Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Βαλκάνια: Χάρτες της περιόδου 1815 - 1999

Εικόνες χαρτών για την περιοχή των Βαλκανίων. Χρονική περίοδος 1815 - 1999.
Βαλκανικά κράτη 1899

Πανεπιστήμιο του Τέξας

Βαλκάνια: διεκδικούμενες περιοχές 1914

Πανεπιστήμιο του Τέξας

Οι εδαφικές βλέψεις των βαλκανικών κρατών. 1914

Πανεπιστήμιο του Τέξας

Διάσκεψη του Λονδίνου - Συνθήκη του Βουκουρεστίου. Εδαφικές μεταβολές στα Βαλκάνια. 1914

Πανεπιστήμιο του Τέξας

Βαλκανικά κράτη. 1917

Πανεπιστήμιο του Τέξας