαρβάρας 26, ΤΚ 741 00, Ρέθυμνο
Τηλ.: 28310 29215, fax: 28310 20238
e-mail: libret_at_otenet.gr
(αντικαταστήστε το _at_ με @)

Κινητή Βιβλιοθήκη
Αγίας Βαρβάρας 26, ΤΚ 741 00, Ρέθυμνο
Τηλ.: 28310 29215, fax: 28310 55840
e-mail: libret_at_otenet.gr
(αντικαταστήστε το _at_ με @)

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ρόδου
Αριστοτέλους 1, ΤΚ 851 00, Ρόδος
Τηλ.: 22410 24448, fax: 22410 70638
e-mail: info_at_rhodeslibrary.gr
(αντικαταστήστε το _at_ με @)

Κινητή Βιβλιοθήκη
Αριστοτέλους 1, ΤΚ 851 00, Ρόδος
Τηλ.: 22410 24448, fax: 22410 70638
e-mail:biblrodos_at_otenet.gr
(αντικαταστήστε το _at_ με @)

Σ

Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Σάμου
Θεμιστοκλή Σοφούλη 47,
ΤΚ 831 00, Σάμος
Τηλ. & fax: 22730 27216
e-mail: librasam_at_otenet.gr
(αντικαταστήστε το _at_ με @)

Κινητή Βιβλιοθήκη
Θεμιστοκλή Σοφούλη 47,
ΤΚ 831 00, Σάμος
Τηλ. & fax: 22730 27216
e-mail: librasam_at_otenet.gr
(αντικαταστήστε το _at_ με @)

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών
Ν. Νικολάου 20, ΤΚ 621 24, Σέρρες
Τηλ.: 23210 98550, fax: 23210 58015
e-mail: serrelib_at_serrelib.gr
(αντικαταστήστε το _at_ με @)

Κινητή Βιβλιοθήκη
Κωστοπούλου 2, ΤΚ 62122, Σέρρες
Τηλ.: 23210 98550, fax: 23210 55840
e-mail: serrelib_at_otenet.gr
(αντικαταστήστε το _at_ με @)

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σιάτιστας "Μανούσεια"
Πλατεία Τσιτσοπούλου 3, ΤΚ 503 00, Σιάτιστα
Τηλ.: 24650 21036, fax: 24650 21261
e-mail: Vivlsiatista_at_sch.gr
(αντικαταστήστε το _at_ με @)

Κινητή Βιβλιοθήκη
Πλατεία Τσιτσοπούλου 3, ΤΚ 503 00, Σιάτιστα
Τηλ.: & fax: 24650 21261
e-mail:
 

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σπάρτης
Λυκούργου 135, ΤΚ 231 00, Σπάρτη
Τηλ.: 27310 26853, fax: 27310 89331
e-mail: biblspar_at_otenet.gr
(αντικαταστήστε το _at_ με @)

Κινητή Βιβλιοθήκη
Λυκούργου 135, ΤΚ 231 00, Σπάρτη
Τηλ. & fax: 27310 26853 & 21180
e-mail: biblspar_at_otenet.gr
(αντικαταστήστε το _at_ με @)

Τ

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Τριπόλεως
Γεωργίου Α΄ 41, ΤΚ 221 00, Τρίπολη
Τηλ. & fax: 2710 224238
e-mail: mail_at_vivl-tripol.ark.sch.gr,
vivltrip_at_sch.gr
(αντικαταστήστε το _at_ με @)

Κινητή Βιβλιοθήκη
Γεωργίου Α΄ 41, ΤΚ 221 00, Τρίπολη
Τηλ. & fax: 2710 224238
e-mail: mail_at_vivl-tripol.ark.sch.gr
(αντικαταστήστε το _at_ με @)

Φ

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Φλώρινας "Βασιλικής Πιτόσκα"
Αργυροκάστρου 1, ΤΚ 531 00, Φλώρινα
Τηλ. & fax: 23850 23118
e-mail: biblFlor_at_otenet.gr
(αντικαταστήστε το _at_ με @)

Κινητή Βιβλιοθήκη
Αργυροκάστρου 1, ΤΚ 531 00, Φλώρινα
Τηλ. & fax: 23850 23118 & 45411
e-mail: biblFlor_at_otenet.gr
(αντικαταστήστε το _at_ με @)

Χ

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Χαλκίδας
Μ. Κακαρά 2, ΤΚ 341 00, Χαλκίδα
Τηλ.: 22210 22031, fax: 22210 88778
e-mail: vivlchal_at_.gr
(αντικαταστήστε το _at_ με @)

Κινητή Βιβλιοθήκη
Μ. Κακαρά 2, ΤΚ 341 00, Χαλκίδα
Τηλ.: 22210 22031, fax: 22210 88778
e-mail: biblch_at_otenet.gr
(αντικαταστήστε το _at_ με @)

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Χίου "Κοραής"
Κοραή 2, ΤΚ 821 00, Χίος
Τηλ.: 22710 44246, fax: 22710 28251
e-mail: bibkor_at_aegean.gr
(αντικαταστήστε το _at_ με @)

Κινητή Βιβλιοθήκη
ΤΚ 821 00, Χίος
Τηλ.: 22710 44246 ή 28256, fax: 22710 28251
e-mail:1kor_at_compulink.gr
(αντικαταστήστε το _at_ με @)

 
Οι Σχολικές Βιβλιοθήκες δημιουργήθηκαν ώστε να αποτελέσουν ένα ισχυρό εκπαιδευτικό εργαλείο για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς. Αποτελούν χώρο μάθησης, πληροφόρησης, γνωριμίας καιεξοικείωσης με το βιβλίο και την κοινωνία της πληροφορίας. Κάθε σχολική βιβλιοθήκη διαθέτει μια συλλογή 5.000 τίτλων (βιβλίων, περιοδικών και πολυμέσων), εξοπλισμό οπτικοακουστικών μέσων και πρόσβαση στο Internet. Οι Σχολικές Βιβλιοθήκες δεν είναι Λαϊκές ή Δημοτικές αλλά ανήκουν στη Σχολική Κοινότητα.

 
Εγκεκριμένο Υλικό για Εμπλουτισμό των Σχολικών Βιβλιοθηκών:
(Επισυνάπτονται ο πίνακας εγκεκριμένου υλικού της επιτροπής αξιολόγησης καθώς και ο κατάλογος βιβλίων και άλλου υλικού  Β' ΚΠΣ)

Πίνακας εγκεκριμένου υλικού της επιτροπής αξιολόγησης υλικού για εμπλουτισμό των σχολικών βιβλιοθηκών του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Κατάλογος βιβλίων και άλλου υλικού Β' ΚΠΣ
Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες

Οι βιβλιοθήκες των Πανεπιστημίων είναι κέντρα συλλογής, επεξεργασίας και διάχυσης των πληροφοριών με βασικό σκοπό την υποστήριξη του εκπαιδευτικού, επιστημονικού και ερευνητικού έργου των Πανεπιστημίων. Η συνεχής ανάπτυξη της τεχνολογίας παρέχει τη δυνατότητα βελτίωσης των υπηρεσιών της βιβλιοθήκης, με κύριο στόχο την ικανοποίηση των πληροφοριακών αναγκών των χρηστών.

Οι ψηφιακές βιβλιοθήκες περιλαμβάνουν, βιβλία, λεξικά, εγκυκλοπαίδειες, βάσεις δεδομένων, οπτικοακουστικό υλικό, περιοδικά, εφημερίδες, σημειώσεις, διατριβές, μεταπτυχιακές εργασίες, ειδικές ψηφιακές συλλογές, ηλεκτρονικές πηγές και ηλεκτρονικό κατάλογο (OPAC) βιβλιοθήκης.

Οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν για εκπαιδευτικούς - ερευνητικούς λόγους τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και τον υπόλοιπο ηλεκτρονικό εξοπλισμό των βιβλιοθηκών.

Mε βάση την αρχή της ισότιμης πρόσβασης στην πληροφορία υπάρχουν βιβλιοθήκες εξοπλισμένες με σταθμούς εργασίας ή εξειδικευμένα βοηθήματα για την υποστήριξη Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ). Οι σταθμοί αυτοί επιτρέπουν στα ΑμεΑ την πρόσβαση στις συλλογές των βιβλιοθηκών σε οποιαδήποτε μορφή είναι αυτές (έντυπη, ηλεκτρονική, ακουστική) καθώς επίσης και στις υπηρεσίες του Διαδικτύου αλλά και τις κοινές εφαρμογές αυτοματισμού γραφείου.

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών  (Heal Link)

Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών λειτουργεί υπό μορφή κοινοπραξίας και αποτελείται από 37 Ελληνικά Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (22 ΑΕΙ και 15 ΤΕΙ), την Ακαδημία Αθηνών, την Βιβλιοθήκη της Βουλής, την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος το Πανεπιστήμιο Κύπρου, 14 Ερευνητικά Ιδρύματα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και το  Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας.

Παρέχει πρόσβαση στα μέλη της κοινοπραξίας, σε πλήρες κείμενο ηλεκτρονικών πηγών περιοδικών και βιβλίων και σε βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων.

Διαθέτει την πύλη "ΖΕΦΥΡΟΣ"  που είναι μια πύλη πρόσβασης για τον εντοπισμό των διαθέσιμων βιβλίων, περιοδικών και άλλου υλικού στους καταλόγους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών.

Διαθέτει την πύλη "ΑΡΤΕΜΙΣ" ένα διαπανεπιστημιακό σύστημα ψηφιακής βιβλιοθήκης για την ηλεκτρονική τεκμηρίωση της σύγχρονης ελληνικής γκρίζας βιβλιογραφίας.

Μέσω του Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών δίνεται ελεύθερη πρόσβαση στους κυριότερους καταλόγους βιβλιοθηκών της χώρας.

Μονάδα Ολικής Ποιότητας Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Η Μ.Ο.Π.Α.Β. παρέχει πληροφορίες και στατιστικά στοιχεία που αφορούν στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες της Ελλάδος καθώς και επιλεγμένους διαδικτυακούς συνδέσμους και βιβλιογραφίες για θέματα που αφορούν την Ολική Ποιότητα των Βιβλιοθηκών αλλά και γενικότερα το χώρο της Βιβλιοθηκονομίας και των Επιστημών της Πληροφόρησης.

Περιβάλλον πρόσβασης πηγών πληροφόρησης "ΑΡΓΩ"

Στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (Ε.Κ.Τ) μπορείτε να βρείτε δυνατότητες αναζήτησης και ανάκτησης ψηφιακού υλικού για όλους τους τομείς της επιστήμης και της τεχνολογίας.

Η βάση δεδομένων "ΑΡΓΩ" του Ε.Κ.Τ παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε βιβλιογραφικές πηγές πληροφοριών που διατίθενται στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο και απευθύνεται σε όλους τους χρήστες της επιστημονικής κοινότητας που αναζητούν πληροφορίες. Μπορείτε να αντλήσετε υλικό: από Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες, από Βιβλιοθήκες Ανθρωπιστικών Επιστημών στην Ελλάδα, από Δημόσιες και Δημοτικές Βιβλιοθήκες, από Συλλογές Περιοδικών, από Βιβλιοθήκες στον Κόσμο και από Βάσεις Δεδομένων που παράγει ή διαθέτει το Ε.Κ.Τ.

 Βιβλιοθήκες Α.Ε.Ι

Βιβλιοθήκες Α.Τ.Ε.Ι

 

Αθήνα - Πειραιάς

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθηνών

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιώς

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 

Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών Πολιτικών Επιστημών

 

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

 

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 

Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών

 

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

 

Στερεά Ελλάδα - Εύβοια - Θεσσαλία

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Χαλκίδας

 

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου

 

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Λαμίας

 

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Λάρισας

Πελοπόννησος - Ιόνια Νησιά - Ήπειρος

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πάτρας

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καλαμάτας

Πανεπιστήμιο Πατρών

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα  Ιονίων Νήσων

Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Hπείρου

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Εξ αποστάσεως Βιβλιοθήκη και
Υπηρεσίες Πληροφόρησης του ΕΑΠ

Κατάλογος Βιβλιοθήκης ΕΑΠ

 
Μακεδονία - Θράκη

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Μέντωρ Σύστημα Βιβλιοθηκών Α.Π.Θ

Αναζήτηση Πληροφοριών στις πηγές του Α.Π.Θ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστημών

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας

Κρήτη - Νησιά Αιγαίου

Πανεπιστήμιο Κρήτης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης

Πολυτεχνείο Κρήτης

 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

 
 

Γενικά

Πληροφορίες για βιβλιοθήκες, μηχανές αναζήτησης για ανεύρεση ψηφιακών βιβλιοθηκών, χάρτες, βιβλία, ηλεκτρονικά περιοδικά, βάσεις δεδομένων, λεξικά και  εγκυκλοπαίδειες. Μια πηγή για τη δια βίου μάθηση και πρόσβαση σε ψηφιακό περιεχόμενο επιστημονικής, τεχνολογικής, κοινωνικής πληροφόρησης και εξειδικευμένης γνώσης.

 

 

Κέντρο Ελληνικών Σπουδών Ελλάδος του Πανεπιστημίου Harvard

Το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών Ελλάδος του Πανεπιστημίου Harvard (ΚΕΣ), το οποίο στεγάζεται στο ιστορικό    κτίριο "Ιατρού" στο Ναύπλιο, αποτελεί μοναδικό κόμβο του Harvard στην Ευρώπη ο οποίος είναι ανοιχτός στο κοινό. Στον πρώτο όροφο του Κέντρου βρίσκεται η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη "Γεωργίου Δ. Βερναρδάκη", η οποία εξασφαλίζει σε όλους τους επισκέπτες ελεύθερη πρόσβαση στο δίκτυο Ηλεκτρονικών Βιβλιοθηκών και Βάσεων Δεδομένων του Πανεπιστημίου Harvard. Μέσα από την Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη του ΚΕΣ ο τεράστιος όγκος επιστημονικών δεδομένων (ηλεκτρονικών περιοδικών, βιβλίων, οπτικοακουστικού υλικού κλπ.) προσφέρεται δωρεάν, χωρίς καμία δέσμευση ή χρέωση και χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε σύνδεση ή σχέση με το Πανεπιστήμιο Harvard ή οποιασδήποτε μορφής συνδρομή. Με γνώμονα την καλύτερη κι ευκολότερη αξιοποίηση της εν λόγω υποδομής, ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα απλό "usb flash drive" και να αποθηκεύσει τα σχετικά με τα ενδιαφέροντά του ψηφιακά δεδομένα, προκειμένου να τα μελετήσει με τη μεγαλύτερη δυνατή άνεση χρόνου στον δικό του χώρο.
Η βιβλιοθήκη του Κέντρου είναι ανοιχτή στο κοινό Δευτέρα και Τετάρτη από τις 10:00 π.μ. έως τις 8:00 μ.μ. και Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή από τις 10:00 π.μ. έως τις 5:00 μ.μ.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στα παραπάνω τηλέφωνα ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Κέντρου http://greece.chs.harvard.edu/ ή στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση chsnafplion@chs.harvard.edu

 

Βιβλιοθήκη Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Π.Ι)

Η βιβλιοθήκη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου αποτελεί πηγή για τη διά βίου μάθηση και την αυτομόρφωση, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στην περαιτέρω ανάπτυξη του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Εξυπηρετεί το εκπαιδευτικό και ερευνητικό κοινό με τον καλύτερο και πιο σύγχρονο τρόπο. Περιλαμβάνει χιλιάδες τόμους βιβλίων, καλύπτοντας θέματα εκπαίδευσης και παιδαγωγικής, σε διάφορους επιστημονικούς τομείς, οι οποίοι αντιπροσωπεύονται στο σχολικό πρόγραμμα. Ο δικτυακός τόπος της βιβλιοθήκης προσφέρει σε ηλεκτρονική μορφή: αναζήτηση στον κατάλογό της (OPAC), εκπαιδευτικά περιοδικά ανοιχτής πρόσβασης, online βιβλία, βάσεις δεδομένων, κατάλογο ψηφιακού και οπτικοακουστικού υλικού, αλφαβητικό κατάλογο περιοδικών, ενώ παράλληλα φιλοξενεί τα δελτία εκπαιδευτικής αρθρογραφίας.

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)

To EKT είναι η εθνική υποδομή που συγκεντρώνει, οργανώνει, τεκμηριώνει και διαθέτει υλικό σε θέματα επιστήμης, έρευνας και τεχνολογίας, σε όλη την επιστημονική, ερευνητική και παραγωγική κοινότητα της χώρας. Επίσης παρεμβαίνει σε θέματα περιεχομένου της Κοινωνίας της Πληροφορίας.
Η διαδικτυακή πύλη "Υπηρεσίες Ψηφιακής Βιβλιοθήκης" αποτελεί ενιαίο σημείο εισόδου για τις υπηρεσίες επιστημονικής πληροφόρησης του ΕΚΤ, παρέχοντας εύκολη, γρήγορη και αποτελεσματική πρόσβαση σε οργανωμένο ψηφιακό περιεχόμενο επιστήμης και τεχνολογίας. 


Η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Επιστήμης & Τεχνολογίας (Βιβλιοθήκη Κ.Θ.Δημαρά) ιδρύθηκε το 1958 και αποτελεί απόρροια της   συνεργασίας του ΕΚΤ με το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ). Είναι εγκατάσταση εθνικής χρήσης, περιλαμβάνει ηλεκτρονικό περιεχόμενο (βιβλία, ηλεκτρονικά περιοδικά, διεθνείς και ελληνικές βάσεις δεδομένων, λεξικά και εγκυκλοπαίδειες) για όλους τους τομείς της επιστήμης και της τεχνολογίας και παρέχει με ολοκληρωμένο τρόπο στο χρήστη δυνατότητες αναζήτησης και ανάκτησης ψηφιακού υλικού.
Oι χρήστες τους οποίους εξυπηρετεί είναι ερευνητές, γιατροί, πανεπιστημιακοί, επιστήμονες από βιομηχανίες αλλά και υποψήφιοι διδάκτορες και φοιτητές όλων των κλάδων και ειδικοτήτων, δηλαδή εξυπηρετεί το σύνολο της ελληνικής επιστημονικής κοινότητας.
Επίσης, αποτελεί τη μεγαλύτερη βιβλιοθήκη επιστημονικών περιοδικών στην Eλλάδα. Tα περιοδικά της συλλογής της, πολλά από τα οποία δεν υπάρχουν σε άλλη ελληνική βιβλιοθήκη, καλύπτουν τα επιστημονικά αντικείμενα των Θετικών και των Aνθρωπιστικών Επιστημών (Bιολογία, Iατρική, Xημεία, Φυσική, Iστορία, Φιλοσοφία, Kοινωνιολογία κλπ.). Τέλος, με τον ψηφιακό της κατάλογο "Αργώ", παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε βιβλιογραφικές πηγές πληροφοριών που διατίθενται στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο.

Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) είναι ένα από τα μεγαλύτερα και από τα πιο άρτια   οργανωμένα, εξοπλισμένα και στελεχωμένα ερευνητικά κέντρα της χώρας. Λειτουργεί κάτω από την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης. Οι ερευνητικές και τεχνολογικές κατευθύνσεις του κέντρου επικεντρώνονται σε τομείς μεγάλου επιστημονικού, κοινωνικού και οικονομικού ενδιαφέροντος, όπως: Πληροφορική, Μοριακή Βιολογία, Λέιζερ, Τηλεπικοινωνίες, Μικροηλεκτρονική, Ρομποτική, Βιοτεχνολογία, Υλικά, Χημική Μηχανική, Υπολογιστικά Μαθηματικά, Βιοχημική Μηχανική και Ιστορικές Έρευνες.

Διαθέτει τις εξής βιβλιοθήκες:
α) Βιβλιοθήκη που αποτελείται από συλλογές οι οποίες ανήκουν στα ακόλουθα Ινστιτούτα: ΙΗΔΛ (Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ), ΙΥΜ (Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών), ΙΜΜΒ (Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και  Βιοτεχνολογίας) και 

β) Βιβλιοθήκη του Ινστιτούτου Πληροφορικής: υποστηρίζει την έρευνα και τις εκπαιδευτικές ανάγκες στους τομείς της πληροφορικής. Ο κατάλογος της βιβλιοθήκης αποτελείται από εγγραφές που αφορούν στο υλικό της βιβλιοθήκης του Ινστιτούτου Πληροφορικής, της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κρήτης και το υλικό της βιβλιοθήκης των υπολοίπων Ινστιτούτων του Ιδρύματος Τεχνολογίας  & Έρευνας μέσω της βιβλιογραφικής ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων "ALEPH" και "Ναυτίλος".
Επίσης περιλαμβάνει ηλεκτρονικές συλλογές με καταλόγους βιβλίων, περιοδικών και βάσεων δεδομένων.

Βιβλιοθήκη του Ερευνητικού Ακαδημαϊκού Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών (Ι.Τ.Υ.)

Η Βιβλιοθήκη του Ε.Α.Ι.Τ.Υ., είναι ένας από τους τομείς υποστήριξης του Ινστιτούτου, λειτουργεί από το 1987
σε συνεργασία με τη βιβλιοθήκη του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών και είναι ειδική ερευνητική βιβλιοθήκη σε θέματα Η/Υ και Πληροφορικής. Ο κατάλογός της βιβλιοθήκης και όλες οι εργασίες εξυπηρέτησης του κοινού της είναι αυτοματοποιημένες. Είναι ενταγμένη στο δίκτυο συνεργασίας των ελληνικών επιστημονικών βιβλιοθηκών του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης με δυνατότητα αναζήτησης και παραγγελίας άρθρων από τις επιστημονικές βιβλιοθήκες της Ελλάδος. Η συλλογή της βιβλιοθήκης αποτελείται από περισσότερους από 5000 τίτλους βιβλίων, 230 τίτλους επιστημονικών περιοδικών κ.ά.

Βιβλιοθήκη Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)

Το Ε.Κ.Ε.Τ.Α είναι Ν.Π.Ι.Δ., μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εποπτευόμενο από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης. Αποστολή του είναι η διεξαγωγή βασικής και, κυρίως, εφαρμοσμένης τεχνολογικής έρευνας, με στόχο την ανάπτυξη υπηρεσιών και προηγμένων προϊόντων.
Ο δικτυακός του τόπος περιλαμβάνει Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη που διευκολύνει την παροχή και διάχυση της επιστημονικής πληροφόρησης και εξειδικευμένης γνώσης, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, στους χρήστες του καθώς και σε όλους τους συνεργαζόμενους με αυτό ερευνητικούς, εκπαιδευτικούς και άλλους φορείς. Στον αυτοματοποιημένο κατάλογο της βιβλιοθήκης "Ίρις" (OPAC) θα βρείτε υλικό για βιβλία, περιοδικά, άρθρα και δημοσιεύσεις ελληνικές και ξένες κυρίως ερευνητών , οπτικούς δίσκους, βάσεις δεδομένων κ.λ.π.


Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Ευγενίδου

Το Ίδρυμα Ευγενίδου είναι ένα εκπαιδευτικό κοινωφελές ίδρυμα που συνεισφέρει στην επιστημονική και τεχνολογική εκπαίδευση της χώρας από το 1954. Η βιβλιοθήκη του λειτουργεί από το 1966 ως δανειστική και ανοιχτής πρόσβασης, με εξειδίκευση στους τομείς της Τεχνολογίας και των Θετικών Επιστημών. Οι συλλογές της σε έντυπο, ψηφιακό και διαδικτυακό υλικό περιλαμβάνουν επίσης και τους θεματικούς τομείς των Κοινωνικών Επιστημών, της Ναυτιλίας, της Γεωργίας, της Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Ελληνικής Λογοτεχνίας, της Ελληνικής Ιστορίας και Τέχνης, της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας καθώς και της ξένης Λογοτεχνίας μεταφρασμένης στα ελληνικά. Παρέχει τη δυνατότητα αναζήτησης του υλικού της μέσω ηλεκτρονικού καταλόγου (OPAC) καθώς και αναζητήσεις ηλεκτρονικών περιοδικών, ηλεκτρονικών βιβλίων και βάσεων δεδομένων.

Βιβλιοθήκη του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"

Η βιβλιοθήκη του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" ιδρύθηκε στα τέλη της δεκαετίας του '50 και εξυπηρετεί ολόκληρη την επιστημονική κοινότητα της χώρας στον τομέα των θετικών επιστημών.
Η συλλογή της βιβλιοθήκης περιλαμβάνει: 20.000 επιστημονικά βιβλία, 1.500 περιοδικά, 300.000 επιστημονικές αναφορές, κ.ά. Μπορείτε να κάνετε αναζήτηση στον ψηφιακό κατάλογο της βιβλιοθήκης, μια βάση δεδομένων που διατίθεται στα ελληνικά και στα αγγλικά.

Βιβλιοθήκη Εθνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών

Το Κέντρο Θαλάσσιας Έρευνας (EΛKEΘE) έχει στόχο την προώθηση και την ανάπτυξη της γνώσης και της ευαισθησίας για το θαλάσσιο περιβάλλον.
Η Βιβλιοθήκη Τεκμηρίωσης & Πληροφόρησης έχει ως αντικείμενό της τη συλλογή και διακίνηση της επιστημονικής πληροφορίας στο χώρο των θαλασσίων επιστημών. Παρέχει πλήρεις αυτοματοποιημένες υπηρεσίες καθώς και δυνατότητα πρόσβασης στις βιβλιογραφικές της βάσεις, μέσω του ηλεκτρονικού καταλόγου της. Το τμήμα περιλαμβάνει επίσης τράπεζες πληροφοριών, ηλεκτρονικά περιοδικά, διατριβές και πρακτικά συνεδρίων. Το ευρύ επιστημονικό κοινό μπορεί να έχει πρόσβαση στο περιοδικό Journal of Mediterranean Marine Science, του ΕΛ.ΚΕ.ΘΕ., καθώς και στις δημοσιεύσεις του Κέντρου. Χρήστες της Βιβλιοθήκης είναι η Ελληνική και διεθνής επιστημονική κοινότητα. Ειδικότερα οι επιστήμονες των θαλασσίων επιστημών, πτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές, οι εργαζόμενοι στις Εποπτείες Αλιείας, οι ψαράδες και τέλος το ευρύτερο κοινό. Όλοι έχουν απευθείας σύνδεση με το εκπαιδευτικό υλικό που προετοιμάζεται από την Εκπαιδευτική Μονάδα του ΕΛΚΕΘΕ και την μονάδα Πολυμέσων του ΕΛΚΕΘΕ (σε διάφορες γλώσσες).

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Τo Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών είναι το αρχαιότερο ερευνητικό ίδρυμα της χώρας μας και των Βαλκανίων και προσφέρει πολύπλευρα, στην επιστημονική έρευνα, στην εκπαίδευση και συνολικά στην Ελληνική κοινωνία. Η δικτυακή πύλη του θα μπορούσε να θεωρηθεί ως μια πλούσια βιβλιοθήκη, στην οποία παρέχονται πληροφορίες για διάφορα θέματα και υπηρεσίες, όπως η πρόγνωση καιρού, οι σεισμοί, η αστρονομία, το διάστημα, οι κλιμ. μεταβολές κ.ά.

Βιβλιοθήκη Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ 

Στην πύλη του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ παρέχονται πληροφορίες για την αποστολή, το σκοπό, την οργάνωση και την ιστορία του Ινστιτούτου καθώς και πληροφορίες για ερευνητικά και εκπαιδευτικά θέματα. Η βάση της βιβλιοθήκης του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ, δημιουργήθηκε το 1922. Υπάρχουν τίτλοι περιοδικών που ξεκινούν από το 1920. Σήμερα περιλαμβάνει διακόσιους τίτλους εξειδικευμένων περιοδικών, σχετικών με τους ερευνητικούς τομείς του Ινστιτούτου αλλά και σε θέματα Δημόσιας Υγείας. Συμμετέχει στο Δίκτυο των Ελληνικών βιβλιοθηκών του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και ως μέλος στο Ηeal Link, των ελληνικών ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών, έχοντας πρόσβαση online και full text στα περιοδικά των εκδοτικών οίκων Elsevier και Academic Press.

Βιβλιοθήκη Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ)

Η Βιβλιοθήκη του Ε.Κ.Κ.Ε. ιδρύθηκε υπό την αιγίδα της UNESCO. Υπάγεται στη Διεύθυνση Επιστημονικής Πληροφόρησης και Εκδόσεων και ανήκει στην κατηγορία των ειδικών βιβλιοθηκών. Υπήρξε η πρώτη βιβλιοθήκη κοινωνικών επιστημών της χώρας με οργανωμένη συλλογή και σήμερα διαθέτει περίπου 42.000 τόμους βιβλίων, 350 τίτλους περιοδικών, στατιστικές δημοσιεύσεις της ΕΣΥΕ και βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων. Η Βιβλιοθήκη του ΕΚΚΕ εξυπηρετεί τους ερευνητές και το υπόλοιπο προσωπικό του Κέντρου καθώς και πολλούς εξωτερικούς συνεργάτες, επιστήμονες και φοιτητές.
Σκοπός της είναι η κάλυψη των βιβλιογραφικών αναγκών των ερευνητικών προγραμμάτων του ΕΚΚΕ και πληροφόρηση όσων ενδιαφέρονται για θέματα κοινωνικών επιστημών.
Διαθέτει ηλεκτρονικό κατάλογο βιβλιοθήκης που περιλαμβάνει τον κύριο κατάλογο βιβλιοθήκης, τη βιβλιογραφία Κοινωνικών Επιστημών για τη σύγχρονη Ελληνική Κοινωνία και το Θησαυρό Κοινωνικών Επιστημών .

Βιβλιοθήκη Θεμάτων Ισότητας και Φύλου της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων

Η Βιβλιοθήκη Θεμάτων Ισότητας και Φύλου (ΒΘΙΦ) είναι η μοναδική βιβλιοθήκη για θέματα ισότητας των φύλων και ιστορίας του γυναικείου κινήματος στην Ελλάδα. Η βιβλιοθήκη έχει αναλάβει τη συγκέντρωση παλαιών, σπάνιων και πολύτιμων ντοκουμέντων, καθώς και σχετικού εικαστικού και οπτικο-ακουστικού υλικού. Σκοπός της είναι η συγκέντρωση πληροφοριών και τεκμηρίων που αφορούν θέματα φύλου και η αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων ηλεκτρονικών πόρων για τη διάθεσή τους στο κοινό. Πρόσφατα, ξεκίνησε και συνεχίζεται η προσπάθεια ψηφιοποίησης και ανάρτησης στο Διαδίκτυο κάποιων σημαντικών τεκμηρίων. Πρόσβαση στα ψηφιοποιημένα τεκμήρια παρέχεται μέσω του OPAC του Ιστορικού Αρχείου. Στόχος της προσπάθειας είναι η εξ’ αποστάσεως χρήση της ηλεκτρονικής μορφής του κειμένου. Σύντομη ενημέρωση για τη ΒΘΙΦ παρέχεται και μέσω του ενημερωτικού βίντεο.

Βιβλιοθήκη Γυναικείων Θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ισότητας

Το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.) είναι Ν.Π.Ι.Δ.και λειτουργεί υπό την εποπτεία και χρηματοδότηση της Γενικής Γραμματείας Ισότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Οι δραστηριότητες του Κ.Ε.Θ.Ι. επικεντρώνονται στη διεξαγωγή κοινωνικής έρευνας σε θέματα ισότητας των φύλων και στην προώθηση των γυναικών σε όλους τους τομείς της πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής ζωής.
Από τη διαδικτυακή πύλη του Κ.Ε.Θ.Ι. παρέχεται πρόσβαση στη βιβλιοθήκη γυναικείων θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ισότητας. Η βιβλιοθήκη είναι ειδική πάνω στα γυναικεία θέματα και συγκεντρώνει ελληνικά και ξενόγλωσσα βιβλία, φυλλάδια, διακηρύξεις, πρακτικά συνεδρίων, λεξικά, φωτογραφικές συλλογές, περιοδικά, αφίσες, νόμους, εγκυκλοπαίδειες, βιβλιογραφίες και παλαιές και σπάνιες εκδόσεις από το Φεμινιστικό Κίνημα. Έτσι υποστηρίζεται το έργο της Γ.Γ.Ι. και η γυναικεία έρευνα και πληροφόρηση στην Ελλάδα. Στη βιβλιοθήκη έχουν πρόσβαση όλοι οι δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς, κοινωνικοί και συνδικαλιστικοί φορείς, επιστήμονες, ερευνητές, σπουδαστές, δημοσιογράφοι και, γενικότερα, κάθε πολίτης.

Βιβλιοθήκη Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης

Η βιβλιοθήκη του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., είναι ανοικτής πρόσβασης και συμβάλλει στην προώθηση της έρευνας και της επιμόρφωσης. Στις συλλογές της περιλαμβάνεται πληροφοριακό υλικό από εξειδικευμένα βιβλία, περιοδικά  και εφημερίδες, ελληνικά και ξενόγλωσσα, με θέματα στους εξής τομείς: Δημόσια Διοίκηση, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Μάνατζμεντ, Πολιτική Επιστήμη, Δίκαιο, Διεθνείς σχέσεις, Οικονομία, Κοινωνική Πολιτική, Περιβάλλον και Εκπαίδευση. Μπορείτε να αναζητήσετε το υλικό που σας ενδιαφέρει και στο ψηφιακό κατάλογο της βιβλιοθήκης


Βιβλιοθήκη της Τράπεζας της Ελλάδος

Η Βιβλιοθήκη της Τράπεζας της Ελλάδος είναι μια ειδική ερευνητική, επιστημονική βιβλιοθήκη, από τις  σημαντικότερες και αρτιότερες στην Ελλάδα στον τομέα της οικονομικής επιστήμης. Βασικότερη πηγή της Βιβλιοθήκης για την παροχή πληροφοριών είναι ο αυτοματοποιημένος κατάλογος του υλικού της με μια συλλογή που αποτελείται από 150.000, περίπου, τόμους και περιλαμβάνει, εκτός από τις εκδόσεις της Τράπεζας, μονογραφίες, επιστημονικά περιοδικά, εφημερίδες (ελληνικές και ξένες), ετήσιες εκθέσεις κεντρικών τραπεζών και δοκίμια εργασίας Η Βιβλιοθήκη διαθέτει επίσης 1.000 τόμους σπανίων βιβλίων ή πολύτιμων εκδόσεων.


Βιβλιοθήκη Καίτη Λασκαρίδη

Η Βιβλιοθήκη Καίτη Λασκαρίδη εντάσσεται στο Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη, σκοπός του οποίου είναι η  προαγωγή σε ελληνικό και διεθνές επίπεδο του ελληνικού πολιτισμού γενικά και ιδιαίτερα των ελληνικών  Γραμμάτων και της Ιστορικής και Ναυτικής Έρευνας. Η επίτευξη του σκοπού αυτού σημειώνεται μέσω της διεξαγωγής εκπαιδευτικών προγραμμάτων και πολιτιστικών εκδηλώσεων, μέσω της Ναυτικής Συλλογής αντικειμένων αλλά και του συνεχούς εμπλουτισμού της Βιβλιοθήκης.
Η Δανειστική Βιβλιοθήκη περιλαμβάνει περί τους 30.000 τίτλους βιβλίων που καλύπτουν θεματικά όλους τους τομείς της γνώσης κι εμπλουτίζεται συνεχώς μέσων αγορών αλλά και δωρεών. Διαθέτει αναγνωστήριο, αίθουσα Η/Υ και εντευκτήριο.
Η Ιστορική Βιβλιοθήκη περιλαμβάνει περί τους 235.000 τίτλους βιβλίων 35 σημαντικών προσωπικοτήτων των γραμμάτων και τεχνών. Δεν είναι δανειστική. Απευθύνεται στον ερευνητή, τον επιστήμονα και τον φοιτητή. Αποτελείται από βιβλία μεγάλης πνευματικής και υλικής αξίας, από τα οποία πολλά είναι παλαίτυπα και πρώτες εκδόσεις.
Για τον κατάλογο των συλλογών που απαρτίζουν την Βιβλιοθήκη πατήστε εδώ.


Πολιτισμός

Πληροφορίες για Ελληνικές βιβλιοθήκες και μηχανές αναζήτησης για ανεύρεση ψηφιακών βιβλιοθηκών. Ψηφιοποιημένα φιλολογικά και λογοτεχνικά κείμενα, βιβλία και περιοδικά, σημαντικές ψηφιακές συλλογές ιστορίας, λογοτεχνίας, μουσικής, τέχνης, μουσειολογίας, θεάτρου, παράδοσης, λαογραφίας, θρησκείας, τεχνολογίας, εθνολογίας, ανθρωπίνων δικαιωμάτων και γενικότερα πολιτισμού, με κυριότερο στόχο τη δια βίου μάθηση και πνευματική ανάπτυξη.


  Εθνικό Κέντρο Βιβλίου
Το ΕΚΕΒΙ είναι Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Επιχορηγείται από το Υπουργείο Πολιτισμού, με σκοπό την εφαρμογή εθνικής πολιτικής για την προώθηση της ανάγνωσης στην Ελλάδα και την προβολή του ελληνικού βιβλίου  παντού. Ακόμη στον ιστότοπό του περιλαμβάνεται χρήσιμη βιβλιογραφία και ενημέρωση για εκδηλώσεις που σχετίζονται με το χώρο του βιβλίου.


Διεθνής Αμνηστία
Βιβλιοθήκη με εκθέσεις και άλλα έγγραφα από το παγκόσμιο κίνημα ανθρώπων που αγωνίζονται για τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως αναγνωρίζονται διεθνώς.

Κέντρο Ερευνών Μειονοτικών Ομάδων
Το Κέντρο Ερευνών Μειονοτικών Ομάδων είναι αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με σκοπό την πολυδιάστατη μελέτη της παρουσίας μειονοτικών ομάδων, γλωσσών και κάθε πολιτισμικής ιδιαιτερότητας, σε θεωρητικό επίπεδο ή σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, στην Ελλάδα ή οπουδήποτε αλλού. Στην ιστοσελίδα του μπορείτε να βρείτε επιλεγμένα κείμενα, εκδόσεις, παρουσιάσεις της σειράς μελετών του Κέντρου σε όλες τις θεματικές ενότητες που πραγματεύεται και γενική ενημέρωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου
Το Ίδρυμα Μαραγκοπούλου έχει ως βασικό σκοπό την έρευνα, μελέτη, προάσπιση, διαφύλαξη και προαγωγή των γενικά αναγνωρισμένων δικαιωμάτων και ελευθεριών του ανθρώπου, της ειρήνης και της ανάπτυξης των δημοκρατικών θεσμών. Για την πραγματοποίηση των σκοπών του, το ΙΜΔΑ χρησιμοποιεί μια σειρά από κατάλληλα μέσα δράσης όπως τη συγκέντρωση και διάδοση πληροφοριακού υλικού και κειμένων σχετικών με τα δικαιώματα του ανθρώπου καθώς και τη διατήρηση μιας εξειδικευμένης και ενημερωμένης, ανοιχτής στο κοινό βιβλιοθήκης.
Η Βιβλιοθήκη - Κέντρο Τεκμηρίωσης του ιδρύματος περιέχει συλλογές νομοθεσίας/νομολογίας, σειρές των κυριότερων βιβλίων, χρονικών και περιοδικών διεθνούς δικαίου και ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πλήρη συλλογή αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (Στρασβούργο) και του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Λουξεμβούργο), διεθνών συμβάσεων, εκθέσεων και ψηφισμάτων του ΟΗΕ, καθώς και εκδόσεις των ειδικευμένων Οργανώσεων του ΟΗΕ, του ΟΑΣΕ (Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη), του Συμβουλίου της Ευρώπης και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. Τα βιβλία και το σχετικό υλικό διατίθεται στα ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά και ιταλικά.

Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού 

Το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού είναι Ν.Π.Ι.Δ. με κοινωφελή, πολιτιστικό, μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Σκοπός
του είναι η διάσωση και διάδοση της ιστορικής μνήμης και παράδοσης, η συνειδητοποίηση της οικουμενικής διάστασης του Ελληνισμού, καθώς και η προβολή της συμβολής του στην εξέλιξη του πολιτισμού.
Η βιβλιοθήκη του ΙΜΕ, ως τμήμα του Κέντρου Έρευνας και Ανάπτυξης του ιδρύματος, αποτελείται από μια πλούσια συλλογή βιβλίων, περιοδικών και οπτικοακουστικού υλικού. Οι περισσότεροι τίτλοι του υλικού, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, που διαθέτει είναι ιστορικού και γενικότερα πολιτιστικού και λογοτεχνικού περιεχομένου.
Η Φωτοθήκη και η ψηφιακή βιβλιοθήκη του ΙΜΕ θα φιλοξενεί το σύνολο της διαθέσιμης ψηφιακής πληροφορίας του Ιδρύματος, η οποία συνίσταται σε εικονογραφικό και οπτικοακουστικό υλικό όλων των μορφών.

 


Πανδέκτης: Ψηφιακός Θησαυρός Ελληνικής Ιστορίας και Πολιτισμού

Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών παρουσιάζει σημαντικές ψηφιακές συλλογές ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού από τα Ινστιτούτα Νεοελληνικών Ερευνών, Βυζαντινών Ερευνών, και Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητος. Οι συλλογές περιέχουν πληροφορίες για την ιστορική και πολιτισμική κληρονομιά που μπορούν να φανούν χρήσιμες στην επιστημονική κοινότητα αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο.
Ενδεικτικά παραθέτουμε την Νεοελληνική Εικονιστική Προσωπογραφία. Πρόκειται για μια πλούσια συλλογή, σε ψηφιακή μορφή, προσωπογραφιών των Ελλήνων που διακρίθηκαν  σε όλους τους τομείς του βίου τους  από την Άλωση της Κωνσταντινούπολης έως την εποχή μας (με εξαίρεση τους ζώντες).

 

Ηλεκτρονικές Βιβλιοθήκες Τύπου
Εξαιτίας των νέων τεχνολογιών και του διαδικτύου προσφέρεται, πλέον, στο ευρύ κοινό η δυνατότητα πλοήγησης στις ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες των: Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας, Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης, Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων, Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών, Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας Θράκης, δίνοντας πρόσβαση σε ένα πλούσιο πληροφοριακό υλικό που αφορά, τόσο ιστορικά γεγονότα που συνέβησαν στην Ελλάδα, όσο και θέματα που έχουν να κάνουν με τον οπτικοακουστικό τομέα σε εγχώριο αλλά και σε διεθνές επίπεδο.Δρόμοι της Πίστης - Ψηφιακή Πατρολογία

Το Εργαστήριο Διαχείρισης Πολιτισμικής Κληρονομιάς του Πανεπιστημίου Αιγαίου υλοποίησε και προσφέρει τη δυνατότητα στο κοινό να έχει άμεση και ελεύθερη πρόσβαση στο ψηφιακό πολιτιστικό περιεχόμενο της Ορθόδοξης Κληρονομιάς. Το υλικό περιλαμβάνει α) ψηφιοποιημένα εκκλησιαστικά και θεολογικά κείμενα, μελέτες, β) βιβλιογραφικές πηγές, γ) βυζαντινούς ύμνους, δ) εικόνες (περίπου 300 φωτογραφίες Ιερών Ναών) και ε) υλικό με πολυμεσικό περιεχόμενο (βίντεο, χάρτες κ.ά.) για την Ορθόδοξη Παράδοση. Ιδιαίτερα σημαντική είναι, επίσης, η ελεύθερη διάθεση στην επιστημονική κοινότητα και στο ευρύ κοινό της ελληνικής σειράς Series Graeca της έκδοσης Patrologiae Cursus Completus του J.P. Migne, η οποία αποτελείται από 161 τόμους και περιέχει συλλογή έργων των Πατέρων της Εκκλησίας που γράφτηκαν μέχρι το 1439.

Μυριόβιβλος: Ψηφιακή βιβλιοθήκη της Εκκλησίας της Ελλάδος

Στην ψηφιακή βιβλιοθήκη της Εκκλησίας της Ελλάδος θα βρείτε κείμενα Ελλήνων και ξένων συγγραφέων (πεζογραφία, ποίηση, δοκίμια, ιστορία, χρονικά, λαογραφία, δημοτικό τραγούδι). Τα θέματα που περιλαμβάνει είναι σχετικά με πατρολογία, θεολογία, φιλοσοφία, κοινωνιολογία, εκκλησιαστική ιστορία, δίκαιο και τέχνη, βυζαντινό πολιτισμό, νεοελληνική ιστορία και νεοελληνική γραμματεία.


Βιβλιοθήκη Ελληνικού Λογοτεχνικού και Ιστορικού Αρχείου

Το Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (Ε.Λ.Ι.Α), είναι ένα μη κερδοσκοπικό σωματείο, πολιτιστικού χαρακτήρα. Ως βασικό στόχο έχει τη διάσωση, συλλογή, ταξινόμηση, μελέτη και έκδοση αρχειακού και έντυπου υλικού του 19ου και 20ού αιώνα, το οποίο αφορά κυρίως στην ιστορική εξέλιξη και πνευματική ανάπτυξη της Ελλάδας. Παράλληλα, στοχεύει στη στήριξη της έρευνας και τη διάδοση της γνώσης και της πληροφορίας σε ένα ευρύ φάσμα πολιτιστικών και ακαδημαϊκών κατευθύνσεων.
Η βιβλιοθήκη του είναι μια ερευνητική, ιδιωτική βιβλιοθήκη η οποία δε λειτουργεί ως δανειστική,  όμως είναι ανοιχτή για το κοινό και περιέχει σήμερα περισσότερους από 100.000 τόμους βιβλίων, περιοδικών, ημερολογίων και εφημερίδων του 19ου και 20ού αιώνα. Μάλιστα κατατάσσεται ανάμεσα στις σημαντικότερες και  στις πιο ενημερωμένες βιβλιοθήκες της χώρας.
Ο ηλεκτρονικός κατάλογος της βιβλιοθήκης δίνει τη δυνατότητα αναζήτησης και ανάκτησης των βιβλιογραφικών στοιχείων της Συλλογής. Ο ιστότοπος επίσης προσφέρει πρόσβαση σε ψηφιοποιημένη βάση δεδομένων που περιλαμβάνει πλούσιο υλικό με ψηφιοποιημένα περιοδικά και μικροφίλμ και ψηφιοποιημένες συλλογές τύπου και εφήμερων, φωτογραφιών, καρτ ποστάλ και τεκμηρίων παραστατικών τεχνών και μουσικής.


Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας
 
(ΙΑΕΝ)

Το Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας είναι ένα ερευνητικό και εκδοτικό πρόγραμμα της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς. Στόχος του προγράμματος είναι η προσέγγιση της ιστορικής διάστασης της έννοιας νεολαία και η συμβολή στον προσδιορισμό της ταυτότητας της ελληνικής νεολαίας, μέσω της διερεύνησης των μηχανισμών, που καθορίζουν τη σχέση των νέων γενεών με τα δημογραφικά, πολιτισμικά, κοινωνικά και ψυχολογικά συστήματα μέσα στο χρόνο. Επιθυμώντας την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και την εύκολη πρόσβαση των ερευνητών και του κάθε ενδιαφερόμενου στο υλικό του ΙΑΕΝ, έγινε ψηφιοποίηση των βιβλίων, ώστε να διατεθούν ελεύθερα στο διαδίκτυο για αναζήτηση και ανάγνωση.

Ψηφιακή Βιβλιοθήκη "Πέργαμος"

Ψηφιοποιημένο αρχειακό υλικό από τις συλλογές του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Η "Πέργαμος" αποτελεί ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Ψηφιακής Βιβλιοθήκης για την ομοιόμορφη διαχείριση, τεκμηρίωση, διατήρηση και ανάδειξη ετερογενών ψηφιακών συλλογών, το οποίο έχει αναπτυχθεί από την ομάδα του Υπολογιστικού Κέντρου Βιβλιοθηκών του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Η Πέργαμος φιλοξενεί το Ιστορικό Αρχείο του ΕΚΠΑ, το Λαογραφικό Αρχείο και Μουσειακή Συλλογή του ΕΚΠΑ, τη Θεατρική Συλλογή  και τη Συλλογή Μουσικής Βιβλιοθήκης K. A. Ψάχου. Έως το τέλος του 2008 η Πέργαμος θα φιλοξενεί συνολικά 12 ψηφιακές συλλογές του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Βιβλιοθήκη της Εταιρείας Διάσωσης Ιστορικών Αρχείων 

Η Εταιρεία Διάσωσης Ιστορικών Αρχείων έχει ως σκοπό τη συγκέντρωση, διάσωση και αξιοποίηση του ιστορικού υλικού της περιόδου 1940-1974. Η βιβλιοθήκη της Ε.Δ.Ι.Α περιλαμβάνει βιβλία, εφημερίδες και περιοδικά που αφορούν κυρίως τη σύγχρονη κοινωνική και πολιτική ιστορία της Ελλάδος. Επίσης θα βρείτε συλλογές αρχειακού και μουσειακού υλικού, χάρτες από την περίοδο της αντίστασης φωτογραφίες και αρχείο προφορικών μαρτυριών.

Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας και Τεκμηρίωσης Βόλου

Η βιβλιοθήκη του Δημοτικού Κέντρου Ιστορίας και Τεκμηρίωσης ξεκίνησε την λειτουργία της με στόχο τη συγκέντρωση, διαχείριση, αξιοποίηση και προβολή κάθε είδους και μορφής έντυπων τεκμηρίων, που έχουν σχέση με την ιστορία του Βόλου και της ευρύτερης περιοχής. Έχει στην κυριότητά της την παλιά συλλογή βιβλίων του Δήμου Βόλου, που στεγαζόταν στο χώρο του Δημαρχείου, και η οποία στη συνέχεια εμπλουτίστηκε με βιβλία και υλικό, δίνοντας έμφαση κυρίως στον τομέα της ιστορίας. Βασικός στόχος υπήρξε η συγκέντρωση και συλλογή των εκδόσεων που αφορούσαν την πόλη του Βόλου ή εκδίδονταν στην ευρύτερη περιοχή της Μαγνησίας. Στόχος ήταν η ανάπτυξη μιας συλλογής που θα βοηθούσε ερευνητές και ειδικούς στην κατανόηση της ιστορικής φυσιογνωμίας της πόλης.
Μπορείτε να βρείτε βιβλία ελληνικής και ξένης σύγχρονης πεζογραφίας, παιδικής λογοτεχνίας, στα ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά και ιταλικά από τον Online Κατάλογο βιβλιοθήκης. Από το Online Μουσείο της πόληςς  ξεφυλλίστε σελίδες από την ιστορία του Βόλου μέσα από φωτογραφίες εποχής και επεξηγηματικά κείμενα.

Βιβλιοθήκη Κέντρου Αιγαιακών Λαογραφικών και Μουσικολογικών Ερευνών

Το Κ.Α.Λ.Μ.Ε., είναι κέντρο ερευνών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με κοινωφελείς μορφωτικούς και
πολιτιστικούς σκοπούς. Σκοπός του Κέντρου είναι η μελέτη, έρευνα, καταγραφή, ανάδειξη και διάδοση του πλούτου του λαϊκού παραδοσιακού πολιτισμού του αιγαιακού χώρου.
Η βιβλιοθήκη του περιλαμβάνει βιβλία με θέματα μουσικής, λαογραφίας, ιστορίας, θεολογίας, λογοτεχνίας κ.ά.
Επίσης διατηρεί πλούσιο αρχείο μουσικών καταγραφών, φωτογραφίες, έντυπα και χειρόγραφα τεκμήρια, εφημερίδες, περιοδικά, αφίσες, ηχοταινίες και δίσκους γραμμοφώνου και βινυλίου γραμματόσημα κ.ά.

Βιβλιοθήκη Ιστορικού και Λαογραφικού Αρχείου Καβάλας

Το I.Λ.A.K. διαθέτει αρχειακές συλλογές και βιβλιοθήκη η οποία είναι επικεντρωμένη στον βορειοελλαδικό χώρο και περιέχει σπάνια βιβλία, περιοδικά, ημερολόγια και εφημερίδες από τον 16ο αιώνα μέχρι και σήμερα.


Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας

Η επιστημονική εταιρεία Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας συγκεντρώνει, συντηρεί και αξιοποιεί το αρχειακό και έντυπο υλικό που αναφέρεται στην ιστορία σύγχρονων κοινωνικών και πολιτικών κινημάτων στην Ελλάδα. Διαθέτει ελεύθερα, στους ερευνητές και στο ενδιαφερόμενο κοινό, αρχειακές συλλογές με τεκμήρια, φωτογραφικό υλικό καθώς και βιβλιοθήκη εξειδικευμένη σε θέματα ιστορίας των κοινωνικών και πολιτικών κινημάτων του 20ού αιώνα. Επίσης η βιβλιοθήκη διαθέτει συλλογή 1.000 περίπου παλαιών ελληνικών βιβλίων, εκδομένων από τον 17ο αιώνα έως τις αρχές του 20ού.

Ιστορικό Αρχείο Εθνικής Τράπεζας

Το Ιστορικό Αρχείο της Ε.Τ.Ε. δημιουργήθηκε για τη διάσωση και προβολή του ιστορικής σημασίας αρχειακού υλικού της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, τα χρονικά όρια του οποίου ταυτίζονται σχεδόν με την ύπαρξη του νεοελληνικού κράτους. Στα αρχεία της Ε.Τ.Ε. έχει αποτυπωθεί το σύνολο της οικονομικής ιστορίας του νεότερου ελληνικού κράτους αλλά και σημαντικές πτυχές της πολιτικής, πολιτισμικής και κοινωνικής μας ιστορίας. Παράλληλα το Ιστορικό Αρχείο της Ε.Τ.Ε. δραστηριοποιείται σε αρχειακές, ιστορικές, ερευνητικές, εκδοτικές κι εκπαιδευτικές εργασίες και πρωτοπορεί στην εφαρμογή νέων τεχνολογιών για τη διαχείριση του αρχειακού του υλικού.
Παρέχεται πρόσβαση:
α) σε αρχεία που σήμερα καλύπτουν την περίοδο από το 1841 μέχρι το 1966,
β) σε πρωτότυπα ή αντίγραφα αρχείων άλλων φορέων και προσωπικοτήτων και σε συλλογές που αποτελούνται από τεκμήρια που διέσωσαν με δική τους πρωτοβουλία οι διάφορες μονάδες της Εθνικής Τράπεζας ή περιήλθαν στην κατοχή του Ιστορικού Αρχείου από δωρεές ή αγορές άλλων προσώπων και φορέων και
γ) σε βιβλιοθήκη η οποία με εκδόσεις, οικονομικά δελτία, επετηρίδες, οικονομικές επιθεωρήσεις, στατιστικές, ποικίλα περιοδικά και εφημερίδες είναι μοναδική στο είδος της για θέματα οικονομικής, κοινωνικής, νομισματικής και τραπεζικής ιστορίας, περιλαμβάνοντας περισσότερους από 25.000 τόμους ελληνικών και ξενόγλωσσων βιβλίων, δεμένων εφημερίδων και περιοδικών. Μερικές από τις σπάνιες παλαιές και σχετικά δυσεύρετες εκδόσεις της βιβλιοθήκης είναι οι επίσημες εκδόσεις της Κοινωνίας των Εθνών και του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας από τις αρχές της δεκαετίας του 1920 μέχρι το τέλος της δεκαετίας του 1960, η πλήρη σειρά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως από την αρχή της κυκλοφορίας της, τα πρακτικά των συνεδριάσεων των νομοθετικών σωμάτων του 19ου αι., μια πλήρη σειρά της σπουδαίας γαλλικής εφημερίδας Le Monde κ.ά.

Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης

Το Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης έχει σκοπό να συμβάλει στην ανάπτυξη των Γραμμάτων, των Καλών Τεχνών και της Επιστήμης. Το Ιστορικό και Παλαιογραφικό Αρχείο, αποτελεί ιδιαίτερο τμήμα του ιδρύματος με σκοπό τη σύσταση και οργάνωση αρχείου μικροταινιών από χειρόγραφους κώδικες και ιστορικά αρχεία του ελληνικού χώρου. Διατηρεί εξειδικευμένη παλαιογραφική βιβλιοθήκη με συλλογή χειρογράφων, πλούσια συλλογή παλαιών ελληνικών και ξενόγλωσσων εντύπων και φωτογραφημένα χειρόγραφα από μοναστηριακές, εκκλησιαστικές και δημόσιες βιβλιοθήκες από τον ελληνικό χώρο, την Κύπρο, τα Ιεροσόλυμα, τη Μονή Σινά, την Βενετία, τη Σόφια, το Βουκουρέστι, το Κίεβο και τη Βουδαπέστη.

Πολιτιστικό ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς

Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς είναι κοινωφελές ίδρυμα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Οργανώνει και διαχειρίζεται ένα δίκτυο θεματικών μουσείων που μελετά, διασώζει και προβάλλει την ελληνική κληρονομιά και την πολιτιστική ταυτότητα του τόπου μας. Διαθέτει την Υπηρεσία Ιστορικού Αρχείου  η οποία παρέχει εξειδικευμένη πληροφόρηση σε θέματα οικονομικής ιστορίας, ιστορίας τραπεζών και επιχειρήσεων. Η ειδική βιβλιοθήκη της υπηρεσίας περιέχει σημαντικό υλικό ελληνικών και ξενόγλωσσων βιβλίων, περιοδικών και φυλλαδίων, που αφορούν στη βιομηχανία, ιστορία, οικονομία, τραπεζική, τεχνολογία και δίκαιο.
Η Βιβλιοθήκη του ιδρύματος    εμπλουτίζεται συνεχώς με νέες εκδόσεις και περιοδικά από την Ελλάδα και το εξωτερικό, δίνοντας έμφαση σε θέματα βιομηχανικής αρχαιολογίας, μουσειολογίας, ιστορίας της τεχνολογίας και διαφόρων κλάδων παραγωγής, λαογραφίας και υλικού πολιτισμού, εθνολογίας και ανθρωπολογίας, οικονομικής ιστορίας καθώς και νέων τεχνολογιών στην έρευνα γύρω από τον πολιτισμό. Επίσης, συγκεντρώνει σειρά εκπαιδευτικού υλικού που αφορά μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους.

Βιβλιοθήκη του Πολιτιστικού Ίδρυματος Τραπέζης Κύπρου

Εξειδικευμένη (μη δανειστική) βιβλιοθήκη στους τομείς της χαρτογραφίας, της νομισματικής, της αρχαίας και νεότερης ιστορίας και της κυπρολογίας γενικά, η οποία εμπλουτίζεται συνεχώς και στο προσεχές μέλλον θα λειτουργήσει για το κοινό. Περιλαμβάνει, επίσης, βιβλία σχετικά με τη συντήρηση του χαρτιού, καταλόγους δημοπρασιών που σχετίζονται με τις συλλογές του Ιδρύματος και ειδικό τμήμα με όλα σχεδόν τα βιβλία που εκδόθηκαν στην Κύπρο μετά το 1980. Στις συλλογές του ιδρύματος περιλαμβάνονται η χαρτογραφική συλλογή, η συλλογή σπανίων και παλαιών εκδόσεων με θέμα την ιστορία της Κύπρου, τα χαρακτικά και οι παλαιές φωτογραφίες της Κύπρου, που μαζί με τα αντίστοιχα έγγραφα αποτελούν τις παλαιότερες, ιστορικής αξίας, απεικονίσεις κυπριακών μνημείων, πόλεων και κατοίκων του νησιού και οι συλλογές μουσειακών και καλλιτεχνικών έργων.


Ανέμη: Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Νεοελληνικών Σπουδών

Μια πλούσια συλλογή ψηφιοποιημένου υλικού που σχετίζεται με το Νεότερο Ελληνισμό. Η ψηφιακή
βιβλιοθήκη παρέχει στον ερευνητή βιβλιογραφικές πληροφορίες, λεξικά και εγχειρίδια για τον νεότερο Ελληνισμό αλλά, συγχρόνως, και τη δυνατότητα να ξεφυλλίσει ηλεκτρονικά ένα σημαντικό αριθμό παλαιών και σπάνιων τεκμηρίων, καθώς και νεότερων εκδόσεων των οποίων οι συγγραφείς επέτρεψαν την ψηφιοποίηση και ελεύθερη διάθεση στο διαδίκτυο.


Κοσμόπολις

Συλλογή με ψηφιοποιημένα φιλολογικά και λογοτεχνικά περιοδικά 19ου και 20ού αιώνα από τη βιβλιοθήκη & Υπηρεσία Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών.


Ψηφιακή Βιβλιοθήκη του Σπουδαστηρίου Νέου Ελληνισμού

Tο Σπουδαστήριο Nέου Ελληνισμού είναι μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία που ιδρύθηκε με σκοπό την
έρευνα και προβολή της νέας ελληνικής γραμματείας και γενικά κάθε έκφρασης νεοελληνικού πολιτισμού και παιδείας. Ειδικότερα, σκοπός του είναι η διατήρηση της πνευματικής και ακαδημαϊκής παράδοσης του Kων/νου Θ. Δημαρά και του Γιώργ. Π. Σαββίδη. Η βιβλιοθήκη περιλαμβάνει Ανθολόγια κειμένων, παιδικής λογοτεχνίας και παράδοσης, αναγνώσεων και μαρτυριών από τη Νέα Ελληνική Λογοτεχνία σε ηλεκτρονική μορφή. Ο κατάλογος της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Σπουδαστηρίου εμπλουτίζεται διαρκώς με λογοτεχνικά κείμενα και περιλαμβάνει ευρύ πολιτισμικό υλικό. Περιέχει ξεχωριστές σελίδες α) για τα Αρχεία Δημαρά, Σαββίδη και Kαβάφη, β) για ελληνικά περιοδικά 19ου και 20ού αιώνα και ξένα περιοδικά, και γ) για βιβλία ή φυλλάδια.

Βιβλιοθήκη του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας

Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας λειτουργεί ως συντονιστικό, συμβουλευτικό και επιτελικό όργανο του Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. σε θέματα γλωσσικής αγωγής και πολιτικής. Διαθέτει βιβλιοθήκη που περιλαμβάνει μέχρι στιγμής 14.000 τόμους και τεύχη περιοδικών για θέματα ελληνικής γλώσσας και γραμματείας.
Οι Φρυκτωρίες, είναι ο δικτυακός τόπος που κατασκευάστηκε από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, για να υποστηρίξει το έργο και την επικοινωνία των διδασκόντων την ελληνική στα Πανεπιστήμια του εξωτερικού. Περιλαμβάνεται ηλεκτρονική βιβλιοθήκη με υποστηρικτικό υλικό για τη διδασκαλία.


Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών

Η βιβλιοθήκη της Ε.Μ.Σ. είναι μια ειδική πληροφοριακή βιβλιοθήκη. Με το υλικό της καλύπτει τον βόρειο ελληνικό χώρο και κυρίως τη Μακεδονία. Στη βιβλιοθήκη θα βρείτε βιβλία, περιοδικά, εφημερίδες, συλλογή Χειρογράφων, χαρακτικών και χαρτών. Το υλικό της έχει σχέση με ιστορία, αρχαιολογία, φιλολογία, τέχνες και λαογραφία, χωρίς να λείπουν βιβλία άλλων επιστημών, αρκεί να αναφέρονται άμεσα ή έμμεσα στη Μακεδονία.


Βιβλιοθήκη του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών  

Το Iνστιτούτο Mεσογειακών Σπουδών  ανήκει στις ερευνητικές μονάδες του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Σε αυτό λειτουργούν: α) βιβλιοθήκη ισλαμικών και τουρκικών σπουδών, με πολλές σπάνιες εκδόσεις βιβλίων και περιοδικών τουρκολογικού ενδιαφέροντος, β) εξειδικευμένη βιβλιοθήκη στο έργο του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου, την ιταλική, κυρίως βενετσιάνικη και ρωμαϊκή, ζωγραφική του 16ου και την ισπανική τέχνη του 16ου-19ου αι., εμπλουτισμένη από μοναδικά περιοδικά και γ) τμήμα βιβλιοθήκης εξειδικευμένο σε θέματα ιστορίας και μεθοδολογίας της αρχαιολογίας και αρχαιολογικής νομοθεσίας.


Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Μελετών Χερσονήσου του Αίμου

Η βιβλιοθήκη του IMXA είναι η μοναδική στην Eλλάδα που εξειδικεύεται σε βαλκανικά θέματα. H συλλογή της αποτελείται από βιβλία, περιοδικά, φυλλάδια και ανάτυπα που έχουν δει το φως της δημοσιότητας σε μία από τις βαλκανικές, τις δυτικοευρωπαϊκές, την ελληνική, την τουρκική και τη ρωσική γλώσσα. Παράλληλα διαθέτει και ειδική συλλογή, η οποία περιλαμβάνει εκδόσεις που έχουν τυπωθεί πριν το 1870. Εξυπηρετεί τους μελετητές της ιστορίας και του πολιτισμού των κρατών και λαών της Nοτιοανατολικής Eυρώπης.


Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών

Η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών είναι επιστημονική ένωση με σκοπό την
προώθηση της έρευνας και της διδασκαλίας της νεοελληνικής γλώσσας, της λογοτεχνίας, της ιστορίας και γενικά του νεοελληνικού πολιτισμού στον κόσμο.
Στον Ηλεκτρονικό Μαντατοφόρο θα βρείτε ψηφιακά βιβλιογραφικά αποκόμματα νεοελληνικού ενδιαφέροντος που εντοπίστηκαν στις συλλογές της ψηφιακής βιβλιοθήκης Gallica της Εθνικής βιβλιοθήκης της Γαλλίας.


Ψηφιοποιημένο Αρχείο του Ελληνικού Ινστιτούτου Βενετίας

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών, το μοναδικό ελληνικό ερευνητικό κέντρο
στο εξωτερικό, έχει στην κατοχή του βιβλία, αρχεία, χειρόγραφα, μικρογραφίες, κατάστιχα, εικόνες και άλλα κειμήλια που μετά το Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο η συρρικνωμένη ελληνική Κοινότητα της Βενετίας του προικοδότησε.

Βιβλιοθήκη Ινστιτούτου Βυζαντινών Ερευνών και Ινστιτούτου Νεοελληνικών Ερευνών

Η βιβλιοθήκη του Ινστιτούτου Βυζαντινών Ερευνών (ΙΒΕ)  και του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Ερευνών (ΙΝΕ) είναι μια ειδική βιβλιοθήκη με θεματολογία σύμφωνη με τις ερευνητικές κατευθύνσεις των Ινστιτούτων και με κύρια αποστολή την εξυπηρέτηση των ερευνητών, επίσης εξυπηρετεί το ευρύτερο κοινό σε ειδικές περιπτώσεις. Περιλαμβάνει βιβλία, φυλλάδια, περιοδικά, χάρτες και οπτικοακουστικό υλικό. Σημαντική είναι η συλλογή των ελληνικών εντύπων, βιβλίων και φυλλαδίων καθώς και η φιλμοθήκη σπανίων και δυσεύρετων εκδόσεων που καλύπτουν ένα ευρύτατο φάσμα της ελληνικής βιβλιογραφίας από τον 16° ως τον 19° αιώνα.
Το ΙΒΕ καλύπτει θέματα για την ιστορία και τον πολιτισμό του Βυζαντίου καθώς και τις σχέσεις και επιδράσεις με τη Λατινική Δύση και τους Σερβικούς λαούς. Το ΙΝΕ μελετά θέματα του Νέου Ελληνισμού, σε σχέση με την Ευρωπαϊκή, Βαλκανική και Οθωμανική ιστορία από τον 15ο ως τον 20ό αιώνα. Επίσης πραγματεύονται θέματα σχετικά με παλαιογραφία, διπλωματική, αρχειονομία, χρονογραφία, ιστορική γεωγραφία, ιστορία των ιδεών και των θεσμών, οικονομική, κοινωνική, πολιτική και διπλωματική ιστορία, συγκριτική φιλολογία, γραμματολογία και ιστορία τέχνης, θεάτρου και μουσικής.


Βιβλιοθήκη Ολλανδικού Επιστημονικού Ινστιτούτου Αθηνών

Το Ολλανδικό Ινστιτούτο Αθηνών (O.Ι.Α) είναι ένα από τα δεκαπέντε ξένα ακαδημαϊκά Ινστιτούτα που
βρίσκονται στην Ελλάδα. Το O.Ι.Α λειτουργεί ως ακαδημαϊκό και πολιτιστικό κέντρο, συντονίζοντας και προωθώντας τις επαφές μεταξύ των επιστημονικών και πολιτισμικών ιδρυμάτων της Ολλανδίας και της Ελλάδας.
Η βιβλιοθήκη του Ο.Ι.Α διαθέτει βιβλία, δημοσιεύματα, μονογραφίες και περιοδικά προσφέροντας μια συλλογή έργων που καλύπτει διάφορους τομείς των Ελληνιστικών σπουδών και της Ολλανδικής ιστορίας. Ιδιαίτερα θα βρείτε βιβλία και περιοδικά που σχετίζονται με την ελληνική Αρχαιολογία, τα Αρχαία Ελληνικά, την Αρχαία Ιστορία, τη Βυζαντινή και Νεοελληνική Ιστορία, τη Νεοελληνική Φιλολογία, την Ολλανδική Ιστορία και την Ιστορία Τέχνης.
Η βιβλιοθήκη είναι μέλος του Δικτύου Βιβλιοθηκών Ανθρωπιστικών Επιστημών και έχει ανοιχτή πρόσβαση μέσω του περιβάλλοντος "Η Αργώ", του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ).

Βιβλιοθήκη Κέντρου Μικρασιατικών Μελετών

Στην ιστοσελίδα του Κέντρου Μικρασιατικών Μελετών θα βρείτε βιβλιοθήκη και επίσης το Αρχείο Προφορικής Παράδοσης  και το Μουσικό Λαογραφικό Αρχείο.
Στο υλικό της βιβλιοθήκης του Κέντρου  περιλαμβάνονται παλαιά και σπάνια βιβλία, πολλές ιδιωτικές δυσεύρετες εκδόσεις, σειρές μικρασιολογικών περιοδικών και 346 κανονισμοί μικρασιατικών ιδρυμάτων. Επίσης περιλαμβάνονται 380 τίτλοι σμυρναϊκών εκδόσεων, παλαιά έντυπα που αναφέρονται, κυρίως, στην οθωμανική ιστορία, συλλογή τουρκικών βιβλίων και περιοδικών, 12 οθωμανικά χειρόγραφα. Το τμήμα καραμανλίδικων εκδόσεων αποτελεί μια από τις σημαντικότερες διεθνώς συναγωγές της ειδικής αυτής γραμματείας.

Βιβλιοθήκη των Βορείων Χωρών στην Αθήνα

Η σκανδιναβική βιβλιοθήκη είναι μια κοινοπραξία από τα τέσσερα αρχαιολογικά ιδρύματα Σουηδίας, Φινλανδίας, Νορβηγίας  και Δανίας. Εξυπηρετεί ερευνητές των Βορείων Χωρών, αλλά και ερευνητές από την Ελλάδα και άλλες χώρες, που ασχολούνται με την Ελληνική αρχαιότητα. Η συλλογή που διαθέτει η βιβλιοθήκη καλύπτει κυρίως τον τομέα της ελληνικής αρχαιολογίας, της αρχαίας ελληνικής ιστορίας και θρησκείας καθώς και τη μυθολογία, την τέχνη και τη φιλοσοφία της αρχαίας Ελλάδας.

Βιβλιοθήκη Ιταλικής Αρχαιολογικής Σχολής Αθηνών

Η βιβλιοθήκη κατέχει κυρίως συλλογές περιοδικών, μονογραφιών και εργασιών με θέματα αρχαιολογίας και ιστορίας της ελληνικής και ρωμαϊκής τέχνης, προϊστορία της Μεσογείου, βυζαντινή τέχνη και πολιτισμός, αρχαία ιστορία, ιστορία των θρησκειών κ.ά.

Βιβλιοθήκη του Ελληνικού Κέντρου στο Λονδίνο

Η βιβλιοθήκη του Ελληνικού Κέντρου στο Λονδίνο περιέχει βιβλία για την ελληνική και κυπριακή ιστορία και λογοτεχνία. Επίσης στις συλλογές της θα βρείτε εγκυκλοπαίδειες, λεξικά, αναθεωρήσεις και περιοδικά καθώς και ένα αρχείο με περισσότερα από 300 βιβλία για τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο.  

Κέντρο Μελέτης και Έρευνας του Ελληνικού Θεάτρου - Θεατρικό Μουσείο

Το ΚΜΕΕΘ-ΘΜ αποτελεί μοναδική και ανεξάντλητη πηγή πληροφόρησης για όλους όσους ασχολούνται με το Θέατρο.
Η βιβλιοθήκη του ΚΜΕΕΘ-ΘΜ διαθέτει σημαντικό αριθμό βιβλίων και περιοδικών (κατάλογος βιβλιοθήκης) που καλύπτουν το ελληνικό και ξένο δραματολόγιο καθώς και τη θεατρολογική μελέτη και έρευνα.
Επίσης θα βρείτε ιδιαίτερα πολύτιμες συλλογές χειρογράφων θεατρικών έργων, παλιών θεατρικών εκδόσεων και σπανίων θεατρικών μεταφράσεων.
Αρχεία του Κέντρου περιέχεται υλικό από τα μέσα του 19ου αι. έως σήμερα που αποτελείται από θεατρικά προγράμματα, φωτογραφίες, δημοσιεύματα, μαγνητοσκοπημένες ή ηχογραφημένες παραστάσεις και εκπομπές κ.ά.


Βιβλιοθήκη του Εθνικού Θεάτρου


Η Η βιβλιοθήκη του Εθνικού Θεάτρου περιλαμβάνει: βιβλία για το θέατρο, εγκυκλοπαίδειες γενικού  
περιεχομένου, λογοτεχνικά και θεατρικά περιοδικά, παλιά βιβλία και σπάνιες εκδόσεις, προγράμματα από όλες τις παραστάσεις του Εθνικού Θεάτρου από το 1932 ως σήμερα, ανέκδοτα ελληνικά θεατρικά έργα και ανέκδοτες μεταφράσεις θεατρικών έργων κ.ά. Επίσης θα βρείτε αρχεία παλιών ηχογραφήσεων, μουσικής, σκηνογραφικών σχεδίων, μακετών, κοστουμιών καθώς και ένα εξαιρετικά πλούσιο φωτογραφικό αρχείο.


Μουσική Βιβλιοθήκη Ελλάδας

Η Μεγάλη Μουσική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας «Λίλιαν Βουδούρη» δημιουργήθηκε από το σύλλογο οι Φίλοι της   
Μουσικής. Σκοπός της είναι να προσφέρει επιστημονική πληροφόρηση στο χώρο της μουσικής, στους επισκέπτες αλλά και στους χρήστες από απόσταση.
Το υλικό της βιβλιοθήκης καλύπτει την αρχαία, βυζαντινή, δημοτική, ρεμπέτικη και τη λόγια Ελληνική μουσική, τη δυτική μουσική, τις μουσικές παραδοσιακών πολιτισμών ανά τον κόσμο και τέλος τη μουσική τζαζ.
Μπορείτε να αναζητήσετε βιβλία, παρτιτούρες, ηχογραφήσεις κλπ. μέσω του καταλόγου της βιβλιοθήκης και της ηλεκτρονικής βάσης προσκτήσεις. Ακόμη παρέχονται: αλφαβητικός κατάλογος με τα περιοδικά της βιβλιοθήκης, τα πολυμέσα (cd-roms), καθώς και πληροφορίες για της συλλογή των Μικροφίλμ-Μικροφίς.


Βιβλιοθήκη Ινστιτούτου Έρευνας Μουσικής Ακουστικής

Το Ινστιτούτο Έρευνας Μουσικής και Ακουστικής (ΙΕΜΑ) - Κέντρο Μουσικής Τεκμηρίωσης και
Πληροφόρησης είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός με κοινωφελή χαρακτήρα και συγκαταλέγεται στους αναγνωρισμένους εθνικούς φορείς που προάγουν τον πολιτισμό.
Ασχολείται με τη μουσική έρευνα, την πρωτότυπη μουσική δημιουργία, τη μουσική τεκμηρίωση και πληροφόρηση, τη μουσική καλλιέργεια και ανάπτυξη, χρησιμοποιώντας νέες μεθόδους έρευνας και εφαρμόζοντας τις νέες τεχνολογίες ως εργαλείο για την πρακτικότερη και αποδοτικότερη επίτευξη των στόχων του.
Στη βιβλιοθήκη του μπορείτε να κάνετε αναζήτηση στοιχείων μέσω ηλεκτρονικού καταλόγου, βάσης δεδομένων και το θησαυρό της ελληνικής μουσικής. Επίσης μπορείτε να βρείτε αλφαβητικά τις υπάρχουσες μουσικές βιβλιοθήκες.


Κέντρο σύγχρονης τέχνης του Ιδρύματος ΔΕΣΤΕ

Το Ίδρυμα ΔΕΣΤΕ είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που διοργανώνει εκθέσεις και επιμελείται εκδόσεις
οι οποίες διερευνούν τη σχέση μεταξύ τέχνης και πολιτισμού στη σύγχρονη εποχή.
Η βιβλιοθήκη του είναι εξειδικευμένη στις εικαστικές τέχνες, με προσανατολισμό στη διεθνή και στην ελληνική σύγχρονη τέχνη. Διαθέτει το αρχείο νέων ελλήνων καλλιτεχνών και βιβλία, καταλόγους εκθέσεων, περιοδικά, ειδικές εκδόσεις, artists books, λευκώματα, αρχείο καταλόγων δημοπρασιών, οπτικοακουστικό υλικό και βίντεο καλλιτεχνών, εκδόσεις αρχιτεκτονικής, βιομηχανικού σχεδίου (design) και γενικότερα υλικό για τη σύγχρονη κουλτούρα, συνεισφέροντας στην καλύτερη ενημέρωση και πληροφόρηση γύρω από ζητήματα σύγχρονης τέχνης.

Βιβλιοθήκη Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης

Η Βιβλιοθήκη του ΕΜΣΤ διαθέτει εξειδικευμένες εκδόσεις και περιοδικά για τους κλάδους Ιστορίας και Θεωρίας της Τέχνης, Μουσειολογίας και Συντήρησης έργων τέχνης, Φιλοσοφίας, Ανθρωπολογίας ακόμη και Νέων Τεχνολογιών και Πολυμέσων. Είναι μια βιβλιοθήκη που εμπλουτίζεται συνεχώς ώστε να εξυπηρετεί προσωπικό, επισκέπτες, ερευνητές και καλλιτέχνες. Επίσης στη φωτοθήκη του Μουσείου θα βρείτε φωτογραφίες, διαφάνειες και ηλεκτρονικά αρχεία με υλικό από τις συλλογές του μουσείου.

Βιβλιοθήκη του Μουσείου Μπενάκη

Η βιβλιοθήκη του Μουσείου Μπενάκη  έχει τη μεγαλύτερη συλλογή βιβλίων που υπάρχει μέσα σε Μουσείο στον ελλαδικό χώρο. Οι πολύτιμες συλλογές της βιβλιοθήκης, σε βιβλία και περιοδικά καλύπτουν τα ακόλουθα θέματα: ελληνική ιστορία και τέχνη από την αρχαιότητα έως τον 20ο αιώνα, λαογραφία, πνευματική ζωή, οικονομία και θρησκεία ιδιαίτερα της περιόδου της τουρκοκρατίας και των νεότερων χρόνων. Σ’ αυτές συγκαταλέγονται επίσης χειρόγραφα βυζαντινής και μεταβυζαντινής εποχής που χρονολογούνται από το 10ο έως και το 19ο αιώνα, εκδόσεις περιηγητικών κειμένων, αρχέτυπα, μνημειακές, παλαιές και σπάνιες εκδόσεις, πολύτιμα λευκώματα, δυσεύρετα, αλλά και μοναδικά αντίτυπα βιβλίων από το 15ο μέχρι και το 19ο αιώνα και συλλογές βιβλίων γύρω από την ισλαμική τέχνη και την τέχνη της Άπω Ανατολής.
Η Βιβλιοθήκη διαθέτει μηχανογραφημένο Οnline κατάλογο, δεν είναι δανειστική, αλλά παραμένει ανοικτή στο κοινό για επιτόπια μελέτη, με δυνατότητα παροχής φωτοτυπιών, μικροφίλμ, φωτογραφιών και ψηφιακών εκτυπώσεων.

Βιβλιοθήκη Μουσείου Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης

To Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης συγκροτεί τη βιβλιοθήκη του με σκοπό να την καταστήσει μια από τις πλέον ενημερωμένες φωτογραφικές βιβλιοθήκες της χώρας. Αυτή τη στιγμή η βιβλιοθήκη περιλαμβάνει 1700 περίπου τίτλους βιβλίων και περιοδικών, ο πλήρης κατάλογος των οποίων σύντομα θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Μουσείου.

Πληροφορίες για εθνικές, δημόσιες, πανεπιστημιακές βιβλιοθήκες και βιβλιοθήκες φορέων καθώς και μηχανές αναζήτησης για ανεύρεση βιβλιοθηκών, οnline βιβλία και ηλεκτρονικά περιοδικά από Ευρωπαϊκές χώρες, με πολιτιστικό, εκπαιδευτικό και επιστημονικό ενδιαφέρον

Ευρωπαϊκή Βιβλιοθήκη

Διαδικτυακή πύλη που παρέχει ενιαία πρόσβαση στους καταλόγους και τις διαθέσιμες ψηφιακές συλλογές των εθνικών βιβλιοθηκών των χωρών της Ευρώπης. Ο χρήστης μπορεί να αναζητήσει εύκολα και απλά, βιβλία, μουσική, περιοδικά, χάρτες, κ.ά, τα περισσότερα από τα οποία είναι ελεύθερα προσβάσιμα.

Η Ευρωπαϊκή Βιβλιοθήκη απευθύνεται ιδιαιτέρως στο ερευνητικό και ακαδημαϊκό κοινό. Καθιστά εφικτή την αναζήτηση σε μία εκτεταμένη συλλογή από υψηλού επιπέδου βιβλιογραφικές αναφορές σε ποικίλους θεματικούς τομείς ενδιαφέροντος, που δεν είναι προσβάσιμες από τις κοινές μηχανές αναζήτησης. Παρέχεται κατάλογος Εθνικών Βιβλιοθηκών όλων των Ευρωπαϊκών χωρών.

Ο ιστότοπος υποστηρίζεται από το ίδρυμα C.E.N.L (Conference of European National Librarians). Το ίδρυμα αυτό διασφαλίζει τη σωστή λειτουργία του θεσμού των εθνικών βιβλιοθηκών στην Ευρώπη, που αποσκοπεί στη συντήρηση και προώθηση της εθνικής πολιτιστικής κληρονομιάς, διευκολύνοντας την πρόσβαση στη γνώση σε όλους τους τομείς.

European Public Law Library (Ευρωπαϊκή Βιβλιοθήκη Δημοσίου Δικαίου)

Η Ευρωπαϊκή, Δημοσίου Δικαίου Βιβλιοθήκη EPLC ειδικεύεται στον τομέα του δημοσίου δικαίου, το διεθνές δίκαιο, τους νόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα ανθρώπινα δικαιώματα κ.ά. Στοχεύει στην προώθηση του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας στα κράτη μέλη της Ε.Ε και τις Τρίτες χώρες, και ενθαρρύνει τη μελέτη και την εφαρμογή του νόμου, των δημοκρατικών θεσμών, της εκπαίδευσης και της κατάρτισης.

European Commission: Education and Culture (Εκπαίδευση και Πολιτισμός από την Ευρωπαϊκή Ένωση)

Μια από τις βασικότερες αποστολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η ενίσχυση και προώθηση της δια βίου μάθησης, πάντα με βάση τη γλωσσική και πολιτιστική ποικιλομορφία της κάθε χώρας. Με πολιτικές και προγράμματα εκπαίδευσης, κατάρτισης, πολιτισμού και αθλητισμού στοχεύει στην υποστήριξη όλων των ηλικιακών ομάδων των πολιτών.
Η Κεντρική Βιβλιοθήκη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθιερώθηκε το 1958 όταν ιδρύθηκαν τα όργανα της Ε.Ε. Οι συλλογές της βιβλιοθήκης παρέχουν το ιστορικό και σύγχρονο όραμα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και στοχεύουν στην παροχή ποικίλων πληροφοριών. Περιλαμβάνεται κατάλογος βιβλιοθηκών (ECLAS), ο οποίος βελτιώνεται συνεχώς.

CORDIS Library  (Βιβλιοθήκη Υπηρεσίας Πληροφοριών Κοινοτικής Έρευνας και Ανάπτυξης)

Η Υπηρεσία Πληροφοριών Κοινοτικής Έρευνας και Ανάπτυξης (CORDIS) της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαθέτει βιβλιοθήκη η οποία αποτελεί το κεντρικό σημείο εισόδου για όλα τα επίσημα έγγραφα και εκδόσεις σχετικά με τις δραστηριότητες της ευρωπαϊκής έρευνας και καινοτομίας.

Aυστρία: Eθνική Bιβλιοθήκη

Η αυστριακή Εθνική Βιβλιοθήκη είναι όχι μόνο η μεγαλύτερη και πιο σύγχρονη βιβλιοθήκη της χώρας αλλά και ένας δημοφιλής χώρος μελέτης, έρευνας και ψυχαγωγίας. Χρησιμοποιεί ψηφιακούς καταλόγους και βάσεις δεδομένων. Στις συλλογές της περιλαμβάνονται πολύτιμα βιβλία και αντικείμενα από δέκα ειδικές συλλογές, συλλογές χειρογράφων και παλαιοτύπων, φωτογραφιών, χαρτών, ξένη βιβλιογραφία κ.ά.

Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου της Βιέννης

Το πανεπιστήμιο της Βιέννης είναι το παλαιότερο πανεπιστήμιο στο γερμανόφωνο κόσμο και ένα από τα μεγαλύτερα στην κεντρική Ευρώπη. Η βιβλιοθήκη του είναι πλούσια σε περιεχόμενο και παρέχει πρόσβαση σε καταλόγους και βάσεις δεδομένων με ψηφιακές βιβλιοθήκες, βιβλία, εφημερίδες, περιοδικά, διατριβές κ.ά. με πολύ χρήσιμο υλικό στην ακαδημαϊκή έρευνα.

Βέλγιο: Βασιλική Βιβλιοθήκη

Η Βασιλική Βιβλιοθήκη του Βελγίου ιδρύθηκε σε 1837 με την απόκτηση μιας συλλογής 900 χειρογράφων του 15ου αιώνα. Είναι το επιστημονικό και πολιτιστικό κέντρο πληροφόρησης της χώρας. Έχει χρεωθεί με τη συλλογή και καταχώριση κάθε βελγικής δημοσίευσης. Διατηρεί την εθνική κληρονομιά όχι μόνο στον τομέα των βιβλίων και των περιοδικών, αλλά και στον τομέα των χαρτών, σχεδίων, χαράξεων, νομισμάτων, μεταλλίων και μουσικής.

Βουλγαρία: Πανεπιστήμιο της Σόφιας "Άγιος Κλήμης Αχρίδος"

Η πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη στη Σόφια, που ιδρύθηκε το 1888, είναι πληροφοριακό, πολιτιστικό, εκπαιδευτικό και επιστημονικό κέντρο εθνικής σπουδαιότητας. Εχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της επιστήμης και της εκπαίδευσης στη χώρα για περισσότερο από 115 έτη, υποστηρίζοντας την έρευνα και την εκπαιδευτική διαδικασία. Ο λογοτεχνικός πλούτος της βιβλιοθήκης είναι τεράστιος (περισσότερα από 2.000.000 αντίτυπα) σε επιστημονική και εκπαιδευτική λογοτεχνία με παλαιά βιβλία, σπάνιες εκδόσεις, σειρές κ.ά.

South Slavic Area National and University Libraries  (Εθνικές και πανεπιστημιακές βιβλιοθήκες)

Εθνικές και Πανεπιστημιακές Βιβλιοθήκες νοτίων σλαβικών χωρών: Σλοβενίας, Κροατίας, Βοσνίας και Ερζεγοβίνης, Γιουγκοσλαβίας και Fyrom.  

South Slavic Literature Library  (Βιβλιοθήκη Νότιας Σλαβικής Λογοτεχνίας)

Εικονική βιβλιοθήκη για τους μελετητές της νότιας σλαβικής λογοτεχνίας. Καλύπτει τα της Σλοβενίας, Κροατίας, Βοσνίας και Ερζεγοβίνης, Γιουγκοσλαβία και Fyrom, με σκοπό την γλωσσική παρομοίωση τονίζοντας με αυτό τον τρόπο την πολυπολιτισμική διάσταση της περιοχής.

Γαλλία: Εθνική Βιβλιοθήκη

Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας (BnF), από τις αρχαιότερες και σημαντικότερες του Δυτικού κόσμου, με πλούσιες συλλογές από χειρόγραφα και έντυπα, χάρτες, αφίσες, ζωγραφικούς πίνακες, νομίσματα κ.ά . Σημαντικότερα απoκτήματά της: το αρχαιότερο σωζόμενο Αιγυπτιακό χειρόγραφο- ο πάπυρος Prisse (1900 π.Χ.), ενεπίγραφη Ακκαδική στήλη από οφίτη, ο Καταλανικός παγκόσμιος άτλας (14ος αι.) κ.ά.

Gallica: la bibliothèque numérique de la BnF

Μια συλλογή ψηφιοποιημένων έργων, εικόνων και ηχητικών ντοκουμέντων, από κλασικούς συγγραφείς καθώς και εκδόσεις, λεξικά και περιοδικά με υλικό για ιστορία, λογοτεχνία, φιλοσοφία και επιστήμες.

Γερμανία: Γερμανική Βιβλιοθήκη  (Die Deutsche Bibliothek, Frankfurt am Main)

Η γερμανική Εθνική Βιβλιοθήκη (Φρανκφούρτη) είναι η κεντρική αρχειακή βιβλιοθήκη και το εθνικό βιβλιογραφικό κέντρο για την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας. Ο στόχος της είναι η μόνιμη συλλογή και αρχειοθέτηση όλων των γερμανικών και γερμανόφωνων δημοσιεύσεων από το 1913, για να τις καταστήσουν διαθέσιμες στο κοινό. Η γερμανική Εθνική Βιβλιοθήκη φιλοξενεί αυτήν την περίοδο περίπου 23,5 εκατομμύρια βιβλία και περιλαμβάνει online υπηρεσίες.

Ελβετία: Εθνική Βιβλιοθήκη

Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελβετίας αντικατοπτρίζει την πολλαπλότητα και την ποικιλομορφία της ελβετικής πολιτιστικής κληρονομιάς. Συλλέγει, καταχωρεί και συντηρεί πληροφορίες σε όλους τους τομείς των επιστημών, των γραμμάτων και των τεχνών. Έχει καταστήσει διαθέσιμη στο κοινό ολόκληρη την ελβετική λογοτεχνική παραγωγή που δημοσιεύεται στην Ελβετία, αλλά και οποιαδήποτε εργασία, παλαιά ή σύγχρονη, που δημοσιεύεται στο εξωτερικό σχετικά με την Ελβετία και τους ανθρώπους της. Επίσης περιλαμβάνει και ειδικές συλλογές με αφίσες, φωτογραφίες κ.ά.

Network of Libraries and Information Centers in Switzerland

Το Δίκτυο Βιβλιοθηκών και Κέντρο Πληροφόρησης στην Ελβετία περιλαμβάνει καταλόγους βιβλιοθηκών σε αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά. Ο κατάλογος NEBIS περιέχει περίπου 3 εκατομμύρια τίτλους βιβλίων, περιοδικών και παρουσιάσεων.

Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου της Bέρνης

Στη βιβλιοθήκη του πανεπιστημίου της Βέρνης θα βρείτε οnline καταλόγους των βιβλιοθηκών της Βέρνης, πανεπιστημιακών και μη, καταλόγους ηλεκτρονικών περιοδικών για τις επιστήμες και την εκπαίδευση, πανεπιστημιακά αρχεία με συλλογές εγγράφων για το πανεπιστήμιο και συμβουλές για τους ερευνητές.

Ηνωμένο Βασίλειο: Εθνική Βιβλιοθήκη του Ενωμένου Βασιλείου  

Η Εθνική Βιβλιοθήκη του Ενωμένου Βασιλείου (British Library) είναι μια από τις μεγαλύτερες του κόσμου, με μεγάλες συλλογές από βιβλία, χειρόγραφα, χάρτες, εφημερίδες, περιοδικά, σχέδια κ.ά. Ανάμεσα στους θησαυρούς της συγκαταλέγονται: το μοναδικό χειρόγραφο του 11ου αι. με το έπος του Beowulf, το χειρόγραφο της Magna Carta, εκδόσεις του 15ου αι. των θρύλων του Canterbury του Chaucer, αντίγραφα θεατρικών έργων του W. Shakespeare προ του 1642 κ.ά.

Intute: a free online service database  (Πρόσβαση σε πόρους του διαδικτύου για την εκπαίδευση)

Μια υπηρεσία που δημιουργήθηκε και υποστηρίζεται από αγγλικά πανεπιστήμια και παρέχει πρόσβαση στους καλύτερους πόρους του διαδικτύου για την εκπαίδευση και την έρευνα και θέματα σχετικά με τις τέχνες καθώς και τις φυσικές, θετικές και κοινωνικές επιστήμες.

Βιβλιοθήκες Αγγλικών Πανεπιστημίων (Copac Academic & National Library Catalogue)

Πρόσβαση στους καταλόγους Βρετανικών και Ιρλανδικών ακαδημαϊκών και εθνικών βιβλιοθηκών, με δυνατότητα αναζήτησης περιοδικών και βιβλίων. Το πληρέστερο, ευκολότερο και ελεύθερα διαθέσιμο σύστημα αναζήτησης βιβλιοθηκών στη Βρετανία.

Oxford University Library

Παρέχεται πρόσβαση σε ψηφιακές συλλογές βιβλίων, κειμένων, περιοδικών, εικόνων και τεκμηρίων όλων των τμημάτων και βιβλιοθηκών του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης. Περιλαμβάνεται υλικό για μελέτη στους τομείς της αρχαιολογίας, ιστορίας, φιλοσοφίας, τέχνης, ευρωπαϊκών γλωσσών, κοινωνικών, οικονομικών, ιατρικών επιστημών κ.ά. ικανοποιώντας τις ανάγκες σπουδαστών, ακαδημαϊκών και της διεθνούς ερευνητικής κοινότητας.
 

Bodleian Library

Η περίφημη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης με ψηφιοποιημένες συλλογές χειρογράφων, αρχείων και κειμένων που αφορούν τις ανθρωπιστικές επιστήμες. Παρέχεται πρόσβαση και στις εν εξελίξει ψηφιακές συλλογές κειμένων, περιοδικών, εικόνων και τεκμηρίων όλων των τμημάτων και βιβλιοθηκών του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης.

Library of London School of Economics and Political Science

Μια από τις μεγαλύτερες βιβλιοθήκες στον κόσμο για τις οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές επιστήμες. Είναι ένας μοναδικός πόρος για ιστορική έρευνα μιας και κρατά χιλιάδες παλαιά τεύχη, πολιτικών κυρίως, δημοσιεύσεων του 19ου και 20ου αιώνα.

Cambridge University Library

Η πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη περιέχει μια από τις μεγαλύτερες συλλογές βιβλίων και χειρογράφων στον κόσμο. Παρέχει διάφορες υπηρεσίες, μερικές από τις οποίες είναι διαθέσιμες μόνο στα μέλη του πανεπιστημίου.

UCL Library (University College London)

Ο κατάλογος της βιβλιοθήκης UCL περιλαμβάνει τον κατάλογο της Σλαβικής και Ανατολικο-ευρωπαϊκής βιβλιοθήκης μελετών: The School of Slavonic and Eastern European Studies Library (SSEES) καθώς και τους καταλόγους μιας σειράς ειδικών ιδρυμάτων, όπως τη βιβλιοθήκη για άτομα με προβλήματα ακοής: Royal National Institute for Deaf People Library

Imperial College London Library

Παρέχεται πρόσβαση σε βιβλιογραφικό υλικό εφαρμοσμένης μηχανικής, ιατρικής, φυσικών επιστημών και οικονομικών επιστημών. Επίσης θα βρείτε και τον κατάλογο της βιβλιοθήκης του Μουσείου Φυσικών Επιστημών (Science Museum Library). 

Ισπανία: Εθνική Βιβλιοθήκη

Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ισπανίας είναι αρμόδια για τη συντήρηση και διάδοση των πληροφοριών σε σχέση με τον ισπανικό πολιτισμό. Περιλαμβάνει μία από τις πλουσιότερες συλλογές ψηφιοποιημένου υλικού με κλασικά και μοντέρνα ισπανόφωνα λογοτεχνικά κείμενα, αρχειακό υλικό που χρονολογείται και πριν από το 1831, ψηφιακά κείμενα για την Καραϊβική και τη Λατινική Αμερική και ένα μεγάλο αριθμό από γκραβούρες του Γκόγια. Επίσης στη συλλογή της περιέχονται μονογραφίες, περιοδικά, εφημερίδες, σχέδια, αφίσες, φωτογραφίες, πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό και μια σημαντική συλλογή παλαιών και σύγχρονων χαρτογραφικών αρχείων από όλη την υδρόγειο.

Ιταλία: Εθνική Κεντρική Βιβλιοθήκη της Ρώμης

Η Εθνική Κεντρική Βιβλιοθήκη της Ιταλίας στη Ρώμη (BNCR) έχει ως κύρια αποστολή τη συντήρηση της εθνικής πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας. Διατηρεί τις σημαντικότερες μελέτες και συλλογές ξένων βιβλίων για την Ιταλία ανά τον κόσμο. Είναι εθνικό κέντρο μελέτης και ασφάλειας χειρογράφων και διαθέτει μερικές από τις σημαντικότερες αρχαίες συλλογές βιβλίων. Οι ασιατικές συλλογές της βιβλιοθήκης και τα αραβικά, περσικά, ιαπωνικά και κινεζικά χειρόγραφα, χάρτες και βιβλία τεκμηριώνουν μια ιστορική και σταθερή σχέση μεταξύ ιταλικού και ανατολικού πολιτισμού από το 16ο έως το 19ο αιώνα. Το σύγχρονο ιταλικό τμήμα λογοτεχνίας (19ος-20ος αιώνας) έχει ίσως την πλουσιότερη συλλογή στη χώρα, από χειρόγραφα και τυπωμένα βιβλία των σημαντικότερων Ιταλών συγγραφέων καθώς επίσης και από πολύτιμες, σπάνιες εκδόσεις.

Aμβροσιανή Bιβλιοθήκη

H βιβλιοθήκη του Μιλάνου περιλαμβάνει ψηφιοποιημένα ιστορικά ντοκουμέντα, περγαμηνές, χειρόγραφα, διατριβές, άρθρα εγκυκλοπαίδειες, πινακοθήκη με καλλιτεχνικά έργα κ.ά. Εδώ, επίσης, θα βρείτε μια πλούσια συλλογή ελληνικών χειρογράφων και παλαιοτύπων.

Εθνική Μαρκιανή Βιβλιοθήκη της Βενετίας

Η Μαρκιανή Βιβλιοθήκη οφείλει τη γέννησή της σ’ έναν Έλληνα, τον καρδινάλιο Βησσαρίωνα, ο οποίος δώρισε το 1468 στη Βενετική Δημοκρατία θησαυρό από 800 ελληνικούς και λατινικούς κώδικες.

Bibliotheca Augustana

Βιβλιοθήκη στην οποία θα βρείτε επιλογές τέχνης, μουσικής και κειμένων από διάφορες χώρες.
Στη Bibliotheca Graeca παρουσιάζεται μια επιλογή ελληνικών κειμένων από τον 8ο π.Χ. έως το 15ο αιώνα (Αρχιμήδης, Αριστοφάνης, Ηρόδοτος, Αίσωπος κ.ά.)

Βιβλιοθήκη Βατικανού

Είναι μια βιβλιοθήκη εξειδικευμένη στις φιλολογικές και ιστορικές επιστήμες, με πλούσια συλλογή ιστορικού υλικού στους τομείς της θεολογίας, των νόμων και των θετικών επιστημών. Περιλαμβάνει μεγάλες συλλογές βιβλίων, χειρογράφων, νομισμάτων, μεταλλίων, χαρτών, σχεδίων, φωτογραφικού υλικού κ.α., οι οποίες χρησιμοποιούνται και για επιστημονική έρευνα.

Fondazione Giangiacomo Feltrinelli  (Ίδρυμα - Βιβλιοθήκη)

Το Ίδρυμα - Βιβλιοθήκη Giangiacomo Feltrinelli από το 1949 ερευνά, συλλέγει, συντηρεί και κάνει διαθέσιμα στους μελετητές και όλους τους ενδιαφερόμενους υλικό για την κοινωνική, πολιτική, οικονομική σκέψη και την ιστορία των ιδεών από το δέκατο όγδοο αιώνα έως σήμερα και κυρίως τεκμηριώνει εκείνες τις ιδέες που σχετίζονται με την εξέλιξη της εργασίας και των σοσιαλιστικών κινημάτων. Η βιβλιοθήκη και οι αρχειακές συλλογές του ιδρύματος περιλαμβάνουν βιβλία, καταλόγους της βιβλιοθήκης, σπάνιες και σύγχρονες μονογραφίες, εκτενείς συλλογές εφημερίδων και περιοδικών, χειρόγραφα κ.ά. σε διάφορες γλώσσες.

Galileo Galilei's Notes on Motion  (Φλωρεντία. Οnline βιβλία και ηλεκτρονικά περιοδικά)

Ψηφιακή συλλογή που καλύπτει πολλά θέματα και εποχές με Οnline βιβλία και ηλεκτρονικά περιοδικά σε πλήρη κείμενο. Τα θέματα που καλύπτει είναι: γενικά έργα, κλασσικές σπουδές και ιστορία, δίκαιο, οικονομικά, λογοτεχνία, μυθολογία, λαογραφία, φιλοσοφία και θρησκεία.

Διεθνής Συνομοσπονδία Ιδρυμάτων της Εργατικής Ιστορίας

Η Διεθνής Συνομοσπονδία Ιδρυμάτων της Εργατικής Ιστορίας (I.A.L.H.I.) συγκεντρώνει βιβλιοθήκες, ερευνητικά ιδρύματα, αρχεία, βάσεις δεδομένων και μουσεία που ειδικεύονται στην ιστορία και τη θεωρία του εργατικού κινήματος σε όλο τον κόσμο. Η ψηφιακή βιβλιοθήκη του  (Virtual Library Labour History) έχει δημιουργηθεί από το τμήμα ιστορίας της εργασίας της εικονικής βιβλιοθήκης VL σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ίδρυμα (EUI) στην Φλωρεντία και το Δίκτυο Ιστορίας (WWW VL History Network), που διατηρείται από το Διεθνές Ίδρυμα Κοινωνικής Ιστορίας (International Institute of Social History) στο Άμστερνταμ.
 Επίσης το δίκτυο ιστορίας προσφέρει τους εξής καταλόγους με βιβλιογραφικό υλικό για τη σύγχρονη ευρωπαϊκή ιστορία (15ος - 21ος αι.): WWW-VL history central catalogue και CARRIE, a full-text e-library.

Library of European University Institute in Florence  (Βιβλιοθήκη του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ιδρύματος)

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ίδρυμα (EUI) στην Φλωρεντία διεξάγει έρευνα για την ιστορία, το νόμο, τα οικονομικά, τις πολιτικές και τις κοινωνικές επιστήμες. Παρέχει υπηρεσίες βιβλιοθήκης για όλα τα τμήματά του. Το τμήμα ιστορίας και πολιτισμού του πανεπιστημίου προσφέρει ένα από τα παγκόσμια κύρια προγράμματα στην σύγχρονη ευρωπαϊκή ιστορία (15ος-21ος αι.) Η βιβλιοθήκη του παρέχει πολύ υλικό προς έρευνα με τη βοήθεια καταλόγων όπως τον WWW-VL history central catalogue και τον CARRIE, a full-text e-library.

Istituto e Museo di Storia della Scienza (Διεθνές Ίδρυμα για την Ιστορία της Επιστήμης)

Το Istituto e Museo di Storia della Scienza στη Φλωρεντία είναι ένα από τα κύρια διεθνή ιδρύματα στην ιστορία της επιστήμης με βιβλιογραφικές και ηλεκτρονικές πηγές, βιβλιοθήκες, αρχεία, περιοδικά , συλλογές, φωτογραφικό υλικό κ.ά και βρίσκεται πάντα στην υπηρεσία της διάδοσης της επιστημονικής παιδείας.

Κάτω Χώρες: Εθνική Βιβλιοθήκη

Η Koninklijke Bibliotheek ως Εθνική Βιβλιοθήκη των Κάτω Χωρών συλλέγει και συντηρεί την εθνική τυπωμένη και γραπτή κληρονομιά. Εξυπηρετεί τους ακαδημαϊκούς μελετητές και έχει συλλογές από λογοτεχνικά βιβλία, περιοδικά, εφημερίδες, μεσαιωνικά και σύγχρονα χειρόγραφα κ.ά.

Κύπρος: Πανεπιστήμιο Κύπρου

Η βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου της Κύπρου διαθέτει περισσότερα από 220.000 βιβλία και εξυπηρετεί τις ανάγκες μάθησης και πληροφόρησης της Ακαδημαϊκής και της ευρύτερης επιστημονικής κοινότητας της χώρας. Στις συλλογές της περιλαμβάνει έντυπο, ψηφιακό, οπτικοακουστικό υλικό καθώς και δυνατότητες παραγωγής υλικού αφής σε γραφή Braille για τους τυφλούς χρήστες.

Ανώτερο Τεχνολογικό Ινστιτούτο Κύπρου

Η βιβλιοθήκη του Ανώτερου Τεχνολογικού Ινστιτούτου είναι η κύρια τεχνική βιβλιοθήκη της Κύπρου και αποτελεί βασικό σημείο αναφοράς των φοιτητών. Η βιβλιοθήκη στο παρόν στάδιο αναβαθμίζεται και εκσυγχρονίζεται, ώστε να προσφέρει άμεση πρόσβαση στις πηγές πληροφόρησης μέσω του διαδικτύου.

Ουγγαρία: Εθνική Βιβλιοθήκη

Η Εθνική Βιβλιοθήκη Szιchιnyi της Ουγγαρίας ιδρύθηκε το 1802 μετά από αναζήτηση ουγγρικών βιβλίων στη χώρα και το εξωτερικό. Στη βιβλιοθήκη θα βρείτε την πλουσιότερη συλλογή παλαιών ουγγρικών βιβλίων στη χώρα, χειρόγραφα, χάρτες, αφίσες, μικρογραφίες, βιβλία, εφημερίδες, περιοδικά, γραπτά και ακουστικά έγγραφα μουσικής κ.ά. Μεταξύ των θησαυρών της βιβλιοθήκης βρίσκεται το παλαιότερο κείμενο στα ουγγρικά, το πρώτο βιβλίο που τυπώθηκε και δημοσιεύθηκε στην Ουγγαρία, τα χειρόγραφα του εθνικού ύμνου κ.ά.

Ουκρανία: Κεντρική Επιστημονική Βιβλιοθήκη Vernadsky

Η Εθνική Βιβλιοθήκη Vernadsky της Ουκρανίας είναι η μεγαλύτερη βιβλιοθήκη στη χώρα και καθιερώθηκε από το 1918 ως το κύριο επιστημονικό, ερευνητικό και πολιτιστικό κέντρο πληροφόρησης της Ουκρανίας. Η μοναδική συλλογή της (περισσότερα από 15 εκατομμύρια κομμάτια) περιλαμβάνει βιβλία, περιοδικά, παρουσιάσεις, χάρτες, μουσικά αρχεία, έργα τέχνης, σπάνια χειρόγραφα και εφημερίδες. Έχει την πληρέστερη συλλογή σλαβικών γραπτών και συγγραμμάτων, σημαντικά πολιτιστικά και επιστημονικά αρχεία, αντίγραφα των ουκρανικών τυπωμένων εγγράφων από το 1917 και αρχεία της Εθνικής Ακαδημίας των Επιστημών της Ουκρανίας.

Ρουμανία: Εθνική Βιβλιοθήκη

Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ρουμανίας είναι η πρώτη σημαντική Ρουμανική δημόσια βιβλιοθήκη που δημιουργήθηκε το 1836 στο Βουκουρέστι. Παγίωσε τον εγκυκλοπαιδικό χαρακτήρα της με την απόκτηση ενός μεγάλου αριθμού επιστημονικών και τεχνικών εργασιών. Οι συλλογές της είναι μεγάλης αξίας και ποικιλίας. Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται παλαιά ρουμανικά και ξένα σπάνια βιβλία και περιοδικά, έγγραφα σημαντικής αξίας, παλαιά και σύγχρονα χειρόγραφα, χάρτες, σπάνια φωτογραφικά και ιστορικά αρχεία, οπτικοακουστικό υλικό κ.ά.

Ρωσία: Εθνική Βιβλιοθήκη

Πρόκειται για μια από τις δυο Εθνικές Βιβλιοθήκες της Ρωσίας, η οποία είναι αρμόδια για τη συλλογή και συντήρηση όλης της εθνικής τυπωμένης ή γραπτής πολιτιστικής και επιστημονικής κληρονομιάς, προκειμένου να διασφαλιστεί το δικαίωμα των πολιτών να τη χρησιμοποιήσουν και να έχουν ελεύθερη πρόσβαση στις πληροφορίες.

Κρατική Βιβλιοθήκη της Ρωσίας

Η Ρωσική Κρατική Βιβλιοθήκη είναι πράγματι η Μνήμη της Ρωσίας και μια από τις μεγαλύτερες βιβλιοθήκες στον κόσμο (περισσότερα από 42 εκατομμύρια κομμάτια). Οι συλλογές της είναι μοναδικές από άποψη πληρότητας και καθολικότητας και περιλαμβάνουν έγγραφα σε 247 γλώσσες του κόσμου καθώς και ειδικές συλλογές χαρτών, μουσικών αρχείων, σπάνιων βιβλίων, διατριβών, εφημερίδων, κ.λπ. Η βιβλιοθήκη παρέχει πρόσβαση στις πλούσιες συλλογές βιβλίων της για την ανάπτυξη της επιστήμης, του πολιτισμού και της εκπαίδευσης, μέσω ενός συστήματος καταλόγων και με την οργάνωση διαφόρων εκθέσεων.

Σουηδία: Εθνική Βιβλιοθήκη

Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Σουηδίας περιλαμβάνει σημαντικές συλλογές της βασιλικής οικογένειας καθώς και συλλογές από ιδιωτικές δωρεές και διάφορες ανταλλαγές, όπως συλλογές ξένης λογοτεχνίας, παλαιότερες και σύγχρονες σουηδικές δημοσιεύσεις, χειρόγραφα, χάρτες, εφημερίδες, εικόνες, αφίσες, μουσική κ.ά. Είναι μια ερευνητική βιβλιοθήκη με υλικό που συλλέγεται, συντηρείται και τίθεται στην διάθεση του κοινού.    

Κατάλογος LIBRIS

Εθνικός κατάλογος και υπηρεσία αναζήτησης βιβλίων και περιοδικών, με έξι εκατομμύριο τίτλους από σουηδικές βιβλιοθήκες δημόσιες, ερευνητικές και πανεπιστημίων. Ο κατάλογος περιλαμβάνει την πλήρη σουηδική εθνική βιβλιογραφία από το 1976, χάρτες, τυπωμένη μουσική, αφίσες, βάσεις δεδομένων, διατριβές κ.ά. Επίσης μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τις βιβλιοθήκες που χρησιμοποιούνται για την άντληση του υλικού του καθώς και για βιβλιοθήκες Σκανδιναβικών χωρών.

Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου της Ουψάλα

Το πανεπιστήμιο της Ουψάλα είναι το παλαιότερο πανεπιστήμιο στις σκανδιναβικές χώρες. Η βιβλιοθήκη του ιδρυμένη το 1620, βρίσκεται στην πρώτη γραμμή μέχρι και σήμερα, προωθώντας τη γνώση και την έρευνα με ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες, καταλόγους και πλούσιο έντυπο υλικό. Επιπλέον η βιβλιοθήκη έχει μοναδικές συλλογές παλαιοτύπων, χειρογράφων, μουσικής, χαρτών κ.ά.

Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Τεχνικού Πανεπιστημίου της Στοκχόλμης   (KTHB Electronic Library)

Η ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του KTHB προσφέρει στους ερευνητές, σπουδαστές και υπαλλήλους του KTH Royal Institute of Technology καθώς και σε οποιονδήποτε επισκέπτη της, βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων, ηλεκτρονικά περιοδικά, βιβλία και εργασίες για την επιστήμη και την τεχνολογία. Επίσης προσφέρει πρόσβαση σε πολλούς ελεύθερους πόρους του διαδικτύου

Πληροφορίες για εθνικές, δημόσιες, πανεπιστημιακές βιβλιοθήκες και βιβλιοθήκες φορέων καθώς και μηχανές αναζήτησης για ανεύρεση βιβλιοθηκών, οnline βιβλία, χάρτες και ηλεκτρονικά περιοδικά από χώρες εκτός Ευρώπης, με πολιτιστικό, εκπαιδευτικό και επιστημονικό ενδιαφέρον.


Α.   Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής  και  Καναδάς

Celebrating Research - Library Overviews & Collection Profiles 
(Συλλογές από πανεπιστημιακές και ερευνητικές Βιβλιοθήκες ΗΠΑ και Καναδά)

Επιλεγμένες πληροφορίες για τις διαθέσιμες συλλογές των πανεπιστημιακών και ερευνητικών βιβλιοθηκών ΗΠΑ και Καναδά από την Ένωση Ερευνητικών Βιβλιοθηκών (ARL: μη κερδοσκοπική οργάνωση ερευνητικών βιβλιοθηκών στη Βόρεια Αμερική).

Index of American Universities (Διευθύνσεις πανεπιστημίων σε ΗΠΑ, Καναδά και σε άλλες χώρες)

Σελίδα που έχει δημιουργήσει το πανεπιστήμιο της Φλόριδα στην οποία θα βρείτε όλες τις διευθύνσεις πανεπιστημίων στις ΗΠΑ, στον Καναδά  και σε άλλες χώρες,  στις ιστοσελίδες των οποίων μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τις βιβλιοθήκες τους.

USA Universities  (Διευθύνσεις πανεπιστημίων στις ΗΠΑ)

Μια σελίδα που έχει δημιουργήσει το πανεπιστήμιο του Τέξας στην οποία θα βρείτε όλες τις διευθύνσεις των πανεπιστημίων στις ΗΠΑ στις ιστοσελίδες των οποίων μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τις βιβλιοθήκες τους.

Η.Π.Α: Βιβλιοθήκη Αμερικανικού Κογκρέσου

Πρόκειται για τον παλαιότερο πολιτιστικό ομοσπονδιακό θεσμό των Η.Π.Α και, παράλληλα, για τη μεγαλύτερη βιβλιοθήκη στον κόσμο με 29 εκ. βιβλία, 2,7 εκ. ηχογραφήσεις, 12 εκ. φωτογραφίες, 4,8 εκ. χάρτες, 57 εκ. χειρόγραφα. Στις συλλογές της συμπεριλαμβάνονται ο κώδικας Huexotzinco (1531), αντίγραφο της βίβλου των προνομίων του Κολόμβου (1502), αντίγραφο της διακήρυξης των δικαιωμάτων του ανθρώπου του στρατηγού Lafayette (1789) κ.ά.
Η βιβλιοθήκη του Κογκρέσου λειτουργεί ως πρωτοπόρος φορέας στο χώρο της πληροφόρησης, λόγω της συμβολής της σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, καινοτομώντας στη δημιουργία και παροχή προτύπων, εργαλείων και υπηρεσιών για την αποτελεσματική διαχείριση της πληροφορίας.

Στη διαδικτυακή αυτή πύλη θα βρείτε: Κατάλογο βιβλιοθηκών, που περιλαμβάνει εθνικές, ακαδημαϊκές και άλλων φορέων βιβλιοθήκες στις Η.Π.Α και σε όλο τον κόσμο. Κατάλογο εύρεσης βιβλίων, φωτογραφιών, ήχων κ.ά. Συλλογές βιβλίων και περιοδικών σε διάφορες γλώσσες εκτός από τα αγγλικά.

Επίσης από την πύλη Portals to the World παρέχει πρόσβαση σε βιβλιοθήκες εθνικές, εκπαιδευτικές, επιστημονικές, ιστορικές, ιατρικές κ.ά., από διάφορες περιοχές του κόσμου και μέσω της πύλης  Global Gatewayπαρέχεται πρόσβαση σε πολυμεσικές ψηφιακές βιβλιοθήκες και σε προσωπικές ψηφιακές συλλογές με υλικό για την ιστορία, τον πολιτισμό και την κουλτούρα του κόσμου.

Οργανισμοί για το βιβλίο και την ανάγνωση στον κόσμο

Αυτή η σελίδα του Αμερικάνικου Κογκρέσου είναι μια προσπάθεια ευαισθητοποίησης των πολιτών ώστε να ενδιαφερθούν για την εκπαίδευση και τα βιβλία. Δίνονται πληροφορίες για εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς και βιβλιοθήκες.

Εθνική βιβλιοθήκη της Βοστόνης

Η δημόσια βιβλιοθήκη της Βοστόνης (BPL) ιδρυμένη το 1848, είναι η πρώτη μεγάλη ελεύθερη δημοτική βιβλιοθήκη στις ΗΠΑ. Η ερευνητική συλλογή της περιλαμβάνει μια τεράστια συλλογή βιβλίων και πάνω από ένα εκατομμύριο σπάνια βιβλία, χειρόγραφα, χάρτες, τυπωμένα μουσικά κομμάτια κ.ά.. Μεταξύ των μεγάλων συλλογών της είναι οι πρώτες εκδόσεις των έργων του Σαίξπηρ, τα αρχικά μουσικά έργα και η σπάνια συλλογή βιβλίων του Μότσαρτ καθώς και η προσωπική βιβλιοθήκη του John Adams. Διαθέτει πολλούς καταλόγους και βάσεις δεδομένων για ανεύρεση βιβλιογραφικού, τυπωμένου ή όχι, υλικού.

Δημόσια Βιβλιοθήκη της Νέας Υόρκης

Η δημόσια βιβλιοθήκη της Νέας Υόρκης είναι ένα από τα μεγάλα εργαλεία γνώσης του κόσμου και οι συλλογές της είναι πολλές. Σε αυτές περιλαμβάνονται σεβάσμια μνημεία του ανθρώπινου πολιτισμού, όπως η Βίβλος Gutenberg και το αντίγραφο χειρογράφων Jefferson της Διακήρυξης της ανεξαρτησίας. Οι κατάλογοι με τις συλλογές της είναι προσιτές στους χρήστες του διαδικτύου παγκόσμια.

Ψηφιακή Βιβλιοθήκη της Καλιφόρνια  (California Digital Library)

Η ψηφιακή βιβλιοθήκη της Καλιφόρνια ιδρύθηκε ως συνεργασία των Πανεπιστημίων της Καλιφόρνια και η αποστολή της είναι η παροχή πρόσβασης στην παγκόσμια γνώση, κυρίως πολιτιστικών και εκπαιδευτικών πληροφοριών, υποστηρίζοντας άμεσα τη διδασκαλία και την έρευνα.

Ο Συλλογικός κατάλογος (Melvyl Catalog) περιλαμβάνει περισσότερες από 25.000.000 εγγραφές με βιβλία, παρτιτούρες και ηχογραφήσεις, ηλεκτρονικά αρχεία, διατριβές, κυβερνητικά έγγραφα, χάρτες, βίντεο, αρχεία ήχου και εικόνας και άλλο αρχειακό υλικό. Ο κατάλογος παρέχει πρόσβαση σε λίστα υλικού από βιβλιοθήκες εννέα ιδρυμάτων, μεταξύ των οποίων είναι το Πανεπιστήμιο Καλιφόρνια, η Θεολογική Ένωση Αποφοίτων, η Ακαδημία Επιστημών και άλλες δημοτικές βιβλιοθήκες και κρατικές σχολές. Επιπλέον εμφανίζονται περισσότεροι από 814.000 τίτλοι περιοδικών και διατίθεται υπηρεσία άμεσης πρόσβασης σε υλικό είτε σε έντυπη, είτε σε ηλεκτρονική μορφή.

Calisphere: a world of Digital Resources  (Ψηφιακές Πηγές)

Προϊόν της συνεργασίας των 10 πανεπιστημιουπόλεων του παν/μίου της California. Περιέχει αρχείο εικόνων και τεκμηρίων , τις πανεπιστημιακές ψηφιακές συλλογές καθώς και ηλεκτρονική βιβλιοθήκη με πάνω από 1400 τίτλους χωρίς υποχρέωση εγγραφής (θετικές επιστήμες, ιστορία, τέχνη, πολιτική θεωρία, φιλοσοφία, λογοτεχνία, μουσική, θρησκεία κ.α.)                                        

Βιβλιοθήκες των Πανεπιστημίων της Καλιφόρνια (University of California libraries)

Οι βιβλιοθήκες UC αποτελούν τη μεγαλύτερη ερευνητική ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη στον κόσμο, με παγκόσμιας ποιότητας συλλογές και καινοτόμες υπηρεσίες.

UCSB Libraries

Οι βιβλιοθήκες UCSB είναι βιβλιοθήκες επιστημών, εφαρμοσμένης μηχανικής, ανατολικής και ασιατικής βιβλιογραφίας και εθνικών μελετών. Οι σπουδαστές, το προσωπικό και η σχολή, οπουδήποτε στον κόσμο, μπορούν να έχουν πρόσβαση σε καταλόγους και βάσεις δεδομένων άρθρων, βιβλίων, ηλεκτρονικών περιοδικών κ.ά. Στις συλλογές τους περιλαμβάνονται σπάνια βιβλία, χειρόγραφα και διάφορες διακεκριμένες συλλογές όπως η συλλογή τεχνών και τα εθνικά και πολυπολιτισμικά αρχεία Καλιφόρνια.

Thesaurus Linguae Graecae (Ψηφιακή βιβλιοθήκη Ελληνικής λογοτεχνίας)

Προσπάθεια του ερευνητικού κέντρου TLG του παν/μίου της California να δημιουργήσει μια περιεκτική ψηφιακή βιβλιοθήκη της ελληνικής λογοτεχνίας από την αρχαιότητα στην παρούσα εποχή. Έχει ήδη συλλέξει και ψηφιοποιήσει τα περισσότερα λογοτεχνικά κείμενα που γράφονται στα ελληνικά από τον Όμηρο έως την πτώση του Βυζαντίου το 1453.

Electronic text center University of Virginia  (Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη με λογοτεχνία)

Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου της Virginia. Η συλλογή περιέχει 1800 ηλεκτρονικούς τίτλους χωρίς υποχρέωση εγγραφής (Βρετανική και Αμερικανική λογοτεχνία, μεγάλοι συγγραφείς, Σαίξπηρ, Αγία Γραφή, παιδική λογοτεχνία κ.α.)

The Schoenberg Center for Electronic Text & Image (Ηλεκτρονικά αντίγραφα κειμένων)

Ειδική συλλογή της βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου της Πενσυλβάνια (SCETI), που παρέχει στην ακαδημαϊκή κοινότητα ηλεκτρονική πρόσβαση σε αντίγραφα πρωτότυπων κειμένων, έγγραφα και πηγές. Περιλαμβάνει διάφορες συλλογές σπάνιων βιβλίων και παπύρων, χειρόγραφα, φωτογραφίες, χάρτες, και ακουστικό υλικό.

Women's Travel Writing, 1830-1930: A Women's Studies Digitization Project Initiative  (Λογοτεχνικά έργα)

Από το Πανεπιστήμιο της Μινεσότα μια συλλογή λογοτεχνικών έργων γραμμένα από γυναίκες ταξιδιωτικούς συγγραφείς, οι οποίες ταξίδεψαν από και προς τις ΗΠΑ. Επίσης περιλαμβάνει έργα από επιλεγμένες Αμερικάνες και Ευρωπαίες γυναίκες που ταξίδεψαν σε μη δυτικές περιοχές.

Columbia University Libraries  (Ερευνητικές βιβλιοθήκες)

Ερευνητικές βιβλιοθήκες με εκτενείς συλλογές από χειρόγραφα, σπάνια βιβλία και ηλεκτρονικό υλικό σε όλους τους τομείς της επιστήμης. Μια από τις βιβλιοθήκες αυτές αποτελεί το κέντρο για την τεκμηρίωση και την έρευνα των ανθρώπινων δικαιωμάτων.

Digital Scriptorium  (Ψηφιοποιημένες ιστορικές πηγές)  

Βάση δεδομένων που περιέχει Μεσαιωνικά και πρώιμα Αναγεννησιακά χειρόγραφα. Το πρόγραμμα αποτελεί προϊόν συνεργασίας των βιβλιοθηκών των πανεπιστημίων του Berkeley και της Columbia με στόχο την ψηφιοποίηση ιστορικών πηγών και την καταχώρησή τους σε ένα ενιαίο εργαλείο διδασκαλίας και ακαδημαϊκής έρευνας.

Perseus Digital Library  (Ψηφιακές πηγές για τις ανθρωπιστικές επιστήμες)

Διαρκώς ανανεούμενη ψηφιακή βιβλιοθήκη του πανεπιστημίου Tufts που παρέχει πρόσβαση σε μεγάλο εύρος πηγών που αφορούν τις ανθρωπιστικές επιστήμες (Ελληνική και Λατινική αρχαιολογία, ελληνικοί και λατινικοί πάπυροι της Πτολεμαϊκής και Ρωμαϊκής περιόδου, λεξικό ελληνικής και ρωμαϊκής αρχαιολογίας και γεωγραφίας, Πολύβιος, Αππιανός, Πλίνιος ο πρεσβύτερος, Σαίξπηρ, Μάρλοου κ.α.).                                                                                                                                                               

International Children´s Digital Library  (Μια βιβλιοθήκη για παιδιά)

Πρόγραμμα σε εξέλιξη του Πανεπιστημίου του Maryland που στοχεύει στη δημιουργία ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης με τουλάχιστον 10000 τίτλους σε 100 διαφορετικές γλώσσες.
Μια βιβλιοθήκη για παιδιά που περιέχει παραμύθια και παιδικά βιβλία σε διάφορες γλώσσες. Η αποστολή της είναι να εμπνευστούν τα παιδιά του κόσμου και να γίνουν μέλη της παγκόσμιας κοινότητας παιδιών που καταλαβαίνουν την αξία της ανοχής και του σεβασμού των διαφορετικών πολιτισμών, γλωσσών και ιδεών. Η συλλογή είναι ελεύθερα διαθέσιμη στα παιδιά, τους δασκάλους, τους βιβλιοθηκάριους, τους γονείς, και τους μελετητές σε όλο τον κόσμο μέσω του Διαδικτύου χωρίς υποχρέωση εγγραφής.

Yale University Libraries(Βιβλιοθήκες του πανεπιστημίου του Yale)

Οι βιβλιοθήκες του πανεπιστημίου του Yale διαθέτουν ηλεκτρονικούς κατάλόγους βιβλίων, ειδικές ψηφιακές συλλογές για διάφορους τομείς των επιστημών και των τεχνών καθώς και καταλόγους με άρθρα , βάσεις δεδομένων , online εφημερίδες και περιοδικά.

Electronic Text Center

Βιβλιοθήκη του Yale που καλύπτει θέματα ιστορίας, λογοτεχνίας, θρησκείας και πληροφορικής δίνοντας περιορισμένη δυνατότητα πρόσβασης σε πλήρες κείμενο. Είναι ένας χρήσιμος βιβλιογραφικός οδηγός για σπουδαστές και ερευνητές.

Princeton University Library(Βιβλιοθήκες του πανεπιστημίου του Princeton)

H πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη του Princeton είναι από τις πιό διακεκριμένες παγκοσμίως ερευνητικές βιβλιοθήκες, αποτελείται από βιβλιοθήκες που περιλαμβάνουν σπάνια βιβλία και ειδικές συλλογές για διάφορους τομείς όπως τέχνης, κοινωνικών επιστημών, ανθρωπολογίας, γεωφυσικής, εντομολογίας κ.ά. Διαθέτει επίσης ψηφιακές συλλογές και καταλόγους με άρθρα, βάσεις δεδομένων, εφημερίδες και ηλεκτρονικά περιοδικά.  

