Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Οικονομικά στοιχεία για την περίοδο 1898 - 1912

Στη σελίδα αυτή θα βρείτε πίνακες οικονομικών στοιχείων της περιόδου 1898 - 1912. (Η εξέλιξη της μετανάστευσης. Το εξωτερικό εμπόριο. Δημοσιονομική κατάσταση).
 

Α. Εξέλιξη της μετανάστευσης

ΕΤΟΣ 

1900

1901

1902

1903

1904

1905

1906

1907

1908

1909

1910

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ

3.771

5.991

8.533

14.493

11.728

10.715

19.987

37.391

23.016

14.789

26.860
 

 

Β. Το εξωτερικό εμπόριο (σε εκατ.δρχ.)

ΕΤΟΣ

1898 

1899 

1900 

1901 

1902

1903

1904

1905

1906

1907

1908

1909

1910

1911

1912

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 

138 

131 

131

140

137

137

137

142

145

149

155

137

160

173

154

ΕΞΑΓΩΓΕΣ

 88

94

102

94

 80

 86

 90

84

123

117

111

101

145

141

145

 

Γ. Δημοσιονομική κατάσταση

ΕΤΟΣ 1907 1908 1909 1910 1911
ΛΙΡΕΣ 139.118  394.282 568.076 297.511 475.243

 


Πηγή: Ευάγγελος Χεκίμογλου "Τα οικονομικά της επώδυνης ανασυγκρότησης", Περιοδικό Ιστορικά της εφημερίδας ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, 19/7/2001, σ. 38 - 43

Επιμέλεια συλλογής στοιχείων: Ιωάννα Ηλιοπούλου