Τριγωνομετρία

Στη σελίδα αυτή θα βρείτε χρήσιμες διευθύνσεις για τη Θεματική Ενότητα Μαθηματικά > Τριγωνομετρία
URL ΣημειώσειςΦίλτρο Κατηγορία Βαθμίδα Εισηγητής
 Τριγωνομετρία : Τριγων.Αρ.αθρ.γωνιών & Μετασχηματισμοί Τριγων.Παραστ. ‎(1)
Οι τύποι για το ημ(Α+Β) και το συν(Α+Β)
Οι τύποι για το ημ(Α+Β) και το συν(Α+Β)
  Όλες ΚΑΜΠΡΑΝΗΣ Ν. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ, ΜΠΙΖΑ Ε. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ, ΤΣΙΤΣΟΣ Β. ΜΑΘΗΑΜΑΤΙΚΟΣ
 
 Τριγωνομετρία : Τριγωνομετρικές Εξισώσεις, Ανισώσεις, Συστήματα ‎(1)
Γραφική επίλυση των ανισώσεων ημx<α και ημx>α
Γραφική επίλυση των ανισώσεων ημx<α και ημx>α
  Όλες ΚΑΜΠΡΑΝΗΣ Ν. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ, ΜΠΙΖΑ Ε. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ, ΤΣΙΤΣΟΣ Β. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ
 
 Τριγωνομετρία : Τριγωνομετρικές Συναρτήσεις ‎(6)
Έξι τριγωνομετρικές συναρτήσεις
Έξι τριγωνομετρικές συναρτήσεις
  Όλες ΚΑΜΠΡΑΝΗΣ Ν. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ, ΜΠΙΖΑ Ε. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ, ΤΣΙΤΣΟΣ Β. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ
Γραφική παράσταση της συνάρτησης y=συν(x)
Γραφική παράσταση της συνάρτησης y=συν(x)
  Όλες ΚΑΜΠΡΑΝΗΣ Ν. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ, ΜΠΙΖΑ Ε. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ, ΤΣΙΤΣΟΣ Β. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ
Ορισμός της συνάρτησης y=συν(x)
Ορισμός της συνάρτησης y=συν(x) με τη χρήση τριγωνομετρικού κύκλου
  Όλες ΚΑΜΠΡΑΝΗΣ Ν. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ, ΜΠΙΖΑ Ε. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ, ΤΣΙΤΣΟΣ Β. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ
Ορισμός της συνάρτησης y=ημ(x)
Ορισμός της συνάρτησης y=ημ(x) με τη χρήση τριγωνομετρικού κύκλου
  Όλες ΚΑΜΠΡΑΝΗΣ Ν. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ, ΜΠΙΖΑ Ε. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ, ΤΣΙΤΣΟΣ Β. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ
Γραφική παράσταση της συνάρτησης y=ημ(x)
Γραφική παράσταση της συνάρτησης y=ημ(x)
  Όλες  
Ημίτονο συνημίτονο και εφαπτομένη γωνίας
Διαδραστική δικτυακή εφαρμογή για την απεικόνιση των τριγωνομετρικών αριθμών μιας γωνίας.
  Γυμνάσιο; Λύκειο