Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Ελληνικές ψηφιακές συλλογές κειμένων και βιβλιογραφικές βάσεις

Συλλογή δικτυακών τόπων κειμένων και βιλιογραφικών βάσεων.

ΑΡΓΩ: Περιβάλλον πρόσβασης πηγών πληροφόρησης

βιβλιογραφικές πηγές πληροφοριών που διατίθενται στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο.

Αρχεία της Ελληνικής Παλιγγενεσίας 1821-1832

Ψηφιακή συλογή της Βουλής των Ελλήνων που παρουσιάζει, σε ηλεκτρονική πλέον μορφή, την εικοσάτομη σειρά των «Αρχείων της Ελληνικής Παλιγγενεσίας» που αφορά στην Ελληνική Επανάσταση του 1821.

Ελληνομνήμων

Μία ψηφιακή βιβλιοθήκη με φιλοσοφικά και επιστημονικά χειρόγραφα που γράφτηκαν στην Ελλάδα από το 1600 έως το 1821.

e-φημερίς

Ψηφιοποιημένες συλλογές των εφημερίδων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος.

Βάση Ψηφιοποιημένων άρθρων, Εφημεριδων και Περιοδικών του ΑΠΘ

H βάση περιλαμβάνει βιβλιοπαρουσιάσεις, βιβλιοκριτικές, συνεντεύξεις πνευματικών ανθρώπων και δημιουργών, από ελληνικές εφημερίδες και περιοδικά της περιόδου 1976-2000.

Ιστορικό αρχείο Ελληνικής νεολαίας

Ερευνητικό και εκδοτικό πρόγραμμα με αντικείμενο τις ελληνικές νέες γενεές κατά τον ΙΘ' και Κ' αιώνα. Περιλαμβάνει σώματα τεκμηρίων, βιβλιογραφικές έρευνες ιστοριογραφικού επιπέδου. Ο δικτυακός τόπος παρέχει δυνατότητες αναζήτησης στο σώμα κειμένων δημοσιευμάτων και ψηφιοποιημένων βιβλίων.

Αρτεμις

Διαπανεπιστημιακό σύστημα ψηφιακής βιβλιοθήκης για την ηλεκτρονική τεκμηρίωση της σύγχρονης ελληνικής γκρίζας βιβλιογραφίας.

Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Ιστορικών Εγγράφων

Ολόκληρη η ιστορία της Κρήτης, από την εποχή της Τουρκοκρατίας μέχρι σήμερα, φυλάσσεται στο τμήμα εφημερίδων και περιοδικών της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης, στο Ηράκλειο Κρήτης. Ένα τμήμα που αποτελεί ανεξάντλητη πηγή ιστορικών γεγονότων και που αποκαλύπτει μέσα από τα άρθρα των εφημερίδων, τα ήθη, τα έθιμα αλλά και την κοινωνικοοικονομική εξέλιξη των κατοίκων της Κρήτης.