Διαφορικός Λογισμός

Στη σελίδα αυτή θα βρείτε χρήσιμες διευθύνσεις για τη Θεματική Ενότητα Μαθηματικά > Διαφορικός Λογισμός
URL ΣημειώσειςΦίλτρο Κατηγορία Βαθμίδα Εισηγητής
 Διαφορικός Λογισμός : Μελέτη Συνάρτησης ‎(3)
Παράγωγος συνάρτησης: Κλίση εφαπτόμενης και τέμνουσας μιας καμπύλης
Κλίση εφαπτόμενης και τέμνουσας μιας καμπύλης.
  Όλες ΚΑΜΠΡΑΝΗΣ ΝΙΚΟΣ ,ΜΠΙΖΑ ΕΙΡΗΝΗ
Γραφέας συναρτήσεων: Διερεύνηση συνάρτησης με εισάγωγή παραμέτρων στον τύπο της
Γραφέας συναρτήσεων (3). Η εφαρμογή αυτή σας επιτρέπει να εισάγετε παραμέτρους στον τύπο της συνάρτησης και να κάνετε τη διερεύνησή σας.
  Όλες ΚΑΜΠΡΑΝΗΣ ΝΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ, ΜΠΙΖΑ ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ, ΤΣΙΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ
Εργαλείο για εξερεύνηση στην Ανάλυση
Εργαλείο για εξερεύνηση στην Ανάλυση. Μεταξύ άλλων, γραφικές παραστάσεις με κίνηση, παράγωγοι, ολοκληρώματα, τρισδιάστατες γραφικές παραστάσεις συναρτήσεων. Επιλέξτε από το αναδυόμενο μενού "Main Screen".
  Όλες ΚΑΜΠΡΑΝΗΣ ΝΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ, ΜΠΙΖΑ ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ, ΤΣΙΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ
 
 Διαφορικός Λογισμός : Παράγωγος Συνάρτησης σε ένα σημείο του Π.Ο ‎(4)
Γραφική παράσταση συνάρτησης και της πρώτης παραγώγου της
Γραφική παράσταση συνάρτησης και της πρώτης παραγώγου της.
  Όλες ΚΑΜΠΡΑΝΗΣ ΝΙΚΟΣ, ΜΠΙΖΑ ΕΙΡΗΝΗ
Ορισμός της παραγώγου με τη χρήση ενός δυναμικού διαγράμματος
Ορισμός της παραγώγου με τη χρήση ενός δυναμικού διαγράμματος.
  Όλες ΚΑΜΠΡΑΝΗΣ ΝΙΚΟΣ, ΜΠΙΖΑ ΕΙΡΗΝΗ
Εργαλείο υπολογισμού ορίων, παραγώγων και ολοκληρωμάτων
Εργαλείο υπολογισμού ορίων, παραγώγων και ολοκληρωμάτων
  Όλες ΚΑΜΠΡΑΝΗΣ ΝΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ, ΜΠΙΖΑ ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ, ΤΣΙΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ
Ορισμός της παραγώγου
Ορισμός της παραγώγου (1)
  Όλες ΚΑΜΠΡΑΝΗΣ ΝΙΚΟΣ, ΜΠΙΖΑ ΕΙΡΗΝΗ