Περί Συναρτήσεων

Στη σελίδα αυτή θα βρείτε χρήσιμες διευθύνσεις για τη Θεματική Ενότητα Μαθηματικά > Περί Συναρτήσεων
URL ΣημειώσειςΦίλτρο Κατηγορία Βαθμίδα Εισηγητής
 Γενικά Περί Συναρτήσεων : .Γενικά ‎(4)
Εψιλοντικός ορισμός του ορίου
Εψιλοντικός ορισμός του ορίου
  Όλες ΚΑΜΠΡΑΝΗΣ ΝΙΚΟΣ, ΜΠΙΖΑ ΕΙΡΗΝΗ
Μαντέψτε τον τύπο της γραμμικής συνάρτησης δημιουργώντας πίνακα τιμών
Μηχανή συνάρτησης - 3. Μαντέψτε τον τύπο της γραμμικής συνάρτησης δημιουργώντας τον πίνακα τιμών της.
  Όλες ΚΑΜΠΡΑΝΗΣ ΝΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ, ΜΠΙΖΑ ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ , ΤΣΙΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ
Μαντέψτε τον τύπο της γραμμικής συνάρτησης
Μηχανή συνάρτησης - 2. Μαντέψτε τον τύπο της γραμμικής συνάρτησης.
  Όλες ΚΑΜΠΡΑΝΗΣ ΝΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ, ΜΠΙΖΑ ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ, ΤΣΙΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ
Μαντέψτε τον τύπο της συνάρτησης
Μηχανή συνάρτησης - 1. Μαντέψτε τον τύπο της συνάρτησης.
  Όλες ΚΑΜΠΡΑΝΗΣ ΝΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ, ΜΠΙΖΑ ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ, ΤΣΙΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ
 
 Γενικά Περί Συναρτήσεων : Γραφική Παράσταση Συνάρτησης ‎(12)
Γραφική παράσταση συνάρτησης και της πρώτης παραγώγου της
Γραφική παράσταση συνάρτησης και της πρώτης παραγώγου της.
  Όλες ΚΑΜΠΡΑΝΗΣ ΝΙΚΟΣ, ΜΠΙΖΑ ΕΙΡΗΝΗ
Γραφικές παραστάσεις παραμετρικών συναρτήσεων
Γραφικές παραστάσεις παραμετρικών συναρτήσεων
  Όλες ΚΑΜΠΡΑΝΗΣ ΝΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ, ΜΠΙΖΑ ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ, ΤΣΙΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ
Γραφέας συναρτήσεων με παράμετρο
Γραφέας συναρτήσεων με παράμετρο. Δείτε τι συμβαίνει με τη γραφική παράσταση συνάρτησης της οποίας ο τύπος περιέχει μία παράμετρο και η παράμετρος αυτή μεταβάλλεται.
  Όλες ΚΑΜΠΡΑΝΗΣ ΝΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ, ΜΠΙΖΑ ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ, ΤΣΙΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ
Γραφικές παραστάσεις συναρτήσεων: Αλλάξτε τις κλίμακες των αξόνων
Αλλάξτε τις κλίμακες των αξόνων x, y και παρατηρήστε τις αλλαγές στις γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων.
  Όλες ΚΑΜΠΡΑΝΗΣ ΝΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ, ΜΠΙΖΑ ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ , ΤΣΙΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ
Σχεδιάστε τη γραφική παράσταση μιας συνάρτησης
Μία εφαρμογή με την οποία μπορείτε να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση μιας συνάρτησης και να τοποθετήσετε ένα σημείο σ' αυτήν. Με τη χρήση μεταβολέα έχετε τη δυνατότητα να μετακινείτε το σημείο και να βλέπετε τις συντεταγμένες του.
  Όλες ΚΑΜΠΡΑΝΗΣ ΝΙΚΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ, ΜΠΙΖΑ ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ, ΤΣΙΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ
Τοποθετήστε σημεία στο επίπεδο: Σχεδιάστε γραφικές παραστάσεις συναρτήσεων
Τοποθετήστε σημεία στο επίπεδο και σχεδιάστε γραφικές παραστάσεις συναρτήσεων.
  Όλες ΚΑΠΡΑΝΗΣ ΝΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ, ΜΙΖΑ ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ, ΤΣΙΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ
Γραφέας συναρτήσεων: Δίνοντας τύπο συνάρτησης έχετε γραφική παράσταση
Γραφέας συναρτήσεων. Δώστε τον τύπο της συνάρτησης και θα έχετε την γραφική της παράσταση. Για να δείτε την εφαρμογή, κάντε κλικ στο κόκκινο πλαίσιο και ο γραφέας θα εμφανιστεί σε νέο παράθυρο στην οθόνη σας ή στην κάτω γραμμή εργασιών.
  Όλες ΚΑΜΠΡΑΝΗΣ ΝΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ, ΜΠΙΖΑ ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ, ΤΣΙΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ
Καμπύλες ως γραφικές παραστάσεις συναρτήσεων
Βρείτε ποιες καμπύλες είναι γραφικές παραστάσεις συναρτήσεων.
  Όλες ΚΑΜΠΡΑΝΗΣ ΝΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ, ΜΠΙΖΑ ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ, ΤΣΙΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ
Γραφικές παραστάσεις συναρτήσεων
Ενώστε σημεία στο επίπεδο και ελέγξτε αν η γραμμή που σχηματίζεται είναι συνάρτηση
  Όλες ΚΑΜΠΡΑΝΗΣ ΝΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ, ΜΠΙΖΑ ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΣΟ, ΤΣΙΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ
Γραφική παράσταση ευθείας
Οδηγείστε τα διατεταγμένα ζευγάρια ως σημεία στο σχεδιαστικό επίπεδο και προσπαθήστε να τα πλησιάσετε με τη γραφική παράσταση μιας ευθείας
  Όλες ΚΑΜΠΡΑΝΗΣ Ν. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ, ΜΠΙΖΑ Ε. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ, ΤΣΙΤΣΟΣ Β. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ
Γραφέας συναρτήσεων: Γραφική παράσταση συνάρτησης με τη χρήση του τύπου της
Γραφέας συναρτήσεων. Δώστε τον τύπο της συνάρτησης και θα έχετε την γραφική της παράσταση.
  Όλες ΚΑΜΠΡΑΝΗΣ ΝΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ, ΜΠΙΖΑ ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ, ΤΣΙΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ
Γραφική παράσταση συνάρτησης
Βρείτε τη γραφική παράσταση της σχέσης εμβαδού τριγώνου και διανυθείσας απόστασης που δημιουργεί η μετακίνηση ενός σημείου σε καθορισμένο σχήμα.
  Όλες ΚΑΜΠΡΑΝΗΣ ΝΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ, ΜΠΙΖΑ ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ, ΤΣΙΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ
 
 Γενικά Περί Συναρτήσεων : Πολυωνυμική-Ρητή-Τριγωνομετρικές-Εκθετική-Λογαριθμική ‎(1)
Πρόβλημα ελαχίστου με απόλυτες τιμές
Ένα πρόβλημα ελαχίστου
  Όλες ΚΑΜΠΡΑΝΗΣ Ν. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ, ΜΠΙΖΑ Ε. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ, ΤΣΙΤΣΟΣ Β. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ
 
 Γενικά Περί Συναρτήσεων : Πράξεις - Ιδιότητες ‎(1)
Πράξεις συναρτήσεων
Στην εφαρμογή αυτή, δίνονται οι γραφικές παραστάσεις δύο συναρτήσεων και μια τρίτη γραφική παράσταση που πρέπει να επιλέξουμε από ποια πράξη (fg, f/g, f + g, or f - g) των δυο πρώτων δημιουργήθηκε.
  Όλες ΚΑΜΠΡΑΝΗΣ ΝΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ, ΜΠΙΖΑ ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ, ΤΣΙΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ
 
 Γενικά Περί Συναρτήσεων : Σύνθεση Συναρτήσεων ‎(1)
Σύνθεση δύο συναρτήσεων
Σύνθεση δύο συναρτήσεων. Δίνοντας τους τύπους δύο συναρτήσεων f και g θα δείτε και θα εξερευνήσετε την σύνθεσή τους y=g(f(x)).
  Όλες ΚΜΑΠΡΑΝΗΣ ΝΙΚΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ , ΜΠΙΖΑ ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ, ΤΣΙΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