Μονή Καισαριανής

Το καθολικό (ναός της Μονής) είναι αφιερωμένο στα Εισόδια της Θεοτόκου και ανήκει στον αρχιτεκτονικό τύπο του σταυροειδή, εγγεγραμμένου με τρούλο. Το εσωτερικό του ναού κοσμείται με τοιχογραφίες που χρονολογούνται πριν από το 1700, ενώ οι τοιχογραφίες του νάρθηκα είναι λίγο πρωιμότερες. Σύμφωνα με επιγραφή είναι το έργο του Ιωάννη Υπατίου, το 1682. Σώζεται επίσης παρεκκλήσιο στα βόρεια του ναού, το οποίο είναι αφιερωμένο στον Άγιο Αντώνιο και αποτελεί προσθήκη του 16ου αιώνα. Το συγκρότημα που σώζεται σήμερα οικοδομήθηκε τον 11ο αιώνα και παρέμεινε σε χρήση καθ' όλη τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας.