Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Πληθυσμός και οικονομική ανάπτυξη κατά την περίοδο 1850 - 1900

Στη σελίδα αυτή θα βρείτε πίνακες με στοιχεία για τον πληθυσμό, την αστικοποίηση και την αξία των εισαγωγών και εξαγωγών κατά την περίοδο 1850 - 1900.

Στοιχεία για τον πληθυσμό και την οικονομική ανάπτυξη του ελληνικού κράτους κατά την περίοδο 1850 - 1900

Πηγή: Βασίλης Παναγιωτόπουλος, "Βιομηχανική Επανάσταση και η Ελλάδα, 1832 - 1871" στο: Εκσυγχρονισμός και Βιομηχανική Επανάσταση στα Βαλκάνια τον 19ο αιώνα, Θεμέλιο, Αθήνα 1980

Πληθυσμός των πόλεων σε σχέση με τον συνολικό πληθυσμό της χώρας

(οικισμοί 2.000 κατοίκων και άνω)

Έτος
Συνολικός πληθυσμός
Δείκτης
Πληθυσμός πόλεων
Δείκτης
Δείκτης αστικοποίησης
1856
1.062.627
100,0
227.748
100,0
26,13
1861
1.096.810
103,2
279.139
100,5
25,45
1870
1.228.378
115,6
228.344
103,8
23,47
1879
1.435.037
135,6
367.484
132,3
25,60
1889
1.600.082
150,5
486.915
115,6
30,43

 

Πηγή: Π.Ι. Ηλιόπουλος, Η εξέλιξις του εξωτερικού εμπορίου της Ελλάδος 1830 - 1972, Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, Αθήνα 1973, σ. 40

Έτος
Αξία εισαγωγών σε δρχ.
Αξία εξαγωγών σε δρχ.
Διαφορά εισαγωγών εξαγωγών
Πληθυσμός
Αναλογία εισαγωγών ανά κάτοικο
Αναλογία εξαγωγών ανά κάτοικο
1851
23.179.534
12.327.469
10.852.065
1.015.724
22,82
12,14
1861
42.643.572
25.015.350
17.628.222
1.096.810
38,88
22,81
1865
67.198.006
36.902.264
30.295.542
1.375.043
48,87
26,08
1871
86.833.487
56.489.873
30.343.614
1.480.994
58,63
38,14
1880
97.617.870
60.261.900
37.355.970
1.695.161
58,15
35,55
1882
142.554.406
76.344.303
66.210.103
2.026.911
70,33
37,66
1887
131.749.325
102.657.477
29.091.848
2.139.978
61,56
47,93
1891
140.359.674
107.489.713
32.869.961
2.254.997
62,24
47,67
1900
131.386.348
102.738.871
28.647.477
2.504.070
52,47
41,03

 

Επιμέλεια συλλογής στοιχείων: Ιωάννα Ηλιοπούλου