Μηχανικές Ταλαντώσεις

Στη σελίδα αυτή θα βρείτε χρήσιμες διευθύνσεις για τη Θεματική Ενότητα Φυσική > Μηχανικές Ταλαντώσεις
URL ΣημειώσειςΦίλτρο Ενότητα Βαθμίδα Εισηγητής
 Μηχανική: Μηχανικές Ταλαντώσεις : .Γενικά ‎(1)
Aνάλυση video για μελέτη κινήσεων.
Aνάλυση video για μελέτη κινήσεων, ταλαντώσεων. (Απαιτείται plug in Java Virtual Machine)
.Γενικά Όλες ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΗΜΙΚΟΣ
 
 Μηχανική: Μηχανικές Ταλαντώσεις : Αμείωτη ταλάντωση ‎(3)
Simple Harmonic Motion
Applet με προσομοίωση Απλής Αρμονικής Ταλάντωσης η οποία δείχνει και την σχέση ΑΑΤ και Ομαλής Κυκλικής Κίνησης.Από τον Surenrranath Reddy.
Αμείωτη ταλάντωση Λύκειο Β; Λύκειο Γ  
Phase
Εφαρμογή Applet με την οποία προσδιορίζεται η έννοια της φάσης κατά την Απλή Αρμονική Ταλάντωση.Από τον Surendranath Reddy. 
Αμείωτη ταλάντωση Λύκειο Β; Λύκειο Γ  
Phase Difference
Applet με το οποίο προσεγγίζεται η έννοια της διαφοράς φάσης. Από τον Surendranath Reddy (Ινδία).
Αμείωτη ταλάντωση Λύκειο Β; Λύκειο Γ  
 
 Μηχανική: Μηχανικές Ταλαντώσεις : Διακρότημα ‎(2)
Διακρότημα
Applet με την δημιουργία διακροτήματος από την συμβολή δύο κυμάτων.Από τον Surendranath Reddy.
Διακρότημα Λύκειο Γ  
Διακρότημα
Ηχητική προσομοίωση διακροτήματος από το Πανεπιστήμιο του Τορόντο.
Διακρότημα Λύκειο Γ  
 
 Μηχανική: Μηχανικές Ταλαντώσεις : Εκκρεμές ‎(4)
Απλό εκκρεμές.
Ελεύθερη ταλάντωση με ένα βαθμό ελευθερίας: Απλό εκκρεμές (Απαιτείται plug in Java Virtual Machine)
Εκκρεμές Όλες ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ ΦΥΣΙΚΟΣ
Φυσικό εκκρεμές.
Διαδραστική προσομοίωση: Ελεύθερη ταλάντωση - Απλό σύστημα με ένα βαθμό ελευθερίας - Φυσικό εκκρεμές.
Εκκρεμές Όλες ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΗΜΙΚΟΣ
Χάος
Πανεπιστημιακή ιστοσελίδα (Nottingham University).
Εκκρεμές    
Simple Pendulum
Applet με το οποίο μπορούμε να μελετήσουμε την κίνηση του απλού εκκρεμούς.Από τον Surendranath Reddy.
Εκκρεμές Λύκειο Β; Λύκειο Γ  
 
 Μηχανική: Μηχανικές Ταλαντώσεις : Ελατήρια ‎(1)
Sprin Mass Oscillation
Applet που περιγράφει την ταλάντωση συστήματος ελατηρίου-μάζας , ενώ δίνονται και οι αντίστοιχες γραφικές παραστάσεις.Από τον Ινδό Surendranath Reddy.
Ελατήρια Λύκειο Β; Λύκειο Γ  
 
 Μηχανική: Μηχανικές Ταλαντώσεις : Σύνθετες Ταλαντώσεις. ‎(1)
Lissajous Figures
Applet γιά τηνπερίπτωση των μορφών Lissajous,Από τον Surendranath Reddy. 
Σύνθετες Ταλαντώσεις. Λύκειο Β; Λύκειο Γ  
 
 Μηχανική: Μηχανικές Ταλαντώσεις : Συντονισμός ‎(1)
Forced Oscillations
Εφαρμογή applet στην οποία περιγράφεται το φαινόμενο της εξαναγκασμένης ταλάντωσης και του συντονισμού..Από τον Surendranath Reddy. 
Συντονισμός Λύκειο Β; Λύκειο Γ