Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Στατιστικά στοιχεία για την εκπαίδευση

Στη σελίδα αυτή θα βρείτε πίνακες στατιστικών στοιχείων για την εκπαίδευση κατά την περίοδο 1830 - 1922.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Α. Αριθμός μαθητών επί χιλίων κατοίκων κατά το έτος 1864 (Πηγή: Κ. Τσουκαλάς, Εξάρτηση και αναπαραγωγή. Ο κοινωνικός ρόλος των εκπαιδευτικών μηχανισμών στην Ελλάδα (1830-1922), Θεμέλιο, Αθήνα 1979, σ. 396)

Χώρες

1864

1884

1906

       
Γαλλία

116

   
Βέλγιο

104

   
Δανία

94

   
Αυστρία

84

   
Αγγλία

80

   
Ιταλία

70

90

90

Ελλάδα

56

72

91

Πορτογαλία

54

48

 
Σερβία

30

48

 
Ρουμανία

27

76

 
Ρωσία

12

25

37

Β. Η δευτεροβάθμια εκπαίδευση των κοριτσιών (1862-1874) (Πηγή: Σ. Ζιώγα - Καραστεργίου, Η μέση εκπαίδευση των κοριτσιών στην Ελλάδα (1830-1893),Ι.Α.Ε.Ν. , Αθήνα 1986, σ. 329)

Έτος

Ιδιωτικά Γυμνάσια

Μαθήτριες

1862

9

520

1865

-

680

1867

7

655

1869

12

1025

1874

15

1227

Γ. Δημόσια εκπαίδευση στην Ελλάδα (1830-1922) - Αριθμός σχολείων & Αριθμός φοιτησάντων σε δημοτικά, γυμνάσια, ελληνικά σχολεία και στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (Πηγή: Douglas Dakin, H ενοποίηση της Ελλάδας, 1770-1923, Μ.Ι.Ε.Τ, Αθήνα 1984, Παράρτημα Δ΄)

Έτος

Φοιτητές Παν/μίου Αθηνών

Αρ.
Γυμνασίων

Αρ. μαθητών Γυμνασίων

Αρ.
Ελληνικών σχολείων

Αρ. μαθητών Ελληνικών σχολείων

Αρ.
Δημοτικών σχολείων

Αρ. μαθητών Δημοτικών σχολείων

1830

     

39

2528

71

6721

1840

159

4

1205

54

3250

252

22000

1869

1205

15

1875

114

5971

1029

52700

1910

3300

41

6500

338

24500

3551

259854

1922

9799

122

88250

   

7200

499084

Δ. Δημόσια εκπαίδευση στην Ελλάδα (1830-1922) - Ποσοστό εγγραμμάτων ανδρών και γυναικών (Πηγή: Douglas Dakin, H ενοποίηση της Ελλάδας, 1770-1923, Μ.Ι.Ε.Τ, Αθήνα 1984, Παράρτημα Δ΄)

Έτος

Εγγράμματοι άνδρες

Εγγράμματες γυναίκες

1840

13%

 

1869

29%

6%

1910

50%

20%

1922

56%

27%

Ε. Ποσοστό του κρατικού προϋπολογισμού που δαπανάται για τη δημόσια εκπαίδευση κατά την περίοδο 1849 - 1901 (Πηγή: Ελένη Καλαφάτη, Τα σχολικά κτίρια της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 1821 - 1929, Ι.Ε.Α.Ν., Αθήνα 1988, σ. 98)

Έτος

Πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Ανώτατη εκπαίδευση

1849

1859

1866

1870

1880

1889

1901

0,80

0,75

0,54

0,45

0,49

0,77

1,44

1,80

2,56

3,00

2,32

2,46

2,96

2,26

0,80

1,25

1,00

0,95

1,00

0,86

0,48

Επιμέλεια συλλογής στοιχείων: Ιωάννα Ηλιοπούλου