Harvard University Libraries  (Βιβλιοθήκες του πανεπιστημίου του Harvard)

Μια εξαιρετική σε πόρους βιβλιοθήκη με πολλές ψηφιακές συλλογές και ένα σημαντικό ερευνητικό εργαλείο για τους σπουδαστές, τη σχολή, το προσωπικό και τους ερευνητές του Χάρβαρντ. Αποτελείται από περισσότερες από 80 βιβλιοθήκες και είναι ευρέως αναγνωρισμένη ως η μεγαλύτερη ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη στον κόσμο.

Massachusetts Institute of Technology libraries (Μ.Ι.Τ: Βιβλιοθήκες του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Μασαχουσέτης)

Η αποστολή του M.I.T είναι να προωθηθεί η γνώση ώστε η εκπαίδευση των σπουδαστών στις επιστήμες να εξυπηρετεί καλύτερα τις ανάγκες του 21ου αιώνα. Οι συλλογές των βιβλιοθηκών του, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, καλύπτουν τα εξής επιστημονικά πεδία: Μηχανική, Αρχιτεκτονική, Προγραμματισμό, Κοινωνικές Επιστήμες, Διοίκηση Επιχειρήσεων και Ανθρωπιστικές Σπουδές. Επίσης στους καταλόγους τους περιλαμβάνονται βιογραφίες, περιοδικά, χάρτες, φωτογραφίες, παρτιτούρες, ηχογραφήσεις και μαγνητοσκοπήσεις.

Brown University Library (Βιβλιοθήκη του πανεπιστημίου του Βrown)

Η πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη του Brown University περιλαμβάνει υλικό για πολλούς τομείς των επιστημών και ειδικά για τη διδασκαλίας και έρευνα για τις ανθρωπότητες, τις κοινωνικές επιστήμες και τις καλές τέχνες. Επίσης υπάρχουν ειδικές συλλογές με σπάνια βιβλία και χειρόγραφα καθώς και φωτογραφικές διαφάνειες.

Library systems of National Aeronautics and Space Administration

Oι βιβλιοθήκες της NASA.

Διάφοροι Παγκόσμιοι Χάρτες

Μια προσπάθεια του Πανεπιστημίου της Αϊόβα να συγκεντρώσει χάρτες και βιβλιοθήκες χαρτών που είναι χρήσιμοι και ενδιαφέροντες, διαθέσιμοι μέσω του World Wide Web.

National Academy Press  (Ηλεκτρονική πρόσβαση σε βιβλία)

Δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση σε 3.700 βιβλία τα οποία μπορείτε να αποθηκεύσετε ολόκληρα ή κάποιο τμήμα τους. Το NAP δημοσιεύει περισσότερα από 200 βιβλία ετησίως σε ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών θεμάτων.                                                    

ΕServer.Org   (Ελεύθερη διάθεση, μέσω διαδικτύου, συγγραφικών έργων)

Ο EServer εδρεύει στο κρατικό πανεπιστήμιο της Αϊόβα, όπου συλλέγονται και δημοσιεύονται οι εργασίες συγγραφέων, καλλιτεχνών, συντακτών και μελετητών σαν ελεύθερα αρχεία, διαθέσιμα δωρεάν σε όλους τους αναγνώστες, παρόλο που προορίζεται για φοιτητές και Πανεπιστήμια. Τα θέματα που μπορείτε να βρείτε είναι τέχνης, αρχιτεκτονικής, αισθητικής, λογοτεχνίας, πολιτισμού, εκπαίδευσης, ιστορίας, audio-video, κ.ά..

DLF Digital Collections Registry  (Ψηφιακές Συλλογές)

Δημόσια προσιτές ψηφιακές συλλογές από βιβλιοθήκες, μουσεία κ.ά., για διάφορες θεματικές ενότητες όπως τέχνες, επιστήμες, οικονομία, λογοτεχνία, ιστορία, οικολογία κ.ά. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από εκπαιδευτικούς, σπουδαστές και μελετητές οι οποίοι θα βρουν υψηλής ποιότητας υλικό για χρήση στην τάξη ή την έρευνά τους.

Fathom (Συλλογή Δικτυακών Τόπων)

Μια διαδικτυακή πύλη με απέραντο πλούτο γνώσεων σε πολλούς τομείς ενδιαφέροντος. Περιλαμβάνει συνδέσεις σε βιβλιοθήκες δημόσιες και πανεπιστημιακές, μουσεία επιστημών, το αμερικάνικο ίδρυμα ταινιών κ.ά.

ThinkQuest Library  (Συλλογή Δικτυακών Τόπων)

Συλλογή δικτυακών τόπων που αναπτύχθηκαν από μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των ΗΠΑ στα πλαίσια του ετήσιου μαθητικού διαγωνισμού Thinkquest USA (έτη 1996-2003). Οι δικτυακοί τόποι είναι οργανωμένοι σε κατηγορίες καθώς καθένας απ' αυτούς πραγματεύεται ένα συγκεκριμένο θέμα.

ERIC - the Education Resources Information Center (Ερευνητική Βιβλιοθήκη για την εκπαίδευση, USA)

Ψηφιακή, εύχρηστη, ερευνητική βιβλιοθήκη με πληροφορίες για την εκπαίδευση. Παρέχει πρόσβαση σε βιβλία, περιοδικά, άρθρα, σε πολιτικά, τεχνικά και λογοτεχνικά έγγραφα καθώς και σε άρθρα που είναι αποκλειστικά για την εκπαίδευση.
Οι χρήστες της είναι ερευνητές για την εκπαίδευση, βιβλιοθηκάριοι, εκπαιδευτικοί και σπουδαστές, γονείς και το ευρύ κοινό.

Dumbarton Oaks Research Library and Collection  (Ερευνητική Βιβλιοθήκη Βυζαντινών Μελετών)

Tο ερευνητικό κέντρο βυζαντινών σπουδών στην Washington διαθέτει ερευνητική βιβλιοθήκη η οποία συλλέγει υλικό για να υποστηρίξει τις βυζαντινές μελέτες. Στη βιβλιοθήκη θα βρείτε σπάνιες συλλογές βιβλίων και βιβλίων εικόνας, σχέδια, φωτογραφίες, σχεδιαγράμματα κ.ά., η πλειοψηφία των οποίων έχει περιεχόμενο από τους βυζαντινούς χρόνους. Επίσης θα βρείτε περιοδικά για την τέχνη, την αρχαιολογία καθώς και συλλογές εικόνων και αρχεία για την υπαίθρια εργασία.

Καναδάς: Εθνική Βιβλιοθήκη

Η Εθνική Βιβλιοθήκη του Καναδά, μια από τις μεγαλύτερες βιβλιοθήκες του κόσμου (πάνω από 18 εκατ. βιβλία), συλλέγει και συντηρεί όσα αναδεικνύουν την κληρονομιά της χώρας και τα καθιστά προσιτά σε όλους τους Καναδούς. Αυτή η κληρονομιά περιλαμβάνει σε ψηφιοποιημένη μορφή υλικό από δημοσιεύσεις, αρχεία, οπτικοακουστικό υλικό, φωτογραφίες, έργα τέχνης και ηλεκτρονικά έγγραφα.    

Καναδικές Βιβλιοθήκες και Αρχεία

Ιστοσελίδα που συλλέγει και συντηρεί την βιβλιογραφική κληρονομιά του Καναδά και την καθιστά προσιτή σε όλους τους Καναδούς. Αυτή η κληρονομιά περιλαμβάνει δημοσιεύσεις, την εθνική συλλογή βιβλίων, ιστορικών εγγράφων, κυβερνητικών αρχείων καθώς και φωτογραφίες, οπτικοακουστικά υλικά, έργα τέχνης, χάρτες, μουσική, βιβλιοθήκες κ.ά.

Canadian Universities  (Συνδέσεις με πανεπιστήμια του Καναδά)

Ιστοχώρος ο οποίος περιέχει συνδέσεις με τα πανεπιστήμια του Καναδά, στις ιστοσελίδες των οποίων μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τις βιβλιοθήκες τους.                                                                                                                                                                           

Β.   Αυστραλία, Αίγυπτος, Ισραήλ, Ιαπωνία, Κίνα

Αυστραλία:  Εθνική Βιβλιοθήκη

Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Αυστραλίας με πλούσιο ψηφιοποιημένο υλικό περιλαμβάνει 80.000 εικόνες, αδημοσίευτα αρχεία χειρογράφων προσώπων ή οργανισμών, βιβλία που αφορούν τις εξερευνήσεις κ.α. Παρέχει επίσης πρόσβαση σε όλα τα περιοδικά και εφημερίδες που εκδίδονται στην Αυστραλία.

Australian Universities

Ιστοχώρος ο οποίος περιέχει συνδέσεις με τα πανεπιστήμια της Αυστραλίας, στις ιστοσελίδες των οποίων μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τις βιβλιοθήκες τους.

Council Australian University Librarians  (Ένωση Αυστραλιανών πανεπιστημιακών βιβλιοθηκονόμων)

Η ένωση Αυστραλιανών πανεπιστημιακών βιβλιοθηκονόμων (CAUL) σε μια προσπάθεια βελτίωσης της πρόσβασης του προσωπικού και των σπουδαστών στη γνώση και την έρευνα, μέσω αυτής της σελίδας, προσφέρουν πληροφορίες για βιβλιοθήκες, καταλόγους, βάσεις δεδομένων κ.ά. Μπορείτε να βρείτε σελίδες με καταλόγους και ιστοχώρους πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών καθώς και ηλεκτρονικά περιοδικά και ψηφιακές βιβλιοθήκες  κ.ά.

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου του Sydney

Η βιβλιοθήκη του πανεπιστήμιου του Σίδνεϊ είναι ένα δίκτυο πολλών βιβλιοθηκών σε διάφορες πανεπιστημιουπόλεις. Οι συλλογές της βιβλιοθήκης σε όλους τους επιστημονικούς τομείς περιλαμβάνουν ηλεκτρονικούς καταλόγους, βάσεις δεδομένων, ηλεκτρονικά περιοδικά κ.ά.

Αίγυπτος:  Βιβλιοθήκη Αλεξάνδρειας  

Συγκρότημα που περιλαμβάνει βιβλιοθήκη με 8 εκ. τίτλους βιβλίων (Αραβικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά κ.ά.), 6 εξειδικευμένες βιβλιοθήκες (πολυμέσων, ΑμΕΑ, λογοτεχνίας, παιδική, νεανική κ.ά.), μουσεία, 7 ερευνητικά κέντρα, μόνιμες εκθέσεις, πλανητάριο κ.ά. Οι συλλογές του αρχαιολογικού μουσείου -του μοναδικού στον κόσμο που στεγάζεται σε βιβλιοθήκη- περιέχουν αντιπροσωπευτικά εκθέματα από τη φαραωνική, την ελληνιστική, τη ρωμαϊκή, τη χριστιανική και την ισλαμική περίοδο αλλά και ευρήματα από τις υποβρύχιες έρευνες στον Α. λιμένα της πόλης. Στο μουσείο χειρογράφων εκτίθενται 120 χειρόγραφα και σπάνια βιβλία.

Ισραήλ:  Εθνική Βιβλιοθήκη

Η Εθνική Βιβλιοθήκη του Ισραήλ (The Jewish National and University Library ) κατέχει συλλογές ψηφιοποιημένων χειρογράφων και βιβλίων, εφημερίδων, αρχείων ήχου. Από τις σημαντικότερες συλλογές της αποτελεί αυτή των έργων του Μαϊμονίδη και το ψηφιοποιημένο αρχείο του Αϊνστάιν.

Ιαπωνία: Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου του Τόκυο

Η Βιβλιοθήκη του πανεπιστημίου του Τόκυο διαθέτει βάσεις δεδομένων και ψηφιακούς καταλόγους βιβλίων και περιοδικών όλων των επιστημονικών θεμάτων και μια σημαντική συλλογή ηλεκτρονικών βιβλίων και περιοδικών προσβάσιμες κυρίως από τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας του Τόκυο. Οι ψηφιακές συλλογές της βιβλιοθήκης περιλαμβάνουν επίσης σημειώσεις ιστορίας και λογοτεχνίας, μυθιστορήματα, βιογραφίες, χάρτες, δυτικά βιβλία, θεατρικά παιχνίδια κ.ά.

Κίνα:  Εθνική Βιβλιοθήκη  

Μία από τις μεγαλύτερες βιβλιοθήκες του κόσμου.

Μηχανές αναζήτησης για ανεύρεση ψηφιακών βιβλιοθηκών και ψηφιακών συλλογών στον κόσμο, οnline βιβλία και ηλεκτρονικά περιοδικά καθώς και πληροφορίες για ειδικές βιβλιοθήκες με πολιτιστικό, εκπαιδευτικό και επιστημονικό ενδιαφέρον.


Εθνικές Βιβλιοθήκες από όλο τον κόσμο

Ένας κατάλογος εθνικών βιβλιοθηκών από όλο τον κόσμο που έχει αντληθεί από τη Διεθνή Ομοσπονδία Ενώσεων και Ινστιτούτων Βιβλιοθηκών (I.F.L.A.), το κορυφαίο διεθνές όργανο που αντιπροσωπεύει τα ενδιαφέροντα των υπηρεσιών βιβλιοθηκών, πληροφοριών και των χρηστών τους.

 

Βraintrack  (Παγκόσμιος κατάλογος με πληροφορίες για πανεπιστήμια, πολυτεχνεία, κολλέγια κ.ά. )

Ο πιο ολοκληρωμένος εκπαιδευτικός κατάλογος παγκοσμίως. Περιέχει πληροφορίες για πανεπιστήμια, πολυτεχνεία, κολλέγια και άλλα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα από όλο τον κόσμο (194 χώρες). Ελέγχει συνεχώς και ενημερώνει τη βάση δεδομένων και ταυτόχρονα συλλέγει πληροφορίες για τα νέα πανεπιστήμια στις πέντε ηπείρους. 
Στις ιστοσελίδες των πανεπιστημίων μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τις βιβλιοθήκες τους.

 

 

LibDex: The Library Index (Παγκόσμιος Κατάλογος Βιβλιοθηκών)

Το Libdex είναι ένας παγκόσμιος κατάλογος βιβλιοθηκών που επιτρέπει στους επισκέπτες του να μοιραστούν πληροφορίες και ιδέες. Παρέχονται συνδέσεις σε ακαδημαϊκές, κυβερνητικές, εθνικές, λαϊκές και ειδικές βιβλιοθήκες σε όλο τον κόσμο.

 

Academic Info  (Ψηφιακός κατάλογος εκπαιδευτικού περιεχομένου))

Θα βρείτε πληροφορίες για ακαδημαϊκές και όχι μόνο, βιβλιοθήκες ανά τον κόσμο.

 

 

The WWW Virtual Library  (Εικονική Βιβλιοθήκη)

Η εικονική βιβλιοθήκη VL είναι ο παλαιότερος κατάλογος του Ιστού, στον οποίο μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για βιβλιοθήκες, για την εκπαίδευση, για όλες τις επιστήμες και πολλά άλλα ενδιαφέροντα θέματα όπως τέχνη, διεθνείς σχέσεις κ.ά

 

 

Virtual library for Theatre and Drama  (Συλλογή Θεατρικών Έργων)

Συλλογή με ηλεκτρονικά κείμενα θεατρικών έργων από τον παλαιότερο κατάλογο του Ιστού την εικονική βιβλιοθήκη VL.

 

 

Directory of Open Access Journals (DOAJ) (Ψηφιακός Κατάλογος περιοδικών και άρθρων)

Κατάλογος περιοδικών και άρθρων, ελεύθερα διαθέσιμος στο διαδίκτυο, με πολλά επιστημονικά κυρίως θέματα σε διάφορες γλώσσες. Μια πολύτιμη υπηρεσία για την παγκόσμια κοινότητα έρευνας και εκπαίδευσης.

 

 

Project Gutenberg (Ηλεκτρονικά βιβλία)

Ο παλαιότερος παραγωγός ηλεκτρονικών βιβλίων χωρίς υποχρέωση εγγραφής στο διαδίκτυο. Η συλλογή περιέχει πάνω από 13.000 τίτλους, το περιεχόμενο των οποίων μπορεί να αποθηκευτεί τοπικά με σκοπό την ανάγνωση ή την αναδιανομή για μη κερδοσκοπικούς σκοπούς.

 

 

Παγκόσμια Ιατρική Βιβλιοθήκη

Είναι η μεγαλύτερη παγκοσμίως ιατρική βιβλιοθήκη. Συλλέγει και παρέχει πληροφορίες για όλους τους τομείς της βιοιατρικής και της υγειονομικής περίθαλψης. Βοηθά στην έρευνα και στην εκπαίδευση σε πολλούς τομείς: ιατρικούς, επιστημονικούς, ακαδημαϊκούς, δημόσιους.

 

 

UNC - Health Sciences Library (Ιατρική Βιβλιοθήκη)

Βιβλιοθήκη επιστημών υγείας, ανοικτή στο κοινό ώστε οι χρήστες να έχουν ελεύθερη πρόσβαση στις συλλογές της. Συγκεντρώνει και διαχειρίζεται τη γνώση και τις πληροφορίες σε σχέση με την την υγεία. Παρέχει πρόσβαση σε ηλεκτρονικά περιοδικά και βιβλία καθώς και σε καταλόγους βιβλιοθηκών.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΦΙΛΩΝ ΛΟΝΔΙΝΟΥ (Ε.ΚΥ.ΒΙ.Λ)

Η πρώτη ελληνική δανειστική βιβλιοθήκη του Λονδίνου. Μια κινητή ελληνική δανειστική βιβλιοθήκη λειτουργεί από το τέλος του 2017 στο Λονδίνο, με σκοπό να καλύψει τις ανάγκες όσων αγαπούν τη σύγχρονη λογοτεχνία και ποίηση και ζουν στη Μεγάλη Βρετανία. 

Είναι μια πρωτοβουλία νέων, κυρίως, ανθρώπων που συγκρότησαν τον Ελληνικό Κύκλο Βιβλιόφιλων Λονδίνου (Ε.ΚΥ.ΒΙ.Λ), για την ανταλλαγή βιβλίων αλλά και μια σειρά δράσεων, σε συνεργασία με Πανεπιστήμια, εκδόσεις και προσωπικότητες των Γραμμάτων και των Τεχνών από την Ελλάδα.