Γενικοί Ιστότοποι για τα Μαθηματικά

Στη σελίδα αυτή θα βρείτε χρήσιμες διευθύνσεις για τη Θεματική Ενότητα Μαθηματικά > Γενικοί Ιστότοποι για τα Μαθηματικά
URL ΣημειώσειςΦίλτρο Κατηγορία Βαθμίδα Εισηγητής
 Γενικοί Ιστότοποι για Μαθηματικά : Δικτυακός τόπος με εκπαιδευτικό υλικό ‎(9)
Cut the Knot
Το Cut the Knot είναι ένας δικτυακός τόπος που περιέχει εκπαιδευτικό υλικό κατάλληλο για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς της Β/θμια Εκπ/σης αλλά και για οποιονδήποτε ενδιαφέρεται για τα Μαθηματικά. Στον τόπο αυτό θα βρείτε, μεταξύ άλλων, μία συλλογή (Interactive Activities) από 410 εφαρμογές Java
(Java Applets) ταξινομημένες σε κατηγορίες, όπως Άλγεβρα, Γεωμετρία, Ανάλυση, κλπ. Οι εφαρμογές αυτές αποτελούν κατάλληλες προσομοιώσεις που παρέχουν τη δυνατότητα δυναμικού χειρισμού για τη διερεύνηση μαθηματικών εννοιών.
  Όλες ΤΣΙΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Maths online
Το Maths online είναι ένας δικτυακός τόπος που υποστηρίζεται από το Πανεπιστήμιο της Βιέννης. Είναι σχεδιασμένος για εκπαίδευση εξ αποστάσεως και περιέχει διαδραστικά αξιολογικά test κατάλληλα για τα Μαθηματικά της Β/θμιας Εκπ/σης. Όλο το υλικό που περιέχεται στον τόπο αυτό είναι δωρεάν διαθέσιμο για τοπική αποθήκευση (download).
  Όλες ΜΠΙΖΑ ΕΙΡΗΝΗ
Count On
o Count On είναι ένα κυβερνητικά χρηματοδοτούμενο Αγγλικό site για την προώθηση της μαθηματικής παιδείας. Είναι μια εκπαιδευτική πύλη για τα Μαθηματικά με πολλές πρωτότυπες δραστηριότητες και πλήθος υλικού. Επισκεφτείτε το μουσείο Matrix που περιέχει υλικό για Μαθηματικά και Τεχνολογία ή τη σελίδα με τα Games.
  Όλες ΤΣΙΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ExploreLearning
To ExploreLearning είναι ένας δικτυακός τόπος που περιέχει δραστηριότητες για τα Μαθηματικά, ταξινομημένες σε θεματικές περιοχές. Ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να δει τα συνοδευτικά σχέδια μαθήματος και φύλλα εργασίας των δραστηριοτήτων, αφού πρώτα κάνει "εγγραφή" (login). Το διαθέσιμο υλικό είναι κατάλληλο για όλες τις τάξεις Γυμνασίου, Λυκείου και ΤΕΕ.
  Όλες ΜΠΙΖΑ ΕΙΡΗΝΗ
MathsNet
ο MathsNet είναι ένας εκπαιδευτικός δικτυακός τόπος που παρέχει δωρεάν διαδραστικό (interactive) μαθηματικό υλικό για την εκπαιδευτική κοινότητα. Ο τόπος αυτός δεν έχει σχεδιαστεί σαν ένα ηλεκτρονικό βιβλίο αλλά με τρόπο ώστε να προτρέπει τον χρήστη να συμμετέχει παρά να είναι παθητικός παρατηρητής. Παρέχει πλήθος διαδραστικού υλικού που διευκολύνει τη διερεύνηση μαθηματικών εννοιών. Από το menu στο πάνω μέρος της σελίδας επιλέξτε την ενότητα που σας ενδιαφέρει π.χ. "Geometry", "Logo" κλπ.
  Όλες ΤΣΟΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
The Math Forum: Internet Mathematics Library
Πολύ καλή διεύθυνση που περιέχει σχέδια μαθημάτων σχετικά με τα Μαθηματικά για όλα τα επίπεδα της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Για παράδειγμα, η διεύθυνση http://www.geom.umn.edu/~demo5337/Group3/promenu.html αναφέρεται στη διδασκαλία του Πυθαγόρειου Θεωρήματος: προσφέρονται πολλαπλές προσεγγίσεις του θέματος από επιστημονική και ιστορική πλευρά, δίνονται πολλά εναλλακτικά σενάρια παρουσίασης του Θεωρήματος, πολλοί τρόποι απόδειξής του καθώς και εφαρμογές του.
  Όλες Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
Instructional Materials in Mathematics
Η σελίδα αυτή περιέχει διεύθυνσεις του διαδικτύου με σχέδια μαθημάτων για τη διδασκαλία των μαθηματικών σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης.
  Όλες Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
Κέντρο Εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης-Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
Σενάρια για τη διδασκαλία του μαθήματος των Μαθηματικών με τη χρήση των Τ.Π.Ε.
  Όλες  
Manipula Math with Java
Το Manipula Math with Java είναι ένας δικτυακός τόπος που περιέχει εκπαιδευτικό υλικό κατάλληλο για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς της Β/θμια Εκπ/σης αλλά και για οποιονδήποτε ενδιαφέρεται για τα Μαθηματικά. Στον τόπο αυτό θα βρείτε, μεταξύ άλλων, μεγάλη συλλογή εφαρμογών Java (Java Applets) ταξινομημένες σε κατηγορίες, όπως Τριγωνομετρία, Ανάλυση, Διανύσματα κλπ. Οι εφαρμογές αυτές αποτελούν κατάλληλες προσομοιώσεις που παρέχουν τη δυνατότητα δυναμικού χειρισμού για τη διερεύνηση μαθηματικών εννοιών.
  Όλες ΚΑΜΠΡΑΝΗΣ ΝΙΚΟΣ
 
 Γενικοί Ιστότοποι για Μαθηματικά : Επιστημονικές Ενώσεις και Φορείς ‎(1)
Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία
Είναι ο δικτυακός τόπος της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας. Σε αυτόν υπάρχουν, μεταξύ άλλων, η συλλογή ασκήσεων της ΕΜΕ για τα Μαθηματικά της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μαζί με τις λύσεις τους, καθώς και η άσκηση-πρόκληση προς τους μαθητές και τους μαθηματικούς που αλλάζει περιοδικά και δημοσιεύονται οι προτεινόμενες λύσεις της. Επίσης υπάρχουν παραπομπές στους δικτυακούς τόπους Μαθηματικών Εταιρειών στο Διαδίκτυο αλλά και σε άλλους τόπους οι οποίοι μπορεί να ενδιαφέρουν τους Μαθηματικούς (πχ. Ευρωπαϊκή Μαθηματική Εταιρεία).
  Όλες ΚΑΜΠΡΑΝΗΣ ΝΙΚΟΣ
 
 Γενικοί Ιστότοποι για Μαθηματικά : Ινστιτούτα - Ερευνητικά Κέντρα ‎(3)
Project Interactivate
Είναι ένας δικτυακός τόπος του Shodor Education Foundation, Inc. (μη κερδοσκοπικό ερευνητικό ίδρυμα) και μεταξύ άλλων περιέχει πάνω από 70 σχέδια μαθήματος και 100 δραστηριότητες που βασίζονται σε Java εφαρμογές και καλύπτουν μεγάλο φάσμα των Μαθηματικών και της διδακτικής τους.
Είναι κατάλληλο για μαθητές και εκπαιδευτικούς της Β/θμιας αλλά και της Α/θμιας Εκπ/σης.
  Όλες ΜΠΙΖΑ ΕΙΡΗΝΗ
Problems with a point
Μία σελίδα του Education Development Center, Inc (EDC), κατάλληλη για μαθητές και εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων. Περιέχει προβλήματα με υποδείξεις και λύσεις από διάφορες θεματικές περιοχές των Μαθηματικών παρέχοντας εύκολο τρόπο αναζήτησης.
  Όλες ΤΣΙΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Θαλής και Φίλοι
Ο Θαλής και Φίλοι είναι μία μη-κερδοσκοπική εταιρεία, η οποία έχει ως στόχο το γεφύρωμα του χάσματος ανάμεσα στα μαθηματικά και άλλες μορφές πολιτισμικής δημιουργίας. Για την επίτευξη των στόχων του, δημιουργεί τις κατάλληλες ευκαιρίες για διεπιστημονική έρευνα και επικοινωνία μέσω διαλέξεων, συζητήσεων, συνεδρίων, ηλεκτρονικών και παραδοσιακών εκδόσεων καθώς και αντίστοιχων εκδηλώσεων για την εκπαιδευτική κοινότητα και το ευρύτερο κοινό.
  Όλες