Κινηματική - Δυναμική

Στη σελίδα αυτή θα βρείτε χρήσιμες διευθύνσεις για τη Θεματική Ενότητα Φυσική >  Κινηματική - Δυναμική
URL ΣημειώσειςΦίλτρο Ενότητα Βαθμίδα Εισηγητής
 Μηχανική: Κινηματική - Δυναμική : Βαρύτητα ‎(1)
Κίνηση σε πεδίο βαρύτητας
Προσομοίωση: Κίνηση σε πεδίο βαρύτητας, Ο χρήστης προσομοιώνει την κίνηση σε ένα Ηλιακό Σύστημα (Department of Physics at University of Kaiserslautern) (Απαιτείται Plug-in Java Virtual Machine) 
Βαρύτητα Όλες ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ ΦΥΣΙΚΟΣ  ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ ΤΠΕ
 
 Μηχανική: Κινηματική - Δυναμική : Βολές ‎(1)
Πλάγια βολή με ή χωρίς αντίσταση αέρα.
Πλάγια βολή με ή χωρίς αντίσταση αέρα. (Απαιτείται plug in java virtual machine)
Βολές Όλες ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ ΦΥΣΙΚΟΣ  ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ ΤΠΕ
 
 Μηχανική: Κινηματική - Δυναμική : Διανύσματα ‎(2)
Πρόσθεση διανυσμάτων.
Πρόσθεση Διανυσμάτων Πανεπιστημιακή σελίδα (National Taiwan Normal University). (Απαιτείται Plug-in Java Virtual Machine)
Διανύσματα Όλες  
Πρόσθεση Διανυσμάτων
Προσομοίωση applet γιά πρόσθεση διανυσμάτων. Από τον Surendranath Reddy (Ινδία).
Διανύσματα Λύκειο Α; ΤΕΕ Α  
 
 Μηχανική: Κινηματική - Δυναμική : Ευθύγρ. μεταβαλλόμενη κίνηση ‎(5)
Χρόνος αντίδρασης
Προσομοίωση: Χρόνος αντίδρασης και αυτοκινητικά ατυχήματα. (Απαιτείται Plug-in Java Virtual Machine)
Ευθύγρ. μεταβαλλόμενη κίνηση Όλες ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΗΜΙΚΟΣ
Γραφικές παραστάσεις κινηματικής.
Προσομοίωση: Γραφικές παραστάσεις κινηματικής Ταχύτητα, Επιτάχυνση, Απόσταση  (Απαιτείται Plug-in Java Virtual Machine).
Ευθύγρ. μεταβαλλόμενη κίνηση Όλες ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ ΤΠΕ
Πτώση αλεξίπτωτου.
Προσομοίωση: πρόκειται για ένα java applet που αναπαριστά τη πτώση ενός αλεξίπτωτου με μια εκθετική καμπύλη. (Απαιτείται Plug-in Java Virtual Machine).
Ευθύγρ. μεταβαλλόμενη κίνηση Όλες ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ ΤΠΕ
Γραφικές παραστάσεις x, v, a σε επιταχυνόμενη κίνηση μιας διάστασης
Γραφικές παραστάσεις x, v, a σε επιταχυνόμενη κίνηση μιας διάστασης. Πανεπιστημιακή σελίδα (National Taiwan Normal University). (Απαιτείται Plug-in Java Virtual Machine).   
Ευθύγρ. μεταβαλλόμενη κίνηση Όλες  
Apply the brakes
Applet με τις γραφικές παραστάσεις επιβραδυνόμενης κίνησης, Από τον Surendranath Berry.
Ευθύγρ. μεταβαλλόμενη κίνηση Λύκειο Α; ΤΕΕ Α  
 
 Μηχανική: Κινηματική - Δυναμική : Κεντρομόλος-Φυγόκεντρος Δύναμη ‎(1)
Το Βάρος ως Κεντρομόλος δύναμη
Η Βαρυντική δύναμη παίζει το ρόλο Κεντρομόλου δυνάμεως. (Απαιτείται plug in Java Virtual Machine)
Κεντρομόλος-Φυγόκεντρος Δύναμη Όλες ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ ΦΥΣΙΚΟΣ
 
 Μηχανική: Κινηματική - Δυναμική : Κυκλική Κίνηση ‎(3)
Κυκλική κίνηση με πολλές δυνατότητες ρυθμίσεων.
Κυκλική κίνηση με πολλές δυνατότητες ρυθμίσεων.Πανεπιστημιακή σελίδα (Universidad del Paνs Vasco). (Απαιτείται Plug-in Java Virtual Machine).
Κυκλική Κίνηση Όλες  
Περιστροφή δίσκων που συνδέονται με ταινία (λειτουργία κασέτας μαγνητοφώνου).
Περιστροφή δίσκων που συνδέονται με ταινία (λειτουργία κασέτας μαγνητοφώνου). Πανεπιστημιακή σελίδα (Universidad del Paνs Vasco). (Απαιτείται Plug-in Java Virtual Machine). 
Κυκλική Κίνηση Όλες  
Κίνηση ποδηλάτου.
Κίνηση ποδηλάτου. Σχέση γραμμικής-γωνιακής ταχύτητας. Πανεπιστημιακή σελίδα (Universidad del Paνs Vasco). (Απαιτείται Plug-in Java Virtual Machine).
Κυκλική Κίνηση Όλες  
 
 Μηχανική: Κινηματική - Δυναμική : Σύνθετη κίνηση ‎(3)
Σύνθεση κινήσεων.
Σύνθεση κινήσεων (Στα Ισπανικά)
Σύνθετη κίνηση Όλες ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΗΜΙΚΟΣ
Άσκηση σύγκρισης τροχιών.
Άσκηση σύγκρισης τροχιών. Πανεπιστημιακή σελίδα (National Taiwan Normal University).(Απαιτείται Plug-in Java Virtual Machine).
Σύνθετη κίνηση Όλες  
Where to where
Προσομοίωση Applet γιά σύνθετη κίνηση.
Σύνθετη κίνηση Λύκειο Α; ΤΕΕ Α  
 
 Μηχανική: Κινηματική - Δυναμική : Σχετική κίνηση ‎(2)
Σχετική κίνηση.
Σχετική κίνηση  (Σύστημα ποτάμι-βάρκα-άνθρωπος)
Σχετική κίνηση Όλες ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ ΤΠΕ
Κίνηση βάρκας σε ποτάμι.
Κίνηση βάρκας σε ποτάμι.Πανεπιστημιακή σελίδα (Universidad del Paνs Vasco). (Απαιτείται Plug-in Java Virtual Machine).
Σχετική κίνηση Όλες  
 
 Μηχανική: Κινηματική - Δυναμική : Τριβή ‎(1)
Δύναμη τριβής και κίνηση.
Δύναμη τριβής σε ευθύγραμμη κίνηση. (Απαιτείται plug in Java Virtual Machine)
Τριβή Όλες ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΗΜΙΚΟΣ