Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Βιομηχανικά καταστήματα 1882 - 1883

Στη σελίδα αυτή θα βρείτε πίνακα στατιστικών στοιχείων για τα βιομηχανικά καταστήματα κατά την περίοδο 1882 - 1883. Η κατανομή έχει γίνει κατά πόλη

Βιομηχανικά καταστήματα 1882/1883 - Κατανομή κατά πόλη

Πόλη

Αριθμός

Ιπποδύναμη

Εργάτες

Πειραιάς

Ελευσίνα

Ερμούπολη

Πάτρα

Αθήνα

Καλαμάτα

Κέρκυρα

Ζάκυνθος

Κεφαλλονιά

Ιθάκη

Λιβαδειά

Άμφισσα, Ιτέα

Χαλκίδα

Στυλίδα

Λαμία

Μεσολόγγι

Σπάρτη

Γύθειο

Αίγιο

Κόρινθος

Ναύπλιο, Άργος

Ύδρα, Αίγινα

Άνδρος, Σίφνος

Σκόπελος, Σαντορίνη

43-45

1

18-19

14-15

8-9

4-5

5-6

4

2

(1;)

4

4

3

1

1

1

2

1

1-2

1

2

2

4

1.983-2.095

8

429-444

260-375

140-155

55-60

97-127

141-151

30-40

(5-10)

38

40-50

27-32

30

12

12

28

12

20-40

8-10

18

20-22

39-43

2.981-3.246

20-30

1.149-1.174

420-550

302-327

200-300

153-185

160-180

40-50

5-8

120-130

40-45

40-55

50-60

10-20

10-15

80-100

10-15

15-45

6-8

15-20

15-20

45-57

Σύνολο

126-136

3.439-3.812

5.878-6.640

 Πηγή: Χριστίνα Αγριαντώνη, Οι απαρχές της εκβιομηχάνισης στην Ελλάδα τον 19ο αιώνα, Ίδρυμα Εμπορικής Τραπέζης, Αθήνα 1986, σ. 413


Επιμέλεια συλλογής στοιχείων: Ιωάννα Ηλιοπούλου