Μηχανικά Κύματα

Στη σελίδα αυτή θα βρείτε χρήσιμες διευθύνσεις για τη Θεματική Ενότητα Φυσική > Μηχανικά Κύματα
URL ΣημειώσειςΦίλτρο Ενότητα Βαθμίδα Εισηγητής
 Μηχανική: Μηχανικά Κύματα : .Γενικά ‎(1)
Aνάλυση video για μελέτη κινήσεων.
Aνάλυση video για μελέτη κινήσεων, ταλαντώσεων. (Απαιτείται plug in Java Virtual Machine)
.Γενικά Όλες ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΗΜΙΚΟΣ
 
 Μηχανική: Μηχανικά Κύματα : Ακουστική ‎(1)
Το πιάνο
1.Προσομοίωση πιάνου για αντιστοίχιση συχνότητας ήχου με τις νότες του πιάνου.
Πανεπιστημιακή σελίδα (Michigan State University). (Απαιτείται Plug-in Java Virtual Machine).
Ακουστική Όλες  
 
 Μηχανική: Μηχανικά Κύματα : Ανάκλαση - Διάθλαση ‎(2)
Ανάκλαση και διάθλαση κυμάτων.
Ανάκλαση και διάθλασηκυμάτων. (Απαιτείται plug in Java Virtual Machine)
Ανάκλαση - Διάθλαση Όλες ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΠΕ04 ΧΗΜΙΚΟΣ
Ανάκλαση παλμού
Applet που παρουσιάζει την ανάκλαση παλμού από σταθερό ή κινητό άκρο.Από τον Surendranath Reddy.
Ανάκλαση - Διάθλαση Λύκειο Β; Λύκειο Γ  
 
 Μηχανική: Μηχανικά Κύματα : Αρμονικά κύματα (Εγκάρσια/Διαμήκη) ‎(5)
Διάδοση εγκάρσιου κύματος.
Διάδοση εγκάρσιου κύματος. (Απαιτείται plug in Java Virtual Machine)
Αρμονικά κύματα (Εγκάρσια/Διαμήκη) Όλες ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ ΤΠΕ
Διαμήκη και εγκάρσια κύματα.
Διαμήκη και εγκάρσια κύματα. (Απαιτείται plug in Java Virtual Machine).
Αρμονικά κύματα (Εγκάρσια/Διαμήκη) Όλες ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ  ΦΥΣΙΚΟΣ  ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ ΤΠΕ
Transverse Wave
Προσομοίωση Applet γιά τα εγκάρσια κύματα.Από τον Surendranath Reddy.(Ινδία). 
Αρμονικά κύματα (Εγκάρσια/Διαμήκη) Λύκειο Β; Λύκειο Γ  
Transverse Wave- Reference circle.
Εφαρμογή applet η οποία συνδέει τα εγκάρσια κύματα με τον κύκλο αναφοράς.Από τον Surendranath Reddy.
Αρμονικά κύματα (Εγκάρσια/Διαμήκη) Λύκειο Β; Λύκειο Γ  
Διάμηκες κύμα
Εφαρμογή applet με την προσομοίωση διάμηκους κύματος.
Αρμονικά κύματα (Εγκάρσια/Διαμήκη) Λύκειο Β; Λύκειο Γ  
 
 Μηχανική: Μηχανικά Κύματα : Διακρότημα ‎(2)
Διακρότημα
Applet με την δημιουργία διακροτήματος από την συμβολή δύο κυμάτων.Από τον Surendranath Reddy.
Διακρότημα Λύκειο Γ  
Διακρότημα
Ηχητική προσομοίωση διακροτήματος από το Πανεπιστήμιο του Τορόντο.
Διακρότημα Λύκειο Γ  
 
 Μηχανική: Μηχανικά Κύματα : Στάσιμα κύματα ‎(1)
Αρχή της Επαλληλίας (Υπέρθεσης) κυμάτων.
Υπέρθεση κυμάτων. Δημιουργία στάσιμου κύματος. (Απαιτείται
plug in Java Virtual Machine).
Στάσιμα κύματα Όλες ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΠΕ04 ΧΗΜΙΚΟΣ
 
 Μηχανική: Μηχανικά Κύματα : Σύνθεση & ανάλυση Fourier ‎(2)
Σύνθεση κυμάτων κατά Fourier (με ήχο).
Σύνθεση κυμάτων κατά Fourier (με ήχο). (Απαιτείται plug in Java Virtual Machine). 
Σύνθεση & ανάλυση Fourier Όλες ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ ΤΠΕ
Σύνθεση Fourier.
Σύνθεση Fourier (στα Γαλλικά) (Απαιτείται plug in Java Virtual Machine)
Σύνθεση & ανάλυση Fourier Όλες ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΗΜΙΚΟΣ
 
 Μηχανική: Μηχανικά Κύματα : Υπέρθεση και συμβολή κυμάτων ‎(8)
Συμβολή δύο κυμάτων από σημειακές πηγές.
Συμβολή δύο κυμάτων από σημειακές πηγές. (Απαιτείται plug in Java Virtual Machine).
Υπέρθεση και συμβολή κυμάτων Όλες ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ04 ΧΗΜΙΚΟΣ
Επαλληλία (Υπέρθεση) κυμάτων.
Υπέρθεση κυμάτων. (Απαιτείται plug in Java Virtual Machine)
Υπέρθεση και συμβολή κυμάτων Όλες ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ ΦΥΣΙΚΟΣ  ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ ΤΠΕ
Συμβολή κυμάτων από διπλή σχισμή.
Συμβολή κυμάτων από διπλή σχισμή. (Απαιτείται plug in Java Virtual Machine).
Υπέρθεση και συμβολή κυμάτων Όλες ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ ΤΠΕ
Συμβολή κυμάτων (Βίντεο).
Συμβολή κυμάτων (Βίντεο). (Απαιτείται plug in Java Virtual Machine)
Υπέρθεση και συμβολή κυμάτων Όλες ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΩΝΗΣ ΦΥΣΙΚΟΣ
Συμβολή εγκαρσίων κυμάτων
Εφαρμογή Applet με τηνσυμβολή δύο κυμάτων που κινούνται αντίθετα.
Υπέρθεση και συμβολή κυμάτων Λύκειο Β; Λύκειο Γ  
Συμβολή δύο κυμάτων
Applet με τηνσυμβολή δύο κυμάτων που κινούνται προς την ίδια κατεύθηνση.Από τον Ινδό Surendranath Reddy.
Υπέρθεση και συμβολή κυμάτων Λύκειο Β; Λύκειο Γ  
Συμβολή διάμηκων κυμάτων
Applet όπου παρουσιάζεται η συμβολή δύο διάμηκων κυμάτων που κινούνται αντίθετα.
Υπέρθεση και συμβολή κυμάτων Λύκειο Β; Λύκειο Γ  
Συμβολή σε δεξαμενή κυματισμών
Applet όπου προσομοιάζεται η συμβολή δύο πηγών σε μία δεξαμενή κυματισμών
Υπέρθεση και συμβολή κυμάτων Λύκειο Γ  
 
 Μηχανική: Μηχανικά Κύματα : Φαινόμενο Doppler ‎(3)
Φαινόμενο Doppler κρουστικό κύμα.
Φαινόμενο Doppler, κρουστικό κύμα. (Απαιτείται plug in Java Virtual Machine).
Φαινόμενο Doppler Όλες ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ ΦΥΣΙΚΟΣ  ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ ΤΠΕ
Φαινόμενο Doppler.
Φαινόμενο Doppler.
Φαινόμενο Doppler Όλες ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ ΤΠΕ
Κίνηση σημειακής πηγής
Προσομοίωση σημειακής πηγής που κινείται σε ελαστικό μέσο όπου εμφανίζονται και τα εκπεμπόμενα από αυτή κύματα.
Φαινόμενο Doppler Λύκειο Γ