Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Δικτυακή Εκπαιδευτική Πύλη

Μετάφραση

Στη σελίδα αυτή θα βρείτε χρήσιμες διευθύνσεις για τη Θεματική Ενότητα "Γαλλικά > Μετάφραση".
URL Σημειώσεις Υποενότητα Εισηγητής
Ιστότοποι και Μηχανές Αυτόματης Μετάφρασης ‎(1)
Προγράμματα αυτόματης μετάφρασης ‎(1)