Ειδική Αγωγή

amea1.jpg

 

Εδώ θα βρείτε Εκπαιδευτικό Λογισμικό για μαθητές με σοβαρές δυσκολίες στη μάθηση

Agglika A B G Gymnasiou amea

Το λογισμικό έχει ως στόχο να εξοικειώσει τους μαθητές με τη δομή της Αγγλικής γλώσσας και τη σωστή χρήση της σε ποικίλα περιβάλλοντα επικοινωνίας.

 
 
 
 
 
 
 

arithmomaxies

Εκπαιδευτικό λογισμικό που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος "Επιμόρφωση και Ειδίκευση Εκπαιδευτικών και Στελεχών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για Άτομα με Μαθησιακές Δυσκολίες".

 
 
 
 
 
 
 

sterksis

Εκπαιδευτικό λογισμικό που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος ΣΤΕΡΞΙΣ με ανάδοχο φορέα την "Εστία Ειδικής Επαγγελματικής Αγωγής" και αφορά στη βελτίωση της διαδικασίας ένταξης ατόμων ειδικών κατηγοριών στο εκπαιδευτικό σύστημα.

 
 
 
 
 
 
 

k agwgh

Ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πακέτο, που αξιοποιεί τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας με απλά και δημιουργικά μαθήματα κυκλοφοριακής αγωγής, παιγνίδια κυκλοφοριακής αγωγής και παιγνίδια εξοικείωσης, που επιτυγχάνουν άμεσο οπτικό - ακουστικό αποτέλεσμα και επιτρέπουν τη μεταφορά του αποτελέσματος σε άλλα μέσα και υλικά. Προσεγγίζει τη γνώση διαθεματικά και βιωματικά. Ενδείκνυται για την προσχολική αγωγή, τις πρώτες τάξεις δημοτικού, παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες και Α.με.Α..

 
 
 
 
 
 
 

M Kallitexnes

Το εκπαιδευτικό πακέτο «Μικροί καλλιτέχνες σε δράση» αξιοποιεί τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας με ενότητες ζωγραφικής, σχεδίου, μουσικής, κειμένων, εικόνων, έργων τέχνης, και επιτυγχάνει άμεσο οπτικό - ακουστικό αποτέλεσμα, επιτρέποντας τη μεταφορά του αποτελέσματος σε άλλα μέσα και υλικά.

 
 
 
 
 
 
 

euro

Tα κέρματα του ευρώ έχουν τη δική τους αγοραστική δύναμη. Σκοπός αυτού του εκπαιδευτικού λογισμικού είναι να βοηθήσει τους μαθητές με σοβαρές δυσκολίες στη μάθηση να εξοικειωθούν στη χρήση των κερμάτων και να αναπτύξουν δεξιότητες συναλλαγής.

(Φορείς: Υπ.Ε.Π.Θ. & Παιδαγωγικό Ινστιτούτο)

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Βιβλία της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης με τίτλο «Δραστηριότητες Μαθησιακής Ετοιμότητας»

Τα βιβλία αυτά πραγματεύονται θέματα που αφορούν στη διδασκαλία των μαθητών με αναπηρίες ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Η ηλεκτρονική ανάρτηση των βιβλίων στοχεύει να βοηθήσει την προσπάθεια των εκπαιδευτικών που επιχειρούν να δομήσουν εξατομικευμένες διδακτικές παρεμβάσεις υποστηρίζοντας το βίωμα του παιδιού στο σχολείο, την οικογένεια και την κοινότητα.

Με τη γνώση τόσο των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι μαθητές μας, όσο και των δυσκολιών που συναντούμε αρκετές φορές στην διαχείριση ζητημάτων διδακτικής μεθοδολογίας και ειδικής παιδαγωγικής, προτείνουμε οπτικοποιημένες στοχευμένες δραστηριότητες μαθησιακής ετοιμότητας από την καθημερινότητα των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

 


 

 

 

Δραστηριότητες Μαθησιακής Ετοιμότητας Π.Ι/ΟΕΔΒ

Βιβλία:     Βιβλίο Εκπαιδευτικού

               Βιβλίο Μαθητή

               Επικοινωνία

 

 

Εκπαιδευτικό υλικό για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες στο πλαίσιο πράξεων του ΕΠΕΑΕΚ

Tο ακόλουθο εκπαιδευτικό υλικό παρήχθη στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων επιμόρφωσης και εξειδίκευσης των πράξεων του ΕΠΕΑΕΚ:
α) Έγκαιρη και συστηματική ανίχνευση, αξιολόγηση και υποστήριξη των μαθητών με μαθησιακά προβλήματα,
προβλήματα λόγου και ομιλίας και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
β) Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία.

Το εκπαιδευτικό υλικό περιλαμβάνει τα εξής:
 

 
      

Βιβλίο: "Διαγνωστική αξιολόγηση και αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών στο Δημοτικό Σχολείο (Ανάγνωση, Ορθογραφία, Δυσλεξία, Μαθηματικά)".  (1,28ΜΒ)

Βιβλίο:  "Εκπαιδευτικές προσεγγίσεις και υλικό για την αξιολόγηση και αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου".   ( 2,06 ΜΒ)
 


     

Εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος ΑΝΑΔΟΜΗΣΗ με ανάδοχο φορέα το Ίδρυμα για το παιδί "Η Παμμακάριστος", το οποίο εστιάζει ιδιαίτερα στον αυτισμό.

- Επιστημονικά κείμενα με θέμα τον αυτισμό: Δοκίμια Επιμόρφωσης       (1,07 ΜΒ),
                                                              Δοκίμια Εξειδίκευσης       (2,53 ΜΒ).

- Οδηγός πρακτικής άσκησης    (2,09 ΜΒ): Εμπεριέχει υποδειγματικές δραστηριότητες σε διάφορες γνωστικές περιοχές.

- Παρέχονται 7 οδηγοί εξειδίκευσης με διαβαθμισμένες δραστηριότητες:

Ανάπτυξη δεξιοτήτων    (26,8 ΜΒ)

Αυτόνομη διαβίωση     (14,3 ΜΒ)

Επικοινωνία και Γλώσσα     (5,79 ΜΒ)

Η/Υ      (28,34 ΜΒ)

Μαθηματικά    (6,14 ΜΒ)

Ψυχοκινητική
  (10,25 ΜΒ)
 


Εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος ΣΤΕΡΞΙΣ με ανάδοχο φορέα την "Εστία Ειδικής Επαγγελματικής Αγωγής", που αφορά στη βελτίωση της διαδικασίας ένταξης ατόμων ειδικών κατηγοριών στο εκπαιδευτικό σύστημα.

- Δείτε:  Δοκίμια Επιμόρφωσης      ( 2,09 ΜΒ)
            
            Δοκίμια Εξειδίκευσης   (12,16 ΜΒ)
            
           
Λοιπά Δοκίμια  (3,16 ΜΒ)
           
            
Οδηγοί πρακτικών ασκήσεων  (3,16 ΜΒ)

- Δείτε λύσεις και εφαρμογές των πρακτικών ασκήσεων:

             Εργαστήρι  (5,83 ΜΒ) ,   ΕΣΕΕΠΑ     (7,36 ΜΒ),   Παμμακάριστος    (12,56 ΜΒ)
 

      
Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες που αφορούν στην αναβάθμιση προγραμμάτων των ειδικών σχολείων ΣΜΕΑ Ν. Ηρακλείου σε συνεργασία με το εργαστήρι ειδικής αγωγής "Μαργαρίτα"

(Δείτε: Πρόγραμμα Μαργαρίτα,   Λίγα λόγια για το έργο,   Φωτογραφίες του έργου,  με μεθόδους εκπαίδευσης στην αυτόνομη διαβίωση και στις προεπαγγελματικές δεξιότητες.

 Ενδιαφέρουσες δραστηριότητες στο εγχειρίδιο ειδικής αγωγής   του εργαστηρίου "Μαργαρίτα".
 


Βιβλίο:"Οι μαθησιακές δυσκολίες στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση".   (1,07 ΜΒ)

Πρόγραμμα: Επιμόρφωση και εξειδίκευση εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις δυσκολίες μάθησης   (6,51 ΜΒ)

Υλικό από το πρόγραμμα "Επιμόρφωση και εξειδίκευση εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις δυσκολίες μάθησης" του Π.Τ.Ε.Α. του Παν/μίου Θεσσαλονίκης
 


Βιβλίο: "Ειδική Παιδαγωγική"      (1,40 ΜΒ)

Βιβλίο: "Ζητούμενα - Ζητήματα"   (962 ΚΒ)

Εισηγήσεις Επιμορφωτών  (3,22 ΜΒ)

Εργασίες επιμορφούμενων 1  (14,99 ΜΒ), Εργασίες επιμορφούμενων 2  (18,20 ΜΒ),
Εργασίες επιμορφούμενων 3  (17,76 ΜΒ)

Υλικό από το πρόγραμμα "Επιμόρφωση και εξειδίκευση εκπαιδευτικών και στελεχών της γενικής εκπαίδευσης (με έμφαση στους εκπαιδευτικούς προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης)" του Π.Τ.Ε.Α. του ΕΚΠΑ.
 


 

Κινητικές αναπηρίες σε παιδιά  (9,96 ΜΒ)

Ανάλυση περιπτώσεων κινητικών αναπηριών σε παιδιά    (5,28 ΜΒ)

Υποστηρικτική Τεχνολογία Δοκίμιο    (1,86 ΜΒ)
Διαταραχές αδρής κινητικότητας σε παιδιά με κινητ. αναπηρία Δοκίμιο   (850ΚΒ)  Παρουσ. (1,88 ΜΒ)
Η Οικογένεια και το περιβάλλον Δοκίμιο (935ΚΒ)   Παρουσίαση    (496 ΚΒ)
Κινητικές Αναπηρίες σε Παιδιά  Δοκίμιο     (1,78ΜΒ)  Παρουσίαση    (2,11 ΜΒ)
Λόγος και Επικοινωνία  Δοκίμιο    (1,13ΜΒ)  Παρουσίαση    (1,13 ΜΒ)
Νέες Τεχνολογίες & Κινητική Αναπηρία  Δοκίμιο    (1,33ΜΒ)   Παρουσίαση   ( 1,46 ΜΒ)
Αισθητικοαντιληπτικές διαταραχές  Δοκίμιο    (909ΚΒ)
Σχολική Διαδικασία  Δοκίμιο  (573ΚΒ)   Παρουσίαση   (325ΚΒ)

 

Δείτε την αφίσα του προγράμματος "ΠΡΟΣΒΑΣΗ"

Υλικό από το πρόγραμμα "Πρόσβαση: Αναβάθμιση του θεσμού εκπαίδευσης ατόμων με σοβαρά κινητικά προβλήματα στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση" του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ.


 

 

 

Εκπαίδευση και Άτομα με Αναπηρία

 

Η σελίδα αυτή έχει δημιουργηθεί σε μια προσπάθεια προσέγγισης του θέματος της εκπαίδευσης των ατόμων με αναπηρία με χρήση των νέων δυνατοτήτων που προσφέρει η τεχνολογία. Στη σελίδα θα βρείτε διαδικτυακές διευθύνσεις ελληνικές και ξενόγλωσσες.

 
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
 

1.

Τεχνολογίες Υποστήριξης
Ο όρος «τεχνολογίες υποστήριξης» καλύπτει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, συσκευών και εφαρμογών λογισμικού που διευκολύνουν την επικοινωνία και την κίνηση ατόμων με αναπηρία. Οι εφαρμογές τεχνολογίας υποστήριξης είναι βασισμένες στις τεχνολογίες της ασύρματης επικοινωνίας, της ρομποτικής και της εικονικής πραγματικότητας. Στη συγκεκριμένη σελίδα αναφέρονται βασικές κατηγορίες εφαρμογών της τεχνολογίας υποστήριξης.
 

 

2.

Μονάδα Προσβασιμότητας Φοιτητών με Αναπηρία ( ΦμεΑ )
Το Τμήμα Ηλεκτρονικής Προσβασιμότητας Φοιτητών με Αναπηρία σας δίνει τη δυνατότητα να ενημερωθείτε για τις Υποστηρικτικές Τεχνολογίες καθώς και για τους Προσβάσιμους Σταθμούς Εργασίας για ΑμεΑ στις βιβλιοθήκες.

 

3.

Επαγγελματική Κατάρτιση Ατόμων με Αναπηρία σε Περιβάλλοντα Εργασίας όπου χρησιμοποιούνται Υπολογιστές
Δικτυακός τόπος του έργου Εστία από το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου μπορείτε να βρείτε προϊόντα λογισμικού και συνδέσμους σε ιστοσελίδες ιδρυμάτων και κοινωνικών φορέων, σε εκδόσεις της Ε.Ε. και άλλους χρήσιμους δικτυακούς τόπους για ΑμεΑ.

 

4.

Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου της Κύπρου
Υπηρεσία ψηφιακής βιβλιοθήκης και ηλεκτρονικής πληροφόρησης από το Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μέσω της ψηφιακής βιβλιοθήκης παρέχονται με ολοκληρωμένο τρόπο, δυνατότητες πρόσβασης, αναζήτησης, παρουσίασης και αξιοποίησης ψηφιοποιημένων πληροφοριών από διασυνδεδεμένα υποσυστήματα, εγκατεστημένα σε διαφορετικούς γεωγραφικούς τόπους. Επίσης, μέσω των αποτελεσμάτων του προγράμματος ACCELERATE, το Πανεπιστήμιο της Κύπρου δίνει τη δυνατότητα σε τυφλούς χρήστες να αξιοποιήσουν το ψηφιακό περιεχόμενο της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου.

 

5.

Nέες Τεχνολογίες και Πολυμέσα στην Εκπαίδευση των ΑμεΑ.
Στην ιστοσελίδα αυτή, που φιλοξενείται στον δικτυακό τόπο του Πανεπιστημίου της Μακεδονίας, θα βρείτε εργασίες φοιτητών που εκπονήθηκαν στα πλαίσια του μαθήματος «Νέες Τεχνολογίες και Πολυμέσα στην Εκπαίδευση των ΑμεΑ.» το ακαδημαϊκό έτος 2003-2004.

 

6.

8η Περιφέρεια Ειδικής Αγωγής Σερρών, Αν.Μακεδονίας και Θράκης
Η ιστοσελίδα περιλαμβάνει πληροφορίες για ΣΜΕΑ και ΚΔΑΥ της περιφέρειας, ανακοινώσεις, άρθρα, νομοθεσία, εκπαιδευτικό υλικό και επιλεγμένες συλλογές βιβλίων για θέματα ΑμεΑ.

 

7.

Δυσλεξία
Σε αυτόν τον ιστότοπο θα βρείτε πληροφορίες για τη δυσλεξία και συμβουλές αναγνώρισης της κατάστασης και προσέγγισης των παιδιών με δυσλεξία. Περιλαμβάνονται συμβουλευτικοί οδηγοί τόσο για τους γονείς όσο και για τους εκπαιδευτικούς.

 

8.

Συνθέτης ομιλίας Δημοσθένης
Ο συνθέτης ομιλίας ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ είναι ένα πολυγλωσσικό (multilingual και polyglot) σύστημα λογισμικού που μετατρέπει οποιοδήποτε κείμενο σε ομιλία και που υποστηρίζει πλήρως την ελληνική γλώσσα. Ο ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ στοχεύει στην παραγωγή καταληπτής ανθρωπομορφικής συνθετικής ομιλίας από ένα ευρύ φάσμα ηλεκτρονικών κειμένων.

 

9.

Προσέγγιση στη δυσκολία - στην αναπηρία - στο άτομο - στην οικογένεια
Ιστοσελίδα με σύνολο πληροφοριών και ειδήσεων που αφορούν στην εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία στη χώρα μας. Στόχος των δημιουργών της ιστοσελίδας είναι η παροχή της καλύτερης δυνατής βοήθειας και ενημέρωσης σε γονείς, εκπαιδευτικούς, φοιτητές, σχολεία, άτομα, ομάδες και οργανώσεις, γενικότερα σε όλους εκείνους που αγωνίζονται να αντιμετωπίσουν τις ιδιαίτερες ανάγκες των ατόμων με ειδικές δυσκολίες και αναπηρίες.

 

10.

Σύλλογος του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Αττικής
Στην ιστοσελίδα του Συλλόγου του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Αττικής μπορούν τα μέλη του αλλά και κάθε ενδιαφερόμενος επισκέπτης να ενημερωθεί για θέματα που αφορούν την οργάνωση, τις δράσεις και τους σκοπούς του Συλλόγου, τη σχετική νομοθεσία, την Ειδική Αγωγή, την Εκπαίδευση γενικότερα. 
 

 

ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
 

1.

Special education needs and disability
Δικτυακός τόπος για ειδικές ανάγκες εκπαίδευσης, που προσφέρει ένα εύρος συμβουλών και υλικού για εκπαιδευτικούς, γονείς και άλλους που ενδιαφέρονται να εργαστούν με παιδιά με ειδικές ανάγκες εκπαίδευσης.


 

2.

The JISC TechDis service
Δικτυακός τόπος που στοχεύει στη βελτίωση των παροχών στο χώρο της εκπαίδευσης για τα άτομα με αναπηρία μέσω της τεχνολογίας. Η υπηρεσία αποτελεί πηγή συμβουλών και πληροφοριών καθώς είναι κομβικό σημείο ενός συνόλου βάσεων δεδομένων στο διαδίκτυο, ενώ προσφέρει και υποστήριξη επικοινωνίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αποτελεί μια καλή εκκίνηση για όποιον έχει ερωτήσεις σχετικά με την εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία με χρήση των επιτευγμάτων της τεχνολογίας.

 

3. Education World - Curriculum: Teaching Special Kids: On-line Resources for Teachers
Δικτυακός τόπος με πληροφορίες και συλλογή δεσμών που αφορούν σε θέματα εκπαίδευσης ατόμων με αναπηρία.

 
4. Special Education Resources
Δικτυακός τόπος με συλλογή δεσμών που αφορούν σε θέματα εκπαίδευσης ατόμων με αναπηρία. Οι δεσμοί είναι οργανωμένοι σε κατηγορίες ανάλογα με το είδος της πάθησης.

 
5.

W3C Web Accessibility Initiative (WAI)
Δικτυακός τόπος του World Wide Web Consortium με πληροφορίες (τεχνολογία, πρωτόκολλα, οδηγίες, εργαλεία κλπ.) που αφορούν στο διεθνές πρότυπο κατασκευής προϊόντων λογισμικού προσβάσιμων από ΑμεΑ. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα με τις βασικές οδηγίες για τη δημιουργία προσβάσιμου ιστοχώρου.

 

6.

Stephen W. Hawking
Στην ιστοσελίδα του διάσημου ερευνητή θα βρείτε πληροφορίες για τεχνολογίες που υποστηρίζουν τις καθημερινές δραστηριότητες και την προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη του πιο διάσημου, ίσως, ΑμεΑ στον κόσμο.

 

7.  Ευρωπαϊκός φορέας για την Ανάπτυξη της Ειδικής Αγωγής
Δικτυακός τόπος που στοχεύει στην αποτελεσματική διάχυση πληροφόρησης σχετικής με την Ειδική Αγωγή σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Απώτεροι στόχοι του Ευρωπαϊκού φορέα για την Ανάπτυξη της Ειδικής Αγωγής είναι η βελτίωση της εκπαιδευτικής πολιτικής και πρακτικής για εκπαιδευόμενους με αναπηρία, η εξίσωση των ευκαιριών και η προώθηση της ποιότητας στην εκπαίδευση χωρίς να παραγνωρίζει τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των χωρών σε θέματα πολιτικής πρακτικής και εθνικά εκπαιδευτικά πλαίσια.

 
8.

Visual Disabilities
Δικτυακός τόπος που εξηγεί τις οπτικές ανωμαλίες, πώς τα άτομα με σοβαρά προβλήματα όρασης βλέπουν τις ιστοσελίδες και τα εργαλεία που υπάρχουν για να βοηθήσουν αυτούς καθώς και τους τυφλούς, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ.

 

9.

Types of Low Vision
Δικτυακός τόπος που επεξηγεί πώς βλέπουν τις ιστοσελίδες τα άτομα με σοβαρά προβλήματα όρασης και ποιες λύσεις υπάρχουν.

 

10.

Motor Disabilities-Assistive Technologies
Δικτυακός τόπος με τα βασικότερα είδη υποστηρικτικής τεχνολογίας, που μπορούν να βοηθήσουν τα άτομα με σοβαρά κινητικά προβλήματα, ώστε να έχουν πρόσβαση στον υπολογιστή.

 

11. Web Content Accessibility Guidelines
Δικτυακός τόπος που αναφέρει οδηγίες για την κατασκευή ιστοτόπων για άτομα με αναπηρία.

 
12.

Microsoft Accessibility Guides by Impairment
Οδηγίες της Microsoft  για τη χρήση των λογισμικών της από άτομα με αναπηρία.

 

13.

Firefox Accessibility Features
Οι δυνατότητες που παρέχει ο γνωστός φυλλομετρητής Firefox για τα άτομα με αναπηρία.

 

 

Παραγωγή Διδακτικών Βιβλίων για τους Μαθητές με Μειωμένη Όραση

 

Με τις αποφάσεις 16158/6-11-2006 και 117301/Τ6/19-10-2007 του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., οι οποίες εκδόθηκαν ύστερα από σχετική πρόταση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Π.Ι.), έχει συγκροτηθεί Ομάδα Εργασίας για την Προσαρμογή των Νέων Διδακτικών Βιβλίων του Δημοτικού και του Γυμνασίου στις ανάγκες των μαθητών με μειωμένη όραση.
Περισσότερα...